13000 / 13114 - Publikace - 2016

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2016

Články v časopisech WoS

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Adhesion Force Detection Method Based on the Kalman Filter for Slip Control Purpose. Automatika. 2016, 57(2), 405-415. ISSN 0005-1144. DOI 10.7305/automatika.2016.10.1152.

HAUBERT, T., P. MINDL a Z. ČEŘOVSKÝ. Design of Control and Switching Frequency Optimization of DC/DC Power Converter for Super-capacitor. Automatika. 2016, 57(1), 141-149. ISSN 0005-1144. DOI 10.7305/automatika.2016.07.637.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Zařízení pro dynamické určení parametrů elektrických asynchronních strojů. Původci: J. PAVELKA a M. BREJCHA. Česká republika. Patent CZ 306490. 2016-12-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/pta.det?pskup=1&propv=2015&pcipv=841

Články v ostatních periodikách

THÖNDEL, E. a J. VONDŘICH. Suppression of the Generator Imposition Vibration. Transaction on Electrical Engineering. 2016, 5(2), 47-52. ISSN 1805-3386. Dostupné z: http://www.transoneleng.org

Stati ve sbornících konferencí

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Improvement of induction motor drive performance using predictive control method instead of DTC method. In: 2016 International Conference on Applied Electronics. Plzeň, 2016-09-06/2016-09-07. Pilsen: University of West Bohemia, 2016. s. 121-124. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0601-2. DOI 10.1109/AE.2016.7577255.

KOŠŤÁL, T. Offline Parameter Identification of an Induction Machine Supplied by Impressed Stator Voltages. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2016-05-24. Praha: Czech Technical University in Prague, 2016. ISBN 978-80-01-05950-0.

KARLOVSKÝ, P., R. LINHART a J. LETTL. Sensorless Determination of Induction Motor Drive Speed Using MRAS Method. In: Proceedings of the 2016 8th International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence (ECAI). Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Ploiești, 2016-06-30/2016-07-02. New York: IEEE, 2016. ISSN 2378-7147. ISBN 978-1-5090-2047-8. DOI 10.1109/ECAI.2016.7861079.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Train Velocity Estimation by Extended Kalman Filter. In: Proceedings of the 2016 8th International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence (ECAI). Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Ploiești, 2016-06-30/2016-07-02. New York: IEEE, 2016. ISSN 2378-7147. ISBN 978-1-5090-2047-8. DOI 10.1109/ECAI.2016.7861182.

FAJTL, R., K. BUHR a M. KOŠÍK. Contactless Power Transfer Modeled in Software ANSYS. In: Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), 2016 IEEE International. 17th International Conference on Power Electronics and Motion Control, Varna, 2016-09-25/2016-09-30. Piscataway, NJ: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-1797-3.

BEDNAR, L. et al. THE IMPACT OF SHAPE ADJUSTMENTS OF A VALVE CHAMBER ON LOSSES IN THE CONTROL VALVE OF THE STEAM TURBINE. In: ZOLOTAREV, I. a V. RADOLF, eds. Engineering Mechanics 2016 - Book of full texts. 22nd International Conference on Engineering Mechanics, Svratka, 2016-05-09/2016-05-12. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2016. s. 54-57. ISSN 1805-8248. ISBN 978-80-87012-59-8.

FAJTL, R. a K. BUHR. Analyze of the Contactless Power Transfer Model in FEM analysis software. In: 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). Piscataway, NJ: IEEE, 2016. ISBN 978-1-5090-6094-8.

KOČÁRNÍK, P. et al. Elektron I. In: ROHÁČ, J., M. ŠIPOŠ a M. ALAM, eds. Sborník konference "What's New in Aerospace?". What's New in Aerospace?, Praha, 2016-11-29/2016-11-30. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 1. ISBN 978-80-01-06042-1.

