13000 / 13113 - Publikace - 2010

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KOVANDA, J., J. WEINZETTEL a T. HÁK. Material Flow Indicators in the Czech Republic in Light of the Accession to the European Union. Journal of Industrial Ecology. 2010, 14(4), 650-665. ISSN 1088-1980. DOI 10.1111/j.1530-9290.2010.00253.x.

CTIBOR, P. et al. Structure and properties of plasma sprayed BaTiO3 coatings. Ceramics International. 2010, 36(7), 2155-2162. ISSN 0272-8842. DOI 10.1016/j.ceramint.2010.05.016.

Patenty a užitné vzory

ČVUT FEl. Můstkový krystalový symetrický oscilátor. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Patent CZ 301881. 2010-06-09. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=18

ČVUT Fakulta elektrotechnická. Minidávkovač pastovitých látek. Původci: P. MACH, V. PAPEŽ a V. KOBLÍŽEK. Česká republika. Patent CZ 302104. 2010-10-13. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2006&pcipv=720

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická. Electromechanical Transducer - Sliding Nanoactuator. Původci: V. BOUDA. The Eurasian Patent Organization. Patent 013443. 2010-04-30. Dostupné z: http://www.upv.cz/

ČVUT v Praze. Můstkový krystalový symetrický oscilátor. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 20591. 2010-03-10. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=22144

ČVUT v Praze. Zařízení pro simulaci vlivu rozdílných součinitelů teplotní roztažnosti desky plošného spoje a připojené bezvývodové součástky na vlastnosti pájených a tepelných spojů. Původci: P. MACH, V. PAPEŽ a V. KOBLÍŽEK. Česká republika. Patent CZ 302231. 2010-11-24. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2006&pcipv=663

Články v ostatních periodikách

TUČAN, M. a P. ŽÁK. Influence of Climatic Cycles on Properties of Leadfree Solders. Acta Polytechnica. 2010, 2010(4), 75-78. ISSN 1210-2709.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Combined Accelerated Climatic Tests of Electrically Conductive Adhesives. ElectroScope. 2010, 2010(3), 1-3. ISSN 1802-4564.

HÁJEK, J. Adaptation of an evolutionary algorithm in modeling electric circuits. Acta Polytechnica. 2010, 50(1), 14-18. ISSN 1210-2709.

ŽÁK, P., I. KUDLÁČEK a V. ŽÁK. Recyklace malých elektrotechnických a elektronických výrobků v současných ekonomických podmínkách. WASTE FORUM. 2010, 2010(5), 513-518. ISSN 1804-0195.

PAPEŽOVÁ, S. a V. PAPEŽ. An evaluation of the influence of a magnetic field on a human subject with the use of bio-impedance. Journal of Physics: Conference Series. 2010, 2010(200), 122007/1-122007/4. ISSN 1742-6588. DOI 10.1088/1742-6596/200/12/122007.

MOLHANEC, M. Towards the Conceptual Normalisation. CEUR workshop proceedings. 2010, Vol-601(601), 133-141. ISSN 1613-0073.

BENDA, V. Fotovoltaické články - historie a současné trendy vývoje. TZB Haustechnik. 2010, III.(3), 48-50. ISSN 1803-4802.

JIRSA, J. a J. ŽÁČEK. UML-oriented Risk Analysis in Manufacturing Systems. Acta Polytechnica. 2010, 50(6), 41-48. ISSN 1210-2709.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Spolehlivost elektrických zařízení 2.díl - Vliv prostředí na spolehlivost elektrotechnických zařízení. Praha: SVÚOM Praha a.s., 2010. ISBN 978-80-903933-8-7.

BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04602-9.

PIETRIKOVÁ, A., J. ĎURIŠIN a P. MACH. Diagnostika a optimalizácia použitia ekologických materiálov pre vodivé spájanije v elektronike. Košice: Technical University of Košice, 2010. Equilibria, s.r.o., Košice. sv. 1. ISBN 978-80-553-0447-2.

CETL, T. et al. Profesní vzdělávání v oblasti elektromagnetické kompatibility. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2010. ISBN 978-80-02-02225-1.

