13000 / 13113 - Publikace - 2009

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2009

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

WEINZETTEL, J. et al. Life cycle assessment of a floating offshore wind turbine. Renewable Energy. 2009, 34(3), 742-747. ISSN 0960-1481.

DRÁPALA, J. et al. New types of lead-free solders on the base of tin and their properties. Kovové materiály. 2009, 47(5), 283-293. ISSN 0023-432X.

KOVANDA, J., J. WEINZETTEL a T. HÁK. Analysis of regional material flows: The case of the Czech Republic. Resources, Conservation and Recycling. 2009, 53(5), 243-254. ISSN 0921-3449.

WEINZETTEL, J. a J. KOVANDA. Assessing Socioeconomic Metabolism Through Hybrid Life Cycle Assessment The Case of the Czech Republic. Journal of Industrial Ecology. 2009, 13(4), 607-621. ISSN 1088-1980.

Patenty a užitné vzory

PAPEŽ, V. a P. HRZINA. Zařízení pro samočinné řízení a nastavování výkonových aktivních prvků, zejména u výkonových polovodičových zesilovačů. Česká republika. Užitný vzor. CZ 19973. 2009-08-24. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21381

PAPEŽ, V. Zapojení adaptivního přizpůsobeného filtru. Česká republika. Užitný vzor. CZ 20078. 2009-09-21. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21425

Články v ostatních periodikách

CINGROŠ, F. a T. HRON. Working Fluid Quantity Effect on Magnetic Field Control of Heat Pipes. Acta Polytechnica. 2009, 49(2-3), 44-47. ISSN 1210-2709.

DUŠEK, K., J. URBÁNEK a J. DRÁPALA. Study of Wettability Measurement of Binary and Ternary Solder Alloys Based on Sn-Zn-Al. Hutnické listy. 2009, LXII(6/2009), 106-109. ISSN 0018-8069.

HRZINA, P. Měření parametrů výkonových pasivních součástek. Elektro. 2009, 19(12), 6-9. ISSN 1210-0889.

HAMŠÍKOVÁ, R. a P. ROKOS. Porovnávací studie LCA - skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu. Odpadové fórum. 2009, 10(12), 20-22. ISSN 1212-7779.

MOLHANEC, M. et al. Normalization Rules of the Object-Oriented Data Model. CEUR workshop proceedings. 2009, 458(458), 220-233. ISSN 1613-0073.

BENDA, V. Současné trendy v oblasti fotovoltaických článků a modulů. Materiály pro stavbu. 2009, XV.(7/2009), 46-48. ISSN 1213-0311.

MOLHANEC, M. A Contribution to User Interface Modelling Based on Graph Transformations Approach. CEUR workshop proceedings. 2009, 458(458), 200-214. ISSN 1613-0073.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK, eds. Spolehlivost elektrických zařízení. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2009. ISBN 978-80-903933-5-6.

HUSÁK, M. et al., eds. Almanach 2008. Praha, 2009-02-12. Praha: Katedra mikroelektroniky FEL ČVUT v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04265-6.

KUDLÁČEK, I. Ekologie pro elektrotechniky. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04392-9.

Stati ve sbornících konferencí

CETL, T. Aplikace lithiových akumulátorů velkých výkonů v automobilech. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. p. 127-131. ISBN 978-80-02-02151-3.

KREISLOVÁ, K. a P. ŽÁK. Základní vlastnosti elektrolytických povlaků ovlivňujících jejich korozní odolnost a funkčnost. In: Sborník Přednášek 51. Medzinárodnej galvanickej konferencii. 51. Medzinárodná galvanická konferencia, Gabčíkovo, 2009-06-16/2009-06-17. Bratislava: STU v Bratislavě Fakulta chemickej a potravinarskej technologie, 2009. p. 26-34. ISBN 978-80-227-3098-3.

HEINRICH, M. a A. MLÍCH. Svařování podle ASME code IX. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování, Ostrava, 2009-09-23/2009-09-25. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 203-210. 1. ISBN 978-80-248-2066-8.

TUČAN, M. Intermetallic Compounds in Soldering. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. p. PE21.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. a L. VALENTA. The Properties of Thin Film Dielectric Layers Prepared by Sputtering. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. ISBN 978-80-87294-13-0.

