13000 / 13102 - Granty - 2010

13000 / 13102 - katedra fyziky

Projekty podporované granty 2010

Bednařík, M.: Generování nízkofrekvenčních směrových akustických svazků
2009 - 2011, GA202/09/1509
Brothánek, M.: Aktivní řízení přenosu zvuku tenkými panely
2010 - 2012, GAP101/10/2383
Červenka, M.: 046401-K13102-RP-inovace fyzikál.laboratoře
2010 - 2010, -RP-inovace fyz.l
Jandák, V.: F1a 2568
2010 - 2010, F1a 2568
Jiříček, O.: 030840 X3NOISE
2006 - 2010, 030840 X3NOISE
Jiříček, O.: Moderní metody monitorování a modelování v akustice
2010 - 2012, SGS10/265/OHK3/3T/13
Jiříček, O.: X-NOISE EV, 265943
2010 - 2014,
Klír, D.: Vývoj a použití diagnostických metod založených na detekci fúzních neutronů v plazmatu
2008 - 2010, GP202/08/P084
Kubeš, P.: Centrum laserového plazmatu
2005 - 2011, LC528
Kubeš, P.: Moderní trendy ve fyzice plazmatu
2008 - 2011, GD202/08/H057
Kubeš, P.: Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu
2008 - 2012, LA08024
Kubeš, P.: Research of D-D fusion reactions at the CTU in Prague
2008 - 2012, 14817
Kubeš, P.: Výzkum plazmatu rychlých Z-pinčů
2009 - 2012, ME09087
Kubeš, P.: Elektrické výboje, základní výzkum a aplikace
2010 - 2012, SGS10/266/OHK3/3T/13
Kulhánek, P.: Simulační výpočty DD fúzní reakce
2008 - 2010, IAA101210801
Pekárek, S.: Nové trendy v generaci ozonu
2009 - 2011, GA202/09/0176
Stránka vytvořena 11.12.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.