13000 / 13114 - Publikace - 2011

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2011

Články v časopisech WoS

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical inverse model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modelling. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(9b), 89-92. ISSN 0033-2097.

BAUER, J. a J. LETTL. Solar Power Station Output Inverter Control Design. Radioengineering. 2011, 20(1), 258-262. ISSN 1210-2512.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, Praha 6, CZ. Přechodový díl lopatkového stroje. Původci: P. KOČÁRNÍK a S. JIRKŮ. Česká republika. Patent CZ 302698. 2011-07-27. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=1&propv=2009&pcipv=308

Články v ostatních periodikách

ČUNDEV, D. Č. a P. MINDL. Energy saving and environment friendly technology of hybrid-electric vehicle with new power transmission and energy recuperation approach. Machines, Technologies, Materials International Virtual Journal. 2011, 5(7), 17-20. ISSN 1313-0226.

HLINOVSKÝ, V. a P. SÝKORA. Elektromobil ČVUT - buggina i formule. Pražská technika. 2011, 13(2), 18-19. ISSN 1213-5348.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ a J. HAMPL. MODELLING OF CONSTRICTION PHENOMENON IN COMPOSITE CONTAINING CONDUCTIVE CARBON PARTICLES. Materials Science and Technology. 2011, 11(mimoriadne), 42-50. ISSN 1335-9053. Dostupné z: http://web.mtf.stuba.sk/sk/casopis/index.htm

HLINOVSKÝ, V. et al. První skutečný elektromobil sestrojený na ČVUT-FEL. Sdělovací technika. 2011, 59(9), 62-63. ISSN 0036-9942.

KOČÁRNÍK, P. a S. JIRKŮ. SIMULATION MODEL OF A PISTON COMPRESSOR. Hydraulika a pneumatika. 2011, 13(1), 22-28. ISSN 1335-5171.

HLINOVSKÝ, V. et al. FEL-Buggy - elektromobil - První skutečný elektromobil sestrojený na ČVUT-FEL. Elektro. 2011, 66(8-9), 30-31. ISSN 1210-0889.

TICHÁNEK, R. a M. STRAPKO. Engine Control Unit Based on the NI CompactRIO Platform. MECCA Journal of Middle European Construction and Design of Cars. 2011, 9(3), 47-52. ISSN 1214-0821.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

DOLEŽAL, J. a J. ŠŤASTNÝ. Tepelné centrály. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 23-79. ISBN 978-80-01-04936-5.

THÖNDEL, E. Design and Optimal Control of a Linear Electromechanical Actuator for Motion Platforms with Six Degrees of Freedom. In: Intelligent Automation and Systems Engineering. New York: Springer, 2011. s. 65-78. 1. sv. 103. ISBN 978-1-4614-0372-2.

Stati ve sbornících konferencí

KUZMANOVIČ, D. a J. LETTL. The Use of Prediction to Improve Direct Torque Control. In: PIERS 2011 Marrakesh Proceedings. PIERS 2011 in Marrakesh - Progress in Electromagnetics Research Symposium, Marrakesh, 2011-03-20/2011-03-23. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2011. s. 1411-1415. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-16-5.

BRADNA, J. a P. VOŽENÍLEK. Brushless DC Motor as the Formula Type Car Drive. In: Proceedings of LVEM 2011. XI. International Conference on Low Voltage Electrical Machines, Brno, 2011-11-07/2011-11-08. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-214-4362-4.

BRADNA, J. et al. Projekt elektrobuggy FEL. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-02-02308-1.

ŠŤASTNÝ, J. Volba optimální regulace pístové točivé redukce. In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí, Ostrava, 2011-09-06/2011-09-09. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 256-261. ISBN 978-80-248-2450-5.

BAUER, J., S. FLÍGL a J. LETTL. Control Part Design for the 2nd Generation Matrix Converter Prototype. In: Central European School of Doctoral Study In the field of power electrical engineering and automation. Trenčianské Teplice, 2011-09-20/2011-09-22. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2011. s. 112-115. ISBN 978-80-554-0421-9.

ZOUBEK, O. a J. ZDĚNEK. Induction Motor Field Oriented Control Using Soft Processor Implemented In Field Programmable Gate Array. In: Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011 Proceedings. Electronic Devices and Systems, IMAPS CS International Conference 2011, Brno, 2011-06-22/2011-06-23. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2011. s. 153-158. ISBN 978-80-214-4303-7.

