13000 / 13102 - Publikace - 2015

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2015

Články v časopisech WoS

KLÍR, D. et al. Efficient generation of fast neutrons by magnetized deuterons in an optimized deuterium gas-puff z-pinch. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2015, 57(4), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/57/4/044005.

MORENO, J. et al. Neutron energy distribution and temporal correlations with hard x-ray emission from a hundreds of joules plasma focus device. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2015, 57(3), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/57/3/035008.

STEHLIK, S. et al. Size and Purity Control of HPHT Nanodiamonds down to 1 nm. The Journal of Physical Chemistry C. 2015, 119(49), ISSN 1932-7447. DOI 10.1021/acs.jpcc.5b05259.

CIKHARDTOVÁ, B. et al. Temporal distribution of linear densities of the plasma column in a plasma focus discharge. NUKLEONIKA. 2015, 60(2), 315-318. ISSN 0029-5922. DOI 10.1515/nuka-2015-0065.

HORKÝ, M. a W. J. MILOCH. Numerical study on the stability of weakly collisional plasma in E x B fields. PHYSICS OF PLASMAS. 2015, 22(2), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4906887.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Acoustic particle displacement resonator. Applied Acoustics. 2015, 99 155-160. ISSN 0003-682X. DOI 10.1016/j.apacoust.2015.06.009.

ŠÍLA, O. et al. MCNP calculations of neutron emission anisotropy caused by the GIT-12 hardware. NUKLEONIKA. 2015, 60(2), 323-326. ISSN 0029-5922. DOI 10.1515/nuka-2015-0064.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Calculation of an axial temperature distribution using the reflection coefficient of an acoustic wave. The Journal of the Acoustical Society of America. 2015, 138(4), EL359-EL364. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4931830.

IZAK, T. et al. Diamond-coated field-effect sensor for DNA recognition — Influence of material and morphology. Diamond and Related Materials. 2015, 60 87-93. ISSN 0925-9635. DOI 10.1016/j.diamond.2015.10.020.

DELATTRE, O. et al. Complex alarm strategy in the most basal termite species. Behavioral Ecology and Sociobiology. 2015, 69(12), 1945-1955. ISSN 0340-5443. DOI 10.1007/s00265-015-2007-9.

ROSMEJ, ON et al. The hydrodynamic and radiative properties of low-density foams heated by x-rays. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2015, 57(094001), ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/57/9/094001.

KUBEŠ, P. et al. Puffing Deuterium Compressed by a Neon Plasma Sheath at the Initial Poloidal Magnetic Field in Plasma Focus Discharge. IEEE Transactions on Plasma Science. 2015, 43(8), 2532-2538. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2015.2431858.

KUBEŠ, P. et al. Investigation of compression of puffing neon by deuterium current and plasma sheath in plasma focus discharge. PHYSICS OF PLASMAS. 2015, 22(6), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4922483.

CRISTALDO, P. F. et al. The nature of alarm communication in Constrictotermes cyphergaster (Blattodea: Termitoidea: Termitidae): the integration of chemical and vibroacoustic signals. Biology Open. 2015, 4(12), 1649-1659. ISSN 2046-6390. DOI 10.1242/bio.014084. Dostupné z: http://bio.biologists.org/content/biolopen/early/2015/10/31/bio.014084.full.pdf

PEKÁREK, S., J. MIKEŠ a J. KRÝSA. Comparative study of TiO2 and ZnO photocatalysts for the enhancement of ozone generation by surface dielectric barrier discharge in air. Applied Catalysis A: General. 2015, 502 122-128. ISSN 0926-860X. DOI 10.1016/j.apcata.2015.06.003.

MALÍKOVÁ, I. et al. Impact of Low Frequency Electromagnetic Field on the Candida albicans. Journal of Electrical Engineering. 2015, 66(2), 108-112. ISSN 1335-3632. DOI 10.1515/jee-2015-0017.

KUBEŠ, P. et al. Existence of a return direction for plasma escaping from a pinched column in a plasma focus discharge. PHYSICS OF PLASMAS. 2015, 22 ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4921248.

BEDNAŘÍK, M. a M. ČERVENKA. Finite amplitude standing waves in resonators terminated by a general impedance. The Journal of the Acoustical Society of America. 2015, 137(3), 1257-1264. ISSN 0001-4966. DOI 10.1121/1.4908311.

DE MARCO, M. et al. Electromagnetic pulses produced by expanding laser-produced Au plasma. NUKLEONIKA. 2015, 60(2), 239-243. ISSN 0029-5922. DOI 10.1515/nuka-2015-0043.

