13000 / 13113 - Publikace - 2011

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2011

Články v časopisech WoS

WEINZETTEL, J. a J. KOVANDA. Structural Decomposition Analysis of Raw Material Consumption. Journal of Industrial Ecology. 2011, 15(6), 893-907. ISSN 1088-1980. DOI 10.1111/j.1530-9290.2011.00378.x.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Zařízení pro vyhodnocování napěťových vlastností výkonových polovodičových součástek. Původci: V. PAPEŽ, J. HÁJEK a B. KOJECKÝ. Česká republika. Užitný vzor CZ 21693. 2011-01-31. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=23469

ČVUT. Electromechanical Transducer - Artificial Muscle. Původci: V. BOUDA. Spojené státy americké. Patent US7994685. 2011-08-09. Dostupné z: http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=7,994,685.PN.&OS=PN/7,994,685&RS=PN/7,994,685

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Zařízení pro sledování rozložení vodivých částic v kompozitních materiálech. Původci: P. MACH, V. PAPEŽ a V. KOBLÍŽEK. Česká republika. Patent CZ 302952. 2011-12-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2006&pcipv=725

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Můstkový krystalový symetrický oscilátor. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 22406. 2011-06-20. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=24331

ČVUT v Praze, FEL. Vysokofrekvenční výkonový drátový rezistor. Původci: V. PAPEŽ. Česká republika. Užitný vzor CZ 21943. 2011-02-04. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2011&pcipv=23892

ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha, CZ. Výkonový polovodičový omezovač napětí. Původci: V. PAPEŽ a B . KOJECKÝ. Česká republika. Užitný vzor CZ 22115. 2011-04-26. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2010&pcipv=23422

Články v ostatních periodikách

BREJCHA, M. et al. Technologie konstrukce odrušovacích filtrů I: Analýza příčin chyb ve frekvenční charakteristice. Elektrorevue. 2011, 2011(65), 1-15. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/analogova-technika--vzajemny-a-d-prevod/0/technologie-konstrukce-odrusovacich-filtru-i--ana

CINGROŠ, F. Magnetické kapaliny a jejich uplatnění v tepelných systémech. Třípól. 2011, 2011(4), 8-9. Dostupné z: http://3pol.cz/1140-magneticke-kapaliny-a-jejich-uplatneni-v-tepelnych-systemech

VANĚČEK, D. a J. JIRSA. Practical Implementation of Animation for Students of Pedagogical Studies at MIAS CTU in Prague. Acta Polytechnica. 2011, 51(3), 66-71. ISSN 1210-2709.

BENDA, V. Power Semiconductors - State of the Art And Future Trends. Global Journal of Technology and Optimisation. 2011, 2(1), 29-36. ISSN 2229-8711. Dostupné z: http://www.pcoglobal.com/vol2.htm

DUŠEK, K. et al. Technologické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(3), 8-9. ISSN 1804-4891.

ZHURAVSKAYA, O., P. MACH a M. MICHAJLEC. Uspeshnoe vnedrenie printsipov Berezlivogo Proizvodstva na predpriyatiyah po proizvodstvy avtomobil'noj elektroniki. Vychislitelnye seti. Teoriya a praktika. 2011, Dostupné z: http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=19&pa=6&ar=1

VANĚČEK, D. a J. JIRSA. Electronic education. Acta Polytechnica. 2011, 51(3), 53-58. ISSN 1210-2709.

ŽÁČEK, J. a K. KÜNZEL. Závazné požadavky na ekodesign energetických spotřebičů (1. část). Elektro. 2011, 21(8-9), 48-50. ISSN 1210-0889.

PODZEMSKÝ, J., J. URBÁNEK a K. DUŠEK. Obrazová analýza povrchu bezolovnaté povrchové úpravy zaměřená na indikaci cínových whiskerů. ElectroScope. 2011, 2011(1), ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo1_2011/r5c1c1.pdf

BREJCHA, M. A Wideband Low-Pass Filter for Differential Mode Distortion. Acta Polytechnica. 2011, 51(5), 14-17. ISSN 1210-2709.

