13000 / 13104 - Publikace - 2009

13000 / 13104 - katedra jazyků

Publikační činnost 2009

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ROUBÍK, K. et al. English for Biomedical and Electrical Engineering Scientists. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04283-0.

Stati ve sbornících konferencí

KLÍMOVÁ, I. Reading and speaking in ESP courses for students of Czech technical universities. In: Forlang ´09 Zborník z medzinárodnej konferencie. Forlang 2009 - Cudzie jazyky v akademickom prostredí, Košice, 2009-09-17/2009-09-18. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009. p. 1-15. ISBN 978-80-553-0325-3.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.