13000 / 13113 - Granty - 2011

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2011

Barto, S.: Analýza faktorů, které ovlivňují kvalitu pájených a adhezních spojů, pomocí faktorových experimentů a Taguchiho přístupu.
2011 - 2011, SGS11/054/OHK3/1T/13
Benda, V.: Diagnostika fotovoltaických systémů
2010 - 2011, SGS10/162/OHK3/2T/13
Bernardo Pimentel, J.: Adaptivní vrstvy s nízkým třecím součinitelem a schopností regenerace
2010 - 2012, SGS10/268/OHK4/3T/13
Bouda, V.: COST Akce MP1003 Evropská vědecká síť pro umělé svaly
2011 - 2014, COST Akce MP1003
Cingroš, F.: Vliv magnetického pole na speciální tepelné systémy
2011 - 2011, SGS11/055/OHK3/1T/13
Dušek, K.: Diagnostika pájených spojů
2011 - 2011, SGS11/056/OHK3/1T/13
Hájková, L.: Analýza změn ztrátového činitele a kapacity při stárnutí izolačních systémů velkých točivých strojů
2011 - 2011, SGS11/057/OHK3/1T/13
Kudláček, I.: Analýza ekologických odpadů ze solárních elektráren po ukončení doby technického života
2011 - 2011, SGS11/058/OHK3/1T/13
Molhanec, M.: FMEA založená na ontologiích pro bezolovnaté pájení
2010 - 2012, SGS10/267/OHK3/3T/13
Povolotskaya, E.: Metodika analýzy rizik v elektrotechnické výrobě.
2011 - 2012, SGS11/118/OHK3/2T/13
Zhuravskaya, O.: Zlepšování efektivity výrobních procesů v elektrotechnice metodikou Lean Six Sigma
2011 - 2013, SGS11/152/OHK3/3T/13
Žák, P.: Souvislost mezi spolehlivosti elektrotechnických výrobků a ekologickou likvidací elektrotechnického odpadu
2010 - 2011, SGS10/163/OHK3/2T/13
Stránka vytvořena 10.07.2020 05:00:02
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.