Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13115 - Publikace - 2008

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

HABEL, J., P. ŽÁK a T. SOUSEDÍK. The issue of environmental qualities of lighting. Przeglad Elektrotechniczny. 2008, 84(8), 61-64. ISSN 0033-2097.

ŠOLÍN, P., J. ČERVENÝ a I. DOLEŽEL. Arbitrary-Level Hanging Nodes and Automatic Adaptivity in the hp-FEM. Mathematics and Computers in Simulation. 2008, 77(01), 117-132. ISSN 0378-4754.

DOLEŽEL, I. et al. Limit Operation Regimes of Actuators Working on Principle of Thermoelasticity. IEEE Transactions on Magnetics. 2008, 44(6), 810-813. ISSN 0018-9464.

KUS, P., P. ŠOLÍN a I. DOLEŽEL. Solution of 3D Singular Electrostatic Problems Using Adaptive hp-FEM. COMPEL. 2008, 27(4), 939-945. ISSN 0332-1649.

Články v ostatních periodikách

DOLEŽEL, I. et al. A Study of Appropriate Arrangement of Thermoelastic Actuator. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2008, 7(1-2), 128-133. ISSN 1336-1376.

SEMANČÍK, P., R. CIMBALA a K. ZÁLIŠ. Thermal - Oxidation Stability of Insulating Fluids. Acta Polytechnica. 2008, 48(4), 30-33. ISSN 1210-2709.

DOLEŽEL, I., P. KARBAN a M. DONÁTOVÁ. Integrodifferential Approach to Modelling of Continual Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Bodies. Acta Technica CSAV. 2008, 53(2), 173-192. ISSN 0001-7043.

MUSIL, L. Novel Transformation of Materiál Parameters for berger Discretisation of Very Thin Skin Depth and its Applications. Acta Technica CSAV. 2008, 53(2), 141-157. ISSN 0001-7043.

HABEL, J. Základy světelné techniky (Viditelné záření). Světlo. 2008, 11(4), 40-41. ISSN 1212-0812.

SÝKORA, T. Připojování větrných elektráren do distribuční sítě. Energie 21. 2008, 1(12), 17-20. ISSN 1803-0394.

PETRUŽELA, I. Význam myšlenkových modelů při řízení elektrizačnaích soustav. Energetika. 2008, 58(6), 158-163. ISSN 0375-8842.

HABEL, J. Základy světelné techniky - (Zrak a vidění, 2. část). Světlo. 2008, 11(6), 52-55. ISSN 1212-0812.

BARTOŠ, S. et al. Theoretical and Experimental Investigation of Parasitic Effects in Induction Motor Drives Supplied from Semiconductor Inverters. Acta Electrotechnica et Informatica. 2008, 8(4), 3-9. ISSN 1335-8243.

HABEL, J. Základy světelné techniky - (Zrak a vidění, 1. část). Světlo. 2008, 11(5), 53-55. ISSN 1212-0812.

MGAYA, E. a Z. MÜLLER. The Impact of Connecting Distributed Generation to the Distribution System. Acta Polytechnica. 2008, 2007(4-5), 96-101. ISSN 1210-2709.

BERANOVÁ, L. a K. ZÁLIŠ. Měření výbojové činnosti a jeho význam v elektrodiagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení. Technická diagnostika. 2008, XVII(z1), 12. ISSN 1210-311X.

BERANOVÁ, L. a K. ZÁLIŠ. Partial Discharge Measurement in Operation: Problems with Disturbances and their Removing. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2008, 2008(1-2), 125-127. ISSN 1336-1376.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Electrical Engineering, Its Terminology and Its Reflection In Czech Literature. In: ŠTAIF, J., ed. Prager WISOHIM - Prague ESHP. Praha: Karolinum, 2008. p. 105-127. ISBN 978-80-7308-232-1.

SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. ISBN 978-80-254-2293-9.

MIKEŠ, J. a M. EFMERTOVÁ. Elektřina na dlani. Praha: Milpo-Media, 2008. ISBN 978-80-87040-08-9.

Stati ve sbornících konferencí

CIMBOLINEC, I. Provozování dlouhých vývodů sítí nízkého napětí v distribučních soustavách. In: Sborník konference CIRED 2008. CIRED 2008, Tábor, 2008-11-04/2008-11-05. Praha: CIRED, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-254-2790-3.

