Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13114 - Granty - 2018

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Projekty podporované granty 2018

Lettl, J.: Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control
2014 - 2019, TE02000103
Pavelka, J.: Studie výkonové části „energy routeru“ a strategie jeho řízení
2017 - 2019, LTACH17001
Skarolek, P.: Měnič na bázi SiC a GaN pro obsluhu redoxové trakční baterie
2017 - 2019, SGS17/180/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.