13000 / 13113 - Publikace - 2012

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2012

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

WEINZETTEL, J., M. HAVRÁNEK a M. ŠČASNÝ. A consumption-based indicator of the external costs of electricity. Ecological Indicators. 2012, 17(17), 68-76. ISSN 1470-160X.

CTIBOR, P. et al. Titanium Dioxide Coatings Sprayed by a Water-Stabilised Plasma Gun (WSP) with Argon and Nitrogen as the Powder Feeding Gas: Differences in Structural, Mechanical and Photocatalytic Behavior. Journal of Thermal Spray Technology. 2012, 21(1), 425-434. ISSN 1059-9630.

SCHOER, K. et al. Raw Material Consumption of the European Union - Concept, Calculation Method, and Results. Environmental Science and Technology. 2012, 46(16), 8903-8909. ISSN 0013-936X.

RUDAJEVOVÁ, A. a K. DUŠEK. Influence of the thermal history and composition on the melting/solidification process in Sn-Ag-Cu solders. Kovové materiály. 2012, 50(5), 295-300. ISSN 0023-432X.

PODZEMSKÝ, J. et al. Influence of Intermetallic Compounds on RF Resistance of Joints Soldered with Lead Free Alloys. Radioengineering. 2012, 21(2), 573-579. ISSN 1210-2512.

HÁJEK, J., V. PAPEŽ a B. KOJECKÝ. Investigation of Flicker Noise in Silicon Diodes under Reverse Bias. Microelectronics Reliability. 2012, 52(3), 469-474. ISSN 0026-2714.

STEEN-OLSEN, K. et al. Carbon, Land, and Water Footprint Accounts for the European Union: Consumption, Production, and Displacements through International Trade. Environmental Science and Technology. 2012, 46(20), 10883-10891. ISSN 0013-936X.

CTIBOR, P. a J. SEDLÁČEK. Selected aspects of dielectric behavior of plasma sprayed titanates. Journal of Advanced Ceramics. 2012, 1 50-59. ISSN 2226-4108.

EWING, B. et al. Integrating ecological and water footprint accounting in a multi-regional input-output framework. Ecological Indicators. 2012, 23 1-8. ISSN 1470-160X.

HÁK, T., J. KOVANDA a J. WEINZETTEL. A method to assess the relevance of sustainability indicators: Application to the indicator set of the Czech Republic's Sustainable Development Strategy. Ecological Indicators. 2012, 17(17), 46-57. ISSN 1470-160X.

Patenty a užitné vzory

PAPEŽ, V. Můstkový krystalový symetrický oscilátor. Česká republika. Patent. CZ 303133. 2012-03-14. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=278

KUBA, J. a R. JANIŠ. Tepelná trubice s řízeným transportem tepla. Česká republika. Užitný vzor. CZ 24730. 2012-12-17. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=27004

HÁJEK, J., V. PAPEŽ a B. KOJECKÝ. Zařízení pro vyhodnocování napěťových vlastností výkonových polovodičových součástek. Česká republika. Patent. CZ 303040. 2012-01-26. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2010&pcipv=840

PAPEŽ, V. Bezkontaktní indikátor elektrického výkonu procházejícího přívodní šňůrou. Česká republika. Užitný vzor. CZ 24594. 2012-11-19. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=26675

PAPEŽ, V. Vysokofrekvenční výkonový drátový rezistor. Česká republika. Patent. CZ 303041. 2012-01-26. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2011&pcipv=69

Články v ostatních periodikách

ČERNÁ, L., P. HRZINA a V. BENDA. Diagnostika fotovoltaických modulů. Alternativní energie. 2012, 15(4), 1-4. ISSN 1212-1673.

KYMPLOVÁ, J. et al. Posouzení vhodnosti použití excimerového laseru k léčení onychomykózy. Lékař a technika. 2012, 2012(1), 16-21. ISSN 0301-5491.

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 3. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(6), 58. ISSN 1804-4891.

POVOLOTSKAYA, E. a P. MACH. FMEA and FTA Analyses of the Adhesive Joining Process using Electrically Conductive Adhesives. Acta Polytechnica. 2012, 52(2), 48-55. ISSN 1210-2709.

BENDA, V. SEMI Europe Brussels Forum. Inovační podnikání a transfer technologií. 2012, XX(4), 17-18. ISSN 1210-4612.

JANIŠ, R. a J. KUBA. The Possibility of Cooling of Electronic Equipment. Transaction on Electrical Engineering. 2012, 2012(Vol. 1), 127-129. ISSN 1805-3386.

