13000 / 13102 - Publikace - 2016

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

KOZAK, H. et al. Oxidation and reduction of nanodiamond particles in colloidal solutions by laser irradiation or radio-frequency plasma treatment. Vibrational Spectroscopy. 2016, 83 108-114. ISSN 0924-2031. DOI 10.1016/j.vibspec.2016.01.010.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Acoustic bandpass filters employing shaped resonators. Journal of Sound and Vibration. 2016, 383 76-88. ISSN 0022-460X. DOI 10.1016/j.jsv.2016.06.045.

PEKÁREK, S. et al. Effect of TiO2 on Various Regions of Active Electrode on Surface Dielectric Barrier Discharge in Air. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2016, 36(5), 1187-1200. ISSN 0272-4324. DOI 10.1007/s11090-016-9723-4.

KROMKA, A. et al. Bacterial response to nanodiamonds and graphene oxide sheets. physica status solidi (b). 2016, 253(12), 2481-2485. ISSN 0370-1972. DOI 10.1002/pssb.201600237.

STEHLIK, S. et al. Photoluminescence of nanodiamonds influenced by charge transfer from silicon and metal substrates. Diamond and Related Materials. 2016, 63 91-96. ISSN 0925-9635. DOI 10.1016/j.diamond.2015.08.009.

STEHLIK, S. et al. Water interaction with hydrogenated and oxidized detonation nanodiamonds - Microscopic and spectroscopic analyses. Diamond and Related Materials. 2016, 63 97-102. ISSN 0925-9635. DOI 10.1016/j.diamond.2015.08.016.

STEHLIK, S. et al. High-yield fabrication and properties of 1.4 nm nanodiamonds with narrow size distribution. Scientific Reports. 2016, 6 ISSN 2045-2322. DOI 10.1038/srep38419. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/srep38419?WT.feed_name=subjects_materials-science

KUBEŠ, P. et al. The evolution of the plasmoidal structure in the pinched column in plasma focus discharge. Plasma Physics and Controlled Fusion. 2016, 56 ISSN 0741-3335. DOI 10.1088/0741-3335/58/4/045005.

MIKEŠ, J., S. PEKÁREK a I. SOUKUP. Experimental and modelling study of the effect of airflow orientation with respect to strip electrode on ozone production of surface dielectric barrier discharge. Journal of Applied Physics. 2016, 120(17), ISSN 0021-8979. DOI 10.1063/1.4966603.

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Variety of acoustic streaming in 2D resonant channels. Wave Motion. 2016, 66 21-30. ISSN 0165-2125. DOI 10.1016/j.wavemoti.2016.05.001.

FABIÁN, V. et al. Differences in mean arterial pressure of young and elderly people measured by oscilometry during inflation and deflation of the arm cuff. Biomedizinische Technik / Biomedical Engineering. 2016, 61(6), 611-621. ISSN 0013-5585. DOI 10.1515/bmt-2015-0098.

MARGARONE, D. et al. Proton Acceleration Driven by a Nanosecond Laser from a Cryogenic Thin Solid-Hydrogen Ribbon. Physical Review X. 2016, 6(4), ISSN 2160-3308. DOI 10.1103/PhysRevX.6.041030.

LEE, S. et al. Conditions for Radiative Cooling and Collapse in the Plasma Focus Illustrated With Numerical Experiments on PF1000. IEEE Transactions on Plasma Science. 2016, 44(2), 165-173. ISSN 0093-3813. DOI 10.1109/TPS.2015.2497269.

AKEL, M. et al. Experiments and simulations on the possibility of radiative contraction/collapse in the PF-1000 plasma focus. NUKLEONIKA. 2016, 61(2), 145-148. ISSN 0029-5922. DOI 10.1515/nuka-2016-0025.

JIRASEK, V. et al. Filamentation of diamond nanoparticles treated in underwater corona discharge. RSC Advances. 2016, 6(3), 2352-2360. ISSN 2046-2069. DOI 10.1039/c5ra23292a.

DELONG, V. et al. Notes on the relativistic movement of runaway electrons in parallel electric and magnetic fields. PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23 ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4962687.

KUBEŠ, P. et al. Influence of the Al wire placed in the anode axis on the transformation of the deuterium plasma column in the plasma focus discharge. PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23 ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4953569.

KUBEŠ, P. et al. The influence of the nitrogen admixture on the evolution of a deuterium pinch column. PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23 ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4960825.

KLÍR, D. et al. Deuterium z-pinch as a powerful source of multi-MeV ions and neutrons for advanced applications. PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23(3), ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4942944.

KRATKA, M. et al. Gamma radiation effects on hydrogen-terminated nanocrystalline diamond bio-transistors. Diamond and Related Materials. 2016, 63 186-191. ISSN 0925-9635. DOI 10.1016/j.diamond.2015.10.015.

