13000 / 13114 - Publikace - 2015

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2015

Články v časopisech WoS

BAUER, J. et al. Demagnetization of Current Transformers Using PWM Burden. IEEE Transactions on Magnetics. 2015, 51(1), ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2014.2356574.

ČEŘOVSKÝ, Z. a M. LEV. Permanent Magnet Synchronous Machine Parameters Identification for Load Characteristics Calculation. Automatika. 2015, 56(2), 1-9. ISSN 0005-1144.

VALOUCH, V. et al. Power Control of Grid-Connected Converters Under Unbalanced Voltage Conditions. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2015, 62(7), 4241-4248. ISSN 0278-0046.

Články v ostatních periodikách

JIRKŮ, S. a E. THÖNDEL. The Impacts of Unbalance on the Start-up Dynamics of Flexibly Mounted Rotors. Transaction on Electrical Engineering. 2015, 4(1), 1-4. ISSN 1805-3386. Dostupné z: http://www.transoneleng.org/

Stati ve sbornících konferencí

LETTL, J., J. BAUER a S. FLÍGL. Current Control of the Matrix Converter Fed Induction Motor Drive. In: VRBA, D., tvorba DALSICH 9 AUTORU a 3 AUTOR, eds. Progress in Electromagnetics Research Symposium in Prague. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Prague, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2719-2722. ISSN 1931-7360. ISBN 9781934142301.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Rozbor prediktivní metody přímého řízení momentu pohonu s asynchroním motorem v prostředí Matlab Simulink. In: Sborník XXXIV. celostátní konferenci elektrické pohony. XXXIV. konference Elektrické pohony, Plzeň, 2015-06-09/2015-06-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-02-02592-4.

LETTL, J. a P. KARLOVSKÝ. Induction Motor Drive Predictive Direct Torque Control Method. In: Proceedings of 25th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2015. Radioelektronika 2015 25th International Conference, Pardubice, 2015-04-21/2015-04-23. Pardubice: University of Pardubice, 2015. s. 70-74. ISBN 978-1-4799-8117-5. DOI 10.1109/RADIOELEK.2015.7129045.

KOŠŤÁL, T. a M. KOŠŤÁL. Comparison and Verification of Propagation Models Accuracy for Specific Urban Area. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05728-5.

LETTL, J. a P. KARLOVSKÝ. Induction Motor Drive Predictive Control Method Analysis and Comparison with Fundamental Direct Torque Control Method. In: VRBA, D., tvorba DALSICH 9 AUTORU a 3 AUTOR, eds. Progress in Electromagnetics Research Symposium in Prague. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Prague, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. ISSN 1931-7360. ISBN 9781934142301.

PLIUGIN, V. et al. Analysis of the Electromagnetic Field of Electric Machines Based on Object-oriented Design Principles. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2522-2527. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Predictive Control of Induction Motor Drive Using dSPACE. In: 23rd Annual Conference Proceedings of Technical Computing Prague 2015. Technical Computing Prague 2015, Praha, 2015-11-04. Praha: VŠCHT Praha, 2015. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7080-936-5.

MINDL, P. et al. EV Drives Testing and Measurement System. In: Proceedings of the Electrical Drives and Power Electronics (EDPE 2015). Electrical Drives and Power Electronics, Tatranská Lomnica, 2015-09-21/2015-09-23. Košice: TU Košice, FEI, 2015. s. 328-332. ISBN 978-1-4673-7376-0.

PICHLÍK, P. Locomotive Longitudinal Velocity Estimation. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

PLIUGIN, V. et al. Analysis of the Electromagnetic of Electric Machines Based on Object-oriented Design Principles. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

KOŠÍK, M. Electric Vehicle Charger Utilizing Contactless Power Transfer. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

BAUER, J. et al. Universal Embedded Controller for Matrix Converter. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 15-20. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2.

