13000 / 13114 - Publikace - 2017

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2017

Články v časopisech WoS

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Train Velocity Estimation Method Based on an Adaptive Filter with Fuzzy Logic. Journal of Electrical Engineering. 2017, 2(68), 125-131. ISSN 1335-3632. DOI 10.1515/jee-2017-0017.

FÁBERA, V., T. MUSIL a J. ŘADA. The first hardware MSC algorithm implementation. Neural Network World. 2017, 27(6), 541-555. ISSN 1210-0552. DOI 10.14311/NNW.2017.27.029.

PENIAK, A. et al. Design and optimization of switched reluctance motor for electrical vehicles. Electrical Engineering. 2017, 99(4), 1393-1401. ISSN 0948-7921. DOI 10.1007/s00202-017-0621-4.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze, Praha 6, CZ. Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska. Původci: P. PECHOVÁ et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 30396. 2017-02-28. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/webapp/webapp.pts.det?xprim=10208849&lan=cs&s_majs=&s_puvo=&s_naze=&s_anot=

Články v ostatních periodikách

VITNER, J., J. PAVELKA a J. LETTL. Combined Magnetic Bearing - Magnetic Bearing Using Active and Passive Magnetic Fields. Journal of Electrical Engineering. 2017, 17 24-27. ISSN 1582-4594.

PAVELKA, J. Renesance synchronních reluktančních motorů. Elektro. 2017, 27(8-9), 60-64. ISSN 1210-0889.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Application of MRAS algorithm to replace the speed sensor ininduction motor drive system. Procedia Engineering. 2017, 192(1), 421-426. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2017.06.073.

THÖNDEL, E. Interactive Motion Platforms and Virtual Reality for Vehicle Simulators. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2017, 12(1), ISSN 2336-5382. Dostupné z: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/4033

ČEŘOVSKÝ, Z. Problémy elektromobility. Elektro. 2017, 2017(3), 94-99. ISSN 1210-0889.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Predictive Control of Induction Motor Drive Using dSPACE Platform. Transaction on Electrical Engineering. 2017, 6(2), 44-48. ISSN 1805-3386.

Stati ve sbornících konferencí

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Dependence of locomotive adhesion force estimation by a Kalman filter on the filter settingsv. In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. TRANSCOM 2017, Horný Smokovec, 2017-05-31/2017-06-02. Linz: Elsevier BV, 2017. s. 695-700. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2017.06.120.

PICHLÍK, P. Comparison of Different Kalman Filters Types Performance for a Locomotive Slip Control Purposes. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

SKAROLEK, P. GaN DC/DC Quazi Z-Source Converter for Electric Vehicles with Redox Flow Batteries. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Moderní modul řízení motoru pro Citroën Berlingo Electrique. In: PITTERMANN, M.P., ed. Sborník z XXXV konference o elektrických pohonech. XXXV. konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2017-06-06/2017-06-07. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. 1. sv. 1. ISBN 978-80-02-02724-9.

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Current Limiting Driver for GaN Half-Bridge. In: 22nd 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 227-230. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8. DOI 10.23919/AE.2017.8053619.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Improvement of DTC Performance Using Luenberger Observer for Flux Estimation. In: PROCEEDINGS OF THE 2017 18TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017-05-17/2017-05-19. New York: IEEE, 2017. s. 136-140. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-6406-9. DOI 10.1109/EPE.2017.7967286.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Influence of speed and flux estimation by Luenberger observer on IM drive with DTC. In: 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 69-72. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8. DOI 10.23919/AE.2017.8053585.

KOŠŤÁL, T. Offline Induction Machine Parameters Identification Suitable for Self-commissioning. In: 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 79-82. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8. DOI 10.23919/AE.2017.8053587.

KOŠŤÁL, T. Induction Machine Parameters Identification Method Suitable for Self-commissioning. In: 2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET). XXVI International Scientific Conference Electronics - ET2017, Sozopol, 2017-09-13/2017-11-15. Sofia: IEEE, 2017. s. 261-264. ISBN 978-1-5386-1752-6.

PAVELKA, J. Souhlasná napětí v technice proudových střídačů a jejich důsledky v praxi. In: Sborník XXXV. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXV. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2017-06-06/2017-06-07. Praha: ČSVTS, 2017. s. 4-8. ISBN 978-80-02-02724-9.

BAUER, J. Output Voltage Estimation for Matrix Converter. In: 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8. DOI 10.23919/AE.2017.8053574.