Stati ve sbornících konferencí

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Signal Generator with Minimal Distortion for ADC Testing. In: IMEKO Symposium TC-4, TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT Area. IMEKO TC 4 and TC 19 International Symposium and IWADC Workshop, Košice, 2010-09-08/2010-09-10. Košice: Technical University of Košice, 2010. ISBN 978-1-61782-338-1.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Sine -wave signal sources for dynamic ADC testing. In: Proceedings Miel 2010. 27th International Conference on Microelectronics, Niš, 2010-05-16/2010-05-19. Niš: IEEE Electron Devices Society, 2010. s. 291-294. ISBN 978-1-4244-7198-0.

TUČAN, M. a P. ŽÁK. Vlivy provozních podmínek na elektroniku obnovitelných zdrojů. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Electric Power Engineering 2010, Brno, 2010-05-04/2010-05-06. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 345-350. ISBN 978-80-214-4094-4.

ROKOS, P. Comparative LCA Analysis of Compact Fluoreccent Lamp and Classical Light Bulb. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 236-237. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BENDA, V. a Z. MACHÁČEK. A Note on Parameters of Photovoltaic Cells in Dependence on Irradiance and Temperature. In: Proceeding MedPower 2010. The 7th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, Agia Napa, 2010-11-07/2010-11-10. Nicosia: IET Cyprus LN, 2010. s. 206-209. ISBN 9781617823114. DOI 10.1049/cp.2010.0896.

BENDA, V. Power Semiconductors - State of Art and Future Trends. In: Proceeding of Fourth Global Conference on Power Control and Optimization. 4th Global Conference on Power Control and Optimization, Kuching,, 2010-12-02/2010-12-04. Kuala Lumpur: National Library of Malaysia, 2010. ISBN 978-983-44483-3-2.

BENDA, V. a Z. MACHÁČEK. Performance of Photovoltaic on-grid system FV-2003A. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Dostupné z: http://www.teipat.gr/ip2010/

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. a Tomáš BĚHAN. The Influence of Envirnment on Properties of Thick Film Components. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. s. 250-253. ISBN 978-80-214-4138-5.

SEBORSKÝ, S. EMC immunity testing of the electronic equipment. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 303-306. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

MOLHANEC, M. Project Management for PV technologist. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Dostupné z: http://www.teipat.gr/ip2010/

LIPTÁK, J. et al. Electrical Properties of Polymer - Carbon Black Composites Prepared from Solution. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. s. 30/1-30/6. ISBN 978-80-87294-18-5. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

PAPEŽOVÁ, S. a V. PAPEŽ. Evaluation of the Influence of the Magnetic Field on a Living Tissue. In: PAPEŽOVÁ, S. a J. RÝDL, eds. 4th IMECO International Symposium on Measurement, Analysis and Modelling of Human Functions - ISHF 10. Praha, 2010-06-14/2010-06-16. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2010. s. 152-156. ISBN 978-1-61738-984-9. Dostupné z: http://www.ishf2010.cz

KOBLÍŽEK, V. Transformace quasi-izolačního stavu na vodivý u ECA. In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. DISEE 2010, Demänovská dolina, 2010-09-22/2010-09-24. Bratislava: Slovak University of Technology, 2010. s. 78-80. Nakladatelstvo STU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-227-3366-3.

POKORNÝ, L. SIMULACE A MĚŘENÍ PARALELNÍHO AKTIVNÍHO FILTRU. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. s. 1-7. ISBN 978-80-254-8089-2.

ŽÁK, P. a M. TUČAN. Power Station Vydra. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2010 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2010-07-01. Praha: ČEZ, 2010. s. 1-6.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Combined Accelerated Climatic Tests Of Electrically Conductive Adhesive. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 349-352. ISBN 978-80-214-4138-5.

TUČAN, M. a P. ŽÁK. Influence of Climatic Cycles on Properties of Leadfree Solders. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Processing of reliability data sets containing extreme values. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 238-239. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

KUBA, J. a T. HRON. Magnetic Refrigeration Near Room Temperature. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

NOVÁK, M., K. DUŠEK a T. VÁŇA. Měření smáčivosti desek plošných spojů s různou povrchovou úpravou. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-254-8089-2.