HAUBERT, T. et al. Electric Vehicle Drive Control Based On GPS And GSM Path Parametres. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2514-2517. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

KOŠŤÁL, T. Užití víceúrovňových měničů v systémech s obnovitelnými zdroji energie. In: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2015. Hradec Králové, 2015-12-14/2015-12-18. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. s. 2075-2083. ISBN 978-80-87952-12-2.

FAJTL, R. a K. BUHR. Modelování bezkontaktního přenosu energie v FEM softwaru pro dobíjení elektromobilů. In: Sborník XXXIV. celostátní konferenci elektrické pohony. XXXIV. konference Elektrické pohony, Plzeň, 2015-06-09/2015-06-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-02-02592-4.

LETTL, J., P. POŠTA a J. BAUER. Some problems of matrix converter switching pattern generation design. In: Proceedings of 25th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2015. Radioelektronika 2015 25th International Conference, Pardubice, 2015-04-21/2015-04-23. Pardubice: University of Pardubice, 2015. s. 80-84. ISBN 978-1-4799-8117-5. DOI 10.1109/RADIOELEK.2015.7129051.

KOŠÍK, M. et al. Model of Power Electronics Used for Electric Vehicles Contactless Charging. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

PICHLÍK, P., O. ZOUBEK a J. ZDĚNEK. Measuring Device for Measurement of Train Dynamic Motion During Wheel Slip. In: 19th International Conference on Applied Electronics 2014. Pilsen, 2014-10-09/2014-10-10. Pilsen: University of West Bohemia, 2015. s. 247-250. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0276-2.

FLÍGL, S., J. BAUER a J. LETTL. Physical Meaning of an Induction Machine Dynamic Model. In: VRBA, D., tvorba DALSICH 9 AUTORU a 3 AUTOR, eds. Progress in Electromagnetics Research Symposium in Prague. Progress in Electromagnetics Research Symposium, Prague, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2723-2726. ISSN 1931-7360. ISBN 9781934142301.

KARLOVSKÝ, P. Simulation and Development of Induction Machine Predictive Direct Torque Control Method. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

MINDL, P. et al. Testing bench for measurement of electric cars powertrains characteristics. In: Sborník XXXIV. celostátní konferenci elektrické pohony. XXXIV. konference Elektrické pohony, Plzeň, 2015-06-09/2015-06-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 94-99. ISBN 978-80-02-02592-4.

KOŠŤÁL, T. a P. KOBRLE. Analýza spínání při balancování napětí plovoucích kondenzátorů pětiúrovňového měniče. In: Sborník XXXIV. celostátní konferenci elektrické pohony. XXXIV. konference Elektrické pohony, Plzeň, 2015-06-09/2015-06-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 1-13. ISBN 978-80-02-02592-4.

PICHLÍK, P. et al. Railway Traction Vehicle Longitudinal Velocity Estimation by Kalman Filter. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2518-2521. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

RYVKIN, S. a M. CHOMÁT. Energy-Saving Sliding Mode Control for Synchronous Drive Fed by Renewable Energy Source. In: Proceedings of ACEMP - OPTIM - ELECTROMOTION JOINT CONFERENCE. Aegean Conference Electrical Machines and Power Electronics, Optimization of Electrical & Electronic Equipment, Int. Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, Side, 2015-09-02/2015-09-04. Ankara: Middle East Technical University, 2015. s. 582-587. ISBN 978-1-4673-7239-8.

FAJTL, R. Contactless Power Transfer Modeled in FEM Analysis Software. In: Poster 2015. Praha, 2015-05-14. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. ISBN 978-80-01-05728-5.

HAUBERT, T., T. HLINOVSKÝ a P. MINDL. MATHEMATIC MODEL OF ELECTRIC VEHICLE OPTIMIZED FOR USING IN DSPACE DS1103. In: Technical Computing Bratislava 2014 Proceedings. Technical computing Bratislava 2014, Bratislava, 2014-11-04. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. s. 117-125. ISBN 978-3-659-40792-5.