BENDA, V. State of art and future trends in photovoltaic cells and modules. Journal of Engineering Science and Technology Review. 2012, Volume 5(4), 1-8. ISSN 1791-9320. Dostupné z: http://www.jestr.org/

CTIBOR, P. et al. Microstructure and Properties of Plasma Sprayed Lead Zirconate Titanate (PZT) Ceramics. Coatings. 2012, 2012(2), 64-75. ISSN 2079-6412. Dostupné z: http://www.mdpi.com/journal/coatings/

ČERNEK, P. et al. A Comparison of Power Quality Controllers. Acta Polytechnica. 2012, 2012(52), 22-25. ISSN 1805-2363. Dostupné z: http://ctn.cvut.cz/ap/index.php?year=2012

WOLF, P., O. KUŘÍK a V. BENDA. Fotovoltaický systém pro ohřev užitkové vody. Energetika. 2012, 62(12), 695-698. ISSN 0375-8842.

JEŽDÍK, P. et al. Možnosti využití RTG a CT diagnostiky (ne)jen v elektrotechnice - 2. část. DPS Plošné spoje od A do Z. 2012,(5), 58-59. ISSN 1804-4891.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

BENDA, V., ed. ISPS'12 PROCEEDINGS. Praha, 2012-08-28/2012-08-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05100-9.

BENDA, V. a T. MATUŠKA. Energie ze Slunce. In: Obnovitelné zdroje energie. Praha: Profi Press, 2012. p. 82-113. ISBN 978-80-86726-48-9.

ZHURAVSKAYA, O., L. TARBA a P. MACH, eds. CONTRIBUTION TO THE STUDY OF LEAN SIX SIGMA, A CASE STUDY IN AUTOMOTIVE ELECTRONICS. Odessa, 2012-10-02/2012-10-12. 2012. ISSN 2224-0187. Dostupné z: http://www.sworld.com.ua/konfer28/480.pdf

BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05022-4.

Stati ve sbornících konferencí

HROUDA, P. a P. ŽÁK. Ekonomicky optimalizovaná implementace normy čsn en iso 9001 do podnikové praxe. In: Manažment podnikania a veci verejných. Manažment podnikania a veci verejných, Bratislava, 2012-02-01. Bratislava: Slovenská akadémia manažementu, o. z., 2012. p. 145-149. ISBN 978-80-970759-2-7.

ČERNEK, P. et al. Comparison of Power Quality Controllers. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

ŽÁK, P. a E. KIZIMOVA. History of Radio Receivers in Czech Republic. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. p. 1-7. ISBN 978-80-01-05043-9.

PIKNA, P. a V. BENDA. Advanced Course of Photovoltaics - SUNS-Voc Method. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. p. 91-93. ISBN 978-80-01-05022-4.

HÁJEK, J., V. PAPEŽ a B. KOJECKÝ. Influence of surface states on reverse and noise properties of silicon. In: BENDA, V., ed. ISPS'12 PROCEEDINGS. 11th INTERNATIONAL SEMINAR ON POWER SEMICONDUCTORS, Praha, 2012-08-28/2012-08-31. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. p. 173-177. ISBN 978-80-01-05100-9.

BARTO, S. a P. MACH. Using Fractional Factorial Experiments for Determination of Factors Influencing Parameters of Electrically Conductive Adhesives. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. p. 266-269. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273084.

JIRSA, J., K. DUŠEK a P. ČERNEK. Risk analysis of reflow technologies in electronics assembly. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. p. 178-182. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273134.

MOLHANEC, M. a E. POVOLOTSKAYA. Model based FMEA - An efficient tool for quality management of the free lead soldering. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. p. 230-236. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273078.

ŽÁK, P., I. KUDLÁČEK a J. URBÁNEK. Methods of Accelerated Growth of Tin Whiskers. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION, Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. p. 69. ISBN 978-80-260-2357-9.

ŽÁK, P., D. HRDINA a I. KUDLÁČEK. Porovnání technických a ekologických parametrů fotovoltaických panelů. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 523-527. ISBN 978-80-214-4514-7.

ŽÁČEK, J. Příprava nové evropské směrnice o EMC. In: Sborník konference ERU 2012. X. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2012-11-29/2012-11-30. Praha: ELCOM, a.s., 2012. ISBN 978-80-260-3431-5.

ŽÁK, P. a M. TUČAN. Voids in Joints Made of Electrically Conductive Adhesive. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

ČERNÁ, L., P. HRZINA a V. BENDA. Laboratory Exercises in Teaching Solar Systems at the Department of Electrotechnology CTU FEE Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. p. 49-52. ISBN 978-80-01-05022-4.

