Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13102 - Publikace - 2008

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

HLADÍK, J., J. PÍCHAL a P. ŠPATENKA. Polymer Powder Adhesion to Metallic Surface Improvement with Plasma. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2008, 48(6), 204-206. ISSN 1562-6016.

KRÁSA, J. et al. Anisotropy of the emission of DD-fusion neutrons caused by the plasma-focus vessel. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2008, 50(12), 125006-1-125006-10. ISSN 0741-3335.

BÁLEK, R., S. PEKÁREK a M. ČERVENKA. Ultrasonic Field Effects on Corona Discharge in Air. IEEE Transactions on Plasma Science. 2008, 36(4), 920-921. ISSN 0093-3813.

HLÍNA, J. et al. Multi-Directional Optical Diagnostics of Thermal Plasma Jets. Measurement Science and Technology. 2008, 19(1), 1-6. ISSN 0957-0233.

KLÍR, D. et al. Neutron emission generated during wire array Z-pinch implosion onto deuterated fiber. PHYSICS OF PLASMAS. 2008, 15(3), 032701-1-032701-13. ISSN 1070-664X.

KLENKO, J. a J. PÍCHAL. Deposition of TiO2 Thin Films Using Atmospheric Dielectric Barrier Discharge. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2008, 48(6), 177-179. ISSN 1562-6016.

TIKHONCHUK, V.T. et al. Laboratory modeling of supersonic radiative jets propagation in plasmas and their scaling to astrophysical conditions. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2008, 50(12), 124056-124066. ISSN 0741-3335.

PEKÁREK, S. DC Corona Ozone Generation Enhanced by TiO2 Photocatalyst. The European Physical Journal D. 2008, 50(1), 171-175. ISSN 1434-6060.

NICOLAI, Ph. et al. Studies of supersonic radiative plasma jet interaction with gases at the Prague Asterix Laser System (PALS) facility. PHYSICS OF PLASMAS. 2008, 15(8), 082701-082718. ISSN 1070-664X.

KUBEŠ, P. et al. Neutron emission during the implosion of a wire array onto a deuterated fiber. Plasma Physics Reports. 2008, 34(1), 52-59. ISSN 1063-780X.

PEKÁREK, S. Ozone production by a DC corona discharge in air contaminated by n-heptane. Journal of Physics D: Applied Physics. 2008, 41(2), 222-227. ISSN 0022-3727.

Patenty a užitné vzory

SIEGER, L. Způsob pulzního buzení LED diod s odstraněním stroboskopického jevu. Česká republika. Patent. CZ 299772. 2008-11-19. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=73

SIEGER, L. Knot z nehořlavého materiálu. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18766. 2008-08-04. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19699

SIEGER, L. Bateriové pouzdro pro sterilizaci vody. Česká republika. Užitný vzor. CZ 19017. 2008-10-23. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20111

SIEGER, L. Podpalovač chránící zápalky proti navlhání. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18845. 2008-08-28. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20113

SIEGER, L. Tlaková nádoba pro tepelnou sterilizaci vody. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18492. 2008-04-28. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19650

SIEGER, L. Dvojitá izolační fólie proti podchlazení. Česká republika. Užitný vzor. CZ 19042. 2008-11-03. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20114

BÁLEK, R. a S. PEKÁREK. Reaktor s elektrickým výbojem. Česká republika. Užitný vzor. CZ 19123. 2008-11-24. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20426

SIEGER, L. Zapojení pro buzení LED diod s odstraněním stroboskopického jevu. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18606. 2008-06-02. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19652

SIEGER, L. Vektorový anemometr s dálkovým přenosem dat. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18824. 2008-08-18. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=20134

SIEGER, L. Termoska. Česká republika. Užitný vzor. CZ 18422. 2008-04-07. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2008&pcipv=19651

Články v ostatních periodikách

ŠONSKÝ, J. Applying Fibre Optics to Plasma Jet Diagnostics. Acta Technica CSAV. 2008, 52(1), 15-21. ISSN 0001-7043.

SIEGER, L. Infračervená kamera v medicíně. Lékař a technika. 2008, 38(4), 5-11. ISSN 0301-5491.

