13000 / 13102 - Publikace - 2014

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2014

Články v časopisech WoS

ČERMÁK, J. et al. Absorptive root area and stem resistivity in whole trees of contrasting structure and size – improvement of methods. Plant and Soil. 2014, 2014(383), 257-273. ISSN 0032-079X. DOI 10.1007/s11104-014-2126-5.

ČERVENKA, M., M. ŠOLTÉS a M. BEDNAŘÍK. Optimal shaping of acoustic resonators for the generation of high-amplitude standing waves. The Journal of the Acoustical Society of America. 2014, 136(3), 1003-1012. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4892751.

PEKÁREK, S. a J. MIKEŠ. Temperature-and airflow-related effects of ozone production by surface dielectric barrier discharge in air. The European Physical Journal D. 2014, 68(10), 1-8. ISSN 1434-6060. DOI 10.1140/epjd/e2014-50393-x.

PEKÁREK, S. Ozone production of hollow-needle-to-mesh negative corona discharge enhanced by dielectric tube on the needle electrode. Plasma Sources Science and Technology. 2014, 23(6), 1-6. ISSN 0963-0252. DOI 10.1088/0963-0252/23/6/062001.

CIKHARDT, J. et al. Influence of an external magnetic field on the dynamics of a modified plasma focus. Physica Scripta. 2014, T161 ISSN 0031-8949. DOI 10.1088/0031-8949/2014/T161/014042.

BÁLEK, R., M. ČERVENKA a S. PEKÁREK. Acoustic field effects on a negative corona discharge. Plasma Sources Science and Technology. 2014, 23(3), 1-9. ISSN 0963-0252. DOI 10.1088/0963-0252/23/3/035005.

KUBEŠ, P. et al. Neutron production from puffing deuterium in plasma focus device. PHYSICS OF PLASMAS. 2014, 21 ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4892551.

CIKHARDT, J. et al. Measurement of the target current by inductive probe during laser interaction on terawatt laser system PALS. Review of Scientific Instruments. 2014, 85(10), ISSN 0034-6748. DOI 10.1063/1.4898016.

KUBEŠ, P. et al. Filamentary structure of plasma produced by compression of puffing deuterium by deuterium or neon plasma sheath on plasma-focus discharge. PHYSICS OF PLASMAS. 2014, 21(21), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4903906.

KORTÁNEK, J. et al. Current flow and energy balance during the evolution of instabilities in the plasma focus. Physica Scripta. 2014, T161(161), ISSN 0031-8949. DOI 10.1088/0031-8949/2014/T161/014044.

TORRISI, L. et al. D-D nuclear fusion induced by laser-generated plasma at 10(16) W cm(-2) intensity. Physica Scripta. 2014, T161(5), ISSN 0031-8949. DOI 10.1088/0031-8949/2014/T161/014026.

BAKSHAEV, Yu et al. Generation and anisotropy of neutron emission from a condensed Z-pinch. Plasma Physics Reports. 2014, 40 437-450. ISSN 1063-780X. DOI 10.1134/S1063780X14060014.

MITROFANOV, K. et al. Study of the Fine Structure of the Plasma Current Sheath and Magnetic Fields in the Axial Region of the PF1000 Facility. Plasma Physics Reports. 2014, 40(40), 623-639. ISSN 1063-780X. DOI 10.1134/S1063780X14070071.

BEDNAŘÍK, M. a M. ČERVENKA. Equations for description of nonlinear standing waves in constant-cross-sectioned resonators. JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA. 2014, 135(3), EL134-EL139. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4865262.

KLÍR, D. et al. Efficient Neutron Production from a Novel Configuration of Deuterium Gas-Puff Z-Pinch. Physical Review Letters. 2014, 112(9), ISSN 0031-9007. DOI 10.1103/PhysRevLett.112.095001.