ČERNÁ, L. a L. MUSÁLEK. Modelling of Photovoltaic Modules. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

MOLHANEC, M. Enterprise Systems Meet Social BPM. In: Advanced Information Systems Engineering Workshops. 8th International Workshop on Enterprise & Organizational Modeling and Simulation, Gdansk, 2012-06-26/2012-06-28. Heidelberg: Springer, 2012. p. 413-424. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-642-31068-3. DOI 10.1007/978-3-642-31069-0_33.

DUŠEK, K. et al. Influence of Humidity on Voids Formation Inside the Solder Joint. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION, Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. p. 23. ISBN 978-80-260-2357-9.

DUŠEK, K. et al. Vliv mechanického namáhaní pájených spojů u elektrických zařízení. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-214-4514-7.

PIKNA, P. a V. BENDA. Pasivácia tenkovrstvých poly-Si solárnych článkov vodnou parou. In: XII. Tradiční workshop doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. XII. Tradiční workshop doktorandů a mladých vědeckých pracovníků, Ostrava, 2012-04-25. Ostrava: Vysoká škola báňská, 2012. p. 55-58. ISBN 978-80-248-2664-6.

HÁJEK, J. Odhad tepelných ztrát sinusových a du/dt filtrů. In: Sborník konference ERU 2012. X. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2012-11-29/2012-11-30. Praha: ELCOM, a.s., 2012. ISBN 978-80-260-3431-5. Dostupné z: http://www.eru-konference.cz/Program_2012.htm

DRÁPALA, J et al. NEW TYPES OF LEAD-FREE SOLDERS AND THEIR PROPERTIES. In: NANOCON 2012. NANOCON 2012, Brno, 2012-10-23/2012-10-25. Ostrava: Tanger, 2012. ISBN 978-80-87294-32-1.

ŽÁK, P., M. TUČAN a I. KUDLÁČEK. Impact of ROHS 2.0 on Electronic Industry. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. p. 202-207. ISBN 978-80-214-4539-0.

MOLHANEC, M. Ontology-Driven FMEA Method. In: 38th Software Development 2012. 38th Software Development 2012, Ostrava, 2012-05-23/2012-05-25. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 70-76. ISBN 978-80-248-2669-1.

BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ, I. The Influence of Viscosity of Thick Film Pastes on Quality of Printed Structures. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. p. 283-288. ISBN 978-80-214-4539-0.

PIKNA, P. a V. BENDA. Basic Course of Photovoltaics Especially for Erasmus Students. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. p. 83-86. ISBN 978-80-01-05022-4.

MOLHANEC, M. Implementing Social Features in WebRatio. In: 38th Software Development 2012. 38th Software Development 2012, Ostrava, 2012-05-23/2012-05-25. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. p. 61-69. ISBN 978-80-248-2669-1.

BENDA, V. Photovoltaic Cells and Modules - State of Art and Future Trends. In: Proceedings of the Sixth Global Conference on Power Control and Optimization. The Sixth Global Conference on Power Control and Optimization, Las Vegas, 2012-08-06/2012-08-08. New York: American Institute of Physics, 2012. p. 6-14. AIP Conference Proceedings. ISSN 0094-243X. ISBN 978-0-7354-1113-5. DOI 10.1063/1.4768962.

BENDA, V. a Z. MACHÁČEK. Experience from PV system performance including comparison of on-roof and facade. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Innovation Week on Renewable Energy Systems, Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. ISBN 978-960-7801-23-4.

MACH, P. a E. POVOLOTSKAYA. Study of Curing Process of Electrically Conductive Adhesives Using Differential Scanning Calorimetry. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. p. 248-253. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273081.

DUŠEK, K. a V. NÁHLÍK. Comparison of commonly used fluxes aggression on copper surface. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. p. 193-196. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273137.

SEDLÁČEK, J., P. CTIBOR a J. KOTLAN. Dielectric properties of calcium titanate prepared by plasma spraying techniques. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION, Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. p. 39. ISBN 978-80-260-2357-9.

BREJCHA, M. et al. Střední hodnota okamžitého výkonu pro řízení aktivních filtrů. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 323-328. ISBN 978-80-214-4514-7.

WOLF, P., O. KUŘÍK a V. BENDA. Fotovoltaický systém předávající výkon do odporové zátěže. In: Nekonvenční zdroje elektrické energie. Nekonvenční zdroje elektrické energie, Hrotovice, Brno, 2012-05-21/2012-05-23. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2012. p. 44-50. ISBN 978-80-02-02372-2.