MACH, P. a M. MOLHANEC. The Ontology based FMEA of Lead Free Soldering Process. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Dostupné z: http://www.isse2009.org

MACH, P. a E. KOTRČOVÁ. Risk Management of Implementation of Lead-free Soldering. In: 15th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. 15th International Symposium for Design and TEchnology of Electronics Packages, Gyula, 2009-09-17/2009-09-20. Budapest: TU Budapest, 2009. p. 54-55. ISBN 978-1-4244-5132-6.

BENDA, V. et al. Effect of Non-Uniform Temperature Distribution in the Photovoltaic Array on Eefficiency of Photovoltaic Systems. In: Proceedings ISES Solar World Congress 2009. ISES Solar World Congress 2009, Johannesburg, 2009-10-11/2009-10-14. Freiburg: International Solar Energy Society, 2009. p. 901-909. ISBN 978-1-920017-42-2.

DUŠEK, K., Z. MACHÁČEK a V. BENDA. Electrical Parameters of the Solar Cells Soldered Joints in Comparison to Electrically Conductive Adhesive Joints. In: 24th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 24th European Photovoltaic Solar Energy conference and Exhibition, Hamburg, 2009-09-21/2009-09-25. Munich: WIP - Renewable Energies, 2009. p. 3577-3580. ISBN 3-936338-25-6. DOI 10.4229/24thEUPVSEC2009-4AV.3.83. Dostupné z: http://www.photovoltaic-conference.com

BENDA, V. A Note on Non-Uniform Recombination in Large Area Silicon Devices. In: The Physics of Semiconductor Devices: Technical Digest. XVth International Workshop on the Physics of Semiconductor Devices, New Delhi, 2009-12-15/2009-12-19. New Delhi: EXCEL INDIA PUBLISHERS, 2009. p. 18-22. ISBN 978-93-80043-60-9.

ŽÁK, P. Spolehlivost jako podmnožina jakosti produktu. In: Sborník z konference vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Vzdělání a ekonnomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu, Spálené Poříčí, 2009-03-19/2009-03-20. Plzeň: Západočeská universita, 2009. p. 132-140. ISBN 978-80-7043-788-9.

KÜNZEL, K. a J. ŽÁČEK. Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

KUBA, J. a L. ŠIDLO. Model pasivního magnetického ložiska s HTS. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 155-158. ISBN 978-80-7043-793-3.

TUČAN, M. a J. URBÁNEK. Influence of Reflow Temperature Profile on Properties of Soldered Joints. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 284-289. ISBN 978-80-214-3933-7.

MOLHANEC, M. Towards an Agile Project Management in Product Design. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Dostupné z: http://www.isse2009.org/

MACH, P. a L. RICHTER. Electrically Conductive Adhesives Modified with AgNO3. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7.

DUŠEK, K. a M. URBÁNEK. Influence oh the Temperature Profile on the Mechanical Stressed Soldered Joints. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 266-270. ISBN 978-80-214-3933-7.

LIPTÁK, J. Structure and Electrical Properties of Composites of Polystyrene vith Modified Carbon Black. In: KOMAN, M. a D. MIKLOŠ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Závažná Poruba, 2009-08-31/2009-09-04. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2009. p. 42-43. ISBN 978-80-89088-81-2.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL a S. JIRKŮ. MODELLING OF CONSTRICTION PHENOMENON IN COMPOSITE CONTAINING CONDUCTIVE CARBON PARTICLES. In: KOMAN, M. a D. MIKLOŠ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Závažná Poruba, 2009-08-31/2009-09-04. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2009. p. 62-63. ISBN 978-80-89088-81-2.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Low Noise DC Power Supplies. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. p. 809-814. ISBN 978-963-88410-0-1.

KREISLOVÁ, K., J. BENEŠOVÁ a P. ŽÁK. Korozní odolnost elektrolytických povlaků. In: Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav. 6. Mezinárodní odborný seminář "Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav", Brno, 2009-11-24/2009-11-25. Jaroměř: Centrum pro povrchové úpravy, 2009. p. 17-21. ISBN 978-80-904502-0-2.

HÁJEK, J. Měření vlastností filtrů pomocí analyzátoru PMM 9010. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

PODZEMSKÝ, J. a W. SCHADE. Vapor- Liquid-Solid Growth of ZnO Nanostructure. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7.