MINDL, P., Z. ČEŘOVSKÝ a T. J. JUKL. Frequency characteristics of LV electric apparatus from the point of PLC. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. s. 79-83. ISBN 978-80-01-04890-0.

ZDĚNEK, J., J. LETTL a J. BAUER. Structured System and Software Design of Distributed Control Computer of Mechatronic Facility for Space Research. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. s. 302-307. ISBN 978-80-553-0734-3.

SOVA, J. et al. Výukový model inteligentní budovy. In: Sborník příspěvků 10. ročníku konference ZNALOSTI 2011. ZNALOSTI 2011, Stará Lesná, 2011-01-31/2011-02-02. Ostrava: VŠB-TUO, 2011. s. 313-316. ISBN 978-80-248-2369-0.

HLINOVSKÝ, V. a J. BRADNA. Automated Type Test of Induction Motors. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-553-0734-3.

ČUNDEV, D. Č., Z. ČEŘOVSKÝ a P. MINDL. Application of SCADA system for hybrid-electric automotive drive performance analysis. In: Proceedings of TO ZEV 2011. TO ZEV: Highlighting the Latest Powertrain, Vehicle and Infomobility Technologies, Torino, 2011-06-09/2011-06-10. Torino: SAE Torino Group, 2011. s. 1-6.

ČEŘOVSKÝ, Z., P. MINDL a D. Č. ČUNDEV. The Contribution of Power Electronics used in Hybrid Electric Vehicles to Energy Savings in Modern Society. In: PIERS 2011 Suzhou Proceedings. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Suzhou, 2011-09-12/2011-09-16. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2011. s. 1-9. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-18-9.

KOBRLE, P. a J. PAVELKA. Vývoj modelu třífázového pětiúrovňového střídače s plovoucími kondenzátory. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-02-02308-1.

BAUER, J., J. KOUPENÝ a J. LETTL. Permanent Magnet Synchronous Drive Vector Control Modeling. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. s. 45-50. ISBN 978-80-01-04890-0.

BAUER, J. a J. KOUPENÝ. Simulation of the Drive with the Permanent Magnet Synchronous Motor. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

BAUER, J. a J. LETTL. 2nd Generation Matrix Converter Prototype. In: Central European School of Doctoral Study In the field of power electrical engineering and automation. Trenčianské Teplice, 2011-09-20/2011-09-22. Košice: EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2011. s. 111-117. ISBN 978-80-554-0421-9.

VONDŘICH, J. Modellig of Asychronous Motor Driven Machines. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 170-175. ISBN 978-80-7080-794-1.

FLÍGL, S., J. LETTL a A. S. STEIMEL. DC-Space Vector Abstraction in the Virtual DC-Link Matrix Converter Theory. In: Proceedings of ACEMP 2011. 2011 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion Joint Conference, Istanbul, 2011-09-08/2011-09-10. Ankara: Middle East Technical University, 2011. s. 233-236.

BRADNA, J., V. HLINOVSKÝ a P. VOŽENÍLEK. Omega 2011 - Test of Induction Motor. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. s. 21-26. ISBN 978-80-01-04890-0.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Implementation of DC-DC Converter Power Supply and Control For Photovoltaic. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. s. 90-96. ISBN 978-80-01-04890-0.

HLINOVSKÝ, V. a Z. HOUF. FEL-BUGGY elektromobil. In: Sborník přednášek - L.P. Elektro. 19. Celostátní setkání elektrotechniků v Brně, Brno, 2011-10-04/2011-10-05. Brno: L. P. Elektro s.r.o., 2011. s. 10-13. ISBN 978-80-904663-7-1.

HAUBERT, T. CAN-bus Communication for Hybrid Vehicle. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. s. 33-36. ISBN 978-80-01-04890-0.

VONDŘICH, J. DESIGN, CONSTRUCTION AND PROTOTYPE READER. In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí, Ostrava, 2011-09-06/2011-09-09. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 104-105. ISBN 978-80-248-2450-5.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ a J. HAMPL. Analog and Numerical Modeling the Constriction Phenomenon on Composites with Conductive Carbon Particles. In: Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žlaby, 2011-08-29/2011-09-02. Bratislava: Slovak Expert Group of Solid State Chemistry and Physics, 2011. s. 56-57. ISBN 978-80-8134-002-4.