ČERNÁ, L., P. HRZINA a V. BENDA. Diagnostika fotovoltaických modulů. In: 7. Česká fotovoltaická konference - Sborník příspěvků. 7. Česká fotovoltaická konference, Brno, 2012-05-03. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s., 2012. p. 1-5. ISBN 978-80-260-2232-9.

DRÁPALA, J. et al. New types of lead-free solders and their properties. In: METAL 2012 Conference proceedings. METAL 2012 21st International Conference on Metalurgy and Materials, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2012. p. 1455-1466. ISBN 978-80-87294-31-4.

MOLHANEC, M. ICT Support of PV Education and PV Data Web Presentation at FEE CTU in Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. p. 53-60. ISBN 978-80-01-05022-4.

ČERNÁ, L., V. BENDA a Z. MACHÁČEK. A Note on Irradiance Dependence of Photivoltaic Cell and Module Parameters. In: Proceedings MEIL 2012. MIEL 2012 : 28th International Conference on Microelectronics, Niš, 2012-05-13/2012-05-16. Piscataway: IEEE, 2012. p. 273-276. ISSN 2159-1660. ISBN 978-1-4673-0238-8.

DUŠEK, K., M. NOVÁK a A. RUDAJEVOVÁ. Study of the components self-alignment in surface mount technology. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. p. 197-200. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273138.

LIPTÁK, J. et al. Effect of Carbon Black Modification on Electrical Properties of Carbon Black - Polymer Composites. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION, Lednice, 2012-09-03/2012-09-07. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth, 2012. p. 55. ISBN 978-80-260-2357-9.

HÁJKOVÁ, L. a J. PETR. The Ability of Correct Evaluation of Selected Diagnostic Methods Used in the Diagnostics of Insulating System Generators. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 907-910. ISBN 978-80-214-4514-7.

PIKNA, P. a V. BENDA. Water Vapor Passivation of Poly-Si Thin Film Solar Cells. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 55-58. ISBN 978-80-01-05043-9.

PODZEMSKÝ, J., J. URBÁNEK a K. DUŠEK. Degradation of Soldered Joints Made of Lead Free Alloys and its Influence on Mechanical Properties. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. p. 196-201. ISBN 978-80-214-4539-0.

DUŠEK, K., V. NÁHLÍK a I. BESHAJOVÁ PELIKÁNOVÁ. Solderability and aggression comparison of commonly used fluxes. In: HEGR, O., ed. Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2012. Electronic Devices and Systems 2012, Brno, 2012-06-28/2012-06-29. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2012. p. 12-15. ISBN 978-80-214-4539-0.

BENDA, V. Photovoltaic cells and module physics and technology. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Innovation Week on Renewable Energy Systems, Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. ISBN 978-960-7801-23-4. Dostupné z: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=203:res-week-summercourse-2012-&catid=75:-academic-announcements

BUŠEK, D. a P. MACH. Study of Glass Transition Temperature of Electrically Conductive Adhesives. In: 18th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages. 18th International Symposium for Design and Technology of Electronics Packages, Alba Iulia, 2012-10-25/2012-10-28. New York: IEEE, 2012. p. 143-146. ISBN 9781467347594. DOI 10.1109/SIITME.2012.6384364.

MOLHANEC, M. Project Management for PV technologist. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Innovation Week on Renewable Energy Systems, Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. p. 1-35. ISBN 978-960-7801-23-4. Dostupné z: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=203:res-week-summercourse-2012-&catid=75:-academic-announcements

MOLHANEC, M. PV Education and PV Data Web Presentation at FEE CTU in Prague. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Innovation Week on Renewable Energy Systems, Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. p. 1-48. ISBN 978-960-7801-23-4. Dostupné z: http://en.teipat.gr/attachments/203_program.pdf

KYMPLOVÁ, J. et al. Ozařování plísní a kůže excimerovým laserem pro stanovení parametrů léčby onychomykózy. In: Sborník abstrakt, XXXV. Dny lékařské biofyziky. Dny lékařské biofyziky, Rožnov pod Radhoštěm, 2012-06-04/2012-06-06. Olomouc: Ústav lékařské biofyziky, biometrie a informatiky LF UP, 2012. p. 27. ISBN 978-80-244-3125-3.

BOUDA, V. Biologically Inspired Nano-Motor. In: NANOCON 2012. NANOCON 2012, Brno, 2012-10-23/2012-10-25. Ostrava: Tanger, 2012. p. 121. ISBN 978-80-87294-32-1.