BABČENKO, O. et al. Optically transparent diamond-PDMS microfluidic system for electronic monitoring of cells. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS. 2014, 251(12), 2593-2598. ISSN 0370-1972. DOI 10.1002/pssb.201451173.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Elektrodový systém generátoru ozonu pro zvýšení koncentrace ozonu a dalších aktivních kyslíkových částic produkovaných korónovým výbojem. Původci: S. PEKÁREK. Česká republika. Užitný vzor CZ 26970. 2014-05-26. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10019220&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení s akusticky stabilizovaným elektrickým výbojem. Původci: R. BÁLEK a M. ČERVENKA. Česká republika. Patent CZ 304836. 2014-10-15. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2046584&lan=cs

Články v ostatních periodikách

DE MARCO, M. et al. Basic features of electromagnetic pulse generated in a laser-target chamber at 3-TW laser facility PALS. Journal of Physics: Conference Series. 2014, 508(1), ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/508/1/012007.

KULHÁNEK, P. Družice OCO-2 se stala lokomotivou vláčku. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(28), ISSN 1214-1674.

URBAN, M. et al. Measuring carbon fiber aging on orbit. Hosei science collection report. 2014, 26(50), 1-6. ISSN 2188-8507.

SLÁMA, J. a V. KŘÍHA. Inhibition of Candida albicans Growth on Surfaces Treated by Dielectric Barrier Discharge with Various Barriers. Acta Polytechnica. 2014, 54(4), 290-294. ISSN 1210-2709.

KULHÁNEK, P. Reliktní gravitační vlny. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(13), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Trochu zvláštní zatmění aneb gravitační čočka v akci. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(16), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Gravitační čočka zesílila obraz vzdálené supernovy. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(20), ISSN 1214-1674.

SIEGER, L. Hranice lidských možností. Svět outdooru Novinky. 2014,(3), 18-21. ISSN 1801-2000.

KULHÁNEK, P. AFO - Academia Film Olomouc. Československý časopis pro fyziku. 2014, 64(4), 273-274. ISSN 0009-0700.

WEBSTER, Phil a O. JIŘÍČEK. A Brief Comparison of Loudness Evaluation Models. Akustické listy. 2014, 20(2), 8-11. ISSN 1212-4702.

HORKÝ, M. Dark Energy Survey. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(25), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2014_25_des.php

TOKAR, D., Z. PŘEVOROVSKÝ a J. HRADILOVÁ. Ultrasonic Evaluation of Local Human Skin Anisotropy. e-Journal of NDT. 2014, 19(12), ISSN 1435-4934. Dostupné z: http://www.ndt.net/search/link.php?id=16588&file=events/ECNDT2014/app/content/Paper/324_Tokar.pdf

SIEGER, L. Únava, hranice lidských možností. Svět outdooru Novinky. 2014,(4), 18-21. ISSN 1801-2000.

KULHÁNEK, P. Helikální struktury v nanovodičích?. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(9), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Oblak G2 u centrální černé díry – naděje či zklamání?. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(30), ISSN 1214-1674.

KULHÁNEK, P. Na stopě kulovému blesku. ALDEBARAN BULLETIN. 2014, 12(4), ISSN 1214-1674.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

SIEGER, L. Decisions in Situations of Endangegerment. In: SCHMIDT, V., ed. Stochastic Geometry, Spatial Statistics and Random Fields - Models and Algorithms. Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-3-319-10063-0.

KYNCL, J. et al. Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014. ISBN 978-80-260-7115-0.

KULHÁNEK, P. Stručný průvodce plazmatem. Valašské Meziříčí: Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran, 2014. ISBN 978-80-86298-21-4.

KULHÁNEK, P. Astronomie a fyzika - svítání. Prague: Aldebaran Group for Astrophysics, 2014. Astronomie a fyzika. ISBN 978-80-904582-6-0.

BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 89. akustický seminář. Šlovice, 2014-10-07/2014-10-09. Praha: Česká akustická společnost, 2014. ISBN 978-80-01-05578-6.

