13000 / 13114 - Publikace - 2011

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2011

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical inverse model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(9b), 89-92. ISSN 0033-2097.

BAUER, J. a J. LETTL. Solar Power Station Output Inverter Control Design. Radioengineering. 2011, 20(1), 258-262. ISSN 1210-2512.

Patenty a užitné vzory

KOČÁRNÍK, P. a S. JIRKŮ. Přechodový díl lopatkového stroje. Česká republika. Patent. CZ 302698. 2011-07-27. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2009&pcipv=308

Články v ostatních periodikách

ČUNDEV, D. Č. a P. MINDL. Energy saving and environment friendly technology of hybrid-electric vehicle with new power transmission and energy recuperation approach. Machines, Technologies, Materials International Virtual Journal. 2011, 5(7), 17-20. ISSN 1313-0226.

HLINOVSKÝ, V. a P. SÝKORA. Elektromobil ČVUT - buggina i formule. Pražská technika. 2011, 13(2), 18-19. ISSN 1213-5348.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ a J. HAMPL. MODELLING OF CONSTRICTION PHENOMENON IN COMPOSITE CONTAINING CONDUCTIVE CARBON PARTICLES. Materials Science and Technology. 2011, 11(mimoriadne), 42-50. ISSN 1335-9053. Dostupné z: http://web.mtf.stuba.sk/sk/casopis/index.htm

HLINOVSKÝ, V. et al. První skutečný elektromobil sestrojený na ČVUT-FEL. Sdělovací technika. 2011, 59(9), 62-63. ISSN 0036-9942.

HLINOVSKÝ, V. et al. FEL-Buggy - elektromobil - První skutečný elektromobil sestrojený na ČVUT-FEL. Elektro. 2011, 66(8-9), 30-31. ISSN 1210-0889.

KOČÁRNÍK, P. a S. JIRKŮ. SIMULATION MODEL OF A PISTON COMPRESSOR. Hydraulika a pneumatika. 2011, 13(1), 22-28. ISSN 1335-5171.

TICHÁNEK, R. a M. STRAPKO. Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform. MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(3), 47-52. ISSN 1214-0821.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

DOLEŽAL, J. a J. ŠŤASTNÝ. Tepelné centrály. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. p. 23-79. ISBN 978-80-01-04936-5.

THÖNDEL, E. Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator for Motion Platforms with Six Degrees of Freedom. In: Intelligent Automation and Systems Engineering. New York: Springer, 2011. p. 65-78. 1. sv. 103. ISBN 978-1-4614-0372-2.

Stati ve sbornících konferencí

ŠŤASTNÝ, J. Volba optimální regulace pístové točivé redukce. In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí, Ostrava, 2011-09-06/2011-09-09. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 256-261. ISBN 978-80-248-2450-5.

BRADNA, J. et al. Projekt elektrobuggy FEL. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. p. 1-7. ISBN 978-80-02-02308-1.

BRADNA, J. a P. VOŽENÍLEK. Brushless DC Motor as the Formula Type Car Drive. In: Proceedings of LVEM 2011. XI. International Conference on Low Voltage Electrical Machines, Brno, 2011-11-07/2011-11-08. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-214-4362-4.

KUZMANOVIČ, D. a J. LETTL. The Use of Prediction to Improve Direct Torque Control. In: PIERS 2011 Marrakesh Proceedings. PIERS 2011 in Marrakesh - Progress in Electromagnetics Research Symposium, Marrakesh, 2011-03-20/2011-03-23. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2011. p. 1411-1415. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-16-5.

BAUER, J., S. FLÍGL a J. LETTL. Control Part Design for the 2nd Generation Matrix Converter Prototype. In: Central European School of Doctoral Study In the field of power electrical engineering and automation. Central European School of Doctoral Study In the field of power electrical engineering and automation, Trenčianské Teplice, 2011-09-20/2011-09-22. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2011. p. 112-115. ISBN 978-80-554-0421-9.