KUBEŠ, P. et al. Interferometry and x-ray diagnostics of pinched helium plasma in a dense plasma focus with an Al-wire on the axis. PHYSICS OF PLASMAS. 2016, 23 ISSN 1070-664X. DOI 10.1063/1.4968227.

BEDNAŘÍK, M. et al. Behavior of plane waves propagating through a temperature-inhomogeneous region. Journal of Sound and Vibration. 2016, 362 292-304. ISSN 0022-460X. DOI 10.1016/j.jsv.2015.10.010.

DE MARCO, M. et al. Measurement of electromagnetic pulses generated during interactions of high power lasers with solid targets. Journal of Instrumentation. 2016, 11(6), ISSN 1748-0221. DOI 10.1088/1748-0221/11/06/C06004.

CIKHARDTOVÁ, B. et al. Evolution of the small ball-like structures in the plasma focus discharge. NUKLEONIKA. 2016, 61(2), 155-159. ISSN 0029-5922. DOI 10.1515/nuka-2016-0027.

JIŘÍČEK, O. Aeroacoustics research in Europe: The CEAS-ASC report on 2015 highlights. Journal of Sound and Vibration. 2016, 381 101-120. ISSN 0022-460X. DOI 10.1016/j.jsv.2016.06.029.

CERMAK, J. et al. Doping Effects and Grain Boundaries in Thermal CVD Graphene on Recrystallized Cu Foil. Advanced Materials Interfaces. 2016, 3(16), ISSN 2196-7350. DOI 10.1002/admi.201600166.

SAJGALIK, P. et al. Noninvasive assessment of cardiac outut by brachial occlusion-cuff technique: Comparison with the open-circuit acetylene washin method. Journal of Applied Physiology. 2016, 121(6), 1319-1325. ISSN 8750-7587. DOI 10.1152/japplphysiol.00981.2015.

KRASA, J. et al. Generation of fast neutrons through deuteron acceleration at the PALS laser facility. Journal of Instrumentation. 2016, 11(3), ISSN 1748-0221. DOI 10.1088/1748-0221/11/03/C03050.

VERDANOVA, M. et al. Nanocarbon Allotropes-Graphene and Nanocrystalline Diamond-Promote Cell Proliferation. Small. 2016, 12(18), 2499-2509. ISSN 1613-6810. DOI 10.1002/smll.201503749.

SALAVA, J. et al. Influence of air annealing on the luminescence dynamics of HPHT nanodiamonds. Diamond and Related Materials. 2016, 68 62-65. ISSN 0925-9635. DOI 10.1016/j.diamond.2016.06.001.

MILIAIEVA, D. et al. Synthesis of polypyrrole on nanodiamonds with hydrogenated and oxidized surfaces. Physica Status Solidi A. 2016, 213(10), 2687-2692. ISSN 1862-6300. DOI 10.1002/pssa.201600278.

MATUNOVÁ, P., V. JIRÁSEK a B. REZEK. Computational study of physisorption and chemisorption of polypyrrole on H-terminated (111) and (100) nanodiamond facets. Physica Status Solidi A. 2016, 213(10), 2672-2679. ISSN 1862-6300. DOI 10.1002/pssa.201600228.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6 - Dejvice, CZ; České vysoké učení technické v Praze, UCEEB, Buštěhrad, CZ. Zařízení ke zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké a středotlaké vodní mlhy u polostabilních a stabilních hasicích zařízení. Původci: O. DVOŘÁK, J. KOLLER a P. LUKÁŠ. Česká republika. Užitný vzor CZ 30012. 2016-11-15. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10239524&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

ČVUT v Praze. Zařízení pro přesné automatické neinvazivní snímání krevní pulzní vlny. Původci: V. FABIÁN, V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Česká republika. Užitný vzor CZ 29177. 2016-02-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10168596&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha 6. Stabilizovaný a homogenizovaný zdroj netermálního plazmatu. Původci: R. BÁLEK. Česká republika. Patent CZ 306214. 2016-08-24. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10127275&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

CERMAK, J et al. Microscopic electrical conductivity of nanodiamonds after thermal and plasma treatments. MRS Advances. 2016, 1(16), 1105-1111. ISSN 2059-8521. DOI 10.1557/adv.2016.112.

