13000 / 13102 - Publikace - 2010

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KUBEŠ, P. et al. Transformation of the Pinched Column at a Period of the Neutron Production. IEEE Transactions on Plasma Science. 2010, 38(4), 672-679. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2009.2036623.

KLÍR, D. et al. Efficient production of 100 keV deuterons in deuterium gas puff Z-pinches at 2MA current. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2010, 52(6), 065013-1-065013-17. ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/52/6/065013.

JURČ, R., O. JIŘÍČEK a M. BROTHÁNEK. Methods for the Assessment of Pleasantness in Sound Quality. Noise Control Engineering Journal. 2010, 58(1), 62-66. ISSN 0736-2501. DOI 10.3397/1.3270100.

ŠIMEK, M., S. PEKÁREK a V. PRUKNER. Influence of Power Modulation on Ozone Production Using an AC Surface Dielectric Barrier Discharge in Oxygen. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2010, 30(5), 607-617. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-010-9245-4.

RYC, L. et al. Application of a single-crystal CVD diamond detector for simultaneous measurement of ions and X-rays from laser plasmas. Radiation Effects and Defects in Solids. 2010, 165(6), 481-487. ISSN 1042-0150. DOI 10.1080/10420151003718808.

NICOLAI, P. et al. Experimental evidence of multimaterial jet formation with lasers. PHYSICS OF PLASMAS. 2010, 17(11), 112903-1-112903-9. ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.3511774.

PEKÁREK, S. DC Corona discharge ozone production enhanced by magnetic field. The European Physical Journal D. 2010, 56(1), 91-98. ISSN 1434-6060. DOI 10.1140/epjd/e2009-00276-4.

LÁSKA, L. et al. Analysis of processes participating during intense iodine-laser-beam interactions with laser-produced plasmas. Radiation Effects and Defects in Solids. 2010, 165(6-10), 463-471. ISSN 1042-0150. DOI 10.1080/10420151003718550.

PÍCHAL, J. a J. SLÁMA. POLYESTER FABRIC MODIFIED WITH ATMOSPHERIC DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE SUPPLIED WITH VOLTAGE OF DIFFERENT FREQUENCIES. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2010, 16(6), 188-190. ISSN 1562-6016.

SCHOLTZ, V., J. JULÁK a V. KŘÍHA. The microbicidal effect of low-temperature plasma generated by corona discharge: Comparison of various microorganisms on an agar surface or in aqueous suspension. Plasma Processes and Polymers. 2010, 7(3-4), 237-243. ISSN 1612-8850. DOI 10.1002/ppap.200900072.

KRÁLÍK, M. et al. Application of a Bonner sphere spectrometer for determination of the energy spectra of neutrons generated by 1 MJ plasma focus. Review of Scientific Instruments. 2010, 81(11), 113503-1. ISSN 0034-6748.

KLENKO, J. a J. PÍCHAL. TiOx THIN FILMS AP DBD DEPOSITION ON POLYAMIDE ROPE. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2010, 16(6), 191-193. ISSN 1562-6016.

BUTLER, A. J. et al. Estimates and relationships between aboveground and belowground resource exchange surface areas in a Sitka spruce managed forest. Tree Physiology. 2010, 2010(6), 705-714. ISSN 0829-318X. DOI 10.1093/treephys/tpq022.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Generátor aktivních kyslíkových částic. Původci: S. PEKÁREK. Česká republika. Užitný vzor CZ 21198. 2010-08-19. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22816

Slovák Ing. CSc. Petr, Praha 5 - Stodůlky, CZ. Elektroencefalostimulátor. Původci: P. SLOVÁK. Česká republika. Patent CZ 301882. 2010-06-09. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=577

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení pro stabilizaci výbojů ve víceelektrodových systémech. Původci: R. BÁLEK, S. PEKÁREK a M. ČERVENKA. Česká republika. Patent CZ 301823. 2010-06-30. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2009&pcipv=654

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Plazmachemický reaktor. Původci: R. BÁLEK a S. PEKÁREK. Česká republika. Patent CZ 301986. 2010-07-19. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2008&pcipv=620

Články v ostatních periodikách

KULHÁNEK, P. Neutrina z nitra Země pozorovaná v experimentu BOREXINO. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(12), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. a J. ROZEHNAL. Pluto, planeta-neplaneta II. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(23), ISSN 1214-1674.