BAUER, J., J. ZDĚNEK a J. LETTL. Photovoltaic Inverter Control and Development. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-553-0734-3.

NOVÁK, M., J. NOVÁK a Z. ČEŘOVSKÝ. Experimental Research of High-speed Electrical Motor Supercharger Dynamic Properties. In: 2011 IEEE Workshop On Merging Fields Of Computational Intelligence And Sensor Technology Proceedings. Symposium Series on Computational Intelligence, Paris, 2011-04-11/2011-04-17. Paris: IEEE Computational Inteligence Society - France Section, 2011. s. 7-12. ISBN 978-1-4244-9912-0. DOI 10.1109/MFCIST.2011.5949510.

NOVÁK, M. et al. Dynamic Properties of High-speed Electrical Motor Supercharger. In: Proceedings of the 2011 IEEE International Conference on Industrial Technology and 43rd IEEE Southeastern Symposium on System Theory. 2011 Joint IEEE International Conference on Industrial Technology & 43rd Southeastern Symposium on System Theory, Auburn, Alabama, 2011-03-14/2011-03-16. Piscataway: IEEE Industrial Electronics Society, 2011. s. 153-158. ISBN 978-1-4244-9066-0. DOI 10.1109/ICIT.2011.5754364.

LETTL, J., D. K. KUZMANOVIČ a S. FLÍGL. Comparison of Matrix Converter Induction Motor Drive Control Methods. In: Proceedings of ACEMP 2011. 2011 International Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics and Electromotion Joint Conference, Istanbul, 2011-09-08/2011-09-10. Ankara: Middle East Technical University, 2011. s. 1426-1429.

ZOUBEK, O. a J. ZDĚNEK. Ultra-Wide Range High Precision Motor Speed Measuring Method Using Incremental Rotary Encoder. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. s. 140-144. ISBN 978-80-01-04890-0.

NOVÁ, I. a I. ZEMÁNEK. Analytical Extension of the Takács Model for Dynamic Hysteresis Loops Modelling. In: SMM 20 - 20th International Conference on Soft Magnetic Materials - Abstract Book and Conference Program. Soft Magnetic Materials 2011, Kos Island, 2011-09-18/2011-09-22. Athens: National Technical University, 2011. s. 432. ISBN 978-960-9534-14-7.

PAVELKA, J. Pohony zdvihacích zařízení a zařízení pro dopravu surovin. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 7-12. ISBN 978-80-02-02308-1.

ČEŘOVSKÝ, Z. a P. MINDL. Electric, hybrid electric and combustion engine driven cars and thein impact on enviroment. In: EPE 2011 - The 14th European Conference on Power Electronics and Applications. The 14th European Conference on Power Electronics and Applications, Birmingham, 2011-08-30/2011-09-01. Nottingham: University of Nottingham, 2011. s. P1-P5. ISBN 978-90-75815-15-3.

LETTL, J., L. LINHART a J. BAUER. Matrix Converter Commutation Time Reduction. In: PIERS 2011 Marrakesh Proceedings. PIERS 2011 in Marrakesh - Progress in Electromagnetics Research Symposium, Marrakesh, 2011-03-20/2011-03-23. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2011. s. 1406-1410. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-16-5.

VONDŘICH, J. METHODS OF REDUCING MACHINE VIBRATIONS. In: 18th International Congress on Sound and Vibration. The 18th International Congress on Sound and Vibration, Rio de Janeiro, 2011-07-10/2011-07-14. Auburn: International Institute of Acoustics and Vibration, 2011. s. 162-167. ISBN 978-1-61839-259-6.

FLÍGL, S. Contribution to the Mathematical Description of the Matrix Converter Power Electronic Topology. In: 2011 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2011-08-07/2011-08-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 123-126. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

PILARČÍKOVÁ, I., S. JIRKŮ a J. HAMPL. Modeling the Constriction Phenomenon on Composites with Conductive Carbon Particles in COMSOL. In: Nanocon 2011, Conference Proceedings. Nanocon 2011, Brno, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská, 2011. s. P48/1-P48/6. ISBN 978-80-87294-23-9. Dostupné z: http://www.nanocon.cz

HAUBERT, T. Design of CAN-BUS for Experimental Stand of Hybrid Drive. In: Proceedings of TRANSCOM 2011. TRANSCOM 2011, Žilina, 2011-06-27/2011-06-29. Žilina: TU v Žilině, 2011. s. 35-38. ISBN 978-80-554-0373-1.

