13000 / 13114 - Publikace - 2014

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2014

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Patenty a užitné vzory

THÖNDEL, E. Simulátor osobního automobilu. Česká republika. Průmyslový vzor. CZ 36012. 2014-04-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=2009626&lan=cs

THÖNDEL, E. a P. BOUCHNER. Pohybový systém se čtyřmi stupni volnosti. Česká republika. Užitný vzor. CZ 26605. 2014-03-13. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2009619&lan=cs

Články v ostatních periodikách

KOBRLE, P. Aktivní filtry pro vysokonapěťové aplikace. Elektro. 2014, 2014(8-9), 58-61. ISSN 1210-0889.

HAUBERT, T., P. MINDL a T. HLINOVSKÝ. Modelling of Electric Vehicle Dynamics using dSpace DS1103. Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(4), 106-110. ISSN 1805-3386.

THÖNDEL, E. et al. FEL: návrh pohonů lokomotiv i simulátorů. Pražská technika. 2014, 2014(6), 15. ISSN 1213-5348.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Overview of Slip Control Methods used in Locomotives. Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(2), 38-43. ISSN 1805-3386.

THÖNDEL, E. A 6DOF Motion Platform with Permanent Magnet Linear Motors. Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(4), 101-105. ISSN 1805-3386. Dostupné z: http://www.transoneleng.org/

Stati ve sbornících konferencí

HAUBERT, T., P. MINDL a T. HLINOVSKÝ. Using of dSPACE DS1103 for Electric Vehicle Modeling. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

KARLOVSKÝ, P. Simulation and Development of Induction Machine Direct Torque Control. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

PICHLÍK, P. Locomotive Model for Slip Control Simulation. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

BAUER, J. et al. Testing of the Matrix Converter Induction Machine Drive Control Algorithm in Matlab/Simulink. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. p. 13. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

RYVKIN, S. et al. Control of Island Mode Working Induction Generator Based on State Space Controller. In: 16th INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION (PEMC 2014). 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, Antalya, 2014-09-21/2014-09-24. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2014. p. 528-533. ISBN 978-1-4799-2062-4.

KOŠŤÁL, T. Realization of modulator for three-level inverter with FPGA and Microblaze processor system. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. p. 1-6. ISBN 978-80-01-05499-4.

THÖNDEL, E. Modelling and Simulation of a 6DOF Motion Platform with Permanent Magnet Linear Actuators for Testing in Wind Tunnel. In: The 2014 European Simulation and Modelling Conference. European Simulation and Modelling Conference, Porto, 2014-10-22/2014-10-24. Ghent: EUROSIS - ETI, 2014. p. 403-408. ISBN 978-90-77381-86-1.

FAJTL, R. Simulation of Contactless Power Transfer in Software Maxwell ANSYS. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

Výzkumné zprávy

ZDĚNEK, J. a M. LEV. Research Report JC2014-0043. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0043.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0046. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0046.

PAVELKA, J., J. JANOUŠEK a K. KÜNZEL. Research Report JC2014-0022. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0022.

FLÍGL, S. a J. SVATOŠ. Modulární diagnostický software DisMox. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ363/K13114/14.

LETTL, J., P. KARLOVSKÝ a J. BAUER. Vybrané strategie řízení a regulace střídavých pohonů. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ354/K13114/14.

KOČÁRNÍK, P. 8301437C000 K13114 DOOSAN Škoda Plzeň - Výzkum v oblasti regulačních ventilů. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ416/K13114/15.

MINDL, P. Měření a analýza poruchových stavů signalizačních obvodů rozváděčů tunelu Blanka. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ 352/ K13114/2014.

BAUER, J. et al. Research Report JC2014-0042. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0042.

PAVELKA, J. a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0045. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0045.

PAVELKA, J., P. KOBRLE a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0015. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0015.

BAUER, J. et al. Research Report JC2014-0057. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0057.

PICHLÍK, P. Research Report JC2014-0044. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0044.

PAVELKA, J. a P. PIVOŇKA. Research Report JC2014-0041. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0041.

PAVELKA, J., P. PIVOŇKA a J. JANOUŠEK. Research Report JC2014-0023. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0023.

BAUER, J. et al. Research Report JC2014-0065. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0065.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0047. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0047.

PAVELKA, J. a P. KOBRLE. Research Report JC2014-0040. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0040.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0037. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0037.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0035. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0035.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0032. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0032.

PAVELKA, J., P. KOBRLE a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0018. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0018.

ZOUBEK, O. Research Report JC2014-0059. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0062. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0062.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0050. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0050.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0034. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0034.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Simulace přímého řízení momentu u pohonu s asynchronním motorem dodávaným ŠKODA ELECTRIC a.s.. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ360/K13114/14.

HLINOVSKÝ, V. a J. ROZTOČIL. Systém pro měření a testování antén. 2014. 2014/Ji_1.

HLINOVSKÝ, V. et al. Elektropohon pro eskalátor metra. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ418/K13114/15.

THÖNDEL, E. a P. KOČÁRNÍK. Mathematical Model of a Cogeneration Unit. Praha: FEL ČVUT, 2014. VZ417/K13114/15.

MINDL, P. Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - VÝSTUPY ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO BALÍČKU WP18 A WP19 za rok 2014. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ 353/ K13114/2014.

ZOUBEK, O. Research Report JC2014-0060. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0060.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0033. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0033.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0031. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0031.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0025. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0025.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0024. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0024.

PAVELKA, J., P. KOBRLE a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0019. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0019.

LETTL, J. a J. BAUER. Řízení přímého měniče kmitočtu. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ359/K13114/14.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2014-0055. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0055.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0051. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0051.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0048. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0048.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0039. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0039.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0038. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0038.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0036. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0036.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0029. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0029.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0027. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0027.

LEV, M. a J. ZDĚNEK. Grafické moduly pro kartézské zobrazení "ACGM" (Advanced Cartesian Graph Module), pro polární zobrazení "PGM" (Polar Graph Module) a ovládací moduly pro kartézské zobrazení "CCPM" (Cartesian Control Panel Module), pro polární zobrazení "PCPM" (Polar Control Panel Module). Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ361/K13114/14.

ZDĚNEK, J., M. LEV a J. BAUER. Rozhraní pro optické čidlo otáček. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ355/K13114/14.

LEV, M. a J. ZDĚNEK. Research Report JC2014-0054. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0054.

ZDĚNEK, J. a P. PICHLÍK. Research Report JC2014-0020. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0020.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0053. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0053.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0052. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0052.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0049. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0049.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0030. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0030.

PAVELKA, J. a P. PIVOŇKA. Research Report JC2014-0026. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. JC2014-0026.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Laboratorní ověření vlastností prediktivní strategie přímého řízení momentu pohonu s asynchronním motorem. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ358/K13114/14.

LEV, M. a J. ZDĚNEK. Vlastnosti modulů analýzy dat programu H-RTM (Real Time Monitor). Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ362/K13114/14.

KARLOVSKÝ, P., J. LETTL a J. BAUER. Laboratorní ověření vlastností metody přímého řízení momentu pohonu s asynchronním motorem. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. VZ357/K13114/14.

HAUBERT, T. Návrh jednofázového Power Factor Correction měniče. 2014.

Nepublikované přednášky

THÖNDEL, E. Bewegungssystem Haxapod mit zugehörigen Algorithmen. Nepublikovaná přednáška. Westsächsische Hochschule Zwickau, Institut für Energie und Verkeht. 2014-11-13.

Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.