LETTL, J., P. ŠIMEK a V. VALOUCH. Compensation of Disturbed Load Currents Using Active Power Filter and Generalized Non-active Power Theory. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2500-2505. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

ZOUBEK, O. et al. Locomotive Wheel Speed Measurement under Wheel Slip Conditions. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2528-2533. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

VITNER, J., J. PAVELKA a J. LETTL. Combined Magnetic Bearing. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2506-2509. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

LETTL, J., M. BEJVL a V. VALOUCH. Control Strategy of Grid Connected Converter under Unbalanced Conditions. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. s. 2727-2730. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

FAJTL, R. a K. BUHR. Electromagnetic Compatibility of Contactless Power Transfer modeled in FEM analysis software. In: Proceedings of PIERS 2015 in Prague. Progress In Electromagnetics Research Symposium, Praha, 2015-07-06/2015-07-09. Cambridge: Electromagnetics Academy, 2015. ISSN 1559-9450. ISBN 978-1-934142-30-1.

Výzkumné zprávy

THÖNDEL, E. a P. KOČÁRNÍK. Mathematical Model of a Cogeneration Unit. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015. Zpráva č. VZ/K13114/ET01.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2015-0068. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0068.

ZDĚNEK, J., O. ZOUBEK a T. MUSIL. Research Report JC2015-TCU-0003. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-TCU-0003.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2015-CNR-0004. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-CNR-0004.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2015-CNR-0007. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-CNR-0007.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2015-CNR-0008. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-CNR-0008.

PAVELKA, J., J. BAUER a J. ZDĚNEK. Research Report JC2015-0078. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0078.

MUSIL, T. a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2015-TCU-0010. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-TCU-0010.

THÖNDEL, E. a P. KOČÁRNÍK. Pohybová plošina se šesti stupni volnosti poháněná lineárními aktuátory. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. VZ 356/K13114/14.

ZOUBEK, O. Research Report JC2015-0070. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0070.

BAUER, J. et al. Research Report JC2015-0077. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0077.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2015-TCU-0008. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-TCU-0008.

ZDĚNEK, J., O. ZOUBEK a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2015-TCU-0009. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-TCU-0009.

BAUER, J., O. ZOUBEK a J. ZDĚNEK. Research Report JC2015-0072. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0072.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2015-CNR-0009. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-CNR-0009.

KOČÁRNÍK, P. 8301564C000 K13114 DOOSAN Škoda Plzeň - Výzkum v oblasti regulačních ventilů. [Výzkumná zpráva] 2015. Zpráva č. VZ452/K13114/16.

PAVELKA, J. a J. KUBA. Znalecký posudek na posouzení vhodnosti umístění střídače SINVERT ve venkovním prostředí FVE Břasy. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015.

BAUER, J. et al. Research Report JC2015-0073. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0073.

MINDL, P. Měření a anlýza transientních jevů v rozvaděči ARKYS RS 4-M4. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. VZ419/K13114/2015.

BAUER, J. et al. Research Report JC2015-0065. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0065.

BAUER, J. a J. PAVELKA. Research Report JC2015-0076. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0076.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2015-CRRC-0001. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-CRRC-0001.

BAUER, J. et al. Research Report JC2015-0069. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0069.

PAVELKA, J. Research Report JL2015-0011. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JL2015-0011.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2015-TCU-0002. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-TCU-0002.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2015-CNR-0005. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-CNR-0005.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2015-0066. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0066.

ZOUBEK, O. Research Report JC2015-0071. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0071.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2015-0079. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0079.

PAVELKA, J., J. BAUER a J. ZDĚNEK. Research Report JC2015-0080. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-0080.

PAVELKA, J. Research Report JL2015-0009. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JL2015-0009.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2015-CNR-0003. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-CNR-0003.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2015-CNR-0006. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Katedra elektrických pohonů a trakce, 2015. Zpráva č. JC2015-CNR-0006.

BUHR, K. a J. KUBA. Znalecký posudek v právní věci žalobce Siemens s.r.o. proti žalovanému Power-Energo s.r.o.. [Výzkumná zpráva] Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2015.

Stránka vytvořena 04.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.