KOBRLE, P. a J. PAVELKA. Realisation of Three-phase Five-level Flying Capacitors Converter. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-4.

LINHART, F. Simulation of Single phase induction machine and its analyse. In: Vybrané problémy elektrických strojů a pohonů 2011. Tři Studně, 2011-09-05/2011-09-07. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-214-4326-6.

BAUER, J., J. LETTL a P. PICHLÍK. Problematics of the High Compatible Semiconductor Power Converters. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011.

GROCHOWALSKI, J. M., J. LETTL a J. PAVELKA. MMF of six phase induction motors for rectangular current supply. In: Proceedings of MMAR´2011. 16th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje, 2011-08-22/2011-08-28. Szczecin: Zapadopomorski Uniwersytet Technologiczny, 2011. s. 345-350. ISBN 978-1-4577-0912-8.

PICHLÍK, P. a M. LEV. Simulation and Implementation of Photovoltaic DC-DC Converter. In: XIX. International Symposium On Electric Machinery In Prague. Praha, 2011-09-07/2011-09-09. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. s. 84-89. ISBN 978-80-01-04890-0.

ČEŘOVSKÝ, Z. a P. MINDL. Vliv technologie výroby elektrické energie na hybridní a elektrické automobily. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 16-21. ISBN 978-80-02-02308-1.

KOČÁRNÍK, P. a S. JIRKŮ. SIMULAČNÍ MODEL PÍSTOVÉHO KOMPRESORU. In: Riadenie tekutinových systémov 2011. Zuberec, 2011-05-11/2011-05-13. Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. s. 48-58. ISBN 978-80-968150-9-8.

VONDŘICH, J. a R. HAVLÍČEK. Construction Machine Tool Design Using Matlab. In: 19th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2011. Technical Computing Prague 2011, Praha, 2011-11-08. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2011. s. 176-180. ISBN 978-80-7080-794-1.

VONDŘICH, J. a R. HAVLÍČEK. SYNCHRONOUS ELECTROMOTOR VIBRATIONS. In: Sborník referátů 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí. 52. konference částí a mechanismů strojů s mezinárodní účastí, Ostrava, 2011-09-06/2011-09-09. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 98-103. ISBN 978-80-248-2450-5.

BAUER, J., J. LETTL a L. LINHART. Comparison of Different Filter Types for Grid Connected Inverter. In: PIERS 2011 Marrakesh Proceedings. PIERS 2011 in Marrakesh - Progress in Electromagnetics Research Symposium, Marrakesh, 2011-03-20/2011-03-23. Cambridge, MA: The Electromagnetics Academy, 2011. s. 1426-1429. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-16-5.

BAUER, J. a J. LETTL. Simulace střídače malého výkonu pro solární panel. In: Sborník z XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXII. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2011-06-14/2011-06-16. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 166-171. ISBN 978-80-02-02308-1.

BAUER, J., S. FLÍGL a A. STEIMEL. Design Procedure of the Matrix Converter Protection Circuit Capacitor. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-553-0734-3.

Výzkumné zprávy

PAVELKA, J. a P. KOBRLE. Multilevel Inverters For High Voltage Active Filters. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. Zpráva č. VZ301/K314/11.

LETTL, J. et al. Diagnostický a ladicí software RTM - Postup řešení. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. Zpráva č. VZ311/K314/12.

BAUER, J. et al. Metoda přímého řízení momentu DTC - Rozbor metod. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2011. Zpráva č. VZ312/K314/12.

Nepublikované přednášky

HLINOVSKÝ, V. Analýza signálů při monitorování kmitočtového spektra. [Nepublikovaná přednáška] ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.. 2011-02-24.

HLINOVSKÝ, V. Analýza signálů při monitorování kmitočtového spektra. [Nepublikovaná přednáška] ROHDE & SCHWARZ - Praha, s. r. o.. 2011-02-22.

Stránka vytvořena 04.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.