13000 / 13113 - Granty - 2009

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2009

Kudláček, I.: BESTPRODUCT- TENEEST Celoevropská síť environmentálního inženýrství
2007 - 2010, OE229
Mach, P.: Diagnostika a optimalizace použití ekologických materiálů pro vodivé spojování v elektronice
2008 - 2009, MEB0808109
Mach, P.: 942931-K13113-RP Poč.simulace materiálů
2009 - 2009, -RP Poc.simulace
Rokos, P.: Srovnávací LCA studie kompaktních světelných zdrojů a klasických žárovek
2009 - 2009, CTU0903113
Stránka vytvořena 17.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.