13000 / 13114 - Granty - 2013

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Projekty podporované granty 2013

Fajtl, R.: Dynamická identifikace parametrů střídavých strojů a její použití v praxi
2013 - 2015, SGS13/196/OHK3/3T/13
Hanzlík, L.: Identifikace parametrů střídavých strojů se zaměřením na zvýšení dynamiky s ohledem na optimalizaci dynamického chování pohonu a nalezení řešení protiskluzové ochrany
2012 - 2013, SGS12/137/OHK3/2T/13
Haubert, T.: Optimální řízení pohonu s asynchronním motorem pro elektromobil
2013 - 2013, SGS13/073/OHK3/1T/13
Kobrle, P.: Realizace modelu aktivního filtru pro vysokonapěťové aplikace
2013 - 2013, SGS13/074/OHK3/1T/13
Lettl, J.: Výzkum a vývoj progresivních technologií pro elektrické pohony
2011 - 2014, TA01011408
Lettl, J.: Výzkum a vývoj progresivních technologií pro elektrické pohony
2011 - 2014, TA01011408
Mindl, P.: Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility
2011 - 2013, ED2.1.00/03.0125
Mindl, P.: Pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility
2011 - 2013, CZ.1.05/2.1.00/03.0125
Mindl, P.: Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka
2012 - 2017, TE01020020
Pichlík, P.: Návrh algoritmu skluzového regulátoru lokomotivy
2013 - 2014, SGS13/136/OHK3/2T/13
Plhák, O.: Návrh, model a konstrukce měkce spínaného statického měniče pro trolejová vozidla s galvanickým oddělením
2013 - 2013, SGS13/075/OHK3/1T/13
Stránka vytvořena 02.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.