13000 / 13102 - Publikace - 2013

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2013

Články v časopisech WoS

KLÍR, D. et al. Search for Drive Parameter of Neutron-Optimized Z-Pinches and Dense Plasma Foci. IEEE Transactions on Plasma Science. 2013, 41(11), 3129-3134. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2013.2283890.

HORKÝ, M. a P. KULHÁNEK. Analysis of the Instability Growth Rate During the Jet - Background Interaction in the Magnetic Field. Research in Astronomy and Astrophysics. 2013, 13(6), 687-694. ISSN 1674-4527. DOI 10.1088/1674-4527/13/6/008.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Non-paraxial model for a parametric acoustic array. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2013, 134(2), 933-938. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4813223.

KUBEŠ, P. et al. Scenario of Pinch Evolution in a Plasma Focus Discharge. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2013, 55(3), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/55/3/035011.

ČERMÁK, J. et al. Estimating the absorptive Root Area in Norway Spruce by Using the Common Direct and Indirect Earth Impedance Methods. Plant and Soil. 2013, 2013 (372) 401-415. ISSN 0032-079X.

PEKÁREK, S. Asymmetric properties and ozone production of surface dielectric barrier discharge with different electrode configurations. The European Physical Journal D. 2013, 67(5), 1-7. ISSN 1434-6060. DOI 10.1140/epjd/e2013-30723-4.

ZAKIYANOV, O. et al. Changes in levels of matrix metalloproteinase-2 and -9, pregnancy-associated plasma protein-A in patients with various nephropathies. Journal of Nephrology. 2013, 26(3), 502-509. ISSN 1121-8428. DOI 10.5301/jn.5000136.

KRASA, J. et al. Generation of Secondary Particles from Subnanosecond Laser Irradiation of Targets at Intensities of 10(16) W cm(-2). IEEE Transactions on Plasma Science. 2013, 41(10), 2819-2824. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2013.2254134.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. On the Optimization of an Acoustic Resonator Shape with Respect to Acoustic Pressure Amplitude. ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2013, 99(2), 183-191. ISSN 1610-1928. DOI 10.3813/AAA.918601.

KUBEŠ, P. et al. Correlation of X-ray emission with interferometry and neutron diagnostics at tungsten anode face and deuterium filling in plasma-focus discharge. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2013, 55(55), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/55/11/115005.

KRASA, J. et al. Observation of repetitive bursts in emission of fast ions and neutrons in sub-nanosecond laser-solid experiments. Laser and Particle Beams. 2013, 31(3), 395-401. ISSN 0263-0346. DOI 10.1017/S0263034613000360.

PADUCH, M. et al. Influence of the external magnetic field on the pinch evolution and neutron production in plasma-focus discharge. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2013, 55(55), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/55/11/115013.

ZAKIYANOV, O. et al. Placental growth factor, pregnancy-associated plasma protein-A, soluble receptor for advanced glycation end products, extracellular newly identified receptor for receptor for advanced glycation end products binding protein and high mobility group box 1 levels in patients with acute kidney injury: a cross sectional study. BMC Nephrology. 2013, 14(245), ISSN 1471-2369. DOI 10.1186/1471-2369-14-245. Dostupné z: http://www.biomedcentral.com/1471-2369/14/245

PEKÁREK, S. Effect of magnetic field, airflow or combination of airflow with magnetic field on hollow needle-to-cylinder discharge regimes. Journal of Physics D: Applied Physics. 2013, 46(50), 1-9. ISSN 0022-3727. DOI 10.1088/0022-3727/46/50/505207.

VOKURKA, K. a J. PLOCEK. Experimental study of the thermal behavior of spark generated bubbles in water. Experimental Thermal and Fluid Science. 2013, 51 84-93. ISSN 0894-1777.

KLÍR, D. et al. Characterization of neutron emission from mega-ampere deuterium gas puff Z-pinch at microsecond implosion times. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2013, 55(8), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/55/8/085012.

SLÁMA, J. et al. Comparison of Dielectric Barrier Discharge Modes Fungicidal Effect on Candida Albicans Growth. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2013, 83(1), 237-239. ISSN 1562-6016.

SLÁMA, J. et al. Active Control of Atmospheric Pressure Discharges. Problems of Atomic Science and Technology. Series: Plasma Physics. 2013, 83(1), 246-248. ISSN 1562-6016.