VANĚČEK, D. a J. JIRSA. A Taxonomy of Technical Animation. Acta Polytechnica. 2011, 51(3), 59-65. ISSN 1210-2709.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ a J. HAMPL. MODELLING OF CONSTRICTION PHENOMENON IN COMPOSITE CONTAINING CONDUCTIVE CARBON PARTICLES. Materials Science and Technology. 2011, 11(mimoriadne), 42-50. ISSN 1335-9053. Dostupné z: http://web.mtf.stuba.sk/sk/casopis/index.htm

MACH, P. Study on the Effect of Addition of Spherical Silver Nanoparticles into Electrically Conductive Adhesives. ElectroScope. 2011, 2011(5), 1-4. ISSN 1802-4564. Dostupné z: http://147.228.94.30/index.php?option=com_content&view=categorz&id=36:cislo-5&Itemid=48&layout=default

LIPTÁK, J. a V. BOUDA. Structure and Dielectrical Properties of Composites Polystyrene - Carbon Black. Materials Science and Technology. 2011, 2011(mimoriadne), 28-34. ISSN 1335-9053.

JEŽDÍK, P. et al. Diagnostické vybavení laboratoří LVR na FEL ČVUT v Praze. DPS Plošné spoje od A do Z. 2011, 2011(4), 78-79. ISSN 1804-4891.

CINGROŠ, F. a J. KUBA. Investigation and Diagnostic of Magnetic Control of Cryogenic Heat Pipes. ElectroScope. 2011, 2011(5), ISSN 1802-4564.

DUŠEK, K. Zajímavosti v oblasti osazovacích automatů. Sdělovací technika. 2011,(11/2011), 12-13. ISSN 0036-9942.

BENDA, V. SEMI Europe Brussels Forum. Inovační podnikání & transfer technologií. 2011, 2011(3/2011), 30. ISSN 1210-4612.

MOLHANEC, M. Ontology-Driven FMEA Method. ECON Journal of Economics, Management and Busines. 2011, 46-53. ISSN 1803-3865.

ŽÁČEK, J. a K. KÜNZEL. Závazné požadavky na ekodesign energetických spotřebičů (2. část - dokončení). Elektro. 2011, 21(10), 80-82. ISSN 1210-0889.

TARBA, L. a P. MACH. Kontrol kachestva technologicheskogo protsesa proizvodstva pechatnyh plat v elektronike. Vychislitelnye seti. Teoriya a praktika. 2011, Dostupné z: http://network-journal.mpei.ac.ru/cgi-bin/main.pl?l=ru&n=19&pa=8&ar=2

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MOLHANEC, M. Some Reasoning Behind Conceptual Normalisation. In: POKORNÝ, J. et al., eds. Information Systems Development Information Systems Development. Berlin: Springer Science+Business Media, 2011. s. 517-525. 1. sv. 1. ISBN 978-1-4419-9645-9. DOI 10.1007/978-1-4419-9790-6_41.

CTIBOR, P. a J. SEDLÁČEK. Spectroscopic and Dielectric Characterization of Plasma Sprayed Titanates. In: Advances in Ceramics - Characterization, Raw Materials, Processing, Properties, Degradation and Healing. Rijeka: InTech, 2011. s. 19-38. ISBN 978-953-307-504-4.

DRÁPALA, J. et al. Bezolovnaté Pájky Teoretické a Experimentální Studium Fázových Rovnovah a Vlastností Nových Typů Pájek. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2495-6.

MOLHANEC, M. a V. MERUNKA. BORM: Agile Modelling for Business Intelligence. In: Business Intelligence and Agile Methodologies for Knowledge-Based Organizations: Cross-Disciplinary Applications. Hershey, Pennsylvania: IGI Global, 2011. s. 120-130. ISBN 978-1-61350-050-7. DOI 10.4018/978-1-61350-050-7.ch006.

