13000 / 13113 - Publikace

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Stránka vytvořena 19.10.2019 00:24:58
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.