ČeskyEnglish

13000 / 13102 - Publikace - 2017

13000 / 13102 - katedra fyziky

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ČERVENKA, M. a M. BEDNAŘÍK. Effect of inhomogeneous temperature fields on acoustic streaming structures in resonators. The Journal of the Acoustical Society of America. 2017, 141(6), 4418-4426. ISSN 0001-4966.

PEKÁREK, S. Experimental Study of Nitrogen Oxides and Ozone Generation by Corona-Like Dielectric Barrier Discharge with Airflow in a Magnetic Field. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING. 2017, 37(5), 1313-1330. ISSN 0272-4324.

BEDNAŘÍK, M. a M. ČERVENKA. The exact solution of the Schrodinger equation with a polynomially spatially varying mass. Journal of Mathematical Physics. 2017, 58(7), ISSN 0022-2488. Dostupné z: http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.4993194

KOUTNÝ, A. et al. Source distance determination based on the spherical harmonics. Mechanical Systems and Signal Processing. 2017, 85 993-1004. ISSN 0888-3270.

NEJEDLÝ, J. et al. Synthesis of Long Oxahelicenes by Polycyclization in a Flow Reactor. Angewandte Chemie International Edition. 2017, 56(21), 5839-5843. ISSN 1433-7851.

KUBEŠ, P. et al. Filamentation in the pinched column of the dense plasma focus. PHYSICS OF PLASMAS. 2017, 24(3), ISSN 1070-664X.

PROCHÁZKA, V. et al. Influence of non-adherent yeast cells on electrical characteristics of diamond-based field-effect transistors. Applied Surface Science. 2017, 2017(2), 214-219. ISSN 0169-4332.

JANDÁK, V. et al. Piezoelectric line moment actuator for active radiation control from light-weight structures. Mechanical Systems and Signal Processing. 2017, 96 260-272. ISSN 0888-3270.

Patenty a užitné vzory

FABIÁN, V., V. KŘEMEN a M. DOBIÁŠ. Způsob přesného automatického neinvazivního snímání krevní pulzní vlny a zařízení provádějící tento způsob. Česká republika. Patent. CZ 306567. 2017-01-25. Dostupné z: http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html

ULRICH, R. et al. Zařízení pro měření příčného rozsahu hniloby kmenů stromů a způsob provádění tohoto měření. Česká republika. Patent. CZ 306735. 2017-04-19. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10158447&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

URBAN, M. et al. Detection of X-ray spectra and images by Timepix. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2017, 47(2), 151-156. ISSN 1336-0337.

STEHLÍKOVÁ, V. et al. Hard X-ray Vela supernova observation on rocket experiment WRX-R. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2017, 47(2), 165-169. ISSN 1336-0337.

DVOŘÁK, O. a J. KOLLER. Měření teploty termočlánky při požárních zkouškách. TZB info. 2017, 19(17), ISSN 1801-4399.

DVOŘÁK, O. a J. KOLLER. Zvýšení hasebního účinku vodní mlhy elektrizací. TZB info. 2017, 19(16), ISSN 1801-4399. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/15630-zvyseni-hasebniho-ucinku-vodni-mlhy-elektrizaci

NENTVICH, O. et al. Lobster eye X-ray optics: Data processing from two 1D modules. Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso. 2017, 47(2), 178-183. ISSN 1336-0337.

DVOŘÁK, O. a J. KOLLER. Increasing Extingguishing Effect of Water Mist By Electrification. The Civil Engineering Journal. 2017, 2017(1), 46-50. ISSN 1805-2576. Dostupné z: http://www.civilengineeringjournal.cz/archive/issues/2017/2017_1/1-2017-0005.pdf

Stati ve sbornících konferencí

MIKULIČKOVÁ, L. et al. Optimization of microroughness of replicated X-ray optics. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. SPIE Optics + Optoelectronics, Praha, 2017-04-24/2017-04-27. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510609716. DOI 10.1117/12.2265810.

URBAN, M. et al. Uncooled spectrometer for X-ray astrophysics. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. SPIE Optics + Optoelectronics, Praha, 2017-04-24/2017-04-27. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510609716. DOI 10.1117/12.2265744.

NENTVICH, O. et al. Data processing from lobster eye type optics. In: HUDEC, R. a L. PÍNA, eds. EUV and X-ray Optics: Synergy between Laboratory and Space V. SPIE Optics + Optoelectronics, Praha, 2017-04-24/2017-04-27. Bellingham WA: The International Society for Optical Engineering (SPIE), 2017. ISSN 0277-786X. ISBN 9781510609716. DOI 10.1117/12.2265724.

SLÁMA, J. a J. HLADÍK. Discharge Distribution Investigation. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.