13000 / 13114 - Publikace - 2014

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2014

Patenty a užitné vzory

Pragolet, spol. s r. o., Mnichovice, CZ. Simulátor osobního automobilu. Původci: E. THÖNDEL. Česká republika. Průmyslový vzor CZ 36012. 2014-04-16. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.vzs.det?xprim=2009626&lan=cs

Pragolet, spol. s r. o., Mnichovice, CZ. Pohybový systém se čtyřmi stupni volnosti. Původci: E. THÖNDEL a P. BOUCHNER. Česká republika. Užitný vzor CZ 26605. 2014-03-13. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2009619&lan=cs

Články v ostatních periodikách

KOBRLE, P. Aktivní filtry pro vysokonapěťové aplikace. Elektro. 2014, 2014(8-9), 58-61. ISSN 1210-0889.

HAUBERT, T., P. MINDL a T. HLINOVSKÝ. Modelling of Electric Vehicle Dynamics using dSpace DS1103. Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(4), 106-110. ISSN 1805-3386.

THÖNDEL, E. et al. FEL: návrh pohonů lokomotiv i simulátorů. Pražská technika. 2014, 2014(6), 15. ISSN 1213-5348.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Overview of Slip Control Methods used in Locomotives. Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(2), 38-43. ISSN 1805-3386.

THÖNDEL, E. A 6DOF Motion Platform with Permanent Magnet Linear Motors. Transaction on Electrical Engineering. 2014, 3(4), 101-105. ISSN 1805-3386. Dostupné z: http://www.transoneleng.org/

Stati ve sbornících konferencí

PICHLÍK, P. Locomotive Model for Slip Control Simulation. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

KARLOVSKÝ, P. Simulation and Development of Induction Machine Direct Torque Control. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

HAUBERT, T., P. MINDL a T. HLINOVSKÝ. Using of dSPACE DS1103 for Electric Vehicle Modeling. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

BAUER, J. et al. Testing of the Matrix Converter Induction Machine Drive Control Algorithm in Matlab/Simulink. In: TYKALOVÁ, T., ed. 22nd Annual Conference Proceedings Technical Computing Bratislava 2014. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Praha: Humusoft, 2014. s. 13. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-898-6.

RYVKIN, S. et al. Control of Island Mode Working Induction Generator Based on State Space Controller. In: 16th INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE AND EXPOSITION (PEMC 2014). 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, Antalya, 2014-09-21/2014-09-24. Ankara: Gazi Üniversitesi, 2014. s. 528-533. ISBN 978-1-4799-2062-4.

KOŠŤÁL, T. Realization of modulator for three-level inverter with FPGA and Microblaze processor system. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05499-4.

THÖNDEL, E. Modelling and Simulation of a 6DOF Motion Platform with Permanent Magnet Linear Actuators for Testing in Wind Tunnel. In: The 2014 European Simulation and Modelling Conference. European Simulation and Modelling Conference, Porto, 2014-10-22/2014-10-24. Ghent: EUROSIS - ETI, 2014. s. 403-408. ISBN 978-90-77381-86-1.

FAJTL, R. Simulation of Contactless Power Transfer in Software Maxwell ANSYS. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

Výzkumné zprávy

LETTL, J., P. KARLOVSKÝ a J. BAUER. Vybrané strategie řízení a regulace střídavých pohonů. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ354/K13114/14.

PAVELKA, J., J. JANOUŠEK a K. KÜNZEL. Research Report JC2014-0022. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0022.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0046. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0046.

ZDĚNEK, J. a M. LEV. Research Report JC2014-0043. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0043.

FLÍGL, S. a J. SVATOŠ. Modulární diagnostický software DisMox. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ363/K13114/14.

KOČÁRNÍK, P. 8301437C000 K13114 DOOSAN Škoda Plzeň - Výzkum v oblasti regulačních ventilů. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ416/K13114/15.

PAVELKA, J., P. KOBRLE a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0015. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0015.

PAVELKA, J. a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0045. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0045.

BAUER, J. et al. Research Report JC2014-0042. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0042.