VALOUCH, V. et al. Fault identification at microgrid-connected converter and its ride-through capability. In: Proceedings of the 9th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2017. ELEKTROENERGETIKA 2017, Stará Lesná, 2017-09-12/2017-09-14. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 68-71. ISBN 978-80-553-3195-9.

KOŠŤÁL, M. a T. KOŠŤÁL. Comparison of two Approaches to FPGA Based Sinusoidal PWM Generators for Electric Power Frequency Converters. In: Recenzovaný sborník Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2017, Praha, 2017-12-18/2017-12-20. Hradec Králové: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2017. s. 1079-1086. sv. VII. ISBN 978-80-87952-22-1.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Comparison of sensorless AC drive operation using MRAS method or Luenberger observer. In: Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), 2017 International Conference on. Brasov, Romania, 2017-05-25/2017-05-27. IEEE, 2017. s. 281-286. ISBN 978-1-5090-4489-4. DOI 10.1109/OPTIM.2017.7974984.

KOŠÍK, M., R. FAJTL a J. LETTL. Analysis of bifurcation in two-coil inductive power transfer. In: 18th Workshop on Control and Modeling for Power Electronics (COMPEL). Stanford university, Stanford, California, 2017-07-09/2017-07-12. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2017. s. 1-8. ISBN 978-1-5090-5326-1. DOI 10.1109/COMPEL.2017.8013324.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Application of MRAS algorithm to replace the speed sensor in induction motor drive system. In: TRANSCOM 2017, 12th International Scientific Conference Of Young Scientists On Sustainable, Modern and Safe Transport. TRANSCOM 2017, Horný Smokovec, 2017-05-31/2017-06-02. Linz: Elsevier BV, 2017. s. 421-426. ISSN 1877-7058. DOI 10.1016/j.proeng.2017.06.073.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Locomotive Velocity Estimation for a Slip Control Purpose by an Unscented Kalman Filter. In: PROCEEDINGS OF THE 2017 18TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017-05-17/2017-05-19. New York: IEEE, 2017. s. 34-38. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-6406-9.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Influence of Switching Frequency on Torque Ripples in Model Predictive Control of Induction Motor Drive. In: Proceedings of the 2017 9th International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence (ECAI). Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Targoviste, Romania, 2017-06-29/2017-07-01. New York: IEEE, 2017. ISSN 2378-7147. ISBN 978-1-5090-6458-8. DOI 10.1109/ECAI.2017.8166398.

KOŠŤÁL, T. Optimisation of Power Consumption of Electric Drive With Induction Machine Through Online Parameter Identification. In: Proceedings | Research Track of the 8th Biannual CER Comparative European Research Conference. CER Comparative European Research 2017, London, 2017-10-30/2017-10-31. London: Sciemcee Publishing, 2017. s. 139-142. ISBN 978-0-9935191-6-1.

MINDL, P. et al. HIL System for EV Drives Testing. In: MATUŠKO, J., ed. 2017 19th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE). Dubrovník, 2017-10-04/2017-10-06. Zagreb: KoReMa– Croatian Society for Communications, Comp.. Elect., Meas. and Contr., 2017. s. 1-361. ISBN 978-953-7992-09-5. Dostupné z: http://www.edpe2017.fer.hr/

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Extended Kalman Filter Utilization for a Railway Traction Vehicle Slip Control. In: Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) & 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP), 2017 International Conference on. Brasov, Romania, 2017-05-25/2017-05-27. IEEE, 2017. s. 869-874. ISBN 978-1-5090-4489-4. DOI 10.1109/OPTIM.2017.7975079.

KLÁN, M. Modelling of Trolleybuses in Environment MATLAB/Simulink. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. ISBN 978-80-01-06153-4.

VACERDA, M., P. MINDL a Z. ČEŘOVSKÝ. Strategie využití superkapacitoru v hybridním pohonu. In: Sborník XXXV. celostátní konference o elektrických pohonech. XXXV. celostátní konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2017-06-06/2017-06-07. Praha: ČSVTS, 2017. s. 1-155. ISBN 978-80-02-02724-9.

VONDŘICH, J. a J. LETTL. Modelování utlumení vibrací elektrických strojů. In: Sborník 22. odborné konference Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizačních soustav. Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizačních soustav, Poděbrady, 2017-05-23/2017-05-24. Praha: EGÚ Praha Engineering, a.s., 2017. ISBN 978-80-87774-51-9.

KOŠÍK, M., R. FAJTL a J. LETTL. Theoretical evaluation of bifurcation in dependence on resonance frequency in two-coil inductive power transfer. In: 2017 International Conference on Applied Electronics. 22nd International Conference Applied Electronics 2017, Pilsen, 2017-09-05/2017-09-06. Pilsen: University of West Bohemia, 2017. s. 1-6. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0641-8.