Stati ve sbornících konferencí

MOLHANEC, M. Project Management for PV technologist - 2011 Summer school lectures. In: European Summer University 2011 for R.E.S.. European Summer School 2011 & Innovation Week on PV Systems Engineering & other R.E.S., Patras, 2011-06-27/2011-07-08. Patras: TEI Patras, 2011. Dostupné z: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=196:summer-school-2011-on-renewable-energy-sources&catid=53:sum

ZHURAVSKAYA, O., M. MICHAJLEC a P. MACH. Theoretical Study of Lean Production and its Application in Electronics Production. In: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists (InterTech 2011), Poznan, 2011-05-18/2011-05-20. Poznaň: Poznan University of Technology, 2011. s. 408-412. ISBN 978-83-926896-3-8.

MACHÁČEK, Z., L. ČERNÁ a V. BENDA. Electrical parameters of c-Si and CIS photovoltaic cells in dependence on temperature and irradiance. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 492-496. ISBN 978-1-4577-2111-3.

LIPTÁK, J. et al. Impedance and conductivity analysis of polystyrene-carbon black composites. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. s. 36-37. ISBN 978-80-8134-002-4.

ČERNÁ, L. a P. HRZINA. Possibilities of Using Photovoltaics in Automobiles. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. s. 27-32. ISBN 978-80-01-04890-0.

POVOLOTSKAYA, E. a P. MACH. Failure Analysis of Adhesive Joining in Electronics. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 244-245. ISBN 978-1-4577-2111-3.

HÁJKOVÁ, L., J. PETR a J. HÁJEK. Dielectric absorption of insulating system generators in operation. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 73-76. ISBN 978-80-261-0020-1.

BAYER, R. a M. BREJCHA. Simple Adaptive Control for a Single Phase Shunt Active Filter. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 39-42. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

BREJCHA, M. Realizace širokopásmového pasivního filtru s vysokým útlumem. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. s. 1-7.

TUČAN, M., P. ŽÁK a I. KUDLÁČEK. Detecting Non-Homogenity of Electrically Conductive Adhesives. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 53-56. ISBN 978-80-261-0020-1.

HÁJEK, J., P. ŽÁK a I. KUDLÁČEK. Life Cycle Assessment of Photovoltaic System in Intelligent Buildings. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 109-112. ISBN 978-80-261-0020-1.

KOBLÍŽEK, V. Seebeck Effect of ECA. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 160-163. ISBN 978-80-261-0020-1.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Post-curing behavior of two-component Electrically Conductive Adhesive. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 258-261. ISBN 978-1-4577-2111-3.

ŽÁK, P., M. TUČAN a J. URBÁNEK. Mechanical stress tests of SMT attachments. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 262-266. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053870.

BUŠEK, D., J. ŠEPELOVÁ a P. MACH. Correlations between Mechanical and Electrical Parameters of Modified Electrically Conductive Adhesives. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 92-93. ISBN 978-1-4577-2111-3.

TARBA, L. a P. MACH. Control Tools for Process Improvement in Electrical Engineering. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 254-255. ISBN 978-1-4577-2111-3.

MACH, P. a J. CINERT. Conductive Mechanisms in Electrically Conductive Adhesives with Isotropical Electrical Conductivity. In: 2011 IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Timisoara, 2011-10-20/2011-10-23. Timisoara: University Politehnica Timisoara, 2011. s. 103-106. ISBN 978-1-4577-1275-3.

MOLHANEC, M. Conceptual Normalisation Formalised. In: Enterprise and Organizational Modeling and Simulation. 7th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, London, 2011-06-20/2011-06-21. Berlin: Springer, 2011. s. 159-172. Lecture Notes in Business Information Processing. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-642-24174-1. DOI 10.1007/978-3-642-24175-8_12.

PODZEMSKÝ, J., J. URBÁNEK a K. DUŠEK. Shear Test of Joints Made of Lead-free Solder. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 84-88. ISBN 978-1-4577-2111-3.

PODZEMSKÝ, J. a J. URBÁNEK. Test of Wettability of Lead-free Solders. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 53-56. ISBN 978-1-4577-2111-3.