BENDA, V. Courses on Photovoltaics at the Czech Technical University in Prague. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. p. 25-28. ISBN 978-80-01-05022-4.

BENDA, V. Present Photovoltaics and Education. In: BENDA, V. a M. MOLHANEC, eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics, Prague, 2012-03-22/2012-03-23. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2012. p. 5-8. ISBN 978-80-01-05022-4.

ŽÁK, P. Ecological aspects of lead-free mounting technology in terms of LCA. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

NÁHLÍK, V. Testing of fluxes aggression. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. 16th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. p. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

JANIŠ, R. a J. KUBA. The Possibility of Cooling of Electronic Equipment. In: ELEN 2012. ELEN 2012, Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. p. 1-5. ISBN 978-80-01-05096-5.

POVOLOTSKAYA, E. a P. MACH. Fuzzy Risk Analysis Approach Test-Case: Lead-Free Soldering Process. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. p. 260-265. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273083.

ŽÁK, P. a I. KUDLÁČEK. Prognostika spolehlivosti v období aplikace bezolovnatých technologií montáže. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. p. 801-806. ISBN 978-80-214-4514-7.

HORÁK, M. a V. PAPEŽ. Very Low Noise DC Power Supply. In: Proceedings of 22nd International Conference Radioelektronika 2012. 22nd International Conference Radioelektronika 2012, Brno, 2012-04-17/2012-04-18. Brno: VUT v Brně, FEKT, Ústav radioelektroniky, 2012. p. 99-102. ISBN 978-80-214-4468-3.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ. Air-Conditioner Control System for Foodstuffs Storing. In: MAGA, D., A. ŠTEFEK a T. BŘEZINA, eds. Proceedings of 15th Mechatronika 2012. Mechatronika, Praha, 2012-12-05/2012-12-07. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. p. 161-164. ISBN 978-80-01-04987-7. Dostupné z: http://www.mechatronika2012.cedupoint.cz

BENDA, V. Diagnostics of photovoltaic power plant operation. In: Innovation Week on Renewable Energy Systems. Innovation Week on Renewable Energy Systems, Patras, 2012-07-01/2012-07-12. Patras: TEI Patras, 2012. ISBN 978-960-7801-23-4. Dostupné z: http://en.teipat.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=203:res-week-summercourse-2012-&catid=75:-academic-announcements

MOLHANEC, M. a P. MACH. Quality management from the perspective of model based Project Management framework. In: 35th International Spring Seminar on Electronics Technology. 35th International Spring Seminar on Electronics Technology "Power Electronics", Bad Aussee, 2012-05-09/2012-05-13. Wien: Technische Universität, 2012. p. 237-241. ISSN 2161-2528. ISBN 978-1-4673-2240-9. DOI 10.1109/ISSE.2012.6273079.

ŽÁK, P. a P. HROUDA. Comparison Of Environmental And Economical Parameters Of Photovoltaic Systems Using Lca. In: Manažment podnikania a veci verejných. Manažment podnikania a veci verejných, Bratislava, 2012-02-01. Bratislava: Slovenská akadémia manažementu, o. z., 2012. p. 247-253. ISBN 978-80-970759-2-7.

Dizertace

ŽÁK, P. Spolehlivostní rizika bezolovnatých druhů montáže. Praha: 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie.

HÁJEK, J. Optimální technologie a konstrukce EMC dolnofrekvenčních filtrů. Praha: 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie.

BUŠEK, D. Study of Modern Materials of Electrically Conductive Joints in Electronics. Praha: 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektrotechnologie.

Výzkumné zprávy

KÜNZEL, K. et al. Diagnostika velkých transformátorů - vliv korozivní síry. 2012. 13113/5/2012.

MINDL, P., V. HLINOVSKÝ a P. MACH. Faktory spolehlivosti kondenzátorů ve stejnosměrných meziobvodech elektronických měničů. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2012. VZ322/K13114/12.

DUŠEK, K. Defektoskopie - obrazova analýza, RTG vybraných komponent. 2012.

KÜNZEL, K. et al. Posouzení poruchy transformátoru 8BT1. 2012. 13113/04/2012.

DUŠEK, K. Diagnostika nesmáčivosti pájecích plošek. 2012.

Nepublikované přednášky

KYMPLOVÁ, J. et al. Assessment of suitability of Eximer laser in treating onychomycosis. Nepublikovaná přednáška. 42nd Congress and championship of the world medical tennis society, conference on sports medicine and preventive medicine. 2012-09-25.

Stránka vytvořena 10.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.