ŽÁČEK, M. Současný stav a trendy ve vývoji fotovoltaických panelů. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, VIII(37), 1-4. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_37_fot.php

BÁLEK, R. a S. PEKÁREK. Air-Jet Power Ultrasonic Field Applied to Electrical Discharge. Physics Procedia. 2010, 3(1), 775-780. ISSN 1875-3892. DOI 10.1016/j.phpro.2010.01.099. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B8JJ4-4YHJVRN-3G-1&_cdi=43716&_user=640811&_pii=S1875389210001008&_orig=

KULHÁNEK, P. Jak vypadá černá díra v centru Mléčné dráhy?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(8), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_08_gal.php

KULHÁNEK, P. Elektřina a magnetizmus. Československý časopis pro fyziku. 2010, 2010(1), 17-20. ISSN 0009-0700.

KULHÁNEK, P. Obří radioteleskopy. Astropis. 2010, XVII(S/2010), 12-15. ISSN 1211-0485.

KULHÁNEK, P. SDO - nejcitlivější vesmírná observatoř pro výzkum Slunce. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(18), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Existuje laboratorní analogie Hawkingova vypařování?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(35), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Od mřížových modelů ke kvantové chromodynamice II. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(3), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_03_mag.php

NICOLAI, P. et al. Laboratory studies of multi-material radiative astrophysical jets propagation in plasmas. Journal of Physics: Conference Series. 2010, 244(4), 042011/1-042011/4. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6569/244/4/042011.

KULHÁNEK, P. Červený gravitační posuv a kvantová teorie. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(10), 1-4. ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Jaké jsou naše představy o Vesmíru v roce 2010?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(28), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. V Číně budují největší radioteleskop světa. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 2010, 55(3), 177-183. ISSN 0032-2423.

KULHÁNEK, P. Radioastronomie. Astropis. 2010, XVII(S/2010), 6-11. ISSN 1211-0485.

KULHÁNEK, P. Černé díry bez závojů. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(19), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. FAST - čínský pokus o překonání Areciba. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(25), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Herschel a Planck po prvním roce pozorování. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(17), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Zemřel Nicola Cabibbo. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(31), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Nepořádek za humny aneb co s kosmickým odpadem?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(33), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Slábne elektrický náboj na velmi malých vzdálenostech?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(40), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Neutrinový experiment OPERA. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(45), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Honba za vysokými tlaky - dokážeme připravit látku, jaká je v nitru obřích planet?. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(6), 1-5. ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2010_06_jup.php

ŠOLTÉS, M. a M. ČERVENKA. Simple Loudspeaker-driven Acoustic Compressor. Akustické listy. 2010, 16(4), 15-18. ISSN 1212-4702.

KULHÁNEK, P. a J. ROZEHNAL. Pluto, planeta-neplaneta. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(22), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Udělení Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2010. ALDEBARAN BULLETIN. 2010, 8(38), ISSN 1214-1674.

SCHOLTZ, V., J. JULÁK a V. KŘÍHA. Decontamination of surfaces - comparison of various corona discharges. Acta Technica CSAV. 2010, 55(4), 1. ISSN 0001-7043.

SIEGER, L. Nouzové možnosti rozdělání ohně. Malý Průvodce světem outdooru. 2010, 16(1), 28-32. ISSN 1214-326X.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BROTHÁNEK, M., ed. Sborník 81. akustického semináře. Jetřichovice, 2010-10-12/2010-10-14. Praha: Česká akustická společnost, 2010. ISBN 978-80-01-04634-0.

KLÍR, D. Carbon Fibre Z-Pinch. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010. ISBN 978-3-8383-3473-8.

KULHÁNEK, P. Fyzika plazmatu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

KULHÁNEK, P. et al. Astronomie a fyzika - nové obzory. Prague: Aldebaran Group for Astrophysics, 2010. ISBN 978-80-904582-0-8.

PÍCHAL, J. a M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04548-0.

BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 80. akustický seminář. Hrdoňov, 2010-05-04/2010-05-06. Praha: Česká akustická společnost, 2010. ISBN 978-80-01-04547-3.

ŘÍHA, M., L. SIEGER a M. HRUŠKA. Navigace. Praha: Námořní akademie ČR s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87103-20-3.

Stati ve sbornících konferencí

KLENKO, J., J. PÍCHAL a J. SLÁMA. AP DBD SiOx thin film deposition on the polymeric substrate. In: PÍCHAL, J. a M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 102. ISBN 978-80-01-04548-0.

ŠVEC, P. et al. Study of capabilities of moment actuators in ASAC. In: 39th International Congress on Noise Control Engineering. Internoise 2010, Lisabon, 2010-06-13/2010-06-16. Lisbon: Portuguese Acoustical Society, 2010. s. 1-7. Dostupné z: http://www.spacustica.pt/internoise2010/

SCHOLTZ, V. On the logistic map in dissipative systém. In: WORKSHOP 2010. 19th Annual CTU Student Scientific Conference, Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04513-8.

