13000 / 13114 - Publikace - 2009

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2009

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Patenty a užitné vzory

KOČÁRNÍK, P. a S. JIRKŮ. Přechodový díl lopatkového stroje. Česká republika. Užitný vzor. CZ 19769. 2009-06-22. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2009&pcipv=21215

Články v ostatních periodikách

PAVELKA, J. Silové působení vodičů v drážkách na jejich izolaci. Elektro. 2009, 64/97(11), 6-7. ISSN 1210-0889.

MAŠEK, P. Modification and Completion of the Hybrid-electric Drive Stand. Acta Polytechnica. 2009, 49(3), 70-74. ISSN 1210-2709.

VONDŘICH, J. a E. THÖNDEL. Machine Vibrations with more Degrees of Freedom. Journal of Machine Engineering. 2009, 8(4), 80-87. ISSN 1895-7595.

BAUER, J. Development of a Compact Matrix Converter. Acta Polytechnica. 2009, 49(2), 64-69. ISSN 1210-2709.

BAUER, J. a J. LETTL. Compact Matrix Converter Prototype. ElectroScope. 2009, 2009(2009), 60-64. ISSN 1802-4564.

THÖNDEL, E. Simulátor lehkého a ultralehkého sportovního letadla. Automatizace. 2009, 52(6), 367-370. ISSN 0005-125X.

MINDL, P., Z. ČEŘOVSKÝ a M. LEV. Control Unit for 3-phase Sequentional Switch. EnergySpectrum. 2009, 4(1), 80-83. ISSN 1214-7044.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ŠŤASTNÝ, J. et al. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2009. ISBN 978-80-7232-352-4.

Stati ve sbornících konferencí

BAUER, J. a J. LETTL. Compact Matrix Converter Prototype. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 461-467. ISBN 978-80-214-3933-7.

MINDL, P., T. JUKL a Z. ČEŘOVSKÝ. LV Installation Apparatus Impedance Characteristics in Wide Frequency Range. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 288-289. ISBN 978-80-01-04286-1.

MAŠEK, P. Modification and Completion of the Hybrid-electric Drive Stand. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 280-281. ISBN 978-80-01-04286-1.

ČEŘOVSKÝ, Z. Vývoj diesel elektrického hybridního pohonu stavebních strojů v extrémních podmínkách. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. p. 53-57. ISBN 978-80-02-02151-3.

PLHÁK, O., P. VOŽENÍLEK a K. BUHR. Study of vertical savonius rotor usability in distributed czech power sources. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. p. 33-41. ISBN 978-80-01-04417-9.

MINDL, P., T. JUKL a Z. ČEŘOVSKÝ. High Frequency Characteristic Of Protecting LV Apparatus. In: XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc. XVIIIth Symposium on Physics of Switching Arc, Nové Město na Moravě, 2009-09-07/2009-09-11. Brno: Brno University of Technology, 2009. p. 260-263. ISBN 978-80-214-3793-7.

SIVKOV, O. Realization of five-level Flying Capacitor Inverter. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

MAŠEK, P. New Electric Drive and Control for Goniophotometer. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL a S. JIRKŮ. MODELLING OF CONSTRICTION PHENOMENON IN COMPOSITE CONTAINING CONDUCTIVE CARBON PARTICLES. In: KOMAN, M. a D. MIKLOŠ, eds. Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Závažná Poruba, 2009-08-31/2009-09-04. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2009. p. 62-63. ISBN 978-80-89088-81-2.

ZDĚNEK, J. Optimizing of Distributed Control Computer Software Architecture of Mechatronic Facility. In: Proceedings of 12th International Conference on Mechatronics. 12th International Conference on Mechatronics, Trenčianské Teplice, 2009-06-02/2009-06-05. Trenčín: Alexander Dubček University of Trenčín, Faculty of Mechatronic, 2009. p. 77-84. ISBN 978-80-01-04417-9.

ČUNDEV, D., Z. ČEŘOVSKÝ a P. MINDL. Silent operating range of military electric hybrid vehicle using electric power splitter and different electric energy storage. In: CD EVS 24, Stavanger, Norway, Symposium Proceedings. The 24th International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium & Exhibition, Stavanger, 2009-05-13/2009-05-16. Brussels: AVERE, 2009. ISSN 2032-6653.

VONDŘICH, J. a R. HAVLÍČEK. Modelování pohonu a zatížení stroje. In: TechMat ´09 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. TechMat ´09, Svitavy, 2009-11-19. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2009. p. 29-34. ISBN 978-80-7395-046-0.

VONDŘICH, J. a E. THÖNDEL. POSSIBILITY OF NUMERICAL SOLUTION SUPPRESSION VIBRATION. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 111-118. ISBN 978-80-7080-733-0.