Stati ve sbornících konferencí

JIŘÍČEK, O., V. JANDÁK a M. BROTHÁNEK. Combined force-moment actuator for ASAC. In: DAVY, John et al., eds. Proceedings of 43rd International Congre ss on Noise Control Engineering. Inter-noise 2014, Melbourne, 2014-11-16/2014-11-19. Sydney: Australian Acoustical Society, 2014. ISBN 978-0-909882-03-7. DOI 10.13140/2.1.3619.4888.

DVOŘÁK, J. et al. Hemodynamické parametry a vztahy mezi nimi. In: ČMEJLA, R. Č., J. R. RUSZ a J. S. SEDLÁK, eds. IV. Letní doktorandské dny 2014. Letní doktorandské dny 2014, Praha, 2014-05-29/2014-05-30. Praha: ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, 2014. s. 67-69. ISBN 978-80-01-05506-9.

HORKÝ, M., W. J. MILOCH a M. ŽÁČEK. Kinetic Studies of Crossfield Plasma Instabilities in Weakly Collisional Plasmas. In: RODRIGUES, J.A. a B.B. DE CARVALHO, eds. 17th International Congress on Plasma Physics - Book of Abstracts. 17th International Congress on Plasma Physics, Lisabon, 2014-09-15/2014-09-19. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2014. 1. ISBN 978-989-20-4912-0. Dostupné z: http://www.ipfn.ist.utl.pt/ICPP2014/List_of_Abstracts.html

DOLEŽAL, J. a V. FABIÁN. APPLICATION OF EYE TRACKING IN NEUROSCIENCE. In: KAŇKOVSKÝ, P., ed. 61. společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii - sborník abstrakt. 61. společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Olomouc, 2014-10-15/2014-10-18. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. s. 67-68. ISBN 978-80-244-4260-0.

FANTOVA, V. Bactericidal Effects of the Negative Corona Discharge. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

DOS SANTOS, S. et al. Viscoelastic and Hysteretic Properties of the Skin: Acousto-Mechanical Evaluation Using Nonlinear Time-Reversal Imaging. In: 28th Congress IFSCC Paris 2014 Full Proceedings. 28th Congress on Cosmetic, Innovation and Performance for Beauty and Well-Being, Paris, 2014-10-27/2014-10-30. COURBEVOIE: Société Francaise de Cosmétologie, 2014. s. 1561-1570.

TOKAR, D., Z. PŘEVOROVSKÝ a J. HRADILOVÁ. Ultrasonic Evaluation of Local Biological Tissue Anisotropy. In: 11th European Conference on NDT Proceedings. 11th European Conference on Non-Destructive Testing, Prague, 2014-10-06/2014-10-10. Brno: Brno University of Technology, 2014. ISBN 978-80-214-5018-9. Dostupné z: http://www.ndt.net/events/ECNDT2014/app/content/topic.php?eventID=20&TopicID=1913

KULHÁNEK, P. a D. BŘEŇ. Electron Acceleration in the Field of the Low Frequency magnetospheric R-Wave Packets. In: RODRIGUES, J.A. a B.B. DE CARVALHO, eds. 17th International Congress on Plasma Physics - Book of Abstracts. 17th International Congress on Plasma Physics, Lisabon, 2014-09-15/2014-09-19. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2014. 1. ISBN 978-989-20-4912-0. Dostupné z: http://www.ipfn.ist.utl.pt/ICPP2014/ficheiros_auxiliares/book_of_abstracts_ICPP2014.zip

ULLRICH, D. et al. Preparation and training of people to the profession in challenging conditions. In: Recent Advances In Telecommunications, Informatics And Educational Technologies. Istambul, 2014-12-15/2014-12-17. New York: WSEAS, 2014. s. 192-198. ISBN 978-1-61804-262-0.

HORKÝ, M. Dispersion relation for magnetically aligned electrostatic waves in weakly collisional plasmas. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

CIKHARDTOVÁ, B. et al. Side-On And Temporal Distribution Of Linear Densities In Plasma Fokus Discharge. In: Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy" Programme & Contributions. 12th Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy", Kudowa Zdroj, 2014-06-09/2014-06-13. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2014. s. 98. ISSN 2083-5876.

