13000 / 13115 - Publikace - 2009

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2009

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

PETRUŽELA, I. Role of Operators During Power System Blackouts. Journal of Electrical Engineering. 2009, 60(3), 173-176. ISSN 1335-3632.

DONÁTOVÁ, M. et al. Integrodifferential model of induction heating of nonmagnetic cylindrical billet rotating in uniform magnetic field. Przeglad Elektrotechniczny. 2009, 85(4), 16-18. ISSN 0033-2097.

PETRUŽELA, I. Operator's Mental Model of Island Power System. Journal of Electrical Engineering. 2009, 60(5), 291-294. ISSN 1335-3632.

DOLEŽEL, I. et al. Pumps of molten metal based on magnetohydrodynamic principle for cooling high-temperature nuclear reactors. Przeglad Elektrotechniczny. 2009, 85(4), 13-15. ISSN 0033-2097.

Články v ostatních periodikách

HABEL, J. Základy světelné techniky 3: Světelnětechnické veličiny, 2. část. Světlo. 2009, 12(2), 52-57. ISSN 1212-0812.

ŠEFRÁNEK, J. Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice za rok 2008. Energetika. 2009, 59(12), 505-508. ISSN 0375-8842.

PANTELYAT, M. G. et al. Coupled electromagneto-thermo-mechanical analysis of selected electrical and electromechanical devices. Acta Technica CSAV. 2009, 54(3), 292-323. ISSN 0001-7043.

HABEL, J. Základy světelné techniky 5: Základy nauky o barvě, 1. část. Světlo. 2009, 12(5), 64-66. ISSN 1212-0812.

BÁLSKÝ, M. a J. HABEL. Modernizace goniofotometru. Světlo. 2009, 12(4), 54-57. ISSN 1212-0812.

HABEL, J. Základy světelné techniky 4: Základy fotometrie, 1. část. Světlo. 2009, 12(3), 44-48. ISSN 1212-0812.

OPREA, D. The ways for energy conservation by energy production and consumption of electric energy. Meridián Ingineresc. 2009, 2009(4), 60-63. ISSN 1683-853X.

LEUBNER, K. Electromagnetic acceleration of ferromagnetic bodies. Acta Technica CSAV. 2009, 49(2009/12), 343-357. ISSN 0001-7043.

KARBAN, P. a I. DOLEŽEL. Integrodifferential model of pulse current in long massive nonferromagnetic cylindrical conductor. Acta Technica CSAV. 2009, 54(2), 161-178. ISSN 0001-7043.

WILLMANN, B. a Z. MÜLLER. Vliv větrných elektráren na provoz elektroenergetické soustavy ČR. EE - Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. 2009, 15(2), 32-35. ISSN 1335-2547.

WILLMANN, B., Z. MÜLLER a J. ŠVEC. Některé názory na pravděpodobný rozvoj slunečních elektráren v ČR. EE - Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. 2009, 15(6), 37-40. ISSN 1335-2547.

ZÁLIŠ, K. a L. KARASOVÁ. Disturbance influence on partial discharge measurement and methods of its elimination in case of digital data processing. Acta Technica CSAV. 2009, 25(2), 139-159. ISSN 0001-7043.

HABEL, J. Základy světelné techniky 3: Světelnětechnické veličiny, 1. část. Světlo. 2009, 12(1), 40-43. ISSN 1212-0812.

HABEL, J. Základy světelné techniky 4: Základy fotometrie, 2. část. Světlo. 2009, 12(4), 50-53. ISSN 1212-0812.

HABEL, J. Základy světelné techniky 5: Základy nauky o barvě, 2. část. Světlo. 2009, 12(6), 53-57. ISSN 1212-0812.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

DOLEŽEL, I., P. KARBAN a P. ŠOLÍN. Integral methods in low-frequency electromagnetics. Hoboken, NJ: Wiley-InterScience, 2009. ISBN 978-0-470-19550-5.

Stati ve sbornících konferencí

BOUČEK, S. Možné přístupy ke zvýšení validity měřených procesních dat. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. ISBN 978-80-553-0401-4.