CIKHARDT, J. et al. Developing of High-Speed Electromagnetic Deuterium Valve for Gas-Puff in Z-Pinch. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 24-25. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BÁLEK, R. a M. ČERVENKA. Stabilization of Multi-needle-to-Plate Electrical Discharges in a High-intensity Sound Field. In: Proceedings of 20th International Congress on Acoustics, ICA 2010. ICA 20th International Congress of Acoustics in Sydney, Sydney, 2010-08-23/2010-08-27. Sydney: Australian Acoustical Society, 2010. s. 1-4. ISBN 978-0-646-54052-8.

KLENKO, J., J. PÍCHAL a J. SLÁMA. Atmospheric DBD Application for TiOx Thin Film Deposition on Polymeric Substrates. In: 37th EPS Conference on Plasma Physics. Dublin, 2010-06-21/2010-06-25. Mulhouse Cedex: European Physical Society, 2010. s. P5.317. Dostupné z: http://ocs.ciemat.es/EPS2010ABS/pdf/P5.317.pdf

KŘÍHA, V. a L. DYMÁČKOVÁ. Determining electrical characteristics of Escherichia coli and Staphylococcus epidermidis corona discharge treatments. In: PÍCHAL, J. a M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 103. ISBN 978-80-01-04548-0.

POKORNÝ, V., E. PINDEŠOVÁ a L. SIEGER. Poznatky a zkušenosti z kurzu "X-Stream 2010". In: Zvládání extrémních situací. Praha, 2010-11-22/2010-11-26. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 68-77. ISBN 978-80-254-8493-7.

KUBEŠ, P. et al. Research of D-D Fusion Reaction at the CTU in Prague. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. s. 1-48.

SLÁMA, J., J. PÍCHAL a R. PROCHÁZKA. Gliding Discharge Reactor Optimisation. In: PÍCHAL, J. a M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 55. ISBN 978-80-01-04548-0.

PEKÁREK, S. Effect of the magnetic field on electrical characteristics of the dc corona discharge. In: ORSZÁGH, J., P. PAPP a Š. MATĚJČÍK, eds. Book of Contributed Papers. 12th International Symposiun on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, Trenčianské Teplice, 2010-09-12/2010-09-17. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2010. s. 561-564. ISBN 978-80-89186-71-6.

BEDNAŘÍK, M., M. ČERVENKA a P. KONÍČEK. Control of Nonlinear Standing Waves in Acoustic Resonators. In: 39th International Congress on Noise Control Engineering. Internoise 2010, Lisabon, 2010-06-13/2010-06-16. Lisbon: Portuguese Acoustical Society, 2010. s. 1-5.

LITSEVA, E., P. KUBEŠ a D. KLÍR. Particles Transport Calculation Via the MCNP Code. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. s. 1-31.

KULHÁNEK, P. Beam Target Plasma Interaction and Themalization. In: Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion - Book of Abstracts. Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta (Crimea), 2010-09-13/2010-09-18. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2010. s. 16.

SCHOLTZ, V. The Evolving of Bacterial Clone Resistive to the Low-Temperature Plasma. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 276-277. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

KUBEŠ, P. et al. Mechanism of Production of Neutrons from D-D Reaction in PF and Z-Pinch Discharges. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. s. 1-75. Dostupné z: http://www.ipplm.pl

KLENKO, J. a J. PÍCHAL. Atmospheric Pressure DBD for TiO2-like Thin Film Deposition on Polymeric Substrates. In: Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion - Book of Abstracts. Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta (Crimea), 2010-09-13/2010-09-18. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2010. s. 158.

PEKÁREK, S. Non traditional approaches leading to enhanced ozone generation. In: ORSZÁGH, J., P. PAPP a Š. MATĚJČÍK, eds. Book of Contributed Papers. 12th International Symposiun on High Pressure, Low Temperature Plasma Chemistry, Trenčianské Teplice, 2010-09-12/2010-09-17. Bratislava: Comenius University Bratislava, 2010. s. 287-290. ISBN 978-80-89186-71-6.

SCHOLTZ, V. Inactivation of prions using electrical DC discharges at atmospheric pressure and ambient temperature. In: 3rd International Conference on Plasma Medicine. Greifswald, 2010-09-19/2010-09-24. Eindhoven: University of Technology, 2010. s. 126.

PÍCHAL, J., D. HOLLÁ a J. SLÁMA. Influence of the Atmospheric Dielectric Barrier Discharge Supply Voltage Frequency on Wettability of Treated Polyester Fabric. In: PÍCHAL, J. a M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 107. ISBN 978-80-01-04548-0.