SOVA, J. et al. Výukový model inteligentní budovy. In: Sborník příspěvků 10. ročníku konference ZNALOSTI 2011. ZNALOSTI 2011, Stará Lesná, 2011-01-31/2011-02-02. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. p. 313-316. ISBN 978-80-248-2369-0.

ZOUBEK, O. a J. ZDĚNEK. Induction Motor Field Oriented Control Using Soft Processor Implemented In Field Programmable Gate Array. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. p. 153-158. ISBN 978-80-214-4303-7.

MINDL, P., Z. ČEŘOVSKÝ a T. J. JUKL. Frequency characteristics of LV electric apparatus from the point of PLC. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. p. 79-83. ISBN 978-80-01-04890-0.

ZDĚNEK, J., J. LETTL a J. BAUER. Structured System and Software Design of Distributed Control Computer of Mechatronic Facility for Space Research. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. p. 302-307. ISBN 978-80-553-0734-3.

KOBRLE, P. a J. PAVELKA. Vývoj modelu třífázového pětiúrovňového střídače s plovoucími kondenzátory. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-02-02308-1.

BAUER, J. a J. KOUPENÝ. Simulation of the Drive with the Permanent Magnet Synchronous Motor. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

BAUER, J., J. KOUPENÝ a J. LETTL. Permanent Magnet Synchronous Drive Vector Control Modeling. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. p. 45-50. ISBN 978-80-01-04890-0.

ČEŘOVSKÝ, Z., P. MINDL a D. Č. ČUNDEV. The Contribution of Power Electronics used in Hybrid Electric Vehicles to Energy Savings in Modern Society. In: PIERS 2011 Suzhou Proceedings. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Suzhou, 2011-09-12/2011-09-16. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2011. p. 1-9. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-18-9.

ČUNDEV, D. Č., Z. ČEŘOVSKÝ a P. MINDL. Application of SCADA system for hybrid-electric automotive drive performance analysis. In: Proceedings of TO ZEV 2011. TO ZEV: Highlighting the Latest Powertrain, Vehicle and Infomobility Technologies, Torino, 2011-06-09/2011-06-10. Torino: SAE Torino Group, 2011. p. 1-6.

HLINOVSKÝ, V. a J. BRADNA. Automated Type Test of Induction Motors. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. p. 1-4. ISBN 978-80-553-0734-3.

BAUER, J. a J. LETTL. 2nd Generation Matrix Converter Prototype. In: Central European School of Doctoral Study In the field of power electrical engineering and automation. Central European School of Doctoral Study In the field of power electrical engineering and automation, Trenčianské Teplice, 2011-09-20/2011-09-22. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2011. p. 111-117. ISBN 978-80-554-0421-9.

VONDŘICH, J. Modellig of Asychronous Motor Driven Machines. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. p. 170-175. ISBN 978-80-7080-794-1.

HLINOVSKÝ, V. a Z. HOUF. FEL-BUGGY elektromobil. In: Sborník přednášek - L.P. Elektro. 19. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně, Brno, 2011-10-04/2011-10-05. Brno: L. P. Elektro s.r.o., 2011. p. 10-13. ISBN 978-80-904663-7-1.

HAUBERT, T. CAN-bus Communication for Hybrid Vehicle. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. p. 33-36. ISBN 978-80-01-04890-0.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Implementation of DC-DC Converter Power Supply and Control For Photovoltaic. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. p. 90-96. ISBN 978-80-01-04890-0.

BRADNA, J., V. HLINOVSKÝ a P. VOŽENÍLEK. Omega 2011 - Test of Induction Motor. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. p. 21-26. ISBN 978-80-01-04890-0.

VONDŘICH, J. DESIGN, CONSTRUCTION AND PROTOTYPE READER. In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí, Ostrava, 2011-09-06/2011-09-09. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 104-105. ISBN 978-80-248-2450-5.