HORKÝ, M. a W. J. MILOCH. Numerical Simulations of Weakly Collisional Plasmas in E × B Fields. In: Proceedings of 31st URSI GASS. 31 st URSI General Assembly and Scientific Symposium, Beijing, 2014-08-16/2014-08-23. Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4673-5225-3. DOI 10.1109/URSIGASS.2014.6929951.

PÍNA, L. et al. X-ray monitoring for astrophysical applications. In: MORAWE, C., A.M. KHOUNSARY a S. GOTO, eds. Proceedings of SPIE vol. 9207: Advances in X-Ray/EUV Optics and Components IX. SPIE Optics + Photonics 2014, San Diego, CA, 2014-08-17/2014-08-21. Bellingham: SPIE, 2014. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-234-5. DOI 10.1117/12.2064726.

ULLRICH, D et al. Preparation and training of people to the profession in challenging conditions. In: Recent Advances In Telecommunications, Informatics And Educational Technologies. Istambul, 2014-12-15/2014-12-17. New York: WSEAS, 2014. s. 192-198. ISBN 978-1-61804-262-0.

DVOŘÁK, O. et al. Interakce elektrického pole s plameny. In: ŠENOVSKÝ, M., ed. Sborník příspěvků z konference Požární ochrana 2014. Požární ochrana 2014 - XXIII. ročník mezinárodní konference, Ostrava, 2014-09-03/2014-09-04. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2014. s. 55-59. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-148-4.

JIŘÍČEK, O., V. JANDÁK a M. BROTHÁNEK. Experience with measurement of diffusion coefficient in a free field. In: Forum Acusticum 2014. Krakow, 2014-09-07/2014-09-12. Wroclaw: Polish Acoustical Society, 2014. ISSN 2221-3767. DOI 10.13140/2.1.1753.5367.

ČERVENKA, M., M. BEDNAŘÍK a R. BÁLEK. An acoustical resonator for stabilization of electrical discharge. In: Forum Acusticum 2014. Krakow, 2014-09-07/2014-09-12. Wroclaw: Polish Acoustical Society, 2014. ISSN 2221-3767.

BEDNAŘÍK, M., M. ČERVENKA a R. BÁLEK. Acoustic plane waves in a gas-filled duct with an axial temperature gradient. In: Forum Acusticum 2014. Krakow, 2014-09-07/2014-09-12. Wroclaw: Polish Acoustical Society, 2014. ISSN 2221-3767.

CIKHARDT, J. et al. Measurement of the Target Current and EMP on Terawatt Laser System PALS. In: Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy" Programme & Contributions. 12th Kudowa Summer School "Towards Fusion Energy", Kudowa Zdroj, 2014-06-09/2014-06-13. Warsaw: Institute of Plasma Physics, 2014. s. 89. ISSN 2083-5876. DOI 10.1088/1742-6596/508/1/012007.

JANOUCH, M. et al. MONITORING OF THE STATE OF THE EARTH’S OZONE LAYER AND SOLAR UV-RADIATION IN ANTARCTICA - THE CONTRIBUTION OF THE CZECH REPUBLIC TO THE VIENNA CONVENTION AND THE MONTREAL PROTOCOL. In: KAVAN, J. a A. BERNARDOVÁ, eds. Polar Ecology Conference 2014 - Abstract Book. Polar Ecology Conference 2014, České Bedějovice, 2014-09-21/2014-09-25. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. s. 69. ISBN 978-80-7394-463-6. Dostupné z: http://polar.prf.jcu.cz/data/PEC2014_abstract_book_final.pdf