BOUČEK, S. Příspěvek k bezpečnosti a spolehlivosti jaderných elektráren. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

PROCHÁZKA, R. a J. HLAVÁČEK. Měření redukčního činitele silnoproudých vysokonapěťových kabelů v širším frekvenčním spektru. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I. et al. Actuators Based on Principle of Thermoelasticity for Producing Extreme Forces. In: Symposium on Electric Machines and Drives, Power Electronics and Drive Control 2008. Symposium on Electric Machines and Drives, Power Electronics and Drive Control 2008, Praha, 2008-09-30/2008-10-02. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2008. p. 13-17. ISBN 978-80-87012-13-0.

MÜLLER, Z. et al. The Hydro Power Plant Dynamics Simulation. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

MGAYA, E. et al. The Power System Stability Analysis Using Simplified Dynamic Equivalents. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

LEUBNER, K. a D. KOLÁŘ. Electrodynamic Acceleration of Electrically Conductive Bodies. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

DONÁTOVÁ, M. et al. Effective Design of Field Coils for Magnetohydrodynamic Pumps of Liquid Metals. In: Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. XIII conference ZKwE'08, Poznaň, 2008-04-14/2008-04-16. Poznaň: Poznan University of Technology, 2008. p. 17-18. ISBN 978-83-89333-19-3.

MIKEŠ, J. a R. PROCHÁZKA. Modeling of the Surge Voltage Phenomenon in Transformer Windings. In: Riadenie v energetike '08. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. p. 1-8. ISBN 978-80-227-2883-6.

HOLEC, P. a J. HABEL. Matematický model odrazných vlastností povrchů vozovek. In: Kurz osvětlovací techniky XXVI. Kurz osvětlovací techniky XXVI, Kouty nad Desnou, 2008-10-06/2008-10-08. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 74-77. ISBN 978-80-248-1851-1.

TLUSTÝ, J. et al. Šíření flickeru od obloukové pece v průmyslových sítích. In: Sborník VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích. VIII. Konference Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích, Brno, 2008-11-27/2008-11-28. Praha: ELCOM, a.s., 2008. p. 1-10. ISBN 978-80-254-3821-3.

PETRUŽELA, I. Význam myšlenkových modelů pro snížení výskytu poruch při řízení elektrizační soustavy. In: Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy. Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy, Poděbrady, 2008-11-25/2008-11-26. Praha: EGÚ Praha Engineering a.s., 2008. p. 1-8.

DOLEŽAL, J. Torzní kmity velkých energetických jednotek. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-15. ISBN 978-80-254-2293-9.

BOUČEK, S. Jaderná energetika v ČR - Současnost a budoucnost. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-5. ISBN 978-80-254-2293-9.

NAJMAN, R. et al. Nalezení závislosti magnetického toku na proudu v časové oblasti z naměřené závislosti. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

NAJMAN, R. et al. Návrh rychlého zmrazení knih pomocí kapalného dusíku. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-8. ISBN 978-80-254-2293-9.

SÝKORA, T. Zapojení zdrojů využívajících biomasu do elektrizační soustavy. In: Integrace decentralizované výroby elektřiny v České republice. Integrace decentralizované výroby elektřiny v České republice, Praha, 2008-04-09. Praha: Enviros, 2008.

NOVOTNÝ, T. a J. KYNCL. The Identification of H-matrix Describing HV Lines from Measured Data. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 201-203. ISBN 978-80-214-3650-3.

TLUSTÝ, J. a J. ŠVEC. Active Power Filter in an Industrial Power System. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 97-102. ISBN 978-80-214-3650-3.

KARBAN, P., I. DOLEŽEL a P. ŠOLÍN. Simulation of Continual Induction Heating of Nonferromagnetic Bodies. In: Electricity Applications in Modern World. Electricity applications in modern world, Krakow, 2008-05-19/2008-05-21. Silesian University of Technology, 2008. p. 75-76. ISBN 83-88415-80-8.

HLAVÁČEK, J., R. PROCHÁZKA a V. KVASNIČKA. Analysis of Discretized Rogowski Coil Signal. In: Riadenie v energetike '08. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-227-2883-6.

DOLEŽEL, I., M. DONÁTOVÁ a P. KARBAN. Dynamic Characteristics of Thermoelastic Actuators. In: International Conference on Electrical Machines and Systems 2008 (ICEMS 2008). International Conference on Electrical Machines and Systems 2008, Wu-han, 2008-10-17/2008-10-20. Huazhong: Huazhong University of Science and Technology, 2008. p. 1-5. ISBN 978-7-5062-9221-4.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Význam integrálních charakteristik pro návrh osvětlení. In: Kurz osvětlovací techniky XXVI. Kurz osvětlovací techniky XXVI, Kouty nad Desnou, 2008-10-06/2008-10-08. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 50-58. ISBN 978-80-248-1851-1.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Důsledky mezopického vidění pro praxi. In: Technika osvětlování XXIII. Technika osvětlování XXIII, Nečtiny, 2008-05-22/2008-05-23. Plzeň: Česká společnost pro osvětlování, 2008. p. 6-14. ISBN 978-80-7043-673-8.

ZÁLIŠ, K. a L. KARASOVÁ-BERANOVÁ. Problémy měření částečných výbojů: Eliminace rušení. In: Sborník konference Elektrické pohony a výkonová elektronika (EPVE) 2008. Elektrické pohony a výkonová elektronika, Brno, 2008-11-11/2008-11-12. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-7204-603-4.

BRETTSCHNEIDER, Z. a J. ZAJAC. Model napájecího systému pro tokamak COMPASS-D. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-10. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽAL, J. a T. DOHNÁLEK. Testování filtrů elektrických ochran. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-8. ISBN 978-80-254-2293-9.

KOLÁŘ, D. a K. LEUBNER. Electrodynamic Levitation of Nonferromagnetic Electrically Conductive Bodies. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

MIKEŠ, J. Active lightning protection devices. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 1-7.

DOLEŽEL, I. et al. Coupled Analysis of a 3-Phase Linear Actuator. In: International Conference on Electrical Machines and Systems 2008 (ICEMS 2008). International Conference on Electrical Machines and Systems 2008, Wu-han, 2008-10-17/2008-10-20. Huazhong: Huazhong University of Science and Technology, 2008. p. 3740-3745. ISBN 978-7-5062-9221-4.

HANUŠ, R. et al. Vliv zemnících lan na ztráty v systému a činnost ochran. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 239-242. ISBN 978-80-214-3650-3.

SÝKORA, T., Z. MÜLLER a J. TLUSTÝ. Technologie vnitrozemských větrných elektráren a jejich vliv na elektrickou síť a životní prostředí. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-13. ISBN 978-80-254-2293-9.

ŠEFRÁNEK, J. a J. TŮMA. Možnosti pro zvýšení efektivnosti a úspor při výrobě a využití elektrické energie. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

KYNCL, J. Some Remarks on Electric Heating System Design. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 393-396. ISBN 978-80-214-3650-3.

MGAYA, E. et al. Evaluation of Reliability in Electric Power System. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 269-271. ISBN 978-80-214-3650-3.

DIALLO, O. a L. HONG THAI. Reliability Evaluation in Electric Power Systems. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I. et al. Utilization of MHD Pumps of Molten Metal for Cooling of High-Temperature Nuclear Reactors. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

ŠKRAMLÍK, J., V. VALOUCH a J. TLUSTÝ. Control Strategy of Hybrid Power Filter under Distributed Voltage System Condition. In: 2008 IEEE 25-th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel. 2008 IEEE 25-th CONVENTION OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS IN ISRAEL, Eilat, 2008-12-03/2008-12-05. Tel Aviv: IEEE, 2008. p. 115-120. ISBN 978-1-4244-2482-5.

TLUSTÝ, J. et al. Hodnocení míry flickeru v průmyslových sítích. In: Sborník konference CIRED 2008. CIRED 2008, Tábor, 2008-11-04/2008-11-05. Praha: CIRED, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-254-2790-3.

ŠEFRÁNEK, J. Vyhodnocení plnění standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice. In: Sborník konference CIRED 2008. CIRED 2008, Tábor, 2008-11-04/2008-11-05. Praha: CIRED, 2008. ISBN 978-80-254-2790-3.

SÝKORA, T., J. ŠEFRÁNEK a J. TŮMA. Zapojení elektráren na biomasu do elektrické sítě. In: JIROUŠ, F., ed. Energetika a biomasa. Konference energetika a biomasa, Praha, 2008-02-19/2008-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2008. p. 113-120. ISBN 978-80-01-04017-1.

ZEMAN, P. a J. ZETKA. Struktura dispečinku ČEZ. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I., P. KARBAN a B. ULRYCH. Computer Simulation of Operation Characteristics of Thermoelastic Actuators. In: Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. XIII conference ZKwE'08, Poznaň, 2008-04-14/2008-04-16. Poznaň: Poznan University of Technology, 2008. p. 68-79. ISBN 978-83-89333-19-3.

SANTARIUS, P., J. TLUSTÝ a V. VALOUCH. Harmonic Voltage Mitigation in Power Systems by Using Cooperative Control of Active Power Filters without Mutual Communication. In: IEEE International Conference on Industrial Technology. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY, Chengdu, 2008-04-21/2008-04-24. New York: IEEE, 2008. p. 1-6. ISBN 978-1-4244-1706-3.

BÁLSKÝ, M. a J. HABEL. Rušivé světlo nad areálem ČVUT. In: Kurz osvětlovací techniky XXVI. Kurz osvětlovací techniky XXVI, Kouty nad Desnou, 2008-10-06/2008-10-08. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 10-14. ISBN 978-80-248-1851-1.

NAJMAN, R., J. KAŠPAR a T. VYHLÍDKO. Vliv zateplení objektu na ekonomiku provozu tepelného čerpadla. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-16. ISBN 978-80-254-2293-9.

BARGLIK, J. et al. Simultaneous Effects of Convection and Thermal Radiation as a Generalized Boundary Condition of Temperature Fields of Bodies in Unbounded Gas Media. In: Electricity Applications in Modern World. Electricity applications in modern world, Krakow, 2008-05-19/2008-05-21. Silesian University of Technology, 2008. p. 129-130. ISBN 83-88415-80-8.

DONÁTOVÁ, M. et al. Integrodifferential Model of Induction Heating of Nonmag-netic Cylindrical Billet Rotating in Uniform Magnetic Field. In: 9th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 9th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering" CPEE 2008, Alushta, 2008-09-16/2008-09-20. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2008. p. 53-55.

HABEL, J., P. ŽÁK a T. SOUSEDÍK. The issue of environmental qualities of lighting. In: Lumen V4. Lumen V4, Szczyrk, 2008-09-17/2008-09-19. Szczyrk: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2008. p. 1-4.

MGAYA, E. et al. Analysis Of The Power System Stability Using Simplified Dynamic Equivalents. In: Control of Power Systems 2008. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Bratislava: Slovak University of Technology, 2008. p. 1-8. ISBN 978-80-227-2883-6.

TLUSTÝ, J. et al. Hodnocení flickeru v průmyslových sítích. In: Kurz osvětlovací techniky XXVI. Kurz osvětlovací techniky XXVI, Kouty nad Desnou, 2008-10-06/2008-10-08. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. p. 301-305. ISBN 978-80-248-1851-1.

MIKEŠ, J. a V. KVASNIČKA. Vícevrstvá vinutí cívek u vysokonapěťových transformátorů. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

NOVOTNÝ, T. Identifikace H-matice popisující vedení z naměřených hodnot. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I. et al. The Coupled Problems in Power Engineering Applications. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 385-392. ISBN 978-80-214-3650-3.

TŮMA, J. Future of Electrical Power Engineering in the Czech Republic. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 247-254. ISBN 978-80-214-3650-3.

BARTOŠ, S. et al. Coupled Analysis of a 3-Phase Linear Actuator. In: International Conference on Electrical Machines and Systems 2008 (ICEMS 2008). International Conference on Electrical Machines and Systems 2008, Wu-han, 2008-10-17/2008-10-20. Huazhong: Huazhong University of Science and Technology, 2008. p. 1-6. ISBN 978-7-5062-9221-4.

DOLEŽEL, I. et al. Pumps of Molten Metal Based on Magnetohydrodynamic Principle for Cooling High-Temperature Nuclear Reactors. In: 9th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 9th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering" CPEE 2008, Alushta, 2008-09-16/2008-09-20. Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2008. p. 56-58.

TLUSTÝ, J. a V. VALOUCH. Modeling and Implementation of Renewable Energy Sources to Distribution Systems. In: ICREPQ 2008 - International Conference on Renewable Energies and Power Quality. INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY, Santander, 2008-03-12/2008-03-14. Barcelona: EA4EPQ, 2008. p. 1-6. ISBN 978-84-611-9289-2.

HLAVÁČEK, J. et al. The Rogowski Coil Design Software. In: 16th IMEKO TC4 International Symposium. 16th IMEKO TC4 International Symposium - Exploring New Frontiers of Instrumentation and Methods for Electrical and Electronic Measurements, Florence, 2008-09-22/2008-09-24. Florence: University of Florence, Faculty of Engineering and Faculty of Economics, 2008. p. 295-300. ISBN 978-88-903149-3-3.

MGAYA, E., J. TLUSTÝ a Z. MÜLLER. Use of Simplified Dynamic Equivalent for the Power System Stability Analysis. In: ANDERSON, G.O., ed. Power and Energy Systems - AfricaPES 2008. The 2nd IASTED Africa Conference on Power and Energy System, Gaborone, 2008-09-08/2008-09-10. Calgary: IASTED / Acta Press, 2008. p. 64-69. ISBN 978-0-88986-761-1.

ŠEFRÁNEK, J. Decentralizovaná výroba a užití OZE. In: Proceedings of the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. ELECTRIC POWER ENGINEERING 2008, Brno, 2008-05-13/2008-05-15. Brno: Brno University of Technology, 2008. p. 87-90. ISBN 978-80-214-3650-3.

WILLMANN, B. et al. Vliv změn v energetickém prostředí na spolehlivost sítí. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-254-2293-9.

BERANOVÁ, L. a K. ZÁLIŠ. Měření výbojové činnosti a jeho význam v elektrodiagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení. In: 27. mezinárodní konference DIAGO 2008. 27. mezinárodní konference DIAGO 2008 - Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení, Rožnov pod radhoštěm, 2008-02-05/2008-02-06. Zlín - Malenovice: Asociace technických diagnostiků ČR, 2008. p. 34-39. ISSN 1210-311X.

ZÁLIŠ, K. a L. BERANOVÁ. Význam měření výbojové činnosti v diagnostice izolačních systémů elektrických strojů a zařízení. In: Proceedings of the 7th International Conference ELEKTRO 2008. 7. medzinárodná konferencia Elektro 2008, Žilina, 2008-05-20/2008-05-21. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2008. p. 108-111. ISBN 978-80-8070-845-0.

MUSIL, L. a M. MÜLLER. New Library for Design of Cross-Section of Transformers Cores in Mathematica. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-3. ISBN 978-80-254-2293-9.

DONÁTOVÁ, M., P. KARBAN a I. DOLEŽEL. Induction Heating of Long Aluminium Billets Rotating in Uniform Magnetic Field. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

SÝKORA, T., J. ŠVEC a J. TŮMA. Fuel Cells - New Sources in Power Systems. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOLEŽEL, I. et al. Dynamic Behavior of Actuator Working on Principle of Thermoelasticity. In: Proceedings of the 2008 International Conference on Electrical Machines. International Conference on Electrical Machines 2008, Vilamoura, 2008-09-06/2008-09-09. Piscataway: IEEE, 2008. p. 1-4. ISBN 978-1-4244-1736-0.

DOLEŽEL, I. et al. Possibility of MHD-Based Pumping of Cooling Media (Molten Pb) in Nuclear Reactors of Fourth Generation. In: IC-SPETO 2008. IC-SPETO 2008, Gliwice, 2008-05-28/2008-05-31. Gliwice: Silesian Technical University, 2008. p. 5-6. ISBN 978-83-85940-30-2.

PROCHÁZKA, R. a J. HLAVÁČEK. The Impedance Characteristics Usage in High Frequency Transformer Model. In: Riadenie v energetike '08. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. p. 1-5. ISBN 978-80-227-2883-6.

Dizertace

MGAYA, E. Dynamic Behavior of Electrical Power Systems with Distributed Generations. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

ZETKA, J. Návrh optimálního způsobu řízení výroby elektrické energie. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

MUSIL, L. Pokročilé metody v modelování indukčních zařízení. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

LITRIČIN, D. A Renewable Energy Source for Supplying Electricity to a Low Energy Building. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

Výzkumné zprávy

STARÝ, O. et al. Posouzení kvality optimalizačního modelu výroby elektřiny a tepla v PT, a. s. 2008. 9999.

Stránka vytvořena 17.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.