NOVÁK, M., J. NOVÁK a Z. ČEŘOVSKÝ. Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties. In: 2011 IEEE Workshop On Merging Fields Of Computational Intelligence And Sensor Technology Proceedings. Symposium Series on Computational Intelligence, Paris, 2011-04-11/2011-04-17. Paris: IEEE Computational Inteligence Society - France Section, 2011. p. 7-12. ISBN 978-1-4244-9912-0. DOI 10.1109/MFCIST.2011.5949510.

NOVÁK, M. et al. Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Industrial Technology and 43rd IEEE Southeastern Symposium on System Theory. 2011 Joint IEEE International Conference on Industrial Technology & 43rd Southeastern Symposium on System Theory, Auburn, Alabama, 2011-03-14/2011-03-16. Piscataway: IEEE Industrial Electronics Society, 2011. p. 153-158. ISBN 978-1-4244-9066-0. DOI 10.1109/ICIT.2011.5754364.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ a J. HAMPL. Analog and Numerical Modeling the Constriction Phenomenon on Composites with Conductive Carbon Particles. In: Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education, Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. p. 56-57. ISBN 978-80-8134-002-4.

FLÍGL, S., J. LETTL a A. S. STEIMEL. DC-Space Vector Abstraction in the Virtual DC-Link Matrix Converter Theory. In: Proceedings of ACEMP 2011. 2011 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion Joint Conference, Istanbul, 2011-09-08/2011-09-10. Ankara: Middle East Technical University, 2011. p. 233-236.

BAUER, J., J. ZDĚNEK a J. LETTL. Photovoltaic Inverter Control and Development. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. p. 1-6. ISBN 978-80-553-0734-3.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical Extension of the Takács Model for Dynamic Hysteresis Loops Modelling. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. p. 432. ISBN 978-960-9534-14-7.

PAVELKA, J. Pohony zdvihacích zařízení a zařízení pro dopravu surovin. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. p. 7-12. ISBN 978-80-02-02308-1.

ZOUBEK, O. a J. ZDĚNEK. Ultra-Wide Range High Precision Motor Speed Measuring Method Using Incremental Rotary Encoder. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. p. 140-144. ISBN 978-80-01-04890-0.

ČEŘOVSKÝ, Z. a P. MINDL. Electric, hybrid electric and combustion engine driven cars and thein impact on enviroment. In: EPE 2011 - The 14th European Conference on Power Electronics and Applications. The 14th European Conference on Power Electronics and Applications, Birmingham, 2011-08-30/2011-09-01. Nottingham: University of Nottingham, 2011. p. P1-P5. ISBN 978-90-75815-15-3.

LETTL, J., D. K. KUZMANOVIČ a S. FLÍGL. Comparison of Matrix Converter Induction Motor Drive Control Methods. In: Proceedings of ACEMP 2011. 2011 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion Joint Conference, Istanbul, 2011-09-08/2011-09-10. Ankara: Middle East Technical University, 2011. p. 1426-1429.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ a J. HAMPL. Modeling the Constriction Phenomenon on Composites with Conductive Carbon Particles in COMSOL. In: Nanocon 2011, Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. p. P48/1-P48/6. ISBN 978-80-87294-23-9. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

FLÍGL, S. Contribution to the Mathematical Description of the Matrix Converter Power Electronic Topology. In: 2011 International Conference on Applied Electronics. 2011 International Conference on Applied Electronics, Plzeň, 2011-08-07/2011-08-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. p. 123-126. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

LINHART, F. Simulation of Single phase induction machine and its analyse. In: Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2011. Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2011, Tři Studně, 2011-09-05/2011-09-07. Brno: VUT v Brně, 2011. p. 1-5. ISBN 978-80-214-4326-6.

BAUER, J., J. LETTL a P. PICHLÍK. Problematics of the High Compatible Semiconductor Power Converters. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011.

KOBRLE, P. a J. PAVELKA. Realisation of Three-phase Five-level Flying Capacitors Converter. In: Workshop 2011. Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. p. 1-4.