LINHART, F. Monitoring System of Transformer. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. p. 167-171. ISBN 978-80-01-04417-9.

LINHART, F. Simulation of On-Line Diagnostic of Power Transformer. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

BAUER, J. a J. LETTL. Behaviours of the Induction Machine Fed by the Matrix Converter. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. p. 280-286. ISBN 978-80-01-04417-9.

THÖNDEL, E. Flight Simulator of Light and Ultra-light Sports Aircraft. In: BOUCHNER, P. a M. NOVÁK, eds. Driver-Car Interaction & Interface - Book of Proceedings 2009. Driver-Car Interaction & Interface 2009, Praha, 2009-11-02/2009-11-03. Praha: Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., 2009. p. 1-6. ISBN 978-80-87136-05-8.

ČUNDEV, D. a P. MINDL. Control Strategy of hybrid drive for Motor-Car and Simulation of the Fuel efficiency. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 286-287. ISBN 978-80-01-04286-1.

ČUNDEV, D. a P. MINDL. Design And Development Of The Hybrid-electric Vehicle By Achieving The Best Operating Performance And Highest Efficiency. In: Proceedings of Mako-Cigre 2009, 6th Conference. 6th Conference MAKO- CIGRÉ 2009, Ohrid, 2009-10-04/2009-10-06. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2009. ISBN 978-608-4578-00-0.

VONDŘICH, J. VIBRATIONS OF MACHINES DRIVEN ASYNCHRONOUS MOTORS. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. p. 22-27. ISBN 978-80-554-0081-5.

LINHART, L., J. LETTL a P. BAUER. Matrix Converter Two-Step Commutation Method Development. In: CD EDPE 2009. International Conference on ELECTRICAL DRIVES and POWER ELECTRONICS, Dubrovnik, 2009-10-12/2009-10-14. Zagreb: KoREMA, 2009. ISBN 978-953-6037-56-8.

ŠŤASTNÝ, J. Optimal Regulation of Rotational Reduction in Thermal Networks. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. ISBN 978-80-554-0081-5.

BAUER, J. et al. PWM Rectifier Control Algorithm. In: TRANSCOM 2009. TRANSCOM 2009, Žilina, 2009-06-22/2009-06-24. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. p. 17-20. ISBN 978-80-554-0041-9.

PAVELKA, J. a V. PAPEŽ. Vlastnosti vysokonapěťových kabelů a motorů při přenosu impulzů. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. p. 141-146. ISBN 978-80-02-02151-3.

BAUER, J., J. LETTL a P. POŠTA. Řízení usměrňovače s pulzně šířkovou modulací. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

MAŠEK, P. New Buck-Boost Converter for Hybrid-electric Drive Stand. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

VONDŘICH, J. a E. THÖNDEL. Dynamic Effects of Machines on Foundations Buildings. In: GHAFOORI, N., ed. Proceedings of the Fifth International Structual Engineering and Construction Conference. Fifth International Structural Engineering and Construction Conference, Las Vegas, 2009-09-21/2009-09-27. Leiden: CRC Press/Balkema, 2009. p. 977-982. ISBN 978-0-415-56809-8.

HAVLÍČEK, R. Design of Non-cascade Control of an Electromechanical System. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. ISBN 978-80-554-0081-5.

KOBRLE, P. a J. PAVELKA. Strategie řízení pětiúrovňového střídače a její simulační ověření. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

SIVKOV, O. a J. PAVELKA. Porovnání víceúrovňových střídačů s upínácími diodami a plovoucími kondenzátory. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

BUHR, K. a P. VOŽENÍLEK. Evalution Methodology of Return on Investment Calculation. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. p. 25-32. ISBN 978-80-01-04417-9.

THÖNDEL, E. Wash-out Algorithm for Driving and Flight Simulators. In: Technical Computing Prague 2009. Technical Computing Prague 2009, Praha, 2009-11-19. Praha: Humusoft, 2009. p. 1-5. ISBN 978-80-7080-733-0.

LINHART, L. Development of two - step commutation method of matrix converter. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009.

BAUER, J. et al. Experimental Results Measured on PWM Rectifier and their Comparison with Thyristor Rectifier. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 284-285. ISBN 978-80-01-04286-1.

LETTL, J. a S. FLÍGL. Matrix Converter Output Voltage Control with Overmodulation. In: PIERS Proceedings. PIERS 2009 in Moscow, Progress in Electromagnetics Research Symposium, Moskva, 2009-08-18/2009-08-21. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2009. p. 375-379. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-10-3.

ČEŘOVSKÝ, Z. a P. MINDL. Efficiency of the unconvential powertrain with electric power-splitter in electric hybrid cars. In: CD International Advanced Mobility Forum 2009. International Advanced Mobility Forum 2009, Geneva, 2009-03-10/2009-03-12. Geneva: IAMF, 2009. p. 1-7.