CIKHARDT, J. Z – Pinch Discharges in Deuterium Gas-Puff. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

PÍCHAL, J., D. HOLLÁ a J. SLÁMA. POLYESTER FABRIC WETTABILITY IMPROVEMENT UPON APPLICATION OF ATMOSPHERIC DIELECTRIC BARRIER PLASMA. In: Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion - Book of Abstracts. Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta (Crimea), 2010-09-13/2010-09-18. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2010. s. 192.

ŘEZÁČ, K. et al. Arrangement of the Experimental Setup for Determination of Average Kinetic Energy of Reacting Deuterons in Fusion Z-pinch Experiments. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 40-41. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

ŠÍLA, O. et al. Fusion Plasma Diagnostics in the PF 1000 Device. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. s. 1-29.

KOUTNÝ, A., P. ŠVEC a O. JIŘÍČEK. Comparison of Near-field Acoustic Holography Regularization Methods. In: Proceedings of EUROREGIO 2010. EAA Euroregio 2010, Ljubljana, 2010-09-15/2010-09-18. Ljubljana: Slovenian Acoustical Society, 2010. ISBN 978-961-269-283-4. Dostupné z: http://lab.fs.uni-lj.si/sda/euroregio/

KONÍČEK, P., M. BEDNAŘÍK a M. ČERVENKA. Approximate Description of Finite-Amplitude Acoustical Waves in the Air-Filled Resonator. In: 39th International Congress on Noise Control Engineering. Internoise 2010, Lisabon, 2010-06-13/2010-06-16. Lisbon: Portuguese Acoustical Society, 2010. s. 1-7.

SCHOLTZ, V. Digital Evolution in SVET. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 66-67. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

SCHOLTZ, V. Comparison of Bactericidal Effects of Corona Discharges for Various Parameters. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 268-269. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

KORTÁNEK, J. et al. Processing of Interferometric Data for Animated Display. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. s. 1-27.

CIKHARDT, J. et al. Discharges in Deuterium Gas-Puff. In: IVANOVA-STANIK, I., ed. Presentations of the Ninth Kudowa Summer School Towards Fusion Energy. 9th Kudowa Summer School Towardst Fusion Energy, Kudowa Zdroj, 2010-06-08/2010-06-12. Warsaw: IPPLM, 2010. s. 1-31.

SLÁMA, J. a Z. HOUF. Middle Frequency High Voltage Transformer Design. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. s. 64-68. ISBN 978-80-01-04621-0.

SLÁMA, J. a J. PÍCHAL. Gliding discharge: effect of electrodes´ design and position on plasma flow profile. In: Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion - Book of Abstracts. Alushta-2010 International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion, Alushta (Crimea), 2010-09-13/2010-09-18. Kharkov: Kharkov Institute of Physics and Technology, 2010. s. 193.

ČERVENKA, M. et al. High-Amplitude Standing Waves Between Collateral Discs. In: 39th International Congress on Noise Control Engineering. Internoise 2010, Lisabon, 2010-06-13/2010-06-16. Lisbon: Portuguese Acoustical Society, 2010. s. 1-6.

LITSEVA, E. Fusion Neutron Production on S-300 Z-pinch. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 20-21. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

SCHOLTZ, V. The Persistance of Bactericidal Effects in Water After its Exposition to the Corona Discharge. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 274-275. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

KOUTNÝ, A. a P. ŠVEC. Porovnání regularizačních metod v akustické holografii a volba optimálních parametrů. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 80. akustický seminář. Hrdoňov, 2010-05-04/2010-05-06. Praha: Česká akustická společnost, 2010. s. 35-43. ISBN 978-80-01-04547-3.

ŠPULÁK, D., R. ČMEJLA a V. FABIÁN. Experiments with Blood Pressure Monitoring Using ECG and PPG. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

ALI BLÁHOVÁ, I. Measurement of liquid characteristics using ultrasound resonator. In: Proceedings of 20th International Congress on Acoustics, ICA 2010. ICA 20th International Congress of Acoustics in Sydney, Sydney, 2010-08-23/2010-08-27. Sydney: Australian Acoustical Society, 2010. s. 1-3. ISBN 978-0-646-54052-8. Dostupné z: http://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/ICA2010/cdrom-ICA2010/papers/p938.pdf

Dizertace

KLENKO, J. Atmospheric Pressure Discharges for Thin Film Deposition. Praha: Datum obhajoby 2010-06-29. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra fyziky.

Nepublikované přednášky

KULHÁNEK, P. Simulation of the Beam-Target interaction. [Nepublikovaná přednáška] EPS, National Academy of Science of Ukraine. 2010-09-16.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.