13000 / 13115 - Granty - 2012

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Projekty podporované granty 2012

Doležel, I.: Nové adaptivní monolitické metody vyšších řádů pro numerické řešení evolučních multifyzikálních problémů v elektrotechnice
2011 - 2015, GAP102/11/0498
Morte, M.: Možnosti provozu stand-alone systémů využívajících palivové články v regionálních energetických mixech v ČR
2012 - 2012, SGS12/068/OHK3/1T/13
Müller, Z.: Centrum pokročilých jaderných technologií
2012 - 2019, TE01020455
Musil, L.: Postup určení přímé a nepřímé složky slunečního záření a efektivní sálavé výpočtové teploty oblohy
2011 - 2012, SGS11/121/OHK3/2T/13
Procházka, R.: Frekvenční dielektrická spektroskopie a její využití pro diagnostiku izolačních systémů
2012 - 2013, SGS12/138/OHK3/2T/13
Švec, J.: Partnerství v jaderné energetice nové generace
2011 - 2014, CZ.1.07/2.4.00/17.0116
Švec, J.: Distribuční soustavy s rozptýlenými filtry pro zvýšení spolehlivosti a kvality elektrické energie
2012 - 2013, SGS12/139/OHK3/2T/13
Tlustý, J.: Fermi2010 - Inovace studia jaderné energetiky prohloubením spolupráce pracovišť pražských vysokých škol
2010 - 2012, CZ.2.17/3.1.00/32196
Tlustý, J.: Výzkum a vývoj efektivní kombinované výroby elektrické energie a tepelné energie s ověřením této technologie
2012 - 2014, FR-TI4/692
Zálešák, J.: Komplexní hodnocení osvětlení v budovách z hlediska kvality a energetické náročnosti
2012 - 2013, SGS12/140/OHK3/2T/13
Stránka vytvořena 03.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.