13000 / 13114 - Publikace - 2019

13000 / 13114 - katedra elektrických pohonů a trakce

Publikační činnost 2019

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ŠIMEK, P., J. ŠKRAMLÍK a V. VALOUCH. A frequency locked loop strategy for synchronization of inverters used in distributed energy sources. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. 2019, 107 120-130. ISSN 0142-0615. DOI 10.1016/j.ijepes.2018.11.004.

YANG, X. et al. Virtual Impedance Sliding Mode Control-Based MMC Circulating Current Suppressing Strategy. IEEE Access. 2019, 7 26229-26240. ISSN 2169-3536. DOI 10.1109/ACCESS.2019.2900471.

LIPČÁK, O., J. BAUER a P. KOBRLE. Offline method for determination of non-linear dependence of machine magnetising inductance utilising parallel operation of current and voltage model. IET Power Electronics. 2019, 12(11), 2843-2850. ISSN 1755-4535. DOI 10.1049/iet-pel.2018.6321.

Patenty a užitné vzory

České vysoké učení technické v Praze. Pohyblivá naklápěcí hasicí tryska. Původci: P. PECHOVÁ et al. Česká republika. Patent CZ 307682. 2019-01-03. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307682.pdf

Články v ostatních periodikách

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Modernization of Drive System of Experimental Electric Vehicle. Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(1), 4-7. ISSN 1805-3386. Dostupné z: http://www.transoneleng.org/2019/20191b.pdf

PICHLÍK, P. Summary of the Modern Wheel Slip Controller Principles. Transaction on Electrical Engineering. 2019, 8(2), 26-31. ISSN 1805-3386. DOI 10.14311/TEE.2019.2.026.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

LETTL, J., J. PAVELKA a J. BAUER. Výkonová elektronika. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2019. ISBN 978-80-01-06514-3.

Stati ve sbornících konferencí

KARLOVSKÝ, P. a J. LETTL. Capability of Predictive Torque Control Method to Control DC-link Voltage Level in Small Autonomous Power System with Induction Generator. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Ostrava, 2018-09-11/2018-09-13. Cham: Springer, 2019. s. 769-777. sv. 554. ISBN 978-3-030-14907-9.

LI, Z. et al. Improved Modular Multilevel Converter with Symmetrical Integrated Super Capacitor Energy Storage System for Electrical Energy Router Application. In: Proceedings of 2019 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition. IEEE Energy Conversion Congress & Expo, Baltimore, 2019-09-29/2019-10-03. Stoughton: The Printing House Inc., 2019. s. 5365-5372. ISBN 978-1-7281-0394-5.

PICHLÍK, P. Evaluation of Phase Shift in Electric Drive by Kalman Filter for Wheel Slip Control. In: 2019 International Conference on Applied Electronics. 24th International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2019-09-10/2019-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. s. 127-130. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-261-0812-2. DOI 10.23919/AE.2019.8866989.

PICHLÍK, P. Locomotive Wheel Slip Controller based on Power Dissipation in Wheel-rail Contact. In: 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE). Nový Smokovec, The High Tatras, 2019-09-24/2019-09-26. Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 211-216. ISSN 1339-3944. ISBN 978-1-7281-0389-1. DOI 10.1109/EDPE.2019.8883900.

LIPČÁK, O. Observer-Based Identification of Nonlinear Magnetizing Inductance of Induction Machine. In: Proceedings of the International Student Scientific Conference Poster – 23/2019. 23rd International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2019, ČVUT FEL, Technická 2, Praha 6, 2019-05-23. Praha: ČVUT FEL, Středisko vědecko-technických informací, 2019. s. 273-274. 1. sv. 1. ISBN 978-80-01-06581-5. Dostupné z: http://poseidon2.feld.cvut.cz/conf/poster/

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Experimentální elektromobil pro výuku. In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Plzeň, 2019-06-11/2019-06-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. ISBN 978-80-02-02860-4.

SKAROLEK, P. a J. LETTL. Tracking Deadtime Algorithm for GaN DC/DC Converter. In: 2019 International Conference on Applied Electronics. 24th International Conference on Applied Electronics, Pilsen, 2019-09-10/2019-09-11. Pilsen: University of West Bohemia, 2019. s. 151-154. ISSN 1339-3944. ISBN 978-80-261-0812-2. DOI 10.23919/AE.2019.8866992.

LIPČÁK, O. a J. BAUER. Identifikace a kompenzace zkreslení výstupního napětí střídače pro bezsenzorově řízený asynchronní motor. In: XXXVI. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ELEKTRICKÝCH POHONECH. Plzeň, 2019-06-11/2019-06-12. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2019. ISBN 978-80-02-02860-4.

LIPČÁK, O. a J. BAUER. Optimization of Voltage Model for MRAS Based Sensorless Control of Induction Motor. In: Lecture Notes in Electrical Engineering. Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences: Theory and Application, Ostrava, 2018-09-11/2018-09-13. Cham: Springer, 2019. s. 758-768. sv. 554. ISBN 978-3-030-14906-2. DOI 10.1007/978-3-030-14907-9_73.

SKAROLEK, P. a J. LETTL. GaN Transistors Cooling Options Comparison. In: 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE). Nový Smokovec, The High Tatras, 2019-09-24/2019-09-26. Košice: Technical University of Košice, 2019. s. 323-326. ISSN 1339-3944. ISBN 978-1-7281-0389-1. DOI 10.1109/EDPE.2019.8883894. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8883894

Stránka vytvořena 20.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.