13000 / 13114 - Granty - 2019

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Projekty podporované granty 2019

Karlovský, P.: Optimalizace vlastností pohonu s asynchronním motorem pomocí ztrátové funkce prediktivní metody řízení
2018 - 2019, SGS18/132/OHK3/2T/13
Kobrle, P.: Studie výkonové části „energy routeru“ a strategie jeho řízení
2017 - 2019, LTACH17001
Lettl, J.: Center for Intelligent Drives and Advanced Machine Control
2014 - 2019, TE02000103
Skarolek, P.: Měnič na bázi SiC a GaN pro obsluhu redoxové trakční baterie
2017 - 2019, SGS17/180/OHK3/3T/13
Stránka vytvořena 26.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.