Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13114 - Publikace - 2017

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Train Velocity Estimation Method Based on an Adaptive Filter with Fuzzy Logic. Journal of Electrical Engineering. 2017, 2(68), 125-131. ISSN 1335-3632.

Patenty a užitné vzory

PAVELKA, J. a M. BREJCHA. Zařízení pro dynamické určení parametrů elektrických asynchronních strojů. Česká republika. Patent. CZ 306490. 2017-02-08. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pta.detail

Články v ostatních periodikách

PAVELKA, J. Renesance synchronních reluktančních motorů. Elektro. 2017, 27(8-9), 60-64. ISSN 1210-0889.

Stati ve sbornících konferencí

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Moderní modul řízení motoru pro Citroën Berlingo Electrique. In: PITTERMANN, M.P., ed. Sborník z XXXV konference o elektrických pohonech. XXXV. konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2017-06-06/2017-06-07. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. 1. sv. 1. ISBN 978-80-02-02724-9.

PICHLÍK, P. Comparison of Different Kalman Filters Types Performance for a Locomotive Slip Control Purposes. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Dependence of locomotive adhesion force estimation by a Kalman filter on the filter settingsv. In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. TRANSCOM 2017, Horný Smokovec, 2017-05-31/2017-06-02. Linz: Elsevier BV, 2017. p. 695-700. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2017.06.120.

SKAROLEK, P. GaN DC/DC Quazi Z-Source Converter for Electric Vehicles with Redox Flow Batteries. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

PAVELKA, J. Souhlasná napětí v technice proudových střídačů a jejich důsledky v praxi. In: Sborník XXXV. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXV. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2017-06-06/2017-06-07. Praha: ČSVTS, 2017. p. 4-8. ISBN 978-80-02-02724-9.

KOŠŤÁL, T. Offline Induction Machine Parameters Identification Suitable for Self-commissioning. In: 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. p. 79-82. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8. DOI 10.23919/AE.2017.8053587.

KOŠŤÁL, T. Induction Machine Parameters Identification Method Suitable for Self-commissioning. In: 2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET). XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, Sozopol, 2017-09-13/2017-11-15. Sofia: IEEE, 2017. p. 261-264. ISBN 978-1-5386-1752-6.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Locomotive Velocity Estimation for a Slip Control Purpose by an Unscented Kalman Filter. In: Electric Power Engineering (EPE), 2017 18th International Scientific Conference on. 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017-05-17/2017-05-19. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-6406-9. DOI 10.1109/EPE.2017.7967287.

KOŠŤÁL, T. Optimisation of Power Consumption of Electric Drive With Induction Machine Through Online Parameter Identification. In: Proceedings | Research Track of the 8th Biannual CER Comparative European Research Conference. CER Comparative European Research 2017, London, 2017-10-30/2017-10-31. London: Sciemcee Publishing, 2017. p. 139-142. ISBN 978-0-9935191-6-1.

KLÁN, M. Modelling of Trolleybuses in Environment MATLAB/Simulink. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Extended Kalman Filter Utilization for a Railway Traction Vehicle Slip Control. In: Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), 2017 International Conference on. Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), 2017 International Conference on, Brasov, Romania, 2017-05-25/2017-05-27. IEEE, 2017. p. 869-874. ISBN 978-1-5090-4489-4.

SCHMIDOVÁ, N. a R. FAJTL. Modeling of Electrical Resistance Measuring Method for Sensing Damage and Deformation in CFRP Composites. In: Sborník konference TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2017 Setkání uživatelů a konference. TECHSOFT ENGINEERING - ANSYS 2017 - Setkání uživatelů a konference, Orea Resort Devět Skal, 2017-05-24/2017-05-26. Praha 4: TechSoft Engineering, 2017. ISBN 978-80-905040-7-3.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Comparison of a Locomotive Adhesion Force Estimation Methods for a Wheel Slip Control Purpose. In: Proceedings of the 2017 9th International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence (ECAI). Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Targoviste, Romania, 2017-06-29/2017-07-01. New York: IEEE, 2017. ISSN 1843-2115. ISBN 978-1-5090-6457-1.

KLÁN, M. a J. LETTL. Modelování trolejbusů Škoda 9Tr a 24Tr v prostředí MATLAB/Simulink. In: PITTERMANN, M.P., ed. Sborník z XXXV konference o elektrických pohonech. XXXV. konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2017-06-06/2017-06-07. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. p. 90-95. 1. sv. 1. ISBN 978-80-02-02724-9.

KOŠŤÁL, T. Influence of the Rotor Resistance Change to Control Performance of an Induction Machine. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. p. 1-6. ISBN 978-80-01-06153-4.

Stránka vytvořena 20.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.