KASPERCZUK, A. et al. Plastic plasma interaction with plasmas with growing atomic number. Central European Journal of Physics. 2013, 11(5), 575-579. ISSN 1895-1082. DOI 10.2478/s11534-013-0218-0.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení s akusticky stabilizovaným elektrickým výbojem. Původci: R. BÁLEK a M. ČERVENKA. Česká republika. Užitný vzor CZ 26283. 2013-12-19. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=28518

Ing. Jaroslav Plocek, CSc. Zátěžový tester výkonových kondenzátorů. Původci: J. PLOCEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 25880. 2013-09-19. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2013&pcipv=28094

FEL ČVUT v Praze, PL Bohnice, Medicton Group, s.r.o. Měřící systém ke sledování polohy oka, otevření či zavření oka a/nebo velikosti pupily. Původci: M. DOBIÁŠ et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 25293. 2013-04-29. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=27244

Články v ostatních periodikách

KULHÁNEK, P. Existuje druhý Měsíc?. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(26), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_26_whi.php

KŘÍHA, V. Nízkoteplotní plazma zastavuje krvácení. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, 11(5), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_05_vit.php

ČELEDA, T. A solar sailcraft simulation application. Physics Education. 2013, 48(4), 472-476. ISSN 0031-9120. DOI 10.1088/0031-9120/48/4/472.

JANOUCH, M., K. ŘEHÁKOVÁ a L. SIEGER. Workshop on Changes of the Polar Ecosystem The 13th Annual Meeting of the Polar Section of the Czech Geographical Society. Czech Polar Reports. 2013, 3(1), 1-2. ISSN 1805-0689. DOI 10.5817/CPR2013-1-1.

KULHÁNEK, P. Hrátky s pokřiveným světem II. Astropis. 2013, XX(3), 14-19. ISSN 1211-0485.

KULHÁNEK, P., V. KŘÍHA a I. HAVLÍČEK. Aldebaran – popularizace vědy a podpora výuky astronomie a fyziky. Školská fyzika. 2013, 2013(6), 12-14. ISSN 1211-1511. Dostupné z: http://sf.zcu.cz/data/2013/sf2013_06_4_tisk.pdf

KULHÁNEK, P. LISA je mrtvá, eLISA skomírá, naděje umírá?. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(19), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_19_lis.php

KULHÁNEK, P. Revoluční objev spinové kapaliny, nové formy magnetizmu. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(30), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_30_pal.php

KULHÁNEK, P. Objev třetího Van Allenova pásu. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(9), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_09_ale.php

KULHÁNEK, P. Exploze nosné rakety Proton M. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(21), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_21_bum.php

KULHÁNEK, P. Sen o optickém tranzistoru. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(22), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_22_rum.php

CIKHARDT, J. et al. The Construction Of The Fast Resistive Bolometer For a SXR Measurement On The GIT-12 Facility. Acta Polytechnica. 2013, 53(2), 134-137. ISSN 1210-2709.

KULHÁNEK, P. Využití mobilních sítí k mapování srážek. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(6), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_06_bts.php

KULHÁNEK, P. Udělení Nobelovy ceny za fyziku pro rok 2013. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, 11(32), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_32_char.php

KULHÁNEK, P. Vzpomínky na Deep Impact. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, 11(36), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_36_vel.php

DVOŘÁK, J., J. HAVLÍK a V. FABIÁN. Zařízení pro měření hemodynamických parametrů. Urgentní medicína. 2013, 16(2), 33-39. ISSN 1212-1924.

DOBIÁŠ, M., O. HOLUB a V. FABIÁN. AN EYE TRACKING SYSTEM: TOWARDS APPLICATIONS IN MARKETING?. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2013, 2013(0302), 16-20. ISSN 1804-7890. Dostupné z: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0302/

HORKÝ, M. Fúzně-štěpné hybridy. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, 11(13), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_13_hyb.php

HORKÝ, M. INSTABILITY GROWTH RATE DEPENDENCE ON INPUT PARAMETERS DURING THE BEAM–TARGET PLASMA INTERACTION. Acta Polytechnica. 2013, 53(2), 174-178. ISSN 1210-2709.

