Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13113 - Publikace - 2017

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

PFISTER, S et al. Understanding the LCA and ISO water footprint: A response to Hoekstra (2016) "A critique on the water-scarcity weighted water footprint in LCA". Ecological Indicators. 2017, 77 352-359. ISSN 1470-160X.

DUŠEK, K. a A. RUDAJEVOVÁ. Influence of latent heat released from solder joints II: PCB deformation during reflow and pad cratering defects. Journal of materials science - materials in electronics. 2017, 28(1), 1070-1077. ISSN 0957-4522.

GECZY, A. et al. Studying heat transfer on inclined printed circuit boards during vapour phase soldering. Soldering & Surface Mount Technology. 2017, 29(1), ISSN 0954-0911. Dostupné z: http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/SSMT-11-2016-0029

CTIBOR, P. et al. Dielectric properties and vacancy-like defects in plasma-sprayed barium titanate. Journal of the American Ceramic Society. 2017, 100(7), 2972-2983. ISSN 0002-7820.

RUDAJEVOVÁ, A. a K. DUŠEK. Residual Strain in PCBs with Cu-Plated Holes. Journal of Electronic Materials. 2017, 46(12), 6984-6991. ISSN 0361-5235.

ZEMEN, J., E. MENDIVE-TAPIA a Z. GERCSI. Frustrated magnetism and caloric effects in Mn-based antiperovskite nitrides: Ab initio theory. PHYSICAL REVIEW B. 2017, 95(18), ISSN 2469-9950.

ZEMEN, J., Z. GERCSI a K.G. SANDEMAN. Piezomagnetism as a counterpart of the magnetovolume effect in magnetically frustrated Mn-based antiperovskite nitrides. PHYSICAL REVIEW B. 2017, 96(2), ISSN 2469-9950.

ILLÉS, B. et al. Numerical modelling of the heat and mass transport processes in a vacuum vapour phase soldering system. International Journal of Heat and Mass Transfer. 2017,(Volume 114), 613-620. ISSN 0017-9310.

RUCAVADO, E. et al. Enhancing the optoelectronic properties of amorphous zinc tin oxide by subgap defect passivation: A theoretical and experimental demonstration. PHYSICAL REVIEW B. 2017, 95 245204-1-245204-10. ISSN 2469-9950.

ŠEBERA, J. et al. The mechanism of the glycosylase reaction with hOGG1 base-excision repair enzyme: concerted effect of Lys249 and Asp268 during excision of 8-oxoguanine. Nucleic Acids Research. 2017, 45(9), 5231-5242. ISSN 0305-1048.

HOLOVSKÝ, J. et al. Photocurrent Spectroscopy of Perovskite Layers and Solar Cells: A Sensitive Probe of Material Degradation. Journal of Physical Chemistry Letters. 2017, 8(4), 838-843. ISSN 1948-7185.

Patenty a užitné vzory

PAVELKA, J. a M. BREJCHA. Zařízení pro dynamické určení parametrů elektrických asynchronních strojů. Česká republika. Patent. CZ 306490. 2017-02-08. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pta.detail

PAPEŽ, V. Zařízení pro soufázové napájení dvojice půlvlnných dipólových zářičů. Česká republika. Patent. CZ 306819. 2017-06-14. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10150142&lan=cs&s_majs=&s_puvo=%25Pape%C5%BE%25&s_naze=&s_anot=

ČERNÁ, L., P. HRZINA a P. HOCHMAL. Způsob rychlé analýzy fotovoltaických modulů a zařízení k jeho provádění. Česká republika. Patent. CZ 306858. 2017-06-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10245682&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=Zp%C5%AFsob%20rychl%C3%A9%20anal%C3%BDzy%20fotovoltaick%C3%BDch%20modul%C5%AF%20a%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20k%20jeho%20prov%C3%A1d%C4%9Bn%C3%AD&s_anot=

Články v ostatních periodikách

CTIBOR, P. et al. Dielectric properties of plasma sprayed silicates subjected to additional annealing. Progress in Color, Colorants and Coatings. 2017, 10(2), 105-114. ISSN 2008-2134.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVA, DOC ING CSC. Endurance LiFePO4 battery testing. Agronomy Research. 2017, 2017(1), 1152-1161. ISSN 1406-894X.

PAPEŽ, V. a S. PAPEŽOVÁ, DOC. ING. CSC. Optimization of the balancer for LiFePO4 battery charging. Agronomy Research. 2017, 2017(1), 1141-1151. ISSN 1406-894X.