DOLEŽEL, I., B. ULRYCH a V. VALENTA. MHD Pumps of Molten Metals - Innovation of Cooling Loops of High-Temperature Nuclear Reactors. In: Electric Power Engineering 2009. Electric Power Engineering 2009, Kouty nad Desnou, 2009-05-12/2009-05-14. Ostrava: VŠB, 2009. p. 393-398. ISBN 978-80-248-1947-1.

OPREA, D. Conservation of electrical energy. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 1-5.

TLUSTÝ, J. et al. The Monitoring of Power System Events on Transmission and Distribution Level by the use of Phasor Measurement Units (PMU). In: 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED 2009 Prague, Praha, 2009-06-08/2009-06-11. Stevenage: IET Publishing Group, 2009. p. 1-4. ISBN 978-1-84919-125-8.

NOVOTNÝ, T. a J. KYNCL. H Matrix Fault Location Method- Study of the Phasor Measurement Error Influence. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. p. 314-316. ISBN 978-80-553-0401-4.

MÜLLER, Z. et al. Power Flow Control in ES using FACTS Systems. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. p. 427-433. ISBN 978-80-553-0401-4.

DOLEŽEL, I., E. KRONEROVÁ a B. ULRYCH. Induction Thermoelastic Actuator with Controllable Opera-tion Regime. In: XV. International Symposium on Electromagnetic Fields (ISEF 2009). XV. International Symposium on Electromagnetic Fields, Arras, 2009-09-10/2009-09-12. Artois: L'Université d'Artois, 2009. p. 1-7. ISBN 978-2-84832-115-8.

ČERVENÝ, J. et al. Flow of molten metal in a pipe driven by electromagnetic field. In: 11th Spanish Portuguese Conference On Electrical Engineer-ing (11CHLIE). 11th Spanish-Portuguese Conference in Electrical Engineering, Zaragoza, 2009-07-01/2009-07-04. Vigo: Universidad de Vigo, 2009. p. 1-7. ISBN 84-613-2234-3.

MIKEŠ, J., V. KVASNIČKA a T. KLOUČEK. Fyzikální model úderu blesku do objektu. In: Diagnostika '09. Diagnostika '09, Srní, 2009-09-09/2009-09-11. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. p. 274-278. ISBN 978-80-7043-793-3.

LEUBNER, K. Electromagnetic acceleration of ferromagnetic bodies. In: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering. Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, 2009-09-07/2009-09-09. Plzeň: Západočeská universita, 2009. p. 1-5. ISBN 978-80-7043-821-3.

NAJMAN, R., J. KAŠPAR a T. VYHLÍDKO. Economy and mathematic aspects of heat pumps utilization. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 1-4.

TLUSTÝ, J. et al. Advanced Power System Models for Transient stability analysis. In: CIGRE Symposium on Operation and Development of Power Systems in the New Context. Operation and Development of Power Systems in the New Contex, GUILIN, 2009-10-28/2009-10-30. Paris: Cigre, 2009. p. 1-13. ISBN 978-2-85873-081-0.

OLESCHUK, V., J. TLUSTÝ a V. VALOUCH. Photovoltaic Power Conversion System Based on Cascaded Inverters with Synchronized Space-Vector Modulation. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Valencia, 2009-04-15/2009-04-17. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009. p. 1-5. ISBN 978-84-612-8014-8.

SÝKORA, T. et al. Quality of Supply and Distributed Energy Sources. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. p. 448-453. ISBN 978-80-553-0401-4.

HANUŠ, R. a M. SCHNEIDER. Perspektivy AMM v podmínkách distribučních společností. In: Sborník konference ČK CIRED 2009. Konference ČK CIRED 2009, Tábor, 2009-11-09/2009-11-11. Tábor: Český komitét CIRED, 2009. ISBN 978-80-254-5635-4.

TLUSTÝ, J. et al. Distributed Generation Stability Analysis in Central Bohemia Distribution Networks. In: 20th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED 2009 Prague, Praha, 2009-06-08/2009-06-11. Stevenage: IET Publishing Group, 2009. p. 1-4. ISBN 978-1-84919-125-8.

KROPIK, P. et al. Control of Position by Thermoelasticity. In: XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2009. XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2009, Lübeck, 2009-06-22/2009-06-24. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2009. p. 1-4. ISSN 0932-6022.