KULHÁNEK, P. Hubbleův vesmírný dalekohled. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(46), 1-8. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_46_hst.php

KULHÁNEK, P. Kde jsou gravitační vlny?. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(4), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_04_gra.php

JELEN, J. Sto let prostoročasu. Sdělovací technika. 2008, 56(9), 20-21. ISSN 0036-9942.

SIEGER, L. Voda - problémy s energií. Malý Průvodce světem outdooru. 2008, 2008(1), 12-14. ISSN 1214-326X.

KŘÍHA, V. ČVUT je vybaveno defibrilátory. Tecnicall. 2008, 2008(2), 6.

KULHÁNEK, P. Sluneční vítr. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(19), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_19_swi.php

KULHÁNEK, P. Aktivní jádra galaxií. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(21), 1-4. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_21_agn.php

KULHÁNEK, P. Budou mít fundamentální konstanty přesné hodnoty?. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(29), 1-6. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_29_sil.php

KULHÁNEK, P. Objev další relativistické laboratoře ve vesmíru (PSR J0737-3039). ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(30), 1-3. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_30_gen.php

KŘÍHA, V. Memento mori. Pražská technika. 2008, 2008(2), 7-8. ISSN 1213-5348.

KULHÁNEK, P. Magnetary, neutronové hvězdy výjimečných vlastností. Vesmír. 2008, 87(3), 184-188. ISSN 0042-4544.

KULHÁNEK, P. Magnetická pole ve vesmíru. Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(5), 253-261. ISSN 0009-0700.

KLENKO, J. a V. SCHOLTZ. Influence of a Point -to-Plane DC Negative Corona Discharge on Gel Surfaces. Acta Polytechnica. 2008, 48(4), 27-29. ISSN 1210-2709.

ŠVEC, P. a V. JANDÁK. The Influence of PZT Actuators Positioning in Active Structural Acoustic Control. Acta Polytechnica. 2008, 47(4-5), 55-58. ISSN 1210-2709.

KULHÁNEK, P. Gravity Probe B - o neslavném konci jedné slavné sondy. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(24), 1-3. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_24_gpb.php

KULHÁNEK, P. Nušlova cena 2008 pro Dr. Ivana Hubeného. Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(6), 301. ISSN 0009-0700.

KULHÁNEK, P. Návrat planetárního modelu atomu. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(31), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_31_kva.php

SIEGER, L. Proč jsou otužilci prokřehlí a ne podchlazení. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, 17(3), 150-157. ISSN 1210-5481.

SIEGER, L. Hiblerův zábal v praxi. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, 17(2), 90-93. ISSN 1210-5481.

KULHÁNEK, P. Bosenovy. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(37), 1-3. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_37_nov.php

BEDNAŘÍK, M. a M. ČERVENKA. Modelování intenzivních zvukových polí. Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(6), 360-362. ISSN 0009-0700.

KULHÁNEK, P. Udělení Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2008. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(43), 1-7. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_43_nob.php

KŘÍHA, V. Nanovodiče. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(20), 1. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_20_nan.php

KŘÍHA, V. Organické koncentrátory slunečního záření. ALDEBARAN BULLETIN. 2008, 6(34), 1. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2008_34_ter.php

KULHÁNEK, P. Glosář výpočetní techniky. Československý časopis pro fyziku. 2008, 58(6), 305-387. ISSN 0009-0700.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

PÍCHAL, J. et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. ISBN 978-80-01-04030-0.

ŘÍHA, M. a L. SIEGER. Bezpečnostní systémy 2. díl. 2 vyd. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87103-13-5.

ŘÍHA, M., L. SIEGER a M. MAŘÍK. GMDSS - Long Range Certificate. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87103-08-1.

KULHÁNEK, P. Teorie plazmatu I & II. Prague: Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, 2008.

ROSENKRANZ, J., ed. Podzimní škola, 12. ročník. Praha, 2008-10-26/2008-10-31. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. ISBN 978-80-01-04195-6.

JANOUCH, M. a L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. ISBN 978-80-86690-61-2.

