13000 / 13113 - Publikace - 2019

13000 / 13113 - katedra elektrotechnologie

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

CINERT, J. et al. PREPARATION OF ZrB 2 BY BORO/CARBOTHERMAL REDUCTION IN SPS DEVICE. Ceramics-Silikáty. 2019, 63(1), 93-99. ISSN 0862-5468. DOI 10.13168/cs.2019.0001.

ILLÉS, B. et al. The influence of the crystallographic structure of the intermetallic grains on tin whisker growth. Journal of Alloys and Compounds. 2019, 785 774-780. ISSN 0925-8388. DOI 10.1016/j.jallcom.2019.01.247.

KOTLAN, J., R.C. SESHADRI a P. CTIBOR. Electrical and Optical Properties of Plasma-Sprayed Yttria. METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A. 2019, 50(1), 504-511. ISSN 1073-5623. DOI 10.1007/s11661-018-4994-4.

Patenty a užitné vzory

Czech Technical University in Prague. Electromechanical Transducer. Původci: V. BOUDA. European Patent Office. Patent EP2002535. 2019-04-12. Dostupné z: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2007076732A2&KC=A2&FT=D&ND=5&date=20070712&DB=&locale=en_EP

Články v ostatních periodikách

BARTO, S. a P. MACH. Elektricky vodivá lepidla pro elektrotechniku. Elektro. 2019,(1), 6-9. ISSN 1210-0889.

FRAGAKI, A., T. MARKVART a G. LASKOS. All UK electricity supplied by wind and photovoltaics – The 30–30 rule. Energy. 2019, 169 228-237. ISSN 0360-5442. DOI 10.1016/j.energy.2018.11.151.

HRZINA, P. Pohled na flexibilitu domácností. Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28 88-90. ISSN 1210-1389.

Stati ve sbornících konferencí

REICHL, T. NÍZKOENERGETICKÝ IMPULZNÍ TEST NA ELEKTROCHEMICKÉM ČLÁNKU. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2019. ELEKTROTECHNOLÓGIA 2019, Zuberec, 2019-05-21/2019-05-23. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019. s. 106-109. ISBN 978-80-969729-1-3.

HRZINA, P. a L. ČERNÁ. Pohled na obvodové simulace velkých PV elektráren. In: CHLADIL, L. a P. BAČA, eds. 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice, 2019-05-15/2019-05-17. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. s. 33-36. ISBN 978-80-02-02858-1.

BĚHAL, D., T. TICHÝ a L. DVOŘÁČEK. Economic Evaluation of FDM 3D Printing Method. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 211-212. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

REICHL, T. Difúzní proces jako dignostika elektrochemického článku. In: 40. NEKONVEČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vémyslice, 2019-05-14/2019-05-17. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. s. 97-100. ISBN 978-80-02-02858-1.

VESELÝ, P. Nozzle Temperature Effect on 3D Printed Structure Properties. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie ELEKTROTECHNOLÓGIA 2019. ELEKTROTECHNOLÓGIA 2019, Zuberec, 2019-05-21/2019-05-23. Žilina: Združenie elektrotechnikov Slovenska, 2019. s. 126-131. ISBN 978-80-969729-1-3.

Stránka vytvořena 26.08.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.