ROUBÍK, K., L. SIEGER a Karel SÝKORA. Work of Breathing into Snow in the Presence versus Absence of an Artificial Air Pocket Affects Hypoxia and Hypercapnia of a Victim Covered with Avalanche Snow: A Randomized Double Blind Crossover Study. PLoS ONE. 2015, 10(12), 1-16. ISSN 1932-6203. DOI 10.1371/journal.pone.0144332. Dostupné z: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144332

UKRAINTSEV, E. et al. Stochastic model explains formation of cell arrays on H/O-diamond patterns. Biointerphases. 2015, 10(4), 1-9. ISSN 1934-8630. DOI 10.1116/1.4934794.

MAGUIRE, P. et al. Controlled microdroplet transport in an atmospheric pressure microplasma. AIP Applied Physics Letters. 2015, 106(22), ISSN 0003-6951. DOI 10.1063/1.4922034. Dostupné z: https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4922034

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. On the structure of multi-Gaussian beam expansion coefficients. ACTA ACUSTICA UNITED WITH ACUSTICA. 2015, 101(1), 15-23. ISSN 1610-1928. DOI 10.3813/AAA.918800.

PEKÁREK, S. Effect of TiO2 and Reverse Air Supply on Ozone Production of Negative Corona Discharge with the Needle in the Dielectric Tube to Mesh Electrode System. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2015, 35(4), 705-719. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-015-9628-7.

KASPERCZUK, A. et al. Efficiency of ablative plasma energy transfer into a massive aluminum target using different atomic number ablators. Laser and Particle Beams. 2015, 33(3), 379-386. ISSN 0263-0346. DOI 10.1017/S0263034615000452.

KLÍR, D. et al. Efficient neutron production from sub-nanosecond laser pulse accelerating deuterons on target front side. PHYSICS OF PLASMAS. 2015, 22(9), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4931460.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Elektrodový systém generátoru ozonu pro zvýšení koncentrace ozonu a dalších aktivních kyslíkových částic produkovaných korónovým výbojem. Původci: S. PEKÁREK. Česká republika. Patent CZ 305098. 2015-03-18. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10019225&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6. Stabilizovaný a homogenizovaný zdroj netermálního plazmatu. Původci: R. BÁLEK. Česká republika. Užitný vzor CZ 28788. 2015-11-10. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10127276&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Česká republika - Ministerstvo vnitra, Praha 7, CZ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6 - Dejvice, CZ. Zařízení ke zvýšení hasební účinnosti vysokotlaké vodní mlhy u polostabilních a stabilních hasicích zařízení. Původci: J. KOLLER, Z. STANĚK a O. DVOŘÁK. Česká republika. Užitný vzor CZ 29023. 2015-12-28. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10150304&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

ŠOLTÉS, M. a M. ČERVENKA. Electrodynamic loudspeaker-driven acoustic compressor. Acta Polytechnica. 2015, 55(5), 342-346. ISSN 1210-2709. DOI 10.14311/AP.2015.55.0342.

KULHÁNEK, P. Astronomické století sira Freda Hoyla. Astropis. 2015, 2015(3), 6-9. ISSN 1211-0485.

KULHÁNEK, P. Světlo dávných časů. Československý časopis pro fyziku. 2015, 65(5), 285-287. ISSN 0009-0700.

ČERMÁK, J et al. Hodnocení ukotvení stromů v podloží jako základní parametr jejich stability - II.nedestruktivní, ekofyziologické metody. Zprávy lesního výzkumu. 2015, 60(4), 309-314. ISSN 0322-9688.

HORKÝ, M. Astrofyzikální plazma v laboratoři. ALDEBARAN BULLETIN. 2015, 13(36), ISSN 1214-1674. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2015_36_pla.php

KULHÁNEK, P. Reliktní neutrina. Astropis. 2015, 2015(2), 10-13. ISSN 1211-0485.

KULHÁNEK, P. Planck - mikrovlnná observatoř, která předčila veškerá očekávání. Astropis. 2015, 2015(1), 6-11. ISSN 1211-0485.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 90. akustický seminář. Doksy, 2015-05-12/2015-05-14. 2015. ISBN 978-80-01-05744-5.

Stati ve sbornících konferencí

PÍNA, L. et al. X-ray monitoring for astrophysical applications on Cubesat. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV. Optics + Optoelectronics 2015, Prague, 2015-04-13/2015-04-16. Prague: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 9781628416312. DOI 10.1117/12.2185091.