LETTL, J., L. LINHART a J. BAUER. Matrix Converter Commutation Time Reduction. In: PIERS 2011 Marrakesh Proceedings. PIERS 2011 in Marrakesh - Progress in Electromagnetics Research Symposium, Marrakesh, 2011-03-20/2011-03-23. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2011. p. 1406-1410. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-16-5.

VONDŘICH, J. METHODS OF REDUCING MACHINE VIBRATIONS. In: 18th International Congress on Sound and Vibration. The 18th International Congress on Sound and Vibration, Rio de Janeiro, 2011-07-10/2011-07-14. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2011. p. 162-167. ISBN 978-1-61839-259-6.

HAUBERT, T. Design of CAN-BUS for Experimental Stand of Hybrid Drive. In: Proceedings of TRANSCOM 2011. TRANSCOM 2011, Žilina, 2011-06-27/2011-06-29. Žilina: TU v Žilině, 2011. p. 35-38. ISBN 978-80-554-0373-1.

GROCHOWALSKI, J. M., J. LETTL a J. PAVELKA. MMF of six phase induction motors for rectangular current supply. In: Proceedings of MMAR´2011. 16th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje, 2011-08-22/2011-08-28. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011. p. 345-350. ISBN 978-1-4577-0912-8.

ČEŘOVSKÝ, Z. a P. MINDL. Vliv technologie výroby elektrické energie na hybridní a elektrické automobily. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. p. 16-21. ISBN 978-80-02-02308-1.

BAUER, J. a J. LETTL. Simulace střídače malého výkonu pro solární panel. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. p. 166-171. ISBN 978-80-02-02308-1.

KOČÁRNÍK, P. a S. JIRKŮ. SIMULAČNÍ MODEL PÍSTOVÉHO KOMPRESORU. In: Riadenie tekutinových systémov 2011. Riadenie tekutinových systémov 2011, Zuberec, 2011-05-11/2011-05-13. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. p. 48-58. ISBN 978-80-968150-9-8.

PICHLÍK, P. a M. LEV. Simulation and Implementation of Photovoltaic DC-DC Converter. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague, Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. p. 84-89. ISBN 978-80-01-04890-0.

VONDŘICH, J. a R. HAVLÍČEK. SYNCHRONOUS ELECTROMOTOR VIBRATIONS. In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí, Ostrava, 2011-09-06/2011-09-09. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. p. 98-103. ISBN 978-80-248-2450-5.

VONDŘICH, J. a R. HAVLÍČEK. Construction Machine Tool Design Using Matlab. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. p. 176-180. ISBN 978-80-7080-794-1.

BAUER, J., J. LETTL a L. LINHART. Comparison of Different Filter Types for Grid Connected Inverter. In: PIERS 2011 Marrakesh Proceedings. PIERS 2011 in Marrakesh - Progress in Electromagnetics Research Symposium, Marrakesh, 2011-03-20/2011-03-23. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2011. p. 1426-1429. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-16-5.

BAUER, J., S. FLÍGL a A. STEIMEL. Design Procedure of the Matrix Converter Protection Circuit Capacitor. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. p. 1-6. ISBN 978-80-553-0734-3.

Výzkumné zprávy

PAVELKA, J. a P. KOBRLE. Multilevel Inverters For High Voltage Active Filters. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. VZ301/K314/11.

LETTL, J. et al. Diagnostický a ladicí software RTM - Postup řešení. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. VZ311/K314/12.

BAUER, J. et al. Metoda přímého řízení momentu DTC - Rozbor metod. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. VZ312/K314/12.

Nepublikované přednášky

HLINOVSKÝ, V. Analýza signálů při monitorování kmitočtového spektra. Nepublikovaná přednáška. ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.. 2011-02-24.

HLINOVSKÝ, V. Analýza signálů při monitorování kmitočtového spektra. Nepublikovaná přednáška. ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.. 2011-02-22.

Stránka vytvořena 20.11.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.