JANOUCH, M. et al. MONITORING OF THE STATE OF THE EARTH’S OZONE LAYER AND SOLA R UV - RADIATION IN ANTARCT ICA - THE CONTRIBUTION OF THE CZECH REPUBLIC TO THE VIEN NA CONVENTION AND TH E MONTREAL PROTOCOL. In: KAVAN, J. a A. BERNARDOVÁ, eds. Polar Ecology Conference 2014 - Abstract Book. Polar Ecology Conference 2014, České Bedějovice, 2014-09-21/2014-09-25. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2014. s. 69. ISBN 978-80-7394-463-6. Dostupné z: http://polar.prf.jcu.cz/data/PEC2014_abstract_book_final.pdf

BROTHÁNEK, M. et al. Vlastnosti pneuakustického měniče. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 89. akustický seminář. Šlovice, 2014-10-07/2014-10-09. Praha: Česká akustická společnost, 2014. s. 5-11. ISBN 978-80-01-05578-6.

ULLRICH, D. a L. SIEGER. Komplexní přístupy a modely přípravy profesionálů a manažerů pro efektivní plnění úloh a funkcí v moderním bezpečnostním prostředí. In: Taktika 2014. Brno, 2014-11-05/2014-11-06. Brno: Univerzita obrany, 2014. s. 235-244. ISBN 978-80-7231-972-5.

PŘEVOROVSKÝ, Z. et al. Ultrasonic Techniques Used to Viscoelastic Nonlinearity Characterization of Human Skin Under Loading in-vivo. In: 19th International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials Proceedings. 19th International Conference on Nonlinear Elasticity in Materials, Fréjus, 2014-06-22/2014-06-27. Paris: Société Francaise d'Acoustique, 2014.

BÁLEK, R., M. ČERVENKA a S. PEKÁREK. Acoustically Stabilized Edge to Wire Electrode Electrical Discharges. In: Forum Acusticum 2014. Krakow, 2014-09-07/2014-09-12. Wroclaw: Polish Acoustical Society, 2014. ISSN 2221-3767.

DOS SANTOS, S. et al. Approche non linéaire non classique du vieillissement cutané: Expérimentations multi-échelles et acousto-mécaniques; comportements viscoélastiques et hystérésis. In: CFA 2014 Proceedings. 12e Congres Francais d'Acoustique, Poitiers, 2014-04-22/2014-04-25. Poitiers: Université de Poitiers, 2014. s. 333-334.

Výzkumné zprávy

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Vliv úpravy tělesa pneuakustického měniče na vyzařovací vlastnosti při použití membrány xx mm.. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014.

ŘEZÁČ, K. et al. Fast electromagnetic valve (version 4.1.3). [Výzkumná zpráva] 2014.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Výzkum vlivu délky zvukovodu na akustické vlastnosti pneu-akustických měničů. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2014.

JANOUCH, M., M. STANĚK a L. SIEGER. Monitoring of the State of the Earth’s Ozone Layer and Solar UV-radiation in Antarctica - the Contribution of the Czech Republic to the Vienna Convection and the Montreal Protocol. [Výzkumná zpráva] 2014. ISBN 978-9966-076-03-8.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Vliv úpravy tělesa pneuakustického měniče na vyzařovací vlastnosti při použití membrány xx mm.. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2014.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Uložení subwooferů audio systému kina IMAX. [Výzkumná zpráva] 2014.

Nepublikované přednášky

HORKÝ, M. PIC simulations of instabilities in weakly collisional plasmas. [Nepublikovaná přednáška] Department of Physics, Univeristy of Oslo. 2014-04-03.

KLÍR, D. ACCELERATION OF HIGH ENERGY DEUTERONS AND EFFICIENT PRODUCTION OF NEUTRONS IN A DEUTERIUM GAS-PUFF Z-PINCH. [Nepublikovaná přednáška] 9th International Conference on Dense Z-Pinches. 2014-08-04.

KLÍR, D. Efficient Generation of Fusion Neutrons in Recent Z-Pinch Experiments. [Nepublikovaná přednáška] NTERNATIONAL CONGRESS ON PLASMA PHYSICS ICPP 2014. 2014-10-17.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.