Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13104 - Publikace - 2008

13000 / 13104 - katedra jazyků

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v ostatních periodikách

PONCOVÁ, E. Jak přednášet v angličtině?. Pražská technika. 2008, 08(1), 26-27. ISSN 1213-5348.

PONCOVÁ, E. a Ph. DENNEY. Na konferenci v angličtině. Pražská technika. 2008,(6), 22-23. ISSN 1213-5348.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

PINKOVÁ, J. Poznámky ke gramatice. In: Nývltová, D.: Česky v Česku II. (Pro studenty se znalostí ruštiny). Manuál pro učitele. Praha: Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-67-5.

PINKOVÁ, J. Česky v Česku. (Pro studenty se znalostí ruštiny). Gramatické tabulky. Praha: Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-68-2.

RADOVSKÁ, M. CÂTEVA OBSERVAŢII PRIVIND ANUMITE DENUMIRI FIGURATIVE ROMÂNEŞTI. In: Studia Romanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. p. 191-198.

NÝVLTOVÁ, D. a J. PINKOVÁ. Česky v Česku II. (Pro studenty se znalostí ruštiny). Praha: Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-66-8.

PINKOVÁ, J. Poznámky ke gramatice. In: Nývltová, D.: Česky v Česku I. (Pro studenty se znalostí ruštiny). Manuál pro učitele. Praha: Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-65-1.

NÝVLTOVÁ, D. a J. PINKOVÁ. Česky v Česku I. (Pro studenty se znalostí ruštiny). Praha: Akropolis, 2008. ISBN 978-80-86903-64-4.

Stati ve sbornících konferencí

KINDLOVÁ, H., M. HRŮZOVÁ a D. SALÁKOVÁ. Multimédia pro zlepšování ústního projevu studentů francouzštiny a angličtiny na ČVUT FEL. In: Multimédia vo vyučování cudzich jazykov IV. Multimédia vo vyučování cudzich jazykov IV, Nitra, 2008-02-07/2008-02-08. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2008. p. 39-43. ISBN 978-80-552-0001-9.

Stránka vytvořena 21.11.2017 05:00:02
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.