PÍCHAL, J. a Y. KLENKO. Positioning of the Precursor Gas Inlet in an Atmospheric Dielectric Barrier Reactor, and its Effect on the Quality of Deposited TiOx Thin Film Surface. Acta Polytechnica. 2013, 53(2), 223-227. ISSN 1210-2709.

HORKÝ, M. Nové výsledky ve výzkumu vzniku bleskových výbojů. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, 11(17), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_17_gur.php

KULHÁNEK, P. Mimořádně jasný bolid explodoval nad Uralem. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(7), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_07_bum.php

KULHÁNEK, P. Fenomenální sonda Planck. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, 11(41), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_41_pla.php

FANTOVA, V. et al. Inactivation of Candida albicans by Corona Discharge: The Increase of Inhibition Zones Area After Far Subsequent Exposition. Acta Polytechnica. 2013, 53(2), 148-151. ISSN 1210-2709.

SIEGER, L. Co nám civilizace dala a vzala. Svět outdooru Novinky. 2013,(4), 48-51. ISSN 1801-2000.

KULHÁNEK, P. Fungovala tekutinová dynama i v menších tělesech?. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(18), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_18_ves.php

KULHÁNEK, P. WISE, bájný Fénix a prachoví psi. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, 11(39), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_39_wis.php

KORTÁNEK, J. a P. KUBEŠ. Calculation of the inductance of plasma column at PF-1000 device with assumed current distribution. Acta Polytechnica. 2013, 53(2), 185-188. ISSN 1210-2709.

ŠÍLA, O. et al. ESTIMATION OF AMOUNT OF SCATTERED NEUTRONS AT DEVICES PFZ AND GIT-12 BY MCNP SIMULATIONS. Acta Polytechnica. 2013, 53(2), 228-232. ISSN 1210-2709.

KULHÁNEK, P. Hrátky s pokřiveným světem I. Astropis. 2013, XX(3), 10-13. ISSN 1211-0485.

KULHÁNEK, P. Poprvé byla uskutečněna komunikace za pomoci neutrin. ALDEBARAN BULLETIN. 2013, XI(2), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2013_02_neu.php

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ŘÍPA, M. et al. Řízená termojaderná fúze pro každého – 4U. 4 vyd. Ostrava: Vítkovice, 2013. Svět energie. ISBN 978-80-260-4785-8.

BROTHÁNEK, M. a Radka SVOBODOVÁ, eds. Sborník 86. akustického semináře. Sezimovo Ústí, 2013-05-21/2013-05-23. Praha: Česká akustická společnost, 2013. ISBN 978-80-01-05262-4.

KÁLAL, M. et al. High Power Laser Based Inertial Fusion Energy Research Coordinated in Associated Laboratories. In: Pathways to Energy from Inertial Fusion: An Integrated Approach. Wien: IAEA, 2013. s. 43-51. IAEA-TECDOC-1704. ISSN 1011-4289. ISBN 978-92-0-139710-2.

Stati ve sbornících konferencí

HRADILOVÁ, J., D. TOKAR a Z. PŘEVOROVSKÝ. Parametrization of Time-Reversed Signals. In: HOBZA, T., ed. SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Stochastic and Physical Monitoring Systems 2013, Nebřich, 2013-06-24/2013-06-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 61-62. ISBN 978-80-01-05383-6.

KOUTNÝ, A., O. JIŘÍČEK a J.-H. THOMAS. Holographic reconstruction of an incident field assuming the spherical waves scattered by a rigid sphere. In: Proceedings of Inter-noise 2013. INTER-NOISE 2013, Innsbruck, 2013-09-15/2013-09-18. Vienna: Austrian Noise Abatement Association, 2013. ISBN 978-1-63266-267-5.

KŘÍHA, V. a I. ALI BLÁHOVÁ. Team role in creating a multimedia project for secondary school students ‐ popularization of science and research. In: MPTL'18 - Book of Abstracts. The 18th edition of the Multimedia in Physics Teaching and Learning Workshop, Madrid, 2013-09-11/2013-09-13. 2013. s. 38.

JIŘÍČEK, O., V. JANDÁK a M. BROTHÁNEK. Active Structural Acoustic Control on Double-Layer Acoustic Panel. In: Proceedings of the International Conference on Acoustics AIA-DAGA 2013. AIA-DAGA 2013, EAA Euroregio, Merano, 2013-03-18/2013-03-21. Berlin: German Acoustical Society (DEGA), 2013. s. 1724-1726. ISBN 978-3-939296-05-8.