DOLEŽEL, I. et al. Inductively Heated Incompressible Flow of Electrically Con-ductive Liquid in Pipe. In: 17th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Field COMPUMAG 2009. 17th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Field COMPUMAG 2009, Florianopolis, 2009-11-22/2009-11-23. Florianopolis: International Compumag Society, 2009. p. 1-7.

KROPÍK, P., D. PÁNEK a I. DOLEŽEL. Using of Thermoelasticity Phenomenon for Precise Position Control. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. p. 391-394. ISBN 978-80-553-0401-4.

KARBAN, P., M. DONÁTOVÁ a I. DOLEŽEL. Integral Model of Induction Heating of Rotating Bodies with Respecting Mechanical Transient. In: International Interdisciplinary PhD Workshop I2PhDW2009. International Interdisciplinary PhD Workshop, Szklarska Poreba, 2009-05-10/2009-05-13. Warsaw: Electrotechnical Institute Warsaw, 2009. p. 1-5.

PROCHÁZKA, R. et al. Rogowski Coil Parameters Verification in Wide Frequency Range. In: Proceedings of the 16th International Symposium on High Voltage Engineering. International Symposium on High Voltage Engineerig, Kapské Město, 2009-08-24/2009-08-28. Cape Town: South Africa Institute of Electrical Engineers (SAIEE), 2009. p. 1-6. ISBN 978-0-620-44585-6.

HABEL, J. a M. BÁLSKÝ. Rozbor nejistot měření čar svítivosti na goniofotometru. In: Kurz osvětlovací techniky XXVII. Kurz osvětlovací techniky XXVII, Kouty nad Desnou, 2009-09-29/2009-10-01. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 59-65. ISBN 978-80-248-2087-3.

DIALLO, O. et al. Dynamic Equivalents in Power System Stability Analysis. In: Electric Power Engineering 2009. Electric Power Engineering 2009, Kouty nad Desnou, 2009-05-12/2009-05-14. Ostrava: VŠB, 2009. p. 357-361. ISBN 978-80-248-1947-1.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Static Characteristics of Components of Controllable Ther-moelastic Actuator. In: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering. Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, 2009-09-07/2009-09-09. Plzeň: Západočeská universita, 2009. p. 1-6. ISBN 978-80-7043-821-3.

ŠEFRÁNEK, J. The Quality of Electricity and its Regulation. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 1-5.

KLIMA, J. et al. Analytical Model and Investigation of a Four-Switch Space-Vector Modulated Hybrid Power Filter with Six-Fold Switching Symmetry. In: International Conference on Renewable Energies and Power Quality. International Conference on Renewable Energies and Power Quality, Valencia, 2009-04-15/2009-04-17. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2009. p. 1-6. ISBN 978-84-612-8014-8.

DOLEŽEL, I. et al. Combined Actuator for Accurate Setting of Position Based on Thermoelasticity Produced by Induction Heating. In: The International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009). The International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009), Tokyo, 2009-11-15. Tokyo: Institute of Electrical Engineers Japan, 2009. p. 1-6. ISBN 978-1-4244-5177-7.

DONÁTOVÁ, M., P. KARBAN a I. DOLEŽEL. Induction heating of cylindrical billets by rotation in uniform magnetic field solved as mechanical transient. In: 11th Spanish Portuguese Conference On Electrical Engineer-ing (11CHLIE). 11th Spanish-Portuguese Conference in Electrical Engineering, Zaragoza, 2009-07-01/2009-07-04. Vigo: Universidad de Vigo, 2009. p. 1-4. ISBN 84-613-2234-3.

DOLEŽEL, I. et al. Utilization of MHD Pumps of Molten Metal for Cooling of Fast Nuclear Reactors. In: Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. The 14th Conference "Computer Applications in Electrical Engineering", Poznan, 2009-04-20/2009-04-22. Poznaň: Poznan University of Technology, 2009. p. 1-7. ISBN 978-83-89333-24-7.

DOLEŽEL, I. et al. Magnetohydrodynamic Pumps with Permanent Magnets for Pumping Molten Metals or Salts. In: 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering", Waplewo, 2009-09-16/2009-09-19. Warsaw University of Technology, 2009. p. 1-6.