ŘÍHA, M. et al. Radar - RAdio Detection And Ranging. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87103-11-1.

ŘÍHA, M. a L. SIEGER. Bezpečnostní systémy 1. díl. 2 vyd. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2008. ISBN 978-80-87103-12-8.

Stati ve sbornících konferencí

SIEGER, L. Hibler's pack in the treatment of hypothermia. In: KUBALOVÁ, J. a J. HONZÍK, eds. Mountainmed 2008. Mountainmed 2008, Teplice nad Metují, 2008-10-04/2008-10-05. Brno: Kilion, s.r.o. , Palackého tř. 910/121, 2008. p. 24. ISBN 978-80-254-3073-6.

SIEGER, L. Fatique and its explanation. In: JANOUCH, M. a L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. p. 53. ISBN 978-80-86690-61-2.

SIEGER, L. Starving with dehydratation, boundary of human possibilities. In: JANOUCH, M. a L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. p. 29. ISBN 978-80-86690-61-2.

PÍCHAL, J., J. HLADÍK a P. ŠPATENKA. Surface Modification of High and Low Density Polyethylene by DBD Plasma. In: PÍCHAL, J. et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. p. 149-150. ISBN 978-80-01-04030-0.

PÍCHAL, J. Application of plasma for improvement of the polymer powder adhesion. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 3-4. ISBN 978-80-01-04016-4.

KONÍČEK, P., M. BEDNAŘÍK a M. ČERVENKA. Finite amplitude standing waves in the cavity of the acoustical resonator. In: Nonlinear Acoustics - Fundamentals and Applications. 18th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Stockholm, 2008-07-07/2008-07-10. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. p. 54-57. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0544-8.

SIEGER, L. Hypothermia after staying in water 4°C. In: KUBALOVÁ, J. a J. HONZÍK, eds. Mountainmed 2008. Mountainmed 2008, Teplice nad Metují, 2008-10-04/2008-10-05. Brno: Kilion, s.r.o. , Palackého tř. 910/121, 2008. p. 24. ISBN 978-80-254-3073-6.

PEKÁREK, S. Některé ekologické aspekty elektrických výbojů za atmosférického tlaku. In: ROSENKRANZ, J., ed. Podzimní škola, 12. ročník. Podzimní škola, 12. ročník, Praha, 2008-10-26/2008-10-31. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. p. 151-158. ISBN 978-80-01-04195-6.

KUBEŠ, P. et al. Fusion D-D reaction at the PF-1000 in Frame of ICDMP. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 42-43. ISBN 978-80-01-04016-4.

PEKÁREK, S. Innovative Advanced Oxidation Processes for Organic Micropollutants. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. FYZ008-FYZ2008. ISBN 978-80-01-04016-4.

ŘEZÁČ, K. et al. Another Enlargment of the Program Neutrons for Reconstruction of the Neutron Energy Spectra in D-D Z-pinch Experiments. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 28-29. ISBN 978-80-01-04016-4.

LIMPOUCH, J. et al. Line X-Ray Emission from Laser Irradiated Low-Density Foams Doped by Chlorine. In: 35th EPS Conference on Plasma Physics and 10th International Workshop on Fast Ignition of Fusion Targets, June 9 - 13, 2008, Europhysics Conference Abstracts Vol. 32D (2008). 35th European Physical Society Conference on Plasma Physics, Hersonissos, 2008-06-09/2008-06-13. Lausanne: European Physical Society, 2008. p. 1-4. ISBN 2-914771-52-5.

KUBEŠ, P. et al. Research on the PF-1000 in 2008. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Workshop and Expert Meeting. Workshop and Expert Meeting, Warsaw, 2008-12-01/2008-12-04. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. p. 1-50.

SIEGER, L. Change of insulation charakteristics of web for sleeping bags after long term use. In: 15th international conference STRUTEX. Structure and Structural Mechanics of Textile Fabrics, Liberec, 2008-12-01/2008-12-03. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. p. 509-511. ISBN 978-80-7372-418-4.