TOMEK, M. et al. Měření činitele difuzity ve volném poli. In: BROTHÁNEK, M. a Radka SVOBODOVÁ, eds. Sborník 86. akustického semináře. 86. akustický seminář, Sezimovo Ústí, 2013-05-21/2013-05-23. Praha: Česká akustická společnost, 2013. s. 21-26. ISBN 978-80-01-05262-4.

JIŘÍČEK, O., V. JANDÁK a M. BROTHÁNEK. Broadband active structural acoustic control with moment actuator. In: Proceedings of Inter-noise 2013. INTER-NOISE 2013, Innsbruck, 2013-09-15/2013-09-18. Vienna: Austrian Noise Abatement Association, 2013. ISBN 978-1-63266-267-5. Dostupné z: http://www.internoise2013.com/

ALI BLÁHOVÁ, I. a V. KŘÍHA. Teaching High School Students to Write Popular Science Article. In: MPTL'18 - Book of Abstracts. The 18th edition of the Multimedia in Physics Teaching and Learning Workshop, Madrid, 2013-09-11/2013-09-13. 2013. s. 37.

HRADILOVÁ, J., D. TOKAR a Z. PŘEVOROVSKÝ. A Noninvasive in Vivo Study of the Skin Anisotropy Using Multi-Directional Ultrasonic Probe. In: International Conference Human Skin Engineering and Reconstructive Surgery Proceedings. International Conference on Human Skin Engineering and Reconstructive Surgery, Prague, 2013-05-20/2013-05-22. Liberec: Technical University of Liberec, 2013. s. 15. ISBN 978-80-7372-956-1.

HRADILOVÁ, J., D. TOKAR a Z. PŘEVOROVSKÝ. Ultrasonic Time Reversal Technique Used to In-Vivo Investigation of Human Skin Under Loading. In: Proceedings of the 2013 International Congress on Ultrasonics. 2013 International Congress on Ultrasonics, Singapore, 2013-05-02/2013-05-05. Singapore: Research Publishing Services, 2013. ISBN 978-981-07-5938-4.

TOKAR, D. a J. HRADILOVÁ. Device for Viscoelastic Properties Evaluation of Human Skin in vivo. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

HAVLÍK, J., J. DVOŘÁK a V. FABIÁN. Design and Realization of Hardware for Measurement of Hemodynamic Parameters. In: IFMBE Proceedings: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. IFMBE CONFERENCE: 2012 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, Beijing ( Peking), 2012-05-26/2012-05-31. Heidelberg: Springer, 2013. s. 1420-1423. ISSN 1680-0737. ISBN 978-3-642-29304-7.

TOKAR, D., J. HRADILOVÁ a Z. PŘEVOROVSKÝ. In-vivo Mapping of Human Skin Anisotropy Using Multi-directional Ultrasonic Probe. In: HOBZA, T., ed. SPMS 2013 Stochastic and Physical Monitoring Systems Proceedings. Stochastic and Physical Monitoring Systems 2013, Nebřich, 2013-06-24/2013-06-29. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2013. s. 165-172. ISBN 978-80-01-05383-6.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Finite-amplitude standing waves in optimized acoustic resonators. In: Proceedings of the ICSV20. 20th International Congress on Sound and Vibration, Bangkok, 2013-07-07/2013-07-11. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2013. s. 1-8. ISSN 2329-3675. ISBN 978-616-551-682-2.

BEDNAŘÍK, M. a M. ČERVENKA. Nonlinear acoustic fields in two mechanically coupled resonators. In: Proceedings of Inter-noise 2013. INTER-NOISE 2013, Innsbruck, 2013-09-15/2013-09-18. Vienna: Austrian Noise Abatement Association, 2013. ISBN 978-1-63266-267-5.

Dizertace

KLÍR, D. Generation of Fusion Neutrons in Z–Pinches. Datum obhajoby 2013-12-11. Docentská habilitační práce. ČVUT FEL. Katedra fyziky.

Výzkumné zprávy

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Měření a studie akustických vlastností veřejných prostor Národní technické knihovny -- NTK. [Výzkumná zpráva] 2013.

Stránka vytvořena 04.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.