13000 / 13114 - Publikace - 2010

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

HRON, M. et al. Interlock system for the COMPASS tokamak. Fusion Engineering and Design. 2010, 2010(3-4), 505-508. ISSN 0920-3796. DOI 10.1016/j.fusengdes.2010.03.054.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. Journal of Electrical Engineering. 2010, 61(7/s), 46-49. ISSN 1335-3632.

Články v ostatních periodikách

VONDŘICH, J. a E. THÖNDEL. Modelling Suppresion of Non-linear Machine Vibration. Journal of Machine Engineering. 2010, 10(2), 45-50. ISSN 1895-7595.

BAUER, J. Single Phase Voltage Source Inverter Photovoltaic Application. Acta Polytechnica. 2010, 50(4/2010), 7-11. ISSN 1210-2709.

VONDŘICH, J., E. THÖNDEL a S. JIRKŮ. MODELLING OF VIBRATION WITH ABSORBER. Journal of Machine Engineering. 2010, 10(4), 100-105. ISSN 1895-7595.

KOČÁRNÍK, P. a S. JIRKŮ. FLOW IN THE CROSS-OVER CHANNEL OF A STEAM TURBINE. Engineering Mechanics. 2010, 17(1), 3-14. ISSN 1802-1484.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

PAVELKA, J. a J. ZDĚNEK. Elektrické pohony a jejich řízení. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04642-5.

Stati ve sbornících konferencí

NOVÁK, J. a Z. ČEŘOVSKÝ. ELECTRICAL DRIVE FOR COMPRESSOR ON TURBOCHARGED ENGINE. In: Proceedings of the 5th Internacional Scientific Conference "Theoretical and Practical Issues in Transport!. 5th Internacional Scientific Conference "Theoretical and Practical Issues in Transport", Pardubice, 2010-02-11/2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. s. 30. ISBN 978-80-7395-244-0.

NOVÁK, M., J. NOVÁK a Z. ČEŘOVSKÝ. Pulse Rectifier Control for Electric Power Splitter of a Hybrid Propulsion System. In: Proceedings of the 2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics. ISIE 2010: IEEE International Symposium on Industrial Electronics, Bari, 2010-07-04/2010-07-07. Bari: Politecnico di Bari, 2010. s. 1462-1467. ISBN 978-1-4244-6391-6. DOI 10.1109/ISIE.2010.5637880.

KŮLA, V. THERMOACOUSTIC REFRIGERATION SYSTEM. In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND POWER ENGINEERING, Bojnice, 2010-04-28/2010-04-30. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2010. s. 161-166. ISBN 978-80-554-0189-8.

BAUER, J. et al. Contribution to the Matrix Converter Overmodulation Strategies Based on the Virtual DC-Link Concept. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. s. T3-46-T3-52. ISBN 978-1-4244-7854-5.

VONDŘICH, J. a V. KŮLA. STRENGTH AND DYNAMIC TESTS OF MEASURING PRESSURE PROBE. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

MINDL, P., T. JUKL a Z. ČEŘOVSKÝ. High Frequency Signals Transmitting Via Low voltage Installations. In: Proceedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. Electric Power Engineering 2010, Brno, 2010-05-04/2010-05-06. Brno: Brno University of Technology, 2010. s. 645-648. ISBN 978-80-214-4094-4.

VONDŘICH, J. SEMI ACTIVE DAMPING OF THE CAR. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

BAUER, J. a J. LETTL. Possibilities of frequency converter side effects on the supply network reduction. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. ISBN 978-80-01-04621-0.

BAUER, J. a J. LETTL. Design of Inverter for Photovoltaic Application. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. s. 16-23. ISBN 978-80-214-4138-5.

ZDĚNEK, J. Distributed Control Computer Backbone Communication Channel of Electric Locomotive with effective DMA support. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. s. T6-27-T6-34. ISBN 978-1-4244-7854-5.

KUZMANIOVIC, D. a J. LETTL. Optimization of Indirect Space Vector Modulation Strategy for Matrix Converter. In: EDS 2010 Electronic Devices and Systems. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2010, Brno, 2010-09-01/2010-09-02. Brno: VUT v Brně, FEI, Ústav mikroelektroniky, 2010. s. 196-201. ISBN 978-80-214-4138-5.

SÝKORA, P., J. BRADNA a P. VOŽENÍLEK. Efficiency of Electric Drive for Light Electric Vehicle. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. s. 117-120. ISBN 978-80-01-04621-0. Dostupné z: http://motor.feld.cvut.cz/www/aktuality.php?type=isem

BUHR, K., T. RŮŽIČKA a P. VOŽENÍLEK. Optimization of Electromagnetic Circuit of Linear Actuator. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. s. 25-33. ISBN 978-80-01-04621-0.

BUHR, K. a P. VOŽENÍLEK. Drive Dimensioning of the Electromobile with the BLDC PM Motor in the Wheel Body. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. s. 34-41. ISBN 978-80-01-04621-0.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. In: Magnetic Measurements 2010. Magnetic Measurements, Praha, 2010-09-12/2010-09-15. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. s. 94. ISBN 978-80-01-04616-6.

