13000 / 13115 - Publikace - 2011

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2011

Články v časopisech WoS

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Electromagnetic-thermoelastic actuator for accurate wide-range setting of position. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(5), 22-27. ISSN 0033-2097.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Hard-Coupled Model of Induction Heating of Cylindrical Nonmagnetic Billets Rotating in System of Permanent Magnets. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(12b), 78-81. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., B. ULRYCH a V. KOTLAN. Combined Actuator for Accurate Setting of Position Based on Thermoelasticity Produced by Induction Heating. IEEE Transactions on Industry Applications. 2011, 47(5), 2250-2256. ISSN 0093-9994.

DRAXLER, K. et al. Calibration of Rogowski Coils with an Integrator at High Currents. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2011, 60(7), 2434-2438. ISSN 0018-9456. DOI 10.1109/TIM.2011.2126090.

KARBAN, P. et al. Higher-order finite element modeling of rotational induction heating of nonferromagnetic cylindrical billets. COMPEL. 2011, 30(5), 1517-1527. ISSN 0332-1649.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Energy performance of lighting systems. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(4), 20-24. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Magnetohydrodynamic pumps for molten salts in cooling loops of high-temperature nuclear reactors. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(5), 28-33. ISSN 0033-2097.

PANTELYAT, M. et al. Numerical simulation of electrical engineering devices: Magneto-thermo-mechanical coupling. COMPEL. 2011, 30(4), 1189-1204. ISSN 0332-1649.

BÁLSKÝ, M. a R. BAYER. Comparison of real street lighting with sodium lamps and LEDs. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 2011(04), 17-19. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., P. KROPÍK a B. ULRYCH. Monolithic Model of Induction Heating of Thin Conductive Plate with Respecting Thermoelasticity. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(12b), 29-32. ISSN 0033-2097.

DOLEŽEL, I., B. ULRYCH a P. KROPIK. T-potential based model of induction heating of thin conductive plates in hard-coupled formulation. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(3), 41-44. ISSN 0033-2097.

HABEL, J. a P. ŽÁK. The future of public lighting. Przeglad Elektrotechniczny. 2011, 87(4), 50-52. ISSN 0033-2097.

Články v ostatních periodikách

BREJCHA, M. et al. Technologie konstrukce odrušovacích filtrů I: Analýza příčin chyb ve frekvenční charakteristice. Elektrorevue. 2011, 2011(65), 1-15. ISSN 1213-1539. Dostupné z: http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/analogova-technika--vzajemny-a-d-prevod/0/technologie-konstrukce-odrusovacich-filtru-i--ana

SLÁMA, J., J. PÍCHAL a R. PROCHÁZKA. Plasma Flow in Different Gliding Discharge Reactor Configurations. Acta Technica CSAV. 2011, 56(supplement), T397-T403. ISSN 0001-7043.

MIKEŠ, J. et al. Mimořádná událost v areálu bioplynové stanice v Malšicích. Elektro. 2011, 21(11), 23-26. ISSN 1210-0889.

ZAMAZALOVÁ, M. Využití zemního plynu při výrobě elektrické energie. Energetika. 2011, 60(8-9), 1-3. ISSN 0375-8842.

ŠEFRÁNEK, J. Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice za rok 2010. Energetika. 2011, 61(11), 593-599. ISSN 0375-8842.

DOLEŽEL, I. a B. ULRYCH. Induction Heating of Very Thin Metal Plates Modelled by Electric Vector Potential. Communications. 2011, 13(2a), 19-24. ISSN 1335-4205.

KLÍMA, J. et al. Four-switch hybrid power filter working with six-fold switching symmetry. Acta Technica CSAV. 2011, 56(4), 433-446. ISSN 0001-7043.

OPREA, D. Energy and Environment Methods to Calculate Greenhouse Gases Emission. Annals of the University of Craiova, Electrical Engineering Series. 2011, 34(35), 225-232. ISSN 1842-4805.

ZIEDAN, H. et al. Finite elements, Deutsch's assumption, corona onset voltage, corona space charge, wire-duct precipitators. International Journal of Plasma Environmental Science & Technology. 2011, 5(1), 68-79. ISSN 1881-8692.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

MAREČEK, P. Smart Grids. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 184-203. ISBN 978-80-01-04939-6.

KYNCL, J. Ampacita linek venkovních vedení. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 105-125. ISBN 978-80-01-04940-2.

DOLEŽAL, J. a J. ŠŤASTNÝ. Tepelné centrály. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 23-79. ISBN 978-80-01-04936-5.

SÝKORA, T. Energetická rušení v distribučních a průmyslových sítích. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 12-18. ISBN 978-80-01-04939-6.

MÜLLER, M. Mechanika vodiče venkovního vedení. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 126-149. ISBN 978-80-01-04940-2.

MUSIL, L. Environmentální vlivy venkovních vedení. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 150-165. ISBN 978-80-01-04940-2.

ŠPETLÍK, J. Elektrické ochrany. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 166-228. ISBN 978-80-01-04940-2.

SOKANSKÝ, K. et al. Světelná technika. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04941-9.

ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04939-6.

ŠVEC, J. Filtrační zařízení pro potlačení vyšších harmonických. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 46-64. ISBN 978-80-01-04939-6.