STEHLIK, S. et al. Size decrease of detonation nanodiamonds by air annealing investigated by AFM. MRS Advances. 2016, 1(16), 1067-1073. ISSN 2059-8521. DOI 10.1557/adv.2016.36. Dostupné z: http://journals.cambridge.org/abstract_S2059852116000360

ČERMÁK, J. et al. Special Section Chemical Vapor Deposition Graphene Deposition: Doping Effects and Grain Boundaries in Thermal CVD Graphene on Recrystallized Cu Foil (Adv. Mater. Interfaces 16/2016). Advanced Materials Interfaces. 2016, 3(16), ISSN 2196-7350. DOI 10.1002/admi.201670077. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/admi.201670077

REZEK, B., S STEHLIK a A KROMKA. Visible light photodiodes and photovoltages from detonation nanodiamonds. MRS Advances. 2016, 1(14), 971-975. ISSN 2059-8521. DOI 10.1557/adv.2016.115.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 93. akustický seminář. Mikulov, 2016-10-18/2016-10-20. Praha: Česká akustická společnost, 2016. ISBN 978-80-01-06025-4.

ALI BLÁHOVÁ, I., V. AUBRECHT a V. FANTOVA, eds. Plasma physics and technology. Praha, 2016-06-20/2016-06-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISSN 2336-2626.

Stati ve sbornících konferencí

LUKÁŠ, P. et al. Zvýšení hasební účinnosti nízkotlaké a středotlaké vodní mlhy PHZ a SHZ pomocí elektrického pole generovaného stejnosměrným vysokým napětím. In: Požární ochrana 2016 - Sborník přednášek XXV. ročníku mezinárodní konference. Požární ochrana 2016, Ostrava, 2016-09-21/2016-09-22. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2016. s. 232-235. ISSN 1803-1803. ISBN 978-80-7385-177-4.

PŘEVOROVSKÝ, Z. et al. Anisotropy of NEWS damage parameters in CFRP composite. In: WCNDT 2016 Book of Abstracts. 19th World Conference on Non-Destructive Testing, Munich, 2016-06-13/2016-06-17. Berlin: Deutsche Gesellschaft fuer Zerstoerungsfreie Pruefung e.V., 2016.

PŘEVOROVSKÝ, Z. et al. ANIZOTROPIE PARAMETRŮ NELINEÁRNÍ ULTRAZVUKOVÉ SPEKTROSKOPIE V KOMPOZITECH. In: Defektoskopie 2016 Sborník příspěvků - NDE for Safety 2016 Proceedings. Defektoskopie 2016, Luhacovice, 2016-11-08/2016-11-10. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2016. s. 159. ISBN 978-80-214-5422-4.

IŽÁK, T. et al. Real-time Monitoring of Cell Activities by Diamond Solution-gated Field Effect Transistors. In: Proceedings of the 30th anniversary Eurosensors Conference – Eurosensors 2016. Eurosensors2016, Budapest, 2016-09-04/2016-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2016. s. 469-472. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2016.11.130.

REZEK, B. et al. Microcrystalline Diamond Membrane for Electronic Monitoring of Cells in Microfluidic Perfusion Systems. In: Proceedings of the 30th anniversary Eurosensors Conference – Eurosensors 2016. Eurosensors2016, Budapest, 2016-09-04/2016-09-09. Oxford: Elsevier Ltd, 2016. s. 1442-1445. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2016.11.412.

MIKULIČKOVÁ, L. et al. Use of ion beam and RF sputter cleaning as a surface treatment for X-Ray optics. In: 9th international workshop on astronomical X-Ray optics. 9th AXRO International Workshop on Astronomical X Ray Optics, Praha, 2016-12-05/2016-12-08. Praha: ČVUT FEL, Katedra radioelektroniky, 2016. Dostupné z: http://axro.cz/wp-content/uploads/2015/06/Mikulickova_prezentace_AXRO2016.pdf

SMEJKAL, V, J KODL a L. SIEGER. The Influence of Stress on Biometric Signature Stability. In: CLAYCOMB, W, ed. Proceedings of 50th Annual 2016 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology. Orlando, Florida: IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC.. 50th Annual International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST), Orlando, Florida, 2016-10-24/2016-10-27. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 37-41. ISBN 978-1-5090-1070-7. DOI 10.1109/CCST.2016.7815680.

ČERMÁK, J. et al. Back Electrode Influence on Opto-electronic Properties of Organic Photovoltaic Blend Characterized by Kelvin Probe Force Microscopy. In: NANOCON 2016 LIST OF ABSTRACTS. 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2016-10-19/2016-10-21. Ostrava: TANGER, 2016. ISBN 978-80-87294-68-0.

FANTOVA, V. et al. Synergetic effects of essential oregano oil and positive streamer discharge on bacteria and yeasts. In: ALI BLÁHOVÁ, I., V. AUBRECHT a V. FANTOVA, eds. Plasma physics and technology. 27th Symposium on Plasma Physics and Technology, Praha, 2016-06-20/2016-06-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. s. i-56. ISSN 2336-2626.

