Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13113 - Granty - 2018

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Projekty podporované granty 2018

Černá, L.: Centrum pokročilé fotovoltaiky
2017 - 2022, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464
Konečná, Z.: Nedestruktivní metody predikce životnosti kabelů
2016 - 2018, SGS16/224/OHK3/3T/13
Kotlan, J.: Výzkum dielektrických vlastností žárově stříkaných keramických vrstev.
2016 - 2018, SGS16/225/OHK3/3T/13
Zemen, J.: Manipulace vlastností rozhraní oxidů přechodových kovů
2018 - 2020, GA18-24268S
Stránka vytvořena 23.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.