WOLF, P. a V. BENDA. Dimenzování střídače a FV panelů z hlediska celoroční efektivity systému. In: 31. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Býkovice, 2010-09-08/2010-09-10. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 42-46. ISBN 978-80-02-02243-5.

BARTO, S. a P. MACH. Processing of Experimental Data Using Taguchi Orthogonal Array. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. s. 11-15. ISBN 978-80-214-4138-5.

MACH, P. a D. BUŠEK. Thermomechanical Analysis of Electrically Conductive Adhesives. In: Conference ESTC 2010 in Berlin. Electronic System Integration Technologies Conference, Berlin, 2010-09-13/2010-09-16. Berlin: TU Berlin, 2010. s. 53-56. ISBN 978-1-4244-8555-0.

KOBLÍŽEK, V. Thermal Conductivity of ECA. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. s. 20/1-20/5. ISBN 978-80-254-8089-2.

TUČAN, M. a P. ŽÁK. Influence of Climatic Cycles on Properties of Leadfree Solders. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2010 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2010-07-01. Praha: ČEZ, 2010. s. 1-6.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Contactless measurement of thin metallic films. In: Proceedings Miel 2010. 27th International Conference on Microelectronics, Niš, 2010-05-16/2010-05-19. Niš: IEEE Electron Devices Society, 2010. s. 111-114. ISBN 978-1-4244-7198-0.

BAYER, R. a M. BREJCHA. DETEKCE PRŮCHODŮ NULOU V SÍTI S VYSOKOU MÍROU RUŠENÍ. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. s. 1-19. ISBN 978-80-254-8089-2.

TUČAN, M. Influence of Thermal Aging and Climatic Shocks on Soldered Joints. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 234-235. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BENDA, V. Physics and construction of photovoltaic cells and modules. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Dostupné z: http://www.teipat.gr/ip2010/

DUŠEK, K., J. KUBA a F. CINGROŠ. Možné způsoby transportu tepla a jejich využití v medicíně. In: Sborník abstrakt XXXIII. dnů lékařské biofyziky. XXXIII: Dny lékařské biofyziky, Mmikulov, 2010-06-02/2010-06-04. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 19. ISBN 978-80-7399-962-9.

MOLHANEC, M. ICT Support of PV Education and PV Data Web Presentation at FEE CTU in Prague. In: IWTPV'10 Proceedings. 5th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2010-03-25/2010-03-26. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. s. 44-52. ISBN 978-80-01-04532-9.

MOLHANEC, M. WEBOVÉ METODIKY V ROCE 2010. In: Tworba softwaru 2010. Tvorba softwaru 2010, Ostrava, 2010-06-02/2010-06-04. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 134-140. ISBN 978-80-248-2225-9.

MOLHANEC, M. KONCEPTUÁLNÍ NORMALIZACE. In: MERUNKA, V. a M. VAJGL, eds. Objekty 2010. Ostrava, 2010-11-18/2010-11-19. Ostrava: Ostravská univerzita, 2010. s. 149-160. ISBN 978-80-7368-899-8.

PILARČÍKOVÁ, I. a I. KŘIVÝ. Efficiency of Physical Chemistry Teaching in Material Subjects. In: Proceedings of the 20th Joint Seminar on Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Educations, Bořetice, 2010-09-01/2010-09-03. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2010. s. 53-54. ISBN 978-80-254-7237-8.

CINGROŠ, F. Magnetic Fluids. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2010 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2010-07-01. Praha: ČEZ, 2010.

MACH, P. a D. BUŠEK. Modification of Adhesive Joints Resistance with Current Pulses. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 106-107. ISBN 978-1-4244-7849-1.

ČOPJAN, M. et al. Vliv klimatických podmínek a mechanického namáhání na růst cínových whiskerů. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-254-8089-2.

