13000 / 13115 - Granty - 2010

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Projekty podporované granty 2010

Musil, L.: Návrh a analýza fotovoltaicko-termických koncentrátorových systémů
2010 - 2010, SGS10/067/OHK3/1T/13
Procházka, R.: Zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti elektrárenských provozů
2010 - 2011, SGS10/165/OHK3/2T/13
Švec, J.: Systémy WAMPAC s podporou synchrofázorových měření
2010 - 2011, SGS10/166/OHK3/2T/13
Tlustý, J.: Metody optimalizace umístění a řídicí strategie prvků flexibilních střídavých přenosových systémů
2007 - 2010, IAA200760703
Tlustý, J.: Fermi2010 - Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol
2010 - 2012, CZ.2.17/3.1.00/32196
Stránka vytvořena 18.07.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.