13000 / 13115 - Granty - 2009

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Projekty podporované granty 2009

Doležel, I.: Pokročilé algoritmy pro řešení sdružených úloh v elektromagnetismu
2007 - 2009, GA102/07/0496
Doležel, I.: Matematické a počítačové modelování vybraných průmyslových procesů s elektromagnetickým ovlivňováním roztavených kovů
2008 - 2009, MEB050807
Habel, J.: 942522-K13115-RP Laboratoř svět.,osvětl.,proj. a z
2009 - 2009, -RP Laborator
Kubín, P.: ENFUGEN - Rozšiřování palivových článků a kooperace při výzkumu vodíkových technologií
2006 - 2009, SES6-CT-2004-510435 SSA
Tlustý, J.: Metody optimalizace umístění a řídicí strategie prvků flexibilních střídavých přenosových systémů
2007 - 2010, IAA200760703
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.