SCHMIDOVÁ, N. a R. FAJTL. Modeling of Electrical Resistance Measuring Method for Sensing Damage and Deformation in CFRP Composites. In: Sborník konference TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2017 Setkání uživatelů a konference. TECHSOFT ENGINEERING - ANSYS 2017 - Setkání uživatelů a konference, Orea Resort Devět Skal, 2017-05-24/2017-05-26. Praha 4: TechSoft Engineering, 2017. ISBN 978-80-905040-7-3.

PICHLÍK, P. a J. ZDĚNEK. Comparison of Locomotive Adhesion Force Estimation Methods for a Wheel Slip Control Purpose. In: Proceedings of the 2017 9th International Conference on Electronics, Computers and Artifical Intelligence (ECAI). Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Targoviste, Romania, 2017-06-29/2017-07-01. New York: IEEE, 2017. ISSN 2378-7147. ISBN 978-1-5090-6458-8. DOI 10.1109/ECAI.2017.8166502.

KLÁN, M. a J. LETTL. Modelování trolejbusů Škoda 9Tr a 24Tr v prostředí MATLAB/Simulink. In: PITTERMANN, M.P., ed. Sborník z XXXV konference o elektrických pohonech. XXXV. konference o elektrických pohonech, Plzeň, 2017-06-06/2017-06-07. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2017. s. 90-95. 1. sv. 1. ISBN 978-80-02-02724-9.

KOŠŤÁL, T. Influence of the Rotor Resistance Change to Control Performance of an Induction Machine. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 21/2017. Poster 2017, Praha, 2017-05-23. Praha: Czech Technical University in Prague, 2017. s. 1-6. ISBN 978-80-01-06153-4.

THÖNDEL, E. Modelling and Optimal Control with Energy Regeneration of a 6DOF Motion Platform with permanent Magnet Linear Actuators. In: European Simulation and Modelling Conference 2017. 31st European Simulation and Modelling Conference, Lisabon, 2017-10-25/2017-11-27. Ghent: EUROSIS - ETI, 2017. s. 373-377. ISBN 9789492859006.

HAUBERT, T. et al. Automated Driving Cycle Simulation and Measurement System based on dSpace DS1103. In: BYRON, P., ed. 24 th Annual Conference Proceedings Technical Computing Prague 2017. Technical Computing Prague 2017, Praha, 2017-11-08. Praha: HUMUSOFT s.r.o., 2017. s. 1-37. ISSN 2336-1662. ISBN 978-80-7592-002-7.

BAUER, J. Induction Machine Island Mode Working Generator with Matrix Converter. In: PROCEEDINGS OF THE 2017 18TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017-05-17/2017-05-19. New York: IEEE, 2017. s. 156-160. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-5090-6406-9. DOI 10.1109/EPE.2017.7967326.

Výzkumné zprávy

LETTL, J. Doplnění studie napájecích zdrojů pro tokamak COMPASS-U (revize 1). [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. VZ470/K13114/17.

ZOUBEK, O. et al. Research Report JC2017-TCU-0035. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-TCU-0035.

ZOUBEK, O. et al. Research Report JC2017-TCU-0028. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-TCU-0028.

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Moderní způsoby řízení pohonu s asynchronním motorem. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. VZ471/K13114/17.

ZOUBEK, O. Research Report JC2016-TCU-0032. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2016-TCU-0032.

PAVELKA, J. a J. ZDĚNEK. Research Report JC2017-0100. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-0100.

PAVELKA, J. a J. BAUER. Research Report JC2017-0101. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-0101.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2017-TCU-0029. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-TCU-0029.

MUSIL, T. et al. Research Report JC2017-TCU-0026. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-TCU-0026.

KOBRLE, P., T. KOŠŤÁL a T. MUSIL. Research Report JC2017-TCU-0031. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-TCU-0031.

PAVELKA, J. et al. Assessing the feasibility of energy routers topologies. [Výzkumná zpráva] Praha 1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017. Zpráva č. VZ469/K13114/17.

PAVELKA, J. et al. Research Report JC2017-0102. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-0102.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2017-TCU-0047. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-TCU-0047.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2017-TCU-0030. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-TCU-0030.

ZOUBEK, O. et al. Research Report JC2016-TCU-0023. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2016-TCU-0023.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2017-TCU-0027. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-TCU-0027.

ZDĚNEK, J. Research Report JC2017-TCU-0037. [Výzkumná zpráva] 2017. Zpráva č. JC2017-TCU-0037.

Stránka vytvořena 04.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.