CINGROŠ, F. a J. KUBA. Investigation and Diagnostic of Magnetic Control of Cryogenic Heat Pipes. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 97-100. ISBN 978-80-261-0020-1.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Lead-free Car Electronics According to Updated ELV Directive. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 413-416. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

ŽÁČEK, J. Požadavky na ekodesign komponent elektrických pohonů. In: XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 197-202. ISBN 978-80-02-02308-1.

DUŠEK, K. a J. URBÁNEK. Studium metodiky měření povrchového napětí pájek. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

BENDA, V. et al. Diagnostics of Photovoltaic Systems. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. s. 1-4.

MOLHANEC, M. et al. The Ontology based FMEA of Lead Free Soldering Process. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. s. 83-86. Dostupné z: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011

MOLHANEC, M. WebML Meets BPMN. In: JANECH, J., ed. 37th Software Development 2011. Tvorba software 2011, Ostrava, 2011-05-25/2011-05-27. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 68-74. ISBN 978-80-248-2425-3.

BARTO, S. a P. MACH. Resistance and Non-Linearity of Electrically Conductive Adhesives Aged by Thermal-Humidity Combined Aging. In: 2011 IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Timisoara, 2011-10-20/2011-10-23. Timisoara: University Politehnica Timisoara, 2011. s. 59-62. ISBN 978-1-4577-1275-3.

MACH, P. Study on the Effect of Addition of Spherical Silver Nanoparticles into Electrically Conductive Adhesives. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 126-129. ISBN 978-80-261-0020-1.

MACH, P. Electrically Conductive Adhesive with Micro-Nano Filter. In: NANOCON 2011 Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. 38. ISBN 978-80-87294-23-9.

HÁJEK, J. a V. PAPEŽ. Issues of flicker noise measurements on power semiconductor devices. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 152-155. ISBN 978-80-261-0020-1.

ŽÁK, P. a M. TUČAN. 190 Years with Galvanometers. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

KUDLÁČEK, I., P. ŽÁK a P. KORBEL. Obrazová analýza korozních kuponů vystavených nízkoagresivním prostředím. In: Proceedings of the PETrA 2011 Conference. PETrA 2011 Pollution and Environment - Treatment of Air, Praha, 2011-05-17/2011-05-20. Brno: Česká společnost chemického inženýrství, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-02-02293-0.

BREJCHA, M. The Solution of Wideband Low-Pass Filter for Differential Mode Distortion. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

ČERNÁ, L. The Comparison of Dirty and Clear Solar Module Properties. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

BENDA, V. Some Aspects of Education in Photovoltaics. In: Lecture Notes in Management Science - 2011 International Conference on Physical Education and Society Management. 2011 International Conference on Physical Education and Society Management, Hong Kong, 2011-12-12/2011-12-13. Singapore: Singapore Management and Sports Science Institute, PTE, LTD, 2011. s. 97-100. ISSN 2251-3051. ISBN 978-981-08-9834-2.

CINGROŠ, F. Levitation in magnetic fluids. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. s. 1-5. Dostupné z: http://www.cez.cz/edee/content/file/vzdelavani/sbornik-cena-nadacez-2011.zip

HÁJEK, J. et al. Diagnostics of Whiskers Using Expert System. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 9-12. ISBN 978-80-261-0020-1.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Whisker Formation - Reliability Risk for Telecomunication Application. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 33-38. ISBN 978-80-214-4303-7.

TUČAN, M., P. ŽÁK a J. URBÁNEK. Long-Term Climatic Tests of Components for Electronics. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 91-94. ISBN 978-80-214-4303-7.

RYVOLA, P. Principy managementu a FMEA systému pro zvýšení konkurenceschopnosti výrobních i nevýrobních podniků. In: Konkurence 2011. Jihlava, 2011-03-03/2011-03-04. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. s. 110-117. ISBN 978-80-87035-36-8.

JIRSA, J. a K. DUŠEK. Studies of surface mount technology and its risk analysis. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 216-219. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053581.