MACHÁČEK, Z. a K. DUŠEK. Electrically conductive adhesive junction usage for solar cells electrode system. In: IWTPV'10 Proceedings. 5th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2010-03-25/2010-03-26. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. s. 94-97. ISBN 978-80-01-04532-9.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Effects of operating conditions on automotive electronics. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 379-382. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Non-linearity diagnostics for Conductive Adhesives. In: IMEKO Symposium TC-4, TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT Area. IMEKO TC 4 and TC 19 International Symposium and IWADC Workshop, Košice, 2010-09-08/2010-09-10. Košice: Technical University of Košice, 2010. ISBN 978-1-61782-338-1.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. DC Power Supply with Very Low Noise. In: IMEKO Symposium TC-4, TC-19 & IWADC Instrumentation for the ICT Area. IMEKO TC 4 and TC 19 International Symposium and IWADC Workshop, Košice, 2010-09-08/2010-09-10. Košice: Technical University of Košice, 2010. ISBN 978-1-61782-338-1.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Interface between Different Types of Thick Films Layers. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 61-64. ISBN 978-1-4244-7849-1.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. a J. CINERT. The Thin Film Capacitors with AlN Dielectric. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-87294-18-5.

DUŠEK, K. a M. URBÁNEK. Comparison of Dynamic and Static Mechanical Stress Applied on Soldered Joints. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 204-207. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547292.

JIRSA, J. a K. DUŠEK. Assist Education Tool for Student's Preparation on Practical Laboratory Exercises. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 515-517. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547337.

LIPTÁK, J. et al. Dielectrical Behaviour of Carbon Black-Polymer Composites Prepared from Solution. In: Proceedings of the 20th Joint Seminar on Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Educations, Bořetice, 2010-09-01/2010-09-03. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2010. s. 37-38. ISBN 978-80-254-7237-8.

PODZEMSKÝ, J. et al. Evaluation of Tin Whisker Growth. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 221-224. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547281.

HÁJEK, J., B. KOJECKÝ a V. PAPEŽ. Investigation of Flicker Noise in Silicon Diodes under Reverse Bias. In: BENDA, V., ed. ISPS'10 PROCEEDINGS. 10th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2010-09-01/2010-09-03. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 147-152. ISBN 978-80-01-04602-9.

TUČAN, M. a P. ŽÁK. Power Station Vydra. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

SALINGER, J., V. BENDA a Z. MACHÁČEK. Determination of Recombination Centres in c-Si Solar Cells from Dark I-V Characteristics. In: 27th International Conference on Microelectronics Proceedings. 27th International Conference on Microelectronics, Niš, 2010-05-16/2010-05-19. Niš: University of Nis, 2010. s. 149-151. ISBN 978-1-4244-7198-0.

MOLHANEC, M. Summer school lectures - ICT Support and PV Data Web Presentation. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Dostupné z: http://www.teipat.gr/ip2010/

ŽÁČEK, J. Nový legislativní rámec pro uvádění výrobků na trh. In: IX. Konference "Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích". Brno, 2010-11-25/2010-11-26. Praha: ELCOM, a.s., 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-254-9136-2.

BARTO, S. a P. MACH. Influence of Curing Process Parameters on Quality of Electrically Conductive Joints. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 147-150. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547278.

MACH, P. a D. BUŠEK. Thermal Ageing of Electrically Conductive Micro/Nano Adhesives. In: SIITME 2010 Abstract Proceedings. 16th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Pitesti, 2010-09-23/2010-09-26. Pitesti: University of Pitesti, 2010. s. 60-61. ISBN 978-1-4244-8124-8.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. PHOTOVOLTAIC POWER SUPPLY FOR A DISTANT STANDPOINT. In: 4th International Conference on Trends in Agricultural Engineering - Proceedings Paper. 4th International Conference on Trends in Agricultural Engineering, Praha, 2010-09-07/2010-09-10. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2010. s. 463-467. ISBN 978-80-213-2088-8.

TUČAN, M., P. ŽÁK a J. URBÁNEK. Propeties of Leadfree Solders and Electrically Conductive Adhesives Subjected to Climatic Tests. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, 2010. s. 319-322. ISBN 978-80-214-4138-5.

BREJCHA, M. Buck Converter in AC Circuit. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 244-245. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

BENDA, V. A Quest for Effective Education and Training in the Field of Photovoltaic. In: IWTPV'10 Proceedings. 5th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2010-03-25/2010-03-26. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. s. 3-6. ISBN 978-80-01-04532-9.

MOLHANEC, M. Agile Project Management Framework. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 525-530. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547336.