ČUNDEV, D., Z. ČEŘOVSKÝ a P. MINDL. Modeling of the Hybrid Electric Drive with an Electric Power Splitter and Simulation of the Fuel Efficiency. In: Proceedings of the 13th European Conference on Power Electronics and Applications EPE 2009. EPE 2009, Barcelona, 2009-09-08/2009-09-10. Brussels: EPE Association, 2009. ISBN 978-1-4244-4432-8.

POŠTA, P. et al. Komunikace mezi modulátorem a nadřazeným regulátorem maticového měniče. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

BAUER, J. Development of a Compact Matrix Converter. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2009.

LINHART, L. et al. Two-step Commutation Method of the Matrix Converter Based on the Voltage Sign Measurement. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04286-1.

LINHART, F. Analysis of one-phase induction machine using Matlab. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 278-279. ISBN 978-80-01-04286-1.

MAŠEK, P. The New Automated Drive Unit for Goniophotometer. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 290-291. ISBN 978-80-01-04286-1.

THÖNDEL, E. a J. VONDŘICH. VIBRATION SIMULATION MODEL. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. p. 69-74. ISBN 978-80-554-0081-5.

LINHART, L. et al. Cosimulation of Two-strep Commutation Method of the Matrix Converter In Simulink/Modelsim. In: TRANSCOM 2009. TRANSCOM 2009, Žilina, 2009-06-22/2009-06-24. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. p. 59-62. ISBN 978-80-554-0041-9.

ZDĚNEK, J. Digital Signal Controller - Key Element of Traction Vehicle Control Computer Node. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. p. 263-272. ISBN 978-80-01-04417-9.

POŠTA, P. et al. Commutation Between Modulator And Superset Regulator of the Matrix Converter. In: Workshop 09 CTU REPORTS. Workshop 2009, Praha, 2009-02-16/2009-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. ISBN 978-80-01-04286-1.

HAVLÍČEK, R. a J. VONDŘICH. REDUCTION OF UNWANTED VIBRATIONS MACHINES. In: 50. Medzinárodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov. 50.Medzinarodná vedecká konferencia katedier častí a mechanizmov strojov, Terchová, 2009-09-08/2009-09-10. Žilina: Žilinská universita, Strojnícka fakulta, 2009. p. 84-89. ISBN 978-80-554-0081-5.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Application of Takacs model to dynamic hysteresis loops of amorphous and classic magnetic materials. In: SMM 19 - Book of Abstracts. SMM 19 - Soft Magnetic Materials Conference, Torino, 2009-09-06/2009-09-09. Torino: INRiM, 2009. p. B2-13.

LINHART, L., S. FLÍGL a J. LETTL. Realizace a implementace dvoukrokové metody komutace kompaktního maticového měniče. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. ISBN 978-80-02-02151-3.

NOVÁK, J., M. NOVÁK a Z. ČEŘOVSKÝ. Regulace momentu vysokootáckového synchronního motoru. In: XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXI. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2009-06-16/2009-06-18. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2009. p. 1-8. ISBN 978-80-02-02151-3.

BUHR, K., P. VOŽENÍLEK a J. JANOUŠEK. Low-Speed PM Synchronous Generator. In: Low Voltage Electrical Machines 2009. Low Voltage Electrical Machines 2009, Brno, 2009-11-02/2009-11-03. Brno: VUT v Brně, 2009. ISBN 978-80-214-3975-7.

BUHR, K., P. VOŽENÍLEK a O. PLHÁK. Study of Vertical Savonius Rotor Usability in Distributed Czech Power Sources. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. p. 33-41. ISBN 978-80-01-04417-9.

MINDL, P., P. JUKL a Z. ČEŘOVSKÝ. High Frequency Transmitting Characteristic Of Follow Voltage Installations. In: XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XVII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2009-10-09/2009-10-10. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2009. p. 217-221. ISBN 978-80-01-04417-9.

LINHART, L., P. POŠTA a J. LETTL. Comparison of Different Commutation Strategies of Matrix Converter. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2009, Brno, 2009-09-02/2009-09-03. Brno: VUT v Brně, FEI, 2009. p. 479-484. ISBN 978-80-214-3933-7.

LINHART, F. Diagnostics of Transformer using Labview. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 37-39. ISBN 978-80-7043-793-3.

ČEŘOVSKÝ, Z., J. NOVÁK a M. NOVÁK. High Speed Synchronous Motor Control for Electrically Driven Compressors on Overcharged Gasoline or Diesel Engines. In: Proceedings of the 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, Porto, 2009-11-03/2009-11-05. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2009. p. 1162-1167. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4244-4648-3. DOI 10.1109/IECON.2009.5414656.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.