HLADIK, J., J. PÍCHAL a P. ŠPATENKA. Polymer Powder Adhesion to Metallic Surface Improvement with Plasma. In: Alushta 2008. Alushta-2008 - International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, 2008-09-22/2008-09-27. Kyjev: National Academy of Sciences of Ukraine, 2008. p. 192.

PEKÁREK, S. New Trends in Non-Thermal Plasma Ozone Generation. In: PÍCHAL, J. et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. p. 161. ISBN 978-80-01-04030-0.

MRÁZ, M. et al. OLDES: A Novel Concept Supporting Elderly People at Homes by a Combination of Entertainment and Health Care Platforms. In: Proceedings of the 12-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics,. 12-th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, 2008-06-29/2008-07-02. Orlando: IIIS - International Institute of Informatics and Systemics, 2008. p. 92. ISBN 978-1-934272-33-6.

PÍCHAL, J. a J. KLENKO. ADBD Plasma Surface Treatment of PES Fabric Sheets. In: PÍCHAL, J. et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. p. 162-163. ISBN 978-80-01-04030-0.

PEKÁREK, S. Volatile Organic Compounds Decomposition and Role of Ozone in Decomposition Process. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. FYZ001. ISBN 978-80-01-04016-4.

KLENKO, J. XPS and AFM Study of Titanium Dioxide Thin Films Deposited in Atmospheric DBD Plasma. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 34. ISBN 978-80-01-04016-4.

KLENKO, J. Atmospheric DBD Plasma Applicationfor TiOx Thin Film Deposition. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 34.

SIEGER, L. Heat packs, princip and using. In: JANOUCH, M. a L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. p. 57. ISBN 978-80-86690-61-2.

SIEGER, L. Hypothermia after ice water exposure - general exhaustion state. In: JANOUCH, M. a L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. p. 35. ISBN 978-80-86690-61-2.

KŘÍHA, V. et al. Exposed Charge by Negative Corona Discharge is Dominant Parameter of Staphylococcus Epidermidis Grow Inhibition. In: PÍCHAL, J. et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. p. 155. ISBN 978-80-01-04030-0.

ROZANOV, V. et al. Energy transfer in low-density porous targets doped by heavy element. In: The Fifth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2007). Fifth International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications, Kobe, 2007-09-09/2007-09-14. London: IOP Publishing, 2008. p. 022010-1-022010-4. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/112/2/022010.

LITSEVA, E. Characteristics of the neutron production from discharges in PF discharge. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Proceedings of the 7th Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. Towards Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2008-06-20/2008-06-24. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. p. 829-866.

SIEGER, L. Course and treatment of hypothermia. In: KUBALOVÁ, J. a J. HONZÍK, eds. Mountainmed 2008. Mountainmed 2008, Teplice nad Metují, 2008-10-04/2008-10-05. Brno: Kilion, s.r.o. , Palackého tř. 910/121, 2008. p. 23. ISBN 978-80-254-3073-6.

ALI BLÁHOVÁ, I. a J. PLOCEK. Using Swept Frequency Acoustic Interferometry for Spherical Resonator Characteristics Determination. In: IEEE International Ultrasonics Symposium 2008. 2008 IEEE International Ultrasonics Symposium, Peking, 2008-11-02/2008-11-05. Peking: Chinese Academy of Science, 2008. p. 404-405.

SIEGER, L. Hibler technique in use. In: JANOUCH, M. a L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. p. 41. ISBN 978-80-86690-61-2.

KLÍR, D. et al. Wire-Array Z-Pinch Implosion onto Deuterated Fibre at S-300 Generator. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 56-57. ISBN 978-80-01-04016-4.

ŘEZÁČ, K. et al. Time Resolved Neutron Energy Spectra Reconstruction from One Chain of TOF Detectors: Possibilities and Limitations. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Workshop and Expert Meeting. Workshop and Expert Meeting, Warsaw, 2008-12-01/2008-12-04. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. p. 51-76.

BEDNAŘÍK, M., M. ČERVENKA a P. KONÍČEK. Analysis of nonlinear wave processes in an elastic resonator. In: Nonlinear Acoustics - Fundamentals and Applications. 18th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Stockholm, 2008-07-07/2008-07-10. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. p. 87-90. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0544-8.