BEDNAŘÍK, M. a M. ČERVENKA. Description and analysis of plane waves in a temperature-inhomogeneous region. In: Proceedings of the 22nd International Congress on Sound and Vibration. The 22nd International Congress on Sound and Vibration, Florence, 2015-07-12/2015-07-16. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2015. ISSN 2329-3675. ISBN 978-88-88942-48-3.

FABIÁN, V. et al. Sledování očních pohybů pro diagnostiku v neurovědách. In: INSPO 2015. Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 2015, Praha, 2015-03-28. Praha: BMI sdružení, 2015. s. 1-11. Dostupné z: http://www.helpnet.cz/sites/default/files/soubory/fabian-50613.pdf

SIEGER, L. Podchlazení v podzemí - Hiblerův zábal - Kazuistika. In: Výzkum v podzemí 2015. Výzkum v podzemí, Bubovice, 2015-10-03. Praha: Univerzita Karlova, 2015. s. 2-4. ISBN 9788074440373.

JIŘÍČEK, O. et al. Measurement of behavior of a force-moment actuator in general working mode. In: BURROUGHS, C. a G. MALING, eds. Proceedings of the Inter-Noise 2015. Inter-noise 2015, San Francisco, California, 2015-08-09/2015-08-12. Washington, DC: Institute of Noise Control Engineering of the USA, 2015. DOI 10.13140/RG.2.1.2603.3120.

PROCHÁZKA, V. et al. Influence of Non-adherent Yeast Cells on Electrical Characteristics of Diamond-based Field-effect Transistors. In: NANOCON 2015, 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE. Nanocon 2015 7th International Conference, Brno, 2015-10-14/2015-10-16. Ostrava: Tanger, 2015. s. 61. 1st Edition, 2015. ISBN 978-80-87294-59-8.

HORKÝ, M. a W. J. MILOCH. Kinetic plasma instabilities due to charge exchange and elastic collisions. In: VARGA-BLANCO, I. a J. J. E. HERRERA- VELÁZQUEZ, eds. 15th LAWPP2014 & 21st IAEA TM RUSFD. 15th Latin American Workshop on Plasma Physics, San José, 2014-01-27/2014-01-31. Bristol: IOP Institute of Physics, 2015. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/591/1/012034.

HORKÝ, M. a W. J. MILOCH. Numerical instability in PIC simulations of weakly collisional magnetized plasmas. In: BOUFENDI, L. a G. POPA, eds. ICPIG 2015. International Conference on Phenomena in Ionized Gases, IASI, 2015-07-26/2015-07-31. Iasi: Alexandru Ioan Cuza University, 2015.

SMEJKAL, V. et al. The Dynamic Biometric Signature. Is the Biometric Data in the Created Signature Constant?. In: Proceedings of 49th Annual 2015 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. IEEE International Carnahan Conference on Security Technology, Taipei, 2015-09-21/2015-09-24. Piscataway: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC., 2015. s. 385-390. ISSN 1071-6572. ISBN 978-1-4799-8691-0.

TOKAR, D. a Z. PŘEVOROVSKÝ. Characterization of the Anisotropy and Directional-Dependent Nonlinearity of the Human Skin In-vivo Using Ultrasound. In: VIIIth International Workshop NDT in Progress Proceedings. VIIIth International Workshop NDT in Progress, Prague, 2015-10-12/2015-10-14. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 208. ISBN 978-80-214-5262-6.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. On the propagation of acoustic waves through temperature inhomogenities in fluide. In: Proceedings of the 22nd International Congress on Sound and Vibration. The 22nd International Congress on Sound and Vibration, Florence, 2015-07-12/2015-07-16. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2015. ISSN 2329-3675. ISBN 978-88-88942-48-3.

MALIKOVA, I. et al. Impact of Low Frequency Electromagnetic Field Exposure on Selected Microorganisms. In: 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Prague, 2015-07-09/2015-07-11. Piscataway: IEEE, 2015. s. 408-411. ISSN 1805-5435. ISBN 978-1-4799-8498-5.

HÁNA, P. et al. Mechanical properties of carbon fiber composites for applications in space. In: KOVAČIČINOVÁ, J. a T. VÍT, eds. Proceedings of SPIE Vol. 9442. Optics and Measurement 2014, Liberec, 2014-10-07/2014-10-10. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. Proceedings of SPIE. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-557-5. DOI 10.1117/12.2175925.