MINDL, P. Měření a analýza poruchových stavů signalizačních obvodů rozváděčů tunelu Blanka. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ 352/ K13114/2014.

PAVELKA, J., P. PIVOŇKA a J. JANOUŠEK. Research Report JC2014-0023. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0023.

PAVELKA, J. a P. PIVOŇKA. Research Report JC2014-0041. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0041.

PICHLÍK, P. Research Report JC2014-0044. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0044.

BAUER, J. et al. Research Report JC2014-0057. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0057.

PAVELKA, J., P. KOBRLE a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0018. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0018.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0032. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0032.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0035. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0035.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0037. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0037.

PAVELKA, J. a P. KOBRLE. Research Report JC2014-0040. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0040.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0047. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0047.

BAUER, J. et al. Research Report JC2014-0065. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0065.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0034. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0034.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0050. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0050.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0062. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0062.

ZOUBEK, O. Research Report JC2014-0059. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Simulace přímého řízení momentu u pohonu s asynchronním motorem dodávaným ŠKODA ELECTRIC a.s.. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ360/K13114/14.

HLINOVSKÝ, V. a J. ROZTOČIL. Systém pro měření a testování antén. [Výzkumná zpráva] 2014. Zpráva č. 2014/Ji_1.

THÖNDEL, E. a P. KOČÁRNÍK. Mathematical Model of a Cogeneration Unit. [Výzkumná zpráva] Praha: FEL ČVUT, 2014. Zpráva č. VZ417/K13114/15.

HLINOVSKÝ, V. et al. Elektropohon pro eskalátor metra. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ418/K13114/15.

PAVELKA, J., P. KOBRLE a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0019. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0019.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0024. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0024.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0025. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0025.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0031. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0031.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0033. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0033.

ZOUBEK, O. Research Report JC2014-0060. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0060.

MINDL, P. Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - VÝSTUPY ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO BALÍČKU WP18 A WP19 za rok 2014. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ 353/ K13114/2014.

LETTL, J. a J. BAUER. Řízení přímého měniče kmitočtu. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ359/K13114/14.

ZDĚNEK, J., M. LEV a J. BAUER. Rozhraní pro optické čidlo otáček. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ355/K13114/14.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0027. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0027.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0029. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0029.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0036. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0036.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0038. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0038.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0039. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0039.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0048. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0048.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0051. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0051.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2014-0055. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0055.

LEV, M. a J. ZDĚNEK. Grafické moduly pro kartézské zobrazení "ACGM" (Advanced Cartesian Graph Module), pro polární zobrazení "PGM" (Polar Graph Module) a ovládací moduly pro kartézské zobrazení "CCPM" (Cartesian Control Panel Module), pro polární zobrazení "PCPM" (Polar Control Panel Module). [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ361/K13114/14.

KARLOVSKÝ, P., J. LETTL a J. BAUER. Laboratorní ověření vlastností metody přímého řízení momentu pohonu s asynchronním motorem. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ357/K13114/14.

PAVELKA, J. a P. PIVOŇKA. Research Report JC2014-0026. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0026.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0030. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0030.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a J. HÁJEK. Research Report JC2014-0049. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0049.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2014-0052. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0052.

PAVELKA, J., M. BREJCHA a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2014-0053. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0053.

ZDĚNEK, J. a P. PICHLÍK. Research Report JC2014-0020. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0020.

LEV, M. a J. ZDĚNEK. Research Report JC2014-0054. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. JC2014-0054.

LEV, M. a J. ZDĚNEK. Vlastnosti modulů analýzy dat programu H-RTM (Real Time Monitor). [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ362/K13114/14.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Laboratorní ověření vlastností prediktivní strategie přímého řízení momentu pohonu s asynchronním motorem. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2014. Zpráva č. VZ358/K13114/14.

HAUBERT, T. Návrh jednofázového Power Factor Correction měniče. [Výzkumná zpráva] 2014.

Nepublikované přednášky

THÖNDEL, E. Bewegungssystem Haxapod mit zugehörigen Algorithmen. [Nepublikovaná přednáška] Westsächsische Hochschule Zwickau, Institut für Energie und Verkeht. 2014-11-13.

Stránka vytvořena 04.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.