MACH, P. Mathematically Simulated Process of Evaporation of Thin NiCr Films. In: 15th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. 15th International Symposium for Design and TEchnology of Electronics Packages, Gyula, 2009-09-17/2009-09-20. Budapest: TU Budapest, 2009. p. 106-107. ISBN 978-1-4244-5132-6.

PAPEŽOVÁ, S. a V. PAPEŽ. Vasodilation Effect of Pulse Magnetic Field. In: International Conference on Magnetism 2009, Karlsruhe, Germany. International Conference on Magnetism, Karlsruhe, 2009-07-26/2009-07-31. Karlsruhe: Universität Karlsruhe, 2009. p. 200.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Highly Pure Signal Generators. In: 9th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services. International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, Niš, 2009-10-07/2009-10-09. Niš: University of Nis, 2009. p. 526-529. ISBN 978-1-4244-4381-9.

HRON, T. a F. CINGROŠ. New Perspective Methods of Cooling. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2009 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2009-06-23. Praha: ČEZ, 2009.

PAVELKA, J. a V. PAPEŽ. Vlastnosti vysokonapěťových kabelů a motorů při přenosu impulzů. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. p. 141-146. ISBN 978-80-02-02151-3.

TUČAN, M. a J. URBÁNEK. Optické sledování defektů pájených spojů po mechanickém namáhání. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 209-211. ISBN 978-80-7043-793-3.

BREJCHA, M. Predictive FIR-based zero-crossing detection. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. p. 1-4.

ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Tin Whiskers - Reliability Risk For Electronic Equipment. In: ZIEGAHN, K.-F., ed. Umwelteinflüsse erfassen, simulieren, bewerten. 38. Jahrestagung der GUS 2009, Stutensee-Blankenloch (Karlsruhe), 2009-03-18/2009-03-20. Pfinztal (Berghausen): Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., 2009. p. 239-251. ISBN 978-3-9810472-7-1.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Analysis of the Signal Network Non-Linearity in a Metrological Laboratory. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. p. 1463-1468. ISBN 978-963-88410-0-1.

MOLHANEC, M. Koncept architektury řízené modelem (MDA) a jeho realizace ve webové metodice UWE. In: Tvorba softwaru. Tvorba softwaru 2009, Ostrava, 2009-05-20/2009-05-22. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 113-120. ISBN 978-80-248-2012-5.

BOUDA, V. Converging Technologies in Nanotechnology Education (Responsible Education of Nanotechnology). In: NANOCON 2009. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. p. 15-22. 1. ISBN 978-80-87294-13-0.

MOLHANEC, M. Kratká úvaha o normalizaci. In: KŘÍŽ, P., ed. Objekty 2009. Objekty 2009, Hradec Králové, 2009-11-05/2009-11-06. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2009. p. 149-160. ISBN 978-80-7435-009-2.

ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Cínové whiskery - riziko pro spolehlivost elektrotechnických výrobků. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 220-223. ISBN 978-80-7043-793-3.

PETR, J., L. RADOVÁ a F. ANTFEIST. Využití dielektrické absorpce v diagnostice izolace generátorů. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 89-92. ISBN 978-80-7043-793-3.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. a J. CINERT. The Sputtered Dielectric Thin Film Layer and Their Properties. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 1-4. ISBN 978-1-4244-4260-7.

JIRSA, J. a K. DUŠEK. Risk Management of Technology of Lead Free Soldering. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Dostupné z: http://www.isse2009.org

MACH, P. a J. KOLÁŘ. Impedance of Adhesive Joints. In: 15th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. 15th International Symposium for Design and TEchnology of Electronics Packages, Gyula, 2009-09-17/2009-09-20. Budapest: TU Budapest, 2009. p. 80-81. ISBN 978-1-4244-5132-6.

ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Technological Problems and Logistics of Electrically Conductive Adhesives. In: ETE`2009. EUREKA Symposium on Environmental Testing Engineering, Brusel, 2009-05-07. Bruxelles: Belgian Society of Mechanical and Environmental Engineering, 2009. p. 1-4.

PAPEŽ, V., J. ROZTOČIL a S. ĎAĎO. Sine Wave Signal Sources for Testing High-Speed High-Resolution A/D Converters. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. p. 550-553. ISBN 978-963-88410-0-1.

