ČeskyEnglish

13000 / 13113 - Publikace - 2017

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

BUŠEK, D. et al. Studying heat transfer on inclined printed circuit boards during vapour phase soldering. Soldering & Surface Mount Technology. 2017, 29(1), ISSN 0954-0911. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SSMT-11-2016-0029

DUŠEK, K. a A. RUDAJEVOVÁ. Influence of latent heat released from solder joints II: PCB deformation during reflow and pad cratering defects. Journal of materials science - materials in electronics. 2017, 28(1), 1070-1077. ISSN 0957-4522.

PFISTER, S et al. Understanding the LCA and ISO water footprint: A response to Hoekstra (2016) "A critique on the water-scarcity weighted water footprint in LCA". Ecological Indicators. 2017, 77 352-359. ISSN 1470-160X.

HOLOVSKÝ, J. et al. Photocurrent Spectroscopy of Perovskite Layers and Solar Cells: A Sensitive Probe of Material Degradation. Journal of Physical Chemistry Letters. 2017, 8(4), 838-843. ISSN 1948-7185.

RUCAVADO, E. et al. Enhancing the optoelectronic properties of amorphous zinc tin oxide by subgap defect passivation: A theoretical and experimental demonstration. PHYSICAL REVIEW B. 2017, 95 245204-1-245204-10. ISSN 2469-9950.

Patenty a užitné vzory

PAVELKA, J. a M. BREJCHA. Zařízení pro dynamické určení parametrů elektrických asynchronních strojů. Česká republika. Patent. CZ 306490. 2017-02-08. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pta.detail

ČERNÁ, L., P. HRZINA a P. HOCHMAL. Způsob rychlé analýzy fotovoltaických modulů a zařízení k jeho provádění. Česká republika. Patent. CZ 306858. 2017-06-28.

Články v ostatních periodikách

CTIBOR, P. et al. Dielectric properties of plasma sprayed silicates subjected to additional annealing. Progress in Color, Colorants and Coatings. 2017, 10(2), 105-114. ISSN 2008-2134.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ZVÁNOVEC, S. et al. Visible Light Communications Based on Street Lighting. In: GHASSEMLOOY, Z. et al., eds. Visible Light Communications: Theory and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2017. p. 285-310. 1. ISBN 978-1-4987-6753-8.

Stati ve sbornících konferencí

REICHL, T. a P. HRZINA. DETEKCE VNITŘNÍHO ZKRATU PŘI NABÍJENÍ. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, Hustopeče, 2017-05-10/2017-05-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 98-102. ISBN 978-80-02-02725-6.

REICHL, T. a P. HRZINA. Capacity Detection of Internal Short Circuit. In: Proceedings of Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18th ABAF. Advanced Batteries, Accumulators and Fuel cells 18th, BRNO, 2017-09-10/2017-09-13. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 1-191. ISBN 978-80-214-5529-0.

KONEČNÁ, Z. a M. ZAVADIL. Impact of Thermal Stress on Coaxial Cable. In: Electric Power Engineering (EPE), 2017 18th International Scientific Conference on. 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017-05-17/2017-05-19. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2017. p. 1-5. ISBN 978-1-5090-6406-9. DOI 10.1109/EPE.2017.7967269.

KONEČNÁ, Z., V. PLAČEK a P. HAVRÁNEK. Radiation Resistance of Glass Fiber Optic Cable. In: Development of Materials Science in Research and Education. The 27th joint seminar Development of Materials Science in Research and Education, Kežmarské Žľaby, 2017-09-04/2017-09-08. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2017. p. 25. ISBN 978-80-89597-67-3.

HRZINA, P. a L. ČERNÁ. Modelování, provoz a výsledky provozu fotovoltaického systému s optimizery v roce 2016. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, Hustopeče, 2017-05-10/2017-05-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 14-18. ISBN 978-80-02-02725-6.

FINSTERLE, T. a L. ČERNÁ. DIAGNOSTIKA DEFEKTŮ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIÍ. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, Hustopeče, 2017-05-10/2017-05-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 140-144. ISBN 978-80-02-02725-6.

KONEČNÁ, Z. Cable Qualification for Nuclear Power Plants. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 1-4. ISBN 978-80-01-06153-4.

Stránka vytvořena 26.09.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.