13000 / 13102 - Granty - 2009

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2009

Bednařík, M.: Generování nízkofrekvenčních směrových akustických svazků
2009 - 2011, GA202/09/1509
Jiříček, O.: 030840 X3NOISE
2006 - 2010, 030840 X3NOISE
Klenko, Y.: 36. Konference EPS o fyzice plazmatu: Kvalita povrchu TiO2 tenkých vrstev získaných metodou PE-CVD v atmosférickém plazmatu
2009 - 2009, CTU0912813
Klír, D.: Vývoj a použití diagnostických metod založených na detekci fúzních neutronů v plazmatu
2008 - 2010, GP202/08/P084
Kubeš, P.: Centrum laserového plazmatu
2005 - 2011, LC528
Kubeš, P.: Moderní trendy ve fyzice plazmatu
2008 - 2011, GD202/08/H057
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2008 - 2012, LA08024
Kubeš, P.: Research of D-D fusion reactions at the CTU in Prague
2008 - 2012, 14817
Kubeš, P.: Výzkum plazmatu rychlých Z-pinčů
2009 - 2012, ME09087
Kulhánek, P.: Simulační výpočty DD fúzní reakce
2008 - 2010, IAA101210801
Pekárek, S.: Nové trendy v generaci ozonu
2009 - 2011, GA202/09/0176
Plocek, J.: FRVS INV
2009 - 2009, 54Aa
Stránka vytvořena 10.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.