13000 / 13104 - Publikace

13000 / 13104 - katedra jazyků

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2009

Stránka vytvořena 20.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.