DUŠEK, K. a T. VÁŇA. Study of temperature profiles of the infrared continuous furnace. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 188-191. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053575.

KUŘÍK, O. a P. PIKNA. Diagnostic System for Measurement of Crystalline Silicon Solar Cells. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 112-116. ISBN 978-80-01-04806-1.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ a J. HAMPL. Analog and Numerical Modeling the Constriction Phenomenon on Composites with Conductive Carbon Particles. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. s. 56-57. ISBN 978-80-8134-002-4.

KÜNZEL, K. a J. ŽÁČEK. Laboratoř EMC výkonových systémů. In: Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Poděbrady, 2011-11-22/2011-11-23. Praha: EGÚ, 2011. s. 1-12.

BENDA, V. Power Semiconductors - State of Art and Future Trends. In: Proceedings of the fourth global conference on power control and optimization. 4th Global Conference on Power Control and Optimization, Kuching,, 2010-12-02/2010-12-04. New York: American Institute of Physics, 2011. s. 16-24. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-0893-7. DOI 10.1063/1.3592437.

BENDA, V. PHOTOVOLTAIC CELLS AND MODULES - STATE OF ART AND FUTURE TRENDS. In: Fifth Global Conference on Power Control and Optimization. PCO Global Conference on power control and optimization, Dubai, 2011-06-01/2011-06-03. Kuala Lumpur: National Library of Malaysia, 2011. ISBN 978-983-44483-4-9.

MOLHANEC, M., V. MERUNKA a I. MERUNKOVÁ. Business Knowledge Modelling Using the BORM Method. In: 5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment. 5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agricalture, Food and Environment, Skiathos, 2011-09-08/2011-09-11. Thessaloniki: Hellenic Association of Inf. and Comm. Tech. in Agric., Food and Env. (HAICTA), 2011. s. 385-396. ISBN 978-960-89024-2-8.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Power Wire-wound RF Resistor with High Linearity. In: 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting. Niš, 2011-10-05/2011-10-08. Niš: University of Niš, 2011. s. 601-604. ISBN 978-1-4577-2016-1. DOI 10.1109/TELSKS.2011.6143186.

MACH, P. a J. CINERT. Influence of Surface Finish on Resistance of Contacts between ECA and Pad. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 170-171. ISBN 978-1-4577-2111-3.

ŽÁK, P. a M. TUČAN. Estimation Accuracy of Weibull Distribution Parameters in Reliability Practice. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. PE01. ISBN 978-80-01-04806-1.

TUČAN, M. a P. ŽÁK. Recycling of electronic parts and devices. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

DUŠEK, K., M. NOVÁK a A. RUDAJEVOVÁ. Influence of different surface finishes of PCB on the solder spread. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 192-195. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053576.

ŽÁK, P., M. TUČAN a J. URBÁNEK. Homogeneity of Joints Made of Electrically Conductive Adhesive. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 225-228. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053863.

BARTO, S., J. CINERT a P. MACH. Influence of Thermal Aging on the Reliability of Electrically Conductive Adhesives. In: 2011 IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Timisoara, 2011-10-20/2011-10-23. Timisoara: University Politehnica Timisoara, 2011. s. 305-308. ISBN 978-1-4577-1275-3.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Contribution to the study of lead-free technology in terms of LCA. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 198-201. ISBN 978-80-261-0020-1.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Recyklace funkčních prvků solární elektrárny. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

DUŠEK, K. et al. Image analysis of lead free solders. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-4.

DUŠEK, K. a J. GŘUNDĚL. Device for Mechanical Bending of Assembled Printed Circuit Boards. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 25-28. ISBN 978-80-214-4303-7.

BOUDA, V. a D. PUNCMAN. Directed Self-Assembly of Nanostructures. In: NANOCON 2011 Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. 74. ISBN 978-80-87294-23-9.

BREJCHA, M., V. PAPEŽ a L. POKORNÝ. Using of buck-converter to provide quality of the electricity. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-6.