BEJVL, M. et al. Contribution to control strategies for converter connected to unbalanced grid. In: 7th International Conference on Sciences of Electronics, Technologies of Information and Telecommunications. Hammamet, 2016-12-18/2016-12-20. Red Hook: Curran Associates, Inc., 2016. s. 313-319. ISBN 978-1-5090-4712-3. DOI 10.1109/SETIT.2016.7939886. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7939886/

Výzkumné zprávy

MINDL, P. a M. NOVÁK. WP19 Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou. [Výzkumná zpráva] 2016.

MUSIL, T., J. ZDĚNEK a T. KOŠŤÁL. Research Report JC2016-TCU-0025. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0025.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2016-TCU-0022. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0022.

BAUER, J. et al. Research Report JC2016-0093. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0093.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2016-0096. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0096.

BAUER, J., J. ZDĚNEK a J. PAVELKA. Research Report JC2016-0091. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0091.

MINDL, P. Analýza příčiny požáru NN rozváděče v PVA Letňany. [Výzkumná zpráva] Praha: Elektro - MAHL,s.r.o., 2016. Zpráva č. VZ 457/K13114/2016.

ZDĚNEK, J., O. ZOUBEK a T. MUSIL. Research Report JC2016-TCU-0012. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0012.

PAVELKA, J., M. LEV a P. PICHLÍK. Research Report JC2016-0092. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0092.

PAVELKA, J. a M. LEV. Research Report JC2016-0098. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0098.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2016-0088. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0088.

BAUER, J. et al. Research Report JC2016-0085. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0085.

MUSIL, T. et al. Research Report JC2016-TCU-0016. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0016.

MINDL, P. MĚŘENÍ A ANALÝZA PORUCHOVÝCH STAVŮ FV ENERGETICKÉHO SYSTÉMU. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. VZ 455/K13114/2016.

KOČÁRNÍK, P. 8301653C000 K13114 DOOSAN Škoda Plzeň - Výzkum v oblasti regulačních ventilů. [Výzkumná zpráva] Doosan Škoda Power, s.r.o., 2016. Zpráva č. VZ463/K13114/17.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2016-TCU-0024. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0024.

MUSIL, T., J. ZDĚNEK a P. KOBRLE. Research Report JC2016-TCU-0021. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0021.

LETTL, J. Studie napájecích zdrojů pro TOKAMAK Compass-U. [Výzkumná zpráva] Praha: AV ČR, Ústav fyziky plazmatu, 2016. Zpráva č. VZ458/K13114/16.

PAVELKA, J. a M. LEV. Research Report JC2016-0099. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0099.

ZDĚNEK, J. et al. Research Report JC2016-TCU-0019. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0019.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2016-0089. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0089.

MUSIL, T. et al. Research Report JC2016-TCU-0017. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0017.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2016-0095. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0095.

MINDL, P. a M. NOVÁK. Návrh a optimalizace bateriových elektrických vozidel se zvýšenou operabilitou. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FS. Centrum vozidel udržitelné mobility Josefa Božka, 2016. Zpráva č. VZ 460 / K 13114/ 2016.

MUSIL, T., P. MŇUK a O. ZOUBEK. Research Report JC2016-TCU-0013. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0013.

LEV, M. et al. Research Report JC2016-0084. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0084.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2016-0086. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0086.

BAUER, J. et al. Research Report JC2016-0087. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0087.

MINDL, P. Měření přechodných spínacích dějů přepínačů KNX - 2. [Výzkumná zpráva] BREMA, spol. s r.o., 2016. Zpráva č. VZ 453/K13114/16.

PAVELKA, J., J. BAUER a M. LEV. Research Report JC2016-0094. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0094.

BAUER, J. et al. Research Report JC2016-0097. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0097.

ZDĚNEK, J., O. ZOUBEK a T. MUSIL. Research Report JC2016-TCU-0011. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0011.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2016-0090. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-0090.

BREJCHA, M. et al. Research Report JC2016-TCU-0015. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0015.

MUSIL, T. et al. Research Report JC2016-TCU-0014. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0014.

KOŠŤÁL, T. et al. Research Report JC2016-TCU-0018. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0018.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2016-TCU-0020. [Výzkumná zpráva] 2016. Zpráva č. JC2016-TCU-0020.

Stránka vytvořena 06.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.