CINGROŠ, F., T. HRON a J. KUBA. Magnetic Field Control of Cryogenic Heat Pipes. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7.

WOLF, P. a V. BENDA. Stanovení parametrů FV článků na základě měření V-A charakteristiky. In: 30. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 30. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Býkovice, 2009-09-09/2009-09-11. Brno: VUT v Brně, 2009. p. 47-49. 1.. ISBN 978-80-02-02164-3.

PILARČÍKOVÁ, I. et al. NANOTECHNOLOGIE VE VÝUCE NA ČVUT - FEL. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. p. 1-6. ISBN 978-80-87294-13-0. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

TUČAN, M. a P. ŽÁK. Vibrační a klimatické zkoušky pájených a lepených spojů. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

KNOTKOVÁ, D. et al. Ochrana kovových technických památek proti atmosférické korozi. In: Sborník Konference konzervátorů-restaurátorů. Konference konzervátorů-restaurátorů, Hradec Králové, 2009-09-08/2009-09-10. Brno: Technické muzeum, 2009. p. 17-21. ISSN 1801-1179. ISBN 80-86413-62-4.

URBÁNEK, J. Diagnostika pájeného spoje. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 212-215. ISBN 978-80-7043-793-3.

BENDA, V. a Z. MACHÁČEK. Parameters of photovoltaic cells in dependence on irradiance. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

CINGROŠ, F. Magnetic Field Control of Heat Pipes. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

MACH, P. Preparation of Electrically Conductive Adhesives Modified with AgNO3. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Dostupné z: http://www.isse2009.org

MACH, P. a J. KOLÁŘOVÁ. Design of Experiments of AlN Reactive Sputtering. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Dostupné z: http://www.isse2009.org

BENDA, V. a Z. MACHÁČEK. Experience from PV system performance (including comparison of on-roof and façade systems in Prague). In: E-Technologies on Renewable Energy Systems (R.E.S): Teaching & Learning. European Summer University 2009 for R.E.S., Patra, 2009-06-29/2009-07-12. Patras: TEI Patras, 2009. ISBN 978-960-7801-21-0.

MOLHANEC, M. Project Management for PV technologist. In: European Summer University 2009 for R.E.S.. European Summer University 2009 for R.E.S., Patra, 2009-06-29/2009-07-12. Patras: TEI Patras, 2009. Dostupné z: http://www.teipat.gr/llp_ip2009/

SEDLÁČEK, J. et al. Structure and Electric Resistivity of Sintered and Plasma Sprayed Tungsten-Based Cermets. In: KOMAN, M. a D. MIKLOŠ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Závažná Poruba, 2009-08-31/2009-09-04. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2009. p. 68-69. ISBN 978-80-89088-81-2.

BOUDA, V. KONVERGENCE OBORŮ VE VÝUCE NANOTECHNOLOGIÍ. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. p. 1-9. ISBN 978-80-87294-13-0. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

LIPTÁK, J. a V. BOUDA. Vliv elektrického pole a náboje na uspořádání sazových částic v kompozitech polystyren - saze. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. ISBN 978-80-87294-13-0.

MOLHANEC, M. Novinky ve webových metodikách - metodika WebML a nástroj Webratio. In: Tvorba softwaru. Tvorba softwaru 2009, Ostrava, 2009-05-20/2009-05-22. Ostrava: Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 121-128. ISBN 978-80-248-2012-5.

KUDLÁČEK, I. Projekt E! 3517 BESTPRODUCT- TENEEST. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04379-0.

MACH, P. Modifikovaná elektricky vodivá lepidla. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 163-166. ISBN 978-80-7043-793-3.

LIPTÁK, J. a V. BOUDA. Electric Field and Charge Influence on Carbon Black Particles Arrangement in Polystyrene-Carbon Black Composites. In: NANOCON 2009. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. p. 196-201. 1. ISBN 978-80-87294-13-0.

MACH, P. et al. Electrically Conductive Adhesives - Study of Electrical and Mechanical Properties. In: Elektrotechnologie 2009. Elektrotechnologie 2009, Temešvár, 2009-09-07/2009-09-09. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 1-7. ISBN 978-80-01-04379-0.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. Contact Properties of Thick Film Structures. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 247-250. ISBN 978-80-214-3933-7.