ZÁLIŠ, K., L. KARASOVÁ-BERANOVÁ a M. KŘÍŽ. Problémy při provozním měření částečných výbojů v izolačních systémech elektrických strojů a možnosti jejich řešení. In: 28. mezinárodní konference "Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 2009". 28. mezinárodní konference "Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 2009", Rožnov pod Radhoštěm, 2009-01-27/2009-01-28. Zlín - Malenovice: Asociace technických diagnostiků ČR, 2009. ISSN 1210-311X.

DOLEŽEL, I., J. OTA a B. ULRYCH. Study of Suitable Arrangement of Magnetic Circuits for Re-alization of Magnetocaloric Effect. In: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering. Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, 2009-09-07/2009-09-09. Plzeň: Západočeská universita, 2009. p. 1-4. ISBN 978-80-7043-821-3.

ČERVENÝ, J. et al. Higher-Order Finite Element Modeling of Electromagnetical-ly Driven Flow of Molten Metal in Pipe. In: The International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009). The International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 2009), Tokyo, 2009-11-15. Tokyo: Institute of Electrical Engineers Japan, 2009. p. 1-7. ISBN 978-1-4244-5177-7.

DONÁTOVÁ, M. a I. DOLEŽEL. Suppression of Boundary Effect of Electric Field in MHD Device. In: International Interdisciplinary PhD Workshop I2PhDW2009. International Interdisciplinary PhD Workshop, Szklarska Poreba, 2009-05-10/2009-05-13. Warsaw: Electrotechnical Institute Warsaw, 2009. p. 1-4.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Energetická náročnost osvětlovacích soustav. In: Kurz osvětlovací techniky XXVII. Kurz osvětlovací techniky XXVII, Kouty nad Desnou, 2009-09-29/2009-10-01. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 52-58. ISBN 978-80-248-2087-3.

BÁLSKÝ, M. Modernization of Goniophotometer in the Laboratory of Photometry at FEE CTU. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 1-4.

MÜLLER, M. Transformer Core Optimisation in Mathematica. In: Poster 2009. POSTER 2009, Praha, 2009-05-21. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2009. p. 1-5.

DONÁTOVÁ, M., P. KARBAN a I. DOLEŽEL. Optimal Distribution of Field Coils for Rotational Induction Heating of Cylindrical Workpiece. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. p. 63-68. ISBN 978-80-553-0401-4.

BARGLIK, J. et al. Modeling of Radiation Heat Transfer in Indirect Heating Process. In: MEASUREMENT 2009 - Proceedings of the 7th International Conference on Measurement. Measurement 2009, Smolenica, 2009-05-20/2009-05-23. Bratislava: Institute of Measurement Science, 2009. p. 1-4. ISBN 978-80-969672-1-6.

DONÁTOVÁ, M., P. KARBAN a I. DOLEŽEL. Efficient Arrangement of Field Coils for Rotational Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets. In: 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering", Waplewo, 2009-09-16/2009-09-19. Warsaw University of Technology, 2009. p. 1-7.

PROCHÁZKA, R. et al. Rogowski Coil Parameters Verification in Wide Frequency Range. In: Proceedings of the 16th International Symposium on High Voltage Engineering. International Symposium on High Voltage Engineerig, Kapské Město, 2009-08-24/2009-08-28. Cape Town: South Africa Institute of Electrical Engineers (SAIEE), 2009. p. 372. ISBN 978-0-620-44585-6.

NOVOTNÝ, T. a J. KYNCL. Tepelné modely výkonových olejových transformátorů a uzlových tlumivek pro střednědobá a trvalá zatížení. In: Electric Power Engineering 2009. Electric Power Engineering 2009, Kouty nad Desnou, 2009-05-12/2009-05-14. Ostrava: VŠB, 2009. p. 1-6. ISBN 978-80-248-1947-1.

CIMBOLINEC, I. et al. Použitelnost metody "přizemnění postižené fáze (shuntingu)" při zemních spojeních v kompenzovaných sítích vn. In: Sborník konference ČK CIRED 2009. Konference ČK CIRED 2009, Tábor, 2009-11-09/2009-11-11. Tábor: Český komitét CIRED, 2009. p. 1-11. ISBN 978-80-254-5635-4.