KROMKA, A. et al. Nanocrystalline diamond films for electronic monitoring of gas and organic molecules. In: HAŠČÍK, Š., J. DZUBA a G. VANKO, eds. ASDAM 2016 Conference Proceedings - The 11th International Conference on Advanced Semiconductor and Microsystems. 11th Advanced Semiconductor Devices and Microsystems ASDAM 2016, Smolenice, 2016-11-13/2016-11-16. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2016. s. 193-198. Proceedings. ISSN 2475-2916. ISBN 978-1-5090-3083-5. DOI 10.1109/ASDAM.2016.7805928.

PISARCZYK, T. et al. Comprehensive investigation of laser energy transport to a massive planar targets with femtosecond polaro-interferometry. In: 43rd EPS Conference on Plasma Physics (EPS 2016), Europhysics Conference Abstracts Volume 40A. 43rd EPS Conference on Plasma Physics, Leuven, 2016-07-04/2016-07-08. Haague: European Geophysical Society, 2016. sv. 40A. ISBN 978-1-5108-2947-3. Dostupné z: http://ocs.ciemat.es/EPS2016PAP/pdf/P5.077.pdf

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Acoustic streaming in shaped resonators. In: VOGIATZIS, K., ed. Proceedings of the 23rd International Congress on Sound and Vibration. The 23rd International Congress on Sound and Vibration / From Ancient to Modern Acoustic 2016, Athens, 2016-07-10/2016-07-14. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2016. ISSN 2329-3675. ISBN 978-960-99226-2-3.

KOUCKÁ, J. et al. Poslechový PRE-test zvuků počítačových klávesnic. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 93. akustický seminář. Mikulov, 2016-10-18/2016-10-20. Praha: Česká akustická společnost, 2016. s. 5-11. ISBN 978-80-01-06025-4.

FANTOVA, V. et al. Synergistic effects of essential oregano oil 
and positive streamer on bacteria and yeasts. In: HENSEL, Karol et al., eds. 6th international conference on plasma medicine; book of abstracts. International Society for Plasma Medicine (ISPM), 6th International Conference on Plasma Medicine (ICPM-6), Bratislava, 2016-09-01/2016-09-09. Bratislava: KEC FMFI UK, 2016. s. i-334. ISBN 978-80-8147-066-0.

REMEŠ, Z. et al. THE INTRINSIC SUBMICRON ZNO THIN FILMS PREPARED BY REACTIVE MAGNETRON SPUTTERING. In: 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NANOMATERIALS - RESEARCH & APPLICATION (NANOCON 2016). Brno, 2016-10-28/2016-10-21. Ostrava: Tanger, 2016. s. 36-41. ISBN 978-80-87294-71-0.

SIMON, O. a O. JIŘÍČEK. Monoaurální objektivní akustické parametry k hodnocení kvality přednesu uzavřeného prostoru. In: BROTHÁNEK, M. a R. SVOBODOVÁ, eds. 93. akustický seminář. Mikulov, 2016-10-18/2016-10-20. Praha: Česká akustická společnost, 2016. s. 39-44. ISBN 978-80-01-06025-4.

KOUCKÁ, J. Objective measuring equipment for upright pianos and grand pianos. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://www.cvut.cz/poster

KRASA, J. et al. Magnetic field induced by laser-driven target current. In: 43rd EPS Conference on Plasma Physics (EPS 2016), Europhysics Conference Abstracts Volume 40A. 43rd EPS Conference on Plasma Physics, Leuven, 2016-07-04/2016-07-08. Haague: European Geophysical Society, 2016. sv. 40A. ISBN 978-1-5108-2947-3. Dostupné z: http://ocs.ciemat.es/EPS2016PAP/pdf/P1.083.pdf

MATĚJKA, J. Design of multichannel digital-to-analog converter. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster/

MATUNOVÁ, P., V JIRÁSEK a B. REZEK. Spatially separated HOMO/LUMO at interface of polypyrrole physisorbed on oxidized nanodiamond facets. In: NANOCON 2016 LIST OF ABSTRACTS. 8th International Conference on Nanomaterials - Research & Application, Brno, 2016-10-19/2016-10-21. Ostrava: TANGER, 2016. ISBN 978-80-87294-68-0.

Výzkumné zprávy

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Ultrazvuková měření ve zvěřinci BIOCEVu ve Vestci. [Výzkumná zpráva] 2016.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Převodovka XXX ve voze Škoda CITIGO – 2. fáze. [Výzkumná zpráva] Mladá Boleslav: Škoda Auto a.s., 2016.

JIŘÍČEK, O., M. BROTHÁNEK a V. JANDÁK. Pískání převodovky XXX ve voze XXX. [Výzkumná zpráva] ŠKODA AUTO, a.s., 2016.

Stránka vytvořena 21.09.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.