KOCUR, Z. a Z. MÜLLER. Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 204-235. ISBN 978-80-01-04939-6.

TLUSTÝ, J. Dodatky. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 236-253. ISBN 978-80-01-04939-6.

ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04940-2.

MÜLLER, Z. a J. ŠVEC. Teorie řízení výkonových toků v soustavách. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 16-39. ISBN 978-80-01-04940-2.

BRETTSCHNEIDER, Z. Práce elektráren do soustavy. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 92-129. ISBN 978-80-01-04939-6.

ŠVEC, J. Prvky a měniče výkonové elektroniky. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 61-89. ISBN 978-80-01-04940-2.

HAMOUZ, P. Distanční ochrany. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 229-255. ISBN 978-80-01-04940-2.

ŠVEC, J. Zařízení FACTS. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 40-60. ISBN 978-80-01-04940-2.

TLUSTÝ, J. a M. MÜLLER. Vodiče pro venkovní vedení. In: ŠVEC, J., ed. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 90-104. ISBN 978-80-01-04940-2.

ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04936-5.

BANNERT, P. Vyšší harmonické a interharmonické. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 19-45. ISBN 978-80-01-04939-6.

DOLEŽAL, J. Obecné otázky energetiky. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 10-22. ISBN 978-80-01-04936-5.

DOLEŽAL, J. a J. ŠPETLÍK. Elektrická část elektráren. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 162-204. ISBN 978-80-01-04936-5.

TLUSTÝ, J., J. ŠVEC a P. BANNERT. Vznik kolísání napětí v síti, jeho vyhodnocování a měření. In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 65-91. ISBN 978-80-01-04939-6.

MÜLLER, Z. Synchrofázorová měření a systémy WAMS (Wide Area Monitoring System). In: ŠVEC, J., ed. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 130-182. ISBN 978-80-01-04939-6.

BOUČEK, S. Jaderné elektrárny. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 80-161. ISBN 978-80-01-04936-5.

BRETTSCHNEIDER, Z. Informační technologie v elektrárnách. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 205-244. ISBN 978-80-01-04936-5.

DOLEŽAL, J. a Z. BRETTSCHNEIDER. Budící systémy generátorů. In: ŠVEC, J., ed. Jaderné a klasické elektrárny. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 245-259. ISBN 978-80-01-04936-5.

Stati ve sbornících konferencí

BAYER, R. a M. BREJCHA. Simple Adaptive Control for a Single Phase Shunt Active Filter. In: Applied Electronic 2011. Conference on Applied Electronics 2011, Plzeň, 2011-09-07/2011-09-08. Plzeň: University of West Bohemia, 2011. s. 39-42. ISSN 1803-7232. ISBN 978-80-7043-987-6.

KYNCL, J. a M. NOVOTNÝ. Education of Digital and Analog Circuits Supported by Computer Algebra System. In: ISCAS 2011 Conference Proceedings. 2011 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, Rio de Janeiro, 2011-05-15/2011-05-18. Piscataway: IEEE, 2011. s. 341-344. ISSN 0271-4302. ISBN 978-1-4244-9472-9. DOI 10.1109/ISCAS.2011.5937572.

KŘIVKA, V. Istorija razvitija i perspektivy elektroperedači po postojynnomu toku. In: VII Meždunarodnaja konferencija, Strategija v promyšlenosti i obrazovanii, Materijaly, Tom 1. Varna, 2011-06-03/2011-06-10. Varna: International Scientific Journal Acta Universitates Pontia Euxinus, 2011. s. 124-126. ISBN 978-966-2637-02-1.

MUSIL, L., J. MELICHAR a P. KŮS. Novel way of computation of magnetic field in transformer window. In: KROPÍK, P. et al., eds. Proceedings of Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering (AMTEE´11). Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering, Klatovy, 2011-09-06/2011-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. II-21-II-22. ISBN 978-80-7043-993-7.

BOUČEK, S. a J. DOLEŽAL. Porovnání estimačních metod využitelných v JE. In: KOLCUN, M. a J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 415-418. ISBN 978-80-553-0724-4.

ZÁLEŠÁK, J., J. HABEL a K. SOKANSKÝ. Summary of present knowledge about mesopoic vision. In: Light Světlo 2011. Praha, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2011. s. 116-117. ISBN 978-80-248-2480-2.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Electromagnetic friction clutch for fixing accurate position of sliding elements. In: Proceedings of 17th Scientific Conference COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING ZKwE'2011. 17th Scientific Conference COMPUTER APPLICA-TIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING ZKwE'2011, Poznan, 2011-04-11/2011-04-13. Poznan: Institute of Electrical Engineering and Electronics of the PUT, 2011. s. 165-166. ISBN 978-83-89333-39-1.

MÜLLER, Z. et al. Transmission Overhead Lines Audible Noise of Typical EHV Line Configurations Operated in the Czech Republic. In: International Conference on Large Electric Systems. Tel Aviv, 2011-10-23/2011-10-27. Haifa: Cigré Israel, 2011. s. 1-6.

KŘIVKA, V. a A.M. KŘIVKOVÁ. Vlijanie linij postojannogo toka na seť. In: Teplofizičