Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13115 - Granty - 2018

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Projekty podporované granty 2018

Müller, Z.: Analýza přenosových a distribučních systémů s prvky FACTS
2017 - 2019, SGS17/181/OHK3/3T/13
Müller, Z.: Umwelteverträglichkeit von Transformatorenölen - alternative Isolierflüssigkeiten
2017 - 2020,
Tlustý, J.: Centrum pokročilých jaderných technologií
2012 - 2019, TE01020455
Stránka vytvořena 19.01.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.