MACH, P. a S. BARTO. Comparison of Different Approaches of Manufacturing Process Optimization. In: SIITME 2010 Abstract Proceedings. 16th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Pitesti, 2010-09-23/2010-09-26. Pitesti: University of Pitesti, 2010. s. 204-205. ISBN 978-1-4244-8124-8.

MACH, P., D. BUŠEK a J. JEŠ. Usability of Electrically Conductive Adhesives for Power Components Assembly. In: SIITME 2010 Abstract Proceedings. 16th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Pitesti, 2010-09-23/2010-09-26. Pitesti: University of Pitesti, 2010. s. 206-207. ISBN 978-1-4244-8124-8.

ČERNÁ, L. a Z. MACHÁČEK. Měření voltampérových charakteristik neosvětlených fotovoltaických křemíkových krystalických článků. In: Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. 5. Česká fotovoltaická konference a výstava, Brno, 2010-11-10/2010-11-13. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency o.p.s., 2010. s. 33.

ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Výskyt whiskerů rizikem pro funkci elektrárny. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Electric Power Engineering 2010, Brno, 2010-05-04/2010-05-06. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 711-716. ISBN 978-80-214-4094-4.

PAPEŽ, V. a D. BUŠEK. Thermal evaluation of the quality of electrically conductive adhesive joints. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 245-248. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

RADOVÁ, L. Dielectric absorption as a diagnostic method of insulating system generators. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

MACHÁČEK, Z., V. BENDA a D. BUŠEK. Diagnostics of photovoltaic power plant operating. In: Proceeding MedPower 2010. The 7th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, Agia Napa, 2010-11-07/2010-11-10. Nicosia: IET Cyprus LN, 2010. s. 528-531. ISBN 9781617823114. DOI 10.1049/cp.2010.0896.

BENDA, V. a Z. MACHÁČEK. Experience with laboratory exercises in a course on photovoltaic systems at the Czech Technical University in Prague. In: IWTPV'10 Proceedings. 5th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2010-03-25/2010-03-26. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2010. s. 89-93. ISBN 978-80-01-04532-9.

MOLHANEC, M. a P. MACH. The Ontology based FMEA of Lead Free Soldering Process. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 360-364. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547322.

DUŠEK, K., M. NOVÁK a P. MACH. Solderability Measurement of Copper with Different Surface Finishes. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 113-116. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547267.

BARTO, S. a P. MACH. Tolerance Design of Curing Process of Electrically Conductive Adhesives. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 103-106. ISBN 978-1-4244-7849-1. DOI 10.1109/ISSE.2010.5547265.

KOBLÍŽEK, V. Význam, vlastnosti a provedení přípravků pro měření dielektrik a izolantů. In: Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. DISEE 2010, Demänovská dolina, 2010-09-22/2010-09-24. Bratislava: Slovak University of Technology, 2010. s. 93-96. Nakladatelstvo STU v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-227-3366-3.

ČERNÁ, L., Z. MACHÁČEK a V. BENDA. Fotovoltaické pracoviště na ČVUT-FEL. In: Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. 5. Česká fotovoltaická konference a výstava, Brno, 2010-11-10/2010-11-13. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency o.p.s., 2010. s. 55.

BREJCHA, M. Využití zapojení snižujícího měniče napětí v obvodu střídavého napájení. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Electric Power Engineering 2010, Brno, 2010-05-04/2010-05-06. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 827-831. ISBN 978-80-214-4094-4.

PAPEŽ, V. a D. BUŠEK. Non-linearity measurement of low resistances. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 249-252. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

HRZINA, P., I. KUDLÁČEK a P. ŽÁK. Ekodesign externích napájecích zdrojů. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-254-8089-2.

TUČAN, M., P. ŽÁK a J. URBÁNEK. Climatic Testing of Technologies for Renewable Energy Sources. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. s. 1-6. ISBN 978-80-254-8089-2.

RYVOLA, P. FMEA nástroj pro porovnávání se s konkurencí. In: Konkurence - Teoretické a praktické aspekty 2010. TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY 2010, Jihlava, 2010-02-03/2010-02-04. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2010. s. 68-72. ISBN 978-80-87035-30-6.