DUŠEK, K. a J. MARTÍNEK. Image Analysis of Solder Spread Factor on Different Material Types. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7. Dostupné z: http://www.isse2009.org

ŽÁK, P. Reliability Risks of tin-rich alloys for Electronic Industry. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009. p. PE16.

SEDLÁČEK, J., J. DOBIÁŠ a J. ČESNEK. Specific Properties of Metallic Nano-Layers and Their Application in Active Packaging Systems. In: Nanocon 2009 Conference Proceedings. Nanocon 2009, Rožnov pod Radhoštěm, 2009-10-20/2009-10-22. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2009. ISBN 978-80-87294-13-0.

SEBORSKÝ, S. EMC Safety Planning for Electronic and Electrical Equipment. In: Applied Electronics 2009. Applied Electronics 2009, Plzeň, 2009-09-09/2009-09-10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 74-77. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-781-0.

BENDA, V. Photovoltaic Cell Physics and Construction. In: E-Technologies on Renewable Energy Systems (R.E.S): Teaching & Learning. European Summer University 2009 for R.E.S., Patra, 2009-06-29/2009-07-12. Patras: TEI Patras, 2009. ISBN 978-960-7801-21-0.

PODZEMSKÝ, J. a W. SCHADE. Organic Solar Cells Based on ZnO Nanowires Layer. In: 8 EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering. 8 EEEIC International Conference on Environment and Electrical Engineering, Karpacz, 2009-05-10/2009-05-13. Wroclaw: Wroclaw University of Technology, 2009. ISBN 978-3-940471-10-9.

ŽÁK, P., I. KUDLÁČEK a J. BÍNA. Příspěvek k ověřování spolehlivosti DPS s lepenými spoji. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 224-227. ISBN 978-80-7043-793-3.

KÜNZEL, K. a J. ŽÁČEK. Napěťový usměrňovač na deformované síti. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. p. 153-158. ISBN 978-80-02-02151-3.

BUŠEK, D. et al. Comparison of 13 Modifications of Electrically Conductive Adhesive (ECA), Possible Ways to Create Silver Ions and Nanoparticles in ECA. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 251-255. ISBN 978-80-214-3933-7.

BUŠEK, D. a P. MACH. Influence of Carbon Nanotubes Added to a Commercial Adhesive. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. F. ISBN 978-1-4244-4260-7. Dostupné z: http://www.isse2009.org

PAPEŽ, V. a D. BUŠEK. Measurement of Conductive Connections and Joints Using Current Noise Evaluation. In: Applied Electronics 2009. Applied Electronics 2009, Plzeň, 2009-09-09/2009-09-10. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 199-202. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-781-0.

HRON, T., J. KUBA a F. CINGROŠ. Magneto-Caloric Effect in Gadolinium. In: 32nd ISSE 2009 Proceedings. 32nd International Spring Seminar on Electronics Technology, Brno, 2009-05-13/2009-05-17. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. ISBN 978-1-4244-4260-7.

MACH, P. a E. KOTRČOVÁ. Self-aligement of Components Mounted Using Different Types of Solders. In: 15th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. 15th International Symposium for Design and TEchnology of Electronics Packages, Gyula, 2009-09-17/2009-09-20. Budapest: TU Budapest, 2009. p. 78-79. ISBN 978-1-4244-5132-6.

MOLHANEC, M. Photovoltaic Data Gathering and Processing at CTU FEE in Prague. In: European Summer University 2009 for R.E.S.. European Summer University 2009 for R.E.S., Patra, 2009-06-29/2009-07-12. Patras: TEI Patras, 2009. Dostupné z: http://www.teipat.gr/llp_ip2009/

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Contactless Diagnostics of Thin Film Layers. In: XIX IMEKO World Congress 2009 - Fundamental and Applied Metrology. IMEKO XIX World Congress, Lisabon, 2009-09-06/2009-09-11. Lisbon: Instituto Superior Técnico/Instituto de Telecomunicaçoes Portugal, 2009. p. 1428-1433. ISBN 978-963-88410-0-1.

CINGROŠ, F. a T. HRON. Working Fluid Quantity Effect on Magnetic Field Control of Heat Pipes. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

Stránka vytvořena 20.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.