MAŠEK, P. a Z. ČEŘOVSKÝ. A New Pulse Power Converter for a Hybrid-Electric Drive Stand. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. s. T2-123-T2-126. ISBN 978-1-4244-7854-5.

BAUER, J. Single Phase Voltage Source Inverter Photovoltaic Application. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

BUHR, K., J. LETTL a P. SÝKORA. Experimentální ověření parametrů pohonu elektromobilu vybaveného BLDC PM motorem v náboji kola. In: Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita. Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení In Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita, Pardubice, 2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-7395-255-6.

HAVLÍČEK, R. PROBLEM OF DESIGN OF NON-CASCADE CONTROL OF A ELECTROMECHANICAL SYSTEM. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. ISBN 978-80-01-04621-0.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical inverse model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. In: 11th International Workshop on 1&2 Dimensional Magnetic Measurement and Testing. Oita, 2010-11-03/2010-11-06. Oita: Oita University, 2010. s. 17.

MINDL, P. a Z. ČEŘOVSKÝ. Datové přenosy po sítích nízkého napětí. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

HRON, M. et al. Personnel and machine protection systems on the COMPASS tokamak. In: PÍCHAL, J. a M. PÍCHAL, eds. 24th symposium on Plasma Physics and technology. 24th symposium on plasma physics and technology, Praha, 2010-06-14/2010-06-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 107-109. ISBN 978-80-01-04548-0.

LETTL, J., P. SÝKORA a K. BUHR. Výkonové polovodičové měniče v systému hybridního pohonu. In: Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita. Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení In Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita, Pardubice, 2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-7395-255-6.

BAUER, J. a J. LETTL. Construction of Compact Matrix Converter with Nominal Power 20kW. In: Workshop 2010. Praha, 2010-02-22/2010-02-26. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. s. 242-243. CTU Reports. ISBN 978-80-01-04513-8.

VONDŘICH, J. a E. THÖNDEL. Engineering Design of Machines with Rotating Members. In: Proceedings of the Eighth Latin American and Caribbean Conference for Engineering and Technology, June 01- June 04, 2010 Arequipa, Perú. 8th Latin American and Caribbean Consorctium of Engineering Ibstitutions, Arequipa, 2010-06-01/2010-06-04. Lima: Pontificia Universidad Catolica, 2010. ISBN 0-9822896-3-4.

LINHART, L., J. LETTL a J. BAUER. Matrix Converter Two-Step Commutation Method Limitations. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. s. T3-53-T3-58. ISBN 978-1-4244-7854-5.

BUHR, K., J. LETTL a P. SÝKORA. Dimenzování pohonu elektromobilu vybaveného BLDC PM motorem v náboji kola. In: DUCHOŇ, B. a Z. ŘÍHA, eds. Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Praha, 2010-04-07. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2010. ISBN 978-80-01-04557-2.

LETTL, J. a J. BAUER. Filter Design for Photovoltaic Application with Voltage Source Inverter. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

JIRKŮ, S. a P. KOČÁRNÍK. THE EFFECTS OF FLUID ON THE DYNAMICS OF IMMERSED OSCILLATING BODIES. In: Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín a energetike. APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND POWER ENGINEERING, Bojnice, 2010-04-28/2010-04-30. Žilina: EDIS-vydavatelstvo ŽU, 2010. s. 99-104. ISBN 978-80-554-0189-8.

HLINOVSKÝ, V., J. BRADNA a P. SÝKORA. Elektromobil na katedře pohonů ČVUT FEL v Praze. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

MINDL, P. a Z. ČEŘOVSKÝ. Trends in Hybrid Propulsion Concepts. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. s. T1-34-T1-38. ISBN 978-1-4244-7854-5.

KOBRLE, P. a J. PAVELKA. Analysis of Permissible State of Flying Capacitors Multilevel Inverter Switch. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. s. T3-42-T3-45. ISBN 978-1-4244-7854-5.

LETTL, J. a J. BAUER. Compatibility of Different Types of Frequency Converters with Supply Network. In: Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, 2010-07-05/2010-07-08. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2010. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-14-1.

VONDŘICH, J. a R. HAVLÍČEK. MODELLING AND SIMULATION SUPPRESSION OF VIBRATION VIA ABSORBER. In: Proceedings of International Conference on Modelling and Simulation. International Conference on Modelling and Simulation 2010, Praha, 2010-06-22/2010-06-25. Praha: Czech Technical University in Prague, 2010. ISBN 978-80-01-04574-9.

LETTL, J. a D. KUZMANOVIC. Matrix Converter Induction Motor Drive Employing Direct Torque Control Method. In: Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, 2010-07-05/2010-07-08. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2010. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-14-1.

SÝKORA, P., J. LETTL a K. BUHR. Elektrobus v pravidelném provozu u Dopravního podniku Hlavního města Prahy. In: Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita. Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení In Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita, Pardubice, 2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-7395-255-6.

PAVELKA, J. Characteristics Of High Voltage Cables And Motors By Impulse Transmission. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. s. T6-1-T6-5. ISBN 978-1-4244-7854-5.