ŽÁK, P. a M. TUČAN. Effect of Climatic Cycling on Reliability of Electrically Conductive Adhesives. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2.

BREJCHA, M. Methods of extracting first harmonic function from power network voltage. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04544-2.

ŽÁK, P., I. KUDLÁČEK a M. ČOPJAN. Galvanické povrchy Sn z hlediska spolehlivosti elektrického zařízení. In: Sborník 43.celostátního aktivu galvanizérů. 43. CELOSTÁTNÍ AKTIV GALVANIZÉRŮ, Jihlava, 2010-02-02/2010-02-03. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2010. s. 10-13. ISBN 978-80-903709-4-4.

BENDA, V. Photovoltaic cell and module technology. In: European Summer University 2010 for R.E.S.. Patra, 2010-06-28/2010-07-08. Patras: TEI Patras, 2010. Dostupné z: http://www.teipat.gr/ip2010/

BOUDA, V. SELF-ASSEMBLY OF FUNCTIONAL STRUCTURES OF NANOPARTICLES. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. s. 22-27. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

TUČAN, M., P. ŽÁK a J. URBÁNEK. Preparation of Vibration Tests of Electrically Conductive Adhesives and Leadfree Solders. In: Applied Electronic 2010. Applied Electronics 2010, Plzeň, 2010-09-08/2010-09-09. Pilsen: University of West Bohemia, 2010. s. 355-358. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-865-7.

BUŠEK, D., I. PILARČÍKOVÁ a P. MACH. Thermomechanical Analysis of a Bulk of Electrically Conductive Adhesive. In: 33rd International Spring Seminar on Electronics Technology. International Spring Seminar on Electronics Technology 2010, Warsaw, 2010-05-12/2010-05-16. New York: IEEE, 2010. s. 10-13. ISBN 978-1-4244-7849-1.

WOLF, P., I. SMEJKALOVÁ a V. BENDA. Optimal Design of Photovoltaic Power Plants in Relation to System Cost-Effectiveness. In: Global Green Techies Forum &Exhibition 2010. Global Green Techies Forum & Exhibition 2010, Amman, 2010-09-20/2010-09-22. Amman: Jordanian Renewable Energy Society, 2010. s. 16.

MOLHANEC, M. ÚVOD DO KONCEPTUÁLNÍ NORMALIZACE. In: Tworba softwaru 2010. Tvorba softwaru 2010, Ostrava, 2010-06-02/2010-06-04. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 141-149. ISBN 978-80-248-2225-9.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL a S. JIRKŮ. Influence of Constrition Phenomenon to Conductivity in Composite Containing Conductive Carbon Particles. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. s. 1-6. ISBN 978-80-87294-18-5.

HÁJEK, J. Měření odrušovacího filtru v symetrickém a nesymetrickém zapojení. In: IX. Konference "Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích". Brno, 2010-11-25/2010-11-26. Praha: ELCOM, a.s., 2010. s. 1-8. ISBN 978-80-254-9136-2. Dostupné z: http://www.eru-konference.cz/Soubory/Programy_konferenci/Program_2010.htm

MACH, P. a S. BARTO. Optimization of Lead-Free Wave Soldering Process Using Taguchi Orthogonal Arrays. In: Conference ESTC 2010 in Berlin. Electronic System Integration Technologies Conference, Berlin, 2010-09-13/2010-09-16. Berlin: TU Berlin, 2010. s. 47-50. ISBN 978-1-4244-8555-0.

LIPTÁK, J. et al. Electrical Properties of Polymer - Carbon Black Composites Prepared from Solution. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. s. 357-362. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL a S. JIRKŮ. Influence of Constrition Phenomenon to Conductivity in Composite Containing Conductive Carbon Particles. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. s. 368-374. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

Výzkumné zprávy

MOLHANEC, M. et al. Ontology of Soldering Process. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2010. Zpráva č. 13113/05/2011.

MOLHANEC, M. et al. Classic FMEA of Soldering Process. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2010. Zpráva č. 13113/02/2011.

MOLHANEC, M. et al. Ontology of Soldering Process. [Výzkumná zpráva] Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. Zpráva č. 13113/05/2011.

Stránka vytvořena 18.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.