KLING, M., D. TOKAR a Z. PŘEVOROVSKÝ. Ultrasonic Characterization of CFRP Anisotropy. In: HOBZA, T., ed. SPMS 2015 - Stochastic and Physical Monitoring Systems - Proceedings. Stochastic and Physical Monitoring Systems 2015, Drhleny, 2015-06-22/2015-06-27. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 71-79. ISBN 978-80-01-05841-1.

URBAN, M. et al. Space measurement on VZLUSAT-1 - Evaporation of CFRE material. In: 8th international workshop on astronomical X-Ray optics. International workshop on Astronomical X-Ray Optics, Praha, 2015-12-07/2015-12-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky, 2015. Dostupné z: http://axro.cz/program/

LIBERATORE, C. et al. EUV ablation: A study of the process. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. EUV and X-Ray Optics: Synergy Between Laboratory and Space IV. SPIE Optics+Optoelectronics, Praha, 2015-04-13/2015-04-16. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. s. 951011-1-951011-11. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-631-2. DOI 10.1117/12.2178868. Dostupné z: http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=2293876

NENTVICH, O. et al. Space measurement on VZLUSAT-1 - Mechanical properties of CFRE. In: 8th international workshop on astronomical X-Ray optics. International workshop on Astronomical X-Ray Optics, Praha, 2015-12-07/2015-12-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky, 2015. Dostupné z: http://axro.cz/program/

FANTOVA, V., J. JÍRA a V. KŘÍHA. Dependence of bacteria and yeast inactivation on charge transported to the contaminated surface. In: BOUFENDI, L. a G. POPA, eds. ICPIG 2015. International Conference on Phenomena in Ionized Gases, IASI, 2015-07-26/2015-07-31. Iasi: Alexandru Ioan Cuza University, 2015.

BROTHÁNEK, M. et al. Pneuakustický měnič se segmentovým zvukovodem. In: 90. akustický seminář. Doksy, 2015-05-12/2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 9-16. ISBN 978-80-01-05744-5.

STEHLÍKOVÁ, V. et al. Space measurement on VZLUSAT-1 - Radiaton endurance of CFRE. In: 8th international workshop on astronomical X-Ray optics. International workshop on Astronomical X-Ray Optics, Praha, 2015-12-07/2015-12-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky, 2015. Dostupné z: http://axro.cz/program/

SIEGER, L. Podchlazení v podzemí - Hiblerův zábal - Kazuistika. In: Výzkum v podzemí 2015. Výzkum v podzemí, Bubovice, 2015-10-03. Praha: Univerzita Karlova, 2015. s. 2-4. ISBN 9788074440373.

KULHÁNEK, P. Runaway electrons behaviour. In: BOUFENDI, L. a G. POPA, eds. ICPIG 2015. International Conference on Phenomena in Ionized Gases, IASI, 2015-07-26/2015-07-31. Iasi: Alexandru Ioan Cuza University, 2015. Dostupné z: http://www.icpig2015.net/

JIŘÍČEK, O., V. JANDÁK a M. BROTHÁNEK. Comparison of force and moment behavior of bimorph actuator. In: GLORIEUX, C., ed. Proceedings of Euronoise 2015. EuroNoise 2015, Maastricht, 2015-05-31/2015-06-03. Madrid: European Acoustics Association, 2015. s. 1605-1607. ISSN 2226-5147. DOI 10.13140/RG.2.1.3864.8800.

BARTNIK, A. et al. Photoionized plasmas in laboratory: a connection to astrophysics and planetary sciences. In: EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space IV. Praha, 2015-04-13/2015-04-14. Bellingham (stát Washington): SPIE, 2015. ISSN 0277-786X. ISBN 978-1-62841-631-2. DOI 10.1117/12.2182032.

Výzkumné zprávy

ČERMÁK, J et al. Možnosti zjišťování mechanické stability stromů z měření elektrických parametrů stromů a půdy. [Výzkumná zpráva] 2015.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Výzkum měření hluku a vibrací ve voze Škoda XXX. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Rozptylové vlastnosti difuzoru DP-2D - difuzní panel - 2D struktura. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Měření pneuakustického měniče s teleskopickým zvukovodem maximální délky 2,08 m. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015.

DOLEŽAL, J. et al. Způsoby využití kamerového systému pro testování kompetencí. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015.

Nepublikované přednášky

HORKÝ, M. Numerical electron heating in simulations of fully magnetized plasmas. [Nepublikovaná přednáška] Department of Physics, Univeristy of Oslo. 2015-08-26.

Stránka vytvořena 08.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.