KUBA, J. a T. HRON. Design and Verification of Properties of Some Components for Magnetic Refrigeration Near Room Tempereture. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 117-120. ISBN 978-80-261-0020-1.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Tin coating of connectors - reliability risk for electrical equipment. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 229-233. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053864.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ a J. HAMPL. Modeling the Constriction Phenomenon on Composites with Conductive Carbon Particles in COMSOL. In: Nanocon 2011, Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. P48/1-P48/6. ISBN 978-80-87294-23-9. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

PAPEŽ, V., D. BUŠEK a J. PODZEMSKÝ. Radio-frequency Solder Film Surface Resistance Measurement. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 299-302. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Special Harmonic Signal Generators for ADC Testing. In: IMEKO TC4 International Workshop on ADC Modelling, Testing and Data Converter Analysis and Design. Orvieto, 2011-06-30/2011-07-01. Perugia: Universita degli Studi di Perugia, 2011. ISBN 978-1-61839-279-4.

BUŠEK, D., I. PILARČÍKOVÁ a P. MACH. Electrically Conductive Adhesives Modified Using Ions and Nanoparticles. In: Nanocon 2011, Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. 397-402. ISBN 978-80-87294-23-9. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

LIPTÁK, J. et al. Study of Anisotropy and Inhomogeneity of Electrical Properties of Carbon Black - Polystyrene Composite Layers. In: NANOCON 2011 - Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. 475-480. ISBN 978-80-87294-27-7. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

POVOLOTSKAYA, E. a P. MACH. Synergy Effect of Failure Mode and Effect Analysis and Fault Tree Analysis for Adhesive Joining Optimization. In: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists (InterTech 2011), Poznan, 2011-05-18/2011-05-20. Poznaň: Poznan University of Technology, 2011. s. 126-130. ISBN 978-83-926896-3-8.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Contribution of Contact in Non-linearity of CV Characteristic of Thick Film Resistor. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 327-330. ISBN 978-1-4577-2111-3.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Quality of Contact of Conductive and Resistive Thick Film Layers. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 68-72. ISBN 978-80-214-4303-7.

BOUDA, V. Directed Fractal Growth in Comparison with Crystal Growth. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. s. 4-14. ISBN 978-80-8134-002-4.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Bio-impedance Signal Processing using Adaptive Digital Filter. In: 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting. Niš, 2011-10-05/2011-10-08. Niš: University of Niš, 2011. s. 261-264. ISBN 978-1-4577-2016-1. DOI 10.1109/TELSKS.2011.6112047.

BARTO, S. a P. MACH. Climatic Resistance of Electrically Conductive Adhesive Modifield with Silver Nanoparticles. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 144-145. ISBN 978-1-4577-2111-3.

ZHURAVSKAYA, O., M. MICHAJLEC a P. MACH. Success Case-Study Lean Production in Electronics Manufacturing Workshop. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 266-267. ISBN 978-1-4577-2111-3.

MACH, P. a D. BUŠEK. Modification of Interfacial Properties Between Filler Particles in Electrically Conductive Adhesive. In: 2011 IEEE 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging. 17th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, Timisoara, 2011-10-20/2011-10-23. Timisoara: University Politehnica Timisoara, 2011. s. 99-102. ISBN 978-1-4577-1275-3.

KÜNZEL, K. EMC zařízení napájených z rozvodné sítě. In: Monitoring, měření a progresivní eleborace technologických dat v energetice. Praha, 2011-11-26. Praha: EGÚ, 2011. s. 1-10. Cyklus E2011.

PODZEMSKÝ, J. History of Research of Tin Whiskers. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-3. ISBN 978-80-01-04806-1.

TUČAN, M., P. ŽÁK a J. URBÁNEK. Degradation of Two-Compound Electrically Conductive Adhesive in Relation to Curing Temperature Profile. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 393-396. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Estimation of Weibull Distribution Parameters in Reliability Applications. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 193-197. ISBN 978-80-261-0020-1.