ČERVENKA, M., M. BEDNAŘÍK a P. KONÍČEK. Adaptive algorithm for active control of high-amplitude acoustic field in resonator. In: Nonlinear Acoustics - Fundamentals and Applications. 18th International Symposium on Nonlinear Acoustics, Stockholm, 2008-07-07/2008-07-10. Melville, New York: American Institute of Physics, 2008. p. 91-94. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0544-8.

ČERVENKA, M., R. BÁLEK a M. BEDNAŘÍK. High-amplitude acoustic field in a disc-shaped resonator. In: Acústica 2008. Acustica 2008, Coimbra, 2008-10-20/2008-10-22. Coimbra: ITeCons - Institute for Research and Technological Dev. in Construction Sciences, 2008. p. 1-4.

KUBEŠ, P. et al. Mechanism of Production of Neutrons from D-D Reaction in Z-pinch Discharges. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Proceedings of the 7th Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. Towards Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2008-06-20/2008-06-24. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. p. 378-432.

KLÍR, D. et al. Deuterium Gas-Puff Z-Pinch at the Kurchatov Institute. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Workshop and Expert Meeting. Workshop and Expert Meeting, Warsaw, 2008-12-01/2008-12-04. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. p. 295-315.

SIEGER, L. Methods of water disinfection for individual use in polar environment. In: JANOUCH, M. a L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. p. 69. ISBN 978-80-86690-61-2.

SIEGER, L. Typical course of hypothermia in cold water. In: JANOUCH, M. a L. SIEGER, eds. Workshops on Changes of the Polar Ecosystems 2003 - 2008. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem 2008, Harrachov, 2008-11-04/2008-11-06. Praha: Český hydrometeorologický ústav, 2008. p. 19. ISBN 978-80-86690-61-2.

KLENKO, J. a J. PÍCHAL. TiO2 Thin Films Deposited by PE CVD Method in Atmosferic Dielectric Barrier Plasma Discharge. In: PÍCHAL, J. et al., eds. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology-Programme and abstracts. 23rd Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2008-06-16/2008-06-19. Praha: ČVUT FEL, Katedra fyziky, 2008. p. 187. ISBN 978-80-01-04030-0.

KLENKO, J. a J. PÍCHAL. Deposition of TiO2 Thin Films... In: Alushta 2008. Alushta-2008 - International Conference and School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta, 2008-09-22/2008-09-27. Kyjev: National Academy of Sciences of Ukraine, 2008. p. 167.

ALI BLÁHOVÁ, I. a J. PLOCEK. Using Swept Frequency Acoustic Interferometry for Spherical Resonator Characteristics Determination. In: IEEE International Ultrasonics Symposium 2008. 2008 IEEE International Ultrasonics Symposium, Peking, 2008-11-02/2008-11-05. Peking: Chinese Academy of Science, 2008. p. 1797-1799. ISSN 1051-0117. ISBN 978-1-4244-2480-1. DOI 10.1109/ULTSYM.2008.0441.

KUBEŠ, P. et al. Dense Z-Pinches 2008. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Workshop and Expert Meeting. Workshop and Expert Meeting, Warsaw, 2008-12-01/2008-12-04. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2008. p. 247-294.

Dizertace

SIEGER, L. Fyzikální pohled na člověka v extrémních podmínkách. Praha: 2008. Docentská habilitační práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Nepublikované přednášky

BÁLEK, R. Zobrazování akustických polí a měření výkonu ultrazvuku. Nepublikovaná přednáška. International Center for Piezoelectric Research. 2008-06-17.

PEKÁREK, S. Foundations of Electrical Discharges. Basic Principles. Selected Applications. Nepublikovaná přednáška. University of Ghent. 2008-11-14.

PLOCEK, J. Ultrazvukové průtokoměry - principy měření a aplikace. Nepublikovaná přednáška. Technická univerzita v Liberci. 2008-06-17.

SIEGER, L. Prežitie v prírode. Nepublikovaná přednáška. HoryZonty. 2008-11-06.

Stránka vytvořena 21.11.2017 05:00:02
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.