MÜLLER, Z. et al. Moderní prostředky pro eliminaci rušivých vlivů v elektrických světelných obvodech. In: Kurz osvětlovací techniky XXVII. Kurz osvětlovací techniky XXVII, Kouty nad Desnou, 2009-09-29/2009-10-01. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. p. 308-313. ISBN 978-80-248-2087-3.

KOTLAN, V., I. DOLEŽEL a B. ULRYCH. Study of Integral Arrangement of MHD Pumps Transporting Molten Metal or Salts. In: Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering. Advanced Methods of the Theory of Electrical Engineering, Plzeň, 2009-09-07/2009-09-09. Plzeň: Západočeská universita, 2009. p. 1-6. ISBN 978-80-7043-821-3.

DOLEŽEL, I. et al. Accurate Control of Position by Induction Heating-Produced Thermoelasticity. In: 17th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Field COMPUMAG 2009. 17th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Field COMPUMAG 2009, Florianopolis, 2009-11-22/2009-11-23. Florianopolis: International Compumag Society, 2009. p. 1-7.

DOLEŽEL, I., P. KARBAN a B. ULRYCH. Generation of Small Controlled Shifts by Thermoelasicity. In: The Proceedings of SPETO'09. XXXII International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice - Ustroň, 2009-05-20/2009-05-23. Gliwice: Silesian Technical University, 2009. p. 52-54. ISBN 978-83-85940-31-9.

ZIEDAN, H. et al. Onset Voltage of Corona in Wire-Duct ESP's as Influenced by Precipitator Geometry. In: Proceedings of the 5th International Scientific Symposium on Electric Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2009. Elektroenergetika 09, Stará Lesná, 2009-09-23/2009-09-25. Košice: TU Košice, FEI, 2009. p. 257-259. ISBN 978-80-553-0401-4.

PANTELYAT, M., M. SHULZHENKO a I. DOLEŽEL. Numerical Field Simulation in Electrical Engineering De-vices: Magneto-Thermo-Mechanical Coupling. In: XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2009. XV International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET 2009, Lübeck, 2009-06-22/2009-06-24. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2009. p. 236-240. ISSN 0932-6022.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Study of suitable arrangement of magnetohydrodynamic pump with permanent magnets. In: Transactions on Computer Applications in Electrical Engineering. The 14th Conference "Computer Applications in Electrical Engineering", Poznan, 2009-04-20/2009-04-22. Poznaň: Poznan University of Technology, 2009. p. 25-30. ISBN 978-83-89333-24-7.

DOLEŽEL, I., E. KRONEROVÁ a B. ULRYCH. Controllable Thermoelastic Actuator with Mechanical Fric-tion Clutches for Accurate Setting of Position. In: 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering". 10th International Workshop "Computational Problems of Electrical Engineering", Waplewo, 2009-09-16/2009-09-19. Warsaw University of Technology, 2009. p. 1-6.

MUSIL, L. Surface induction hardening models based on a novel computational method of artificial change of material parameters. In: JAPMED`6. JAPMED`6, Bucharest, 2009-07-27/2009-07-29. Bucharest: Editora Printech, 2009. p. 61-62. ISBN 978-606-521-346-3.

OTA, J., I. DOLEŽEL a B. ULRYCH. Study of Suitable Arrangement of Magnetic Circuit with Permanent Magnets for Realization of Magnetocaloric Effect. In: The Proceedings of SPETO'09. XXXII International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Gliwice - Ustroň, 2009-05-20/2009-05-23. Gliwice: Silesian Technical University, 2009. p. 49-50. ISBN 978-83-85940-31-9.

Dizertace

ZETKA, J. Návrh optimálního způsobu řízení výroby elektrické energie. Praha: 2009. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

ŠVEC, J. Řízení výkonových toků v elektrizačních soustavách s využitím systémů FACTS. Praha: 2009. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

SNĚHOTA, P. Analýza prostorového rozložení jasu a barev s využitím digitální fotografie. Praha: 2009. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky.

Nepublikované přednášky

HABEL, J. Domácí elektrospotřebiče a osvětlení. Nepublikovaná přednáška. Energy Centre České Budějovice. 2009-11-03.

Stránka vytvořena 10.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.