13000 / 13114 - Publikace - 2019

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ŠIMEK, P., J. ŠKRAMLÍK a V. VALOUCH. A frequency locked loop strategy for synchronization of inverters used in distributed energy sources. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2019, 107 120-130. ISSN 0142-0615. DOI 10.1016/j.ijepes.2018.11.004.

YANG, X. et al. Virtual Impedance Sliding Mode Control-Based MMC Circulating Current Suppressing Strategy. IEEE Access. 2019, 7 26229-26240. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2900471.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska. Původci: P. PECHOVÁ et al. Česká republika. Patent CZ 307682. 2019-01-03. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307682.pdf

Články v ostatních periodikách

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Modernization of Drive System of Experimental Electric Vehicle. Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(1), 4-7. ISSN 1805-3386. Dostupné z: http://www.transoneleng.org/2019/20191b.pdf

LIPČÁK, O., J. BAUER a P. KOBRLE. Offline Method for Determination of Nonlinear Dependence of Induction Machine Magnetising Inductance Utilising Parallel Operation of Current and Voltage Model. IET Power Electronics. 2019, ISSN 1755-4543. DOI 10.1049/iet-pel.2018.6321. Dostupné z: https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-pel.2018.6321

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LETTL, J., J. PAVELKA a J. BAUER. Výkonová elektronika. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2019. ISBN 978-80-01-06514-3.

Stati ve sbornících konferencí

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Capability of Predictive Torque Control Method to Control DC-link Voltage Level in Small Autonomous Power System with Induction Generator. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Ostrava, 2018-09-11/2018-09-13. Cham: Springer, 2019. s. 769-777. sv. 554. ISBN 978-3-030-14907-9.

LIPČÁK, O. Observer-Based Identification of Nonlinear Magnetizing Inductance of Induction Machine. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 273-274. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

LIPČÁK, O. a J. BAUER. Optimization of Voltage Model for MRAS Based Sensorless Control of Induction Motor. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Ostrava, 2018-09-11/2018-09-13. Cham: Springer, 2019. s. 758-768. sv. 554. ISBN 978-3-030-14906-2. DOI 10.1007/978-3-030-14907-9_73.

Stránka vytvořena 23.08.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.