BREJCHA, M. a R. BAYER. Detekce průchodů nulou pomocí adaptivního filtru pro základní harmonickou frekvenci. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

ŽÁK, P. Analýza životního cyklu fotovoltaickych elektráren s ohledem na recyklaci funkčních prvků. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. s. 1-7.

TARBA, L., O. ZHURAVSKAYA a P. MACH. Process Control of Printed Circuit Board Manufacturing in Electronics. In: InterTech 2011. IV International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists (InterTech 2011), Poznan, 2011-05-18/2011-05-20. Poznaň: Poznan University of Technology, 2011. s. 144-147. ISBN 978-83-926896-3-8.

ŽÁK, P. et al. The relationship between the reliability of electrical products and environmental disposal of electrical waste. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-8.

MOLHANEC, M. ICT Support of PV Education and PV Data Web Presentation. In: European Summer University 2011 for R.E.S.. European Summer School 2011 & Innovation Week on PV Systems Engineering & other R.E.S., Patras, 2011-06-27/2011-07-08. Patras: TEI Patras, 2011. Dostupné z: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=196:summer-school-2011-on-renewable-energy-sources&catid=53:sum

MOLHANEC, M. et al. The ontology based FMEA of lead free soldering process. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 267-273. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053871.

CTIBOR, P. et al. Dielectric Properties of Barium Titanate Prepared by Spark Plasma Sintering. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. s. 68-69. ISBN 978-80-8134-002-4.

RATISLAV, M. et al. Properties of Modified Electrically Conductive Adhesives. In: Nanocon 2011, Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. P50/1-P50/5. ISBN 978-80-87294-23-9. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Low-distortion Harmonic Signal Quality Testing. In: IMEKO TC4 International Workshop on ADC Modelling, Testing and Data Converter Analysis and Design. Orvieto, 2011-06-30/2011-07-01. Perugia: Universita degli Studi di Perugia, 2011. ISBN 978-1-61839-279-4.

ČERNÁ, L., Z. MACHÁČEK a V. BENDA. Determination of recombination centers in c-Si solar cells from dark I-V characteristics. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 2011-05-11/2011-05-15. Košice: Technical University of Košice, 2011. s. 172-175. ISBN 978-1-4577-2111-3. DOI 10.1109/ISSE.2011.6053935.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Bridge Symetric Crystal Oscillator. In: 10th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting. Niš, 2011-10-05/2011-10-08. Niš: University of Niš, 2011. s. 597-600. ISBN 978-1-4577-2016-1. DOI 10.1109/TELSKS.2011.6143185.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Conductive Adhesive Joins under Thermal Shock. In: NANOCON 2011 Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. 108. ISBN 978-80-87294-23-9.

MOLHANEC, M. Basis of Conceptual, Object and Relational Normalisation. In: Objekty 2011. Žilina, 2011-11-24/2011-11-25. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, 2011. s. 7-16. ISBN 978-80-554-0432-5.

ČERNEK, P. a J. JIRSA. Analýza rizik výroby alternátorů 3 MW pro větrné elektrárny. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

TUČAN, M., P. ŽÁK a J. URBÁNEK. Možnosti a rizika využití elektricky vodivých lepidel ve výkonové elektronice. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

JANIŠ, R. Magnetic Fluids and their Applications. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. PE03. ISBN 978-80-01-04806-1.

Výzkumné zprávy

MOLHANEC, M. et al. FMEA Tools Survey. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2011. Zpráva č. 13113/03/2011.

MOLHANEC, M. a K. HODANOVÁ. Degradace plastů a polymerů. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. Zpráva č. 2011.12.02/Molhanec.

MOLHANEC, M. et al. Ontology of Soldering Process. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2011. Zpráva č. 13113/05/2011.

MOLHANEC, M. et al. Ontology Tools Survey. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2011. Zpráva č. 13113/04/2011.

MOLHANEC, M. a K. HODANOVÁ. Komplexní diagnostika fotovoltaických článků a modulů. [Výzkumná zpráva] Prague: Czech Technical University, 2011. Zpráva č. 2011.12.01/Molhanec.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.