SÝKORA, P., K. BUHR a J. LETTL. Elektrobus v pravidelném provozu u Dopravního podniku Hlavního města Prahy. In: DUCHOŇ, B. a Z. ŘÍHA, eds. Elektromobilita v silniční dopravě a 21. století. Praha, 2010-04-07. Praha: ČVUT, FD, Katedra ekonomiky a managementu v dopravě a telekomunikacích, 2010. ISBN 978-80-01-04557-2.

SLÁMA, J. a Z. HOUF. Middle Frequency High Voltage Transformer Design. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. s. 64-68. ISBN 978-80-01-04621-0.

NOVÁK, M. et al. Electric Power Splitter Pulse Rectifier Control in a Hybrid Propulsion System. In: Proceedings of the 14th EPE-PEMC Conference 2010. 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, Ohrid, 2010-09-06/2010-09-08. Skopje: International Council on Large Electric Systems Macedonian National Commitee, 2010. s. T4-7-T4-11. ISBN 978-1-4244-7854-5. DOI 10.1109/EPEPEMC.2010.5606836.

SÝKORA, P., J. BRADNA a P. VOŽENÍLEK. PMSM Drive for Light Electric Vehicle. In: JANDA, M., ed. Low Voltage Electrical Machines. Šlapanice, 2010-11-08/2010-11-09. Brno: University of Technology, 2010. ISBN 978-80-214-4178-1.

ČEŘOVSKÝ, Z. a P. MINDL. Special Three-Phase Double-Winding Alternator For Diesel Electric Hybrid Drive Of Building Machines For Heavy Duty Conditions. In: SPEEDAM 2010. International Symposium of Power Electronics,Electric Drives, Automation and Motion 2010, Pisa, 2010-06-14/2010-06-16. Napoli: University of Naples "Federico II", 2010. ISBN 978-1-4244-7919-1.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL a S. JIRKŮ. Influence of Constrition Phenomenon to Conductivity in Composite Containing Conductive Carbon Particles. In: NANOCON 2010. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Tanger, 2010. s. 1-6. ISBN 978-80-87294-18-5.

THÖNDEL, E. Electric Motion Platform for Use in Simulation Technology - Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator. In: World Congress on Engineering and Computer Science 2010 - Proceedings. World Congress on Engineering and Computer Science 2010, San Francisco, 2010-10-20/2010-10-22. Hong Kong: Newswood Limited - International Association of Engineers, 2010. s. 960-965. Lecture Notes in Engineering and Computer Science. ISSN 2078-0958. ISBN 978-988-17012-0-6.

HLINOVSKÝ, V., J. BRADNA a P. SÝKORA. Elektromobil na katedře pohonů ČVUT FEL v Praze. In: Referáty přednesené na 32. semináři Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku, 32. seminář, Praha, 2010-05-26. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2010. s. 34-38. ISBN 978-80-02-02235-0.

MINDL, P., T. JUKL a Z. ČEŘOVSKÝ. Power Lines Basic Characteristics From The Point Of Data Transmittion. In: XVIII. International Symposium on Electric Machinery in Prague. XVIII. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2010-09-08/2010-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2010. s. 101-106. ISBN 978-80-01-04621-0.

VONDŘICH, J. COMPUTER MODELING OF MACHINE PARTS. In: Technical Computing Bratislava 2010. Bratislava, 2010-10-20. Bratislava: RT systems, s.r.o, 2010. 18th Annual Conference Proceedings. ISBN 978-80-970519-0-7.

LETTL, J., P. SÝKORA a K. BUHR. Porovnání zpětných účinků různých typů výkonových polovodičových měničů. In: Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita. Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení In Sborník semináře Rušivé vlivy elektrických trakčních zařízení, jejich eliminace a elektromagnetická kompatibilita, Pardubice, 2010-02-12. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 2010. ISBN 978-80-7395-255-6.

BUHR, K. a J. LETTL. Life Cycle Economy Management Of The Distribution Network Transformers. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

PILARČÍKOVÁ, I., J. HAMPL a S. JIRKŮ. Influence of Constrition Phenomenon to Conductivity in Composite Containing Conductive Carbon Particles. In: ZBOŘIL, R., ed. NANOCON 2010 WoS. 2nd International Conference NANOCON 2010, Olomouc, 2010-10-12/2010-10-14. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2010. s. 368-374. 1. ISBN 978-80-87294-19-2.

Nepublikované přednášky

HLINOVSKÝ, V. Analýza signálů při monitorování kmitočtového spektra. [Nepublikovaná přednáška] ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.. 2010-03-30.

THÖNDEL, E. Electric Motion Platform for Use in Simulation Technology - Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator. [Nepublikovaná přednáška] České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Katedra řídicí techniky a telematiky. 2010-12-03.

HLINOVSKÝ, V. Měření v reálném čase s firmou Rohde&Schwarz - software pro osciloskopy Rohde&Schwarz RTO. [Nepublikovaná přednáška] ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.. 2010-10-26.

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.