NĚMEC, M. et al. Influence of alloying element Zn on the microstructural, mechanical and corrosion properties of binary Mg-Zn alloys after severe plastic deformation. Materials Characterization. 2017, 2017(134), 69-75. ISSN 1044-5803.

JEAN, J et al. Radiative Efficiency Limit with Band Tailing Exceeds 30% for Quantum Dot Solar Cells. ACS Energy Letters. 2017, 2 2616-2624. ISSN 2380-8195. Dostupné z: http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsenergylett.7b00923

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ZVÁNOVEC, S. et al. Visible Light Communications Based on Street Lighting. In: GHASSEMLOOY, Z. et al., eds. Visible Light Communications: Theory and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2017. p. 285-310. 1. ISBN 978-1-4987-6753-8.

PERGL, R. et al., eds. Enterprise and Organizational Modeling and Simulation - 13th International Workshop, EOMAS 2017, Held at CAiSE 2017, Essen, Germany, June 12-13, 2017, Selected Papers. Essen, 2017-06-12/2017-06-13. Cham: Springer International Publishing AG, 2017. Lecture Notes in Business Information Processing. sv. 298. ISSN 1865-1348. ISBN 978-3-319-68184-9.

Stati ve sbornících konferencí

REICHL, T. a P. HRZINA. DETEKCE VNITŘNÍHO ZKRATU PŘI NABÍJENÍ. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, Hustopeče, 2017-05-10/2017-05-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 98-102. ISBN 978-80-02-02725-6.

REICHL, T. a P. HRZINA. Capacity Detection of Internal Short Circuit. In: Proceedings of Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 18th ABAF. Advanced Batteries, Accumulators and Fuel cells 18th, BRNO, 2017-09-10/2017-09-13. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 1-191. ISBN 978-80-214-5529-0.

ŽÁK, J. a V. PAPEŽ. Target position determining in aeronautical issues. In: Proceedings of the International Radar Symposium 2017. International Radar Symposium 2017, Praha, 2017-06-28/2017-06-30. Bonn: Deutsche Gesellschaft für Ortnung und Navigation (DGON), 2017. ISSN 2155-5753. ISBN 9783736993433. DOI 10.23919/IRS.2017.8008243.

KONEČNÁ, Z., V. PLAČEK a P. HAVRÁNEK. Radiation Resistance of Glass Fiber Optic Cable. In: Development of Materials Science in Research and Education. The 27th joint seminar Development of Materials Science in Research and Education, Kežmarské Žľaby, 2017-09-04/2017-09-08. Czech and Slovak Association for Crystal Growth, 2017. p. 25. ISBN 978-80-89597-67-3.

KONEČNÁ, Z. a M. ZAVADIL. Impact of Thermal Stress on Coaxial Cable. In: Electric Power Engineering (EPE), 2017 18th International Scientific Conference on. 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017-05-17/2017-05-19. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2017. p. 1-5. ISBN 978-1-5090-6406-9. DOI 10.1109/EPE.2017.7967269.

HRZINA, P. a L. ČERNÁ. Modelování, provoz a výsledky provozu fotovoltaického systému s optimizery v roce 2016. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, Hustopeče, 2017-05-10/2017-05-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 14-18. ISBN 978-80-02-02725-6.

HOLOVSKÝ, J. a R. NEVYHOŠTĚNÝ. Light Trapping Simulated by Fast and Accurate Transfer Matrix Approach. In: Proceeding of th 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Amsterdam, 2017-09-24/2017-09-28. Munich: WIP - Renewable Energies, 2017. p. 99-101. ISBN 3-936338-47-7. DOI 10.4229/EUPVSEC20172017-1CV.3.26. Dostupné z: http://www.eupvsec-proceedings.com/proceedings?advanced[title]=&advanced[date]=&advanced[author]=Holovsky&advanced[keyword]=&paper=43986

FINSTERLE, T. a L. ČERNÁ. DIAGNOSTIKA DEFEKTŮ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIÍ. In: 38. NEKONVEKČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE, Hustopeče, 2017-05-10/2017-05-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 140-144. ISBN 978-80-02-02725-6.

ČERNÁ, L. et al. NOTE ON COLE-COLE DIAGRAMS OF PHOTOVOLTAIC MODULES EVALUATION. In: Proceedings of 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Amsterdam, 2017-09-24/2017-09-28. Munich: WIP - Renewable Energies, 2017. p. 1537-1540. ISSN 2196-0992. ISBN 3-936338-47-7.

KONEČNÁ, Z. Cable Qualification for Nuclear Power Plants. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 1-4. ISBN 978-80-01-06153-4.

Stránka vytvořena 17.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.