13000 / 13114 - Publikace - 2019

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska. Původci: P. PECHOVÁ et al. Česká republika. Patent CZ 307682. 2019-01-03. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307682.pdf

Články v ostatních periodikách

ŠIMEK, P., J. ŠKRAMLÍK a V. VALOUCH. A frequency locked loop strategy for synchronization of inverters used in distributed energy sources. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2019, 107 120-130. ISSN 0142-0615. DOI 10.1016/j.ijepes.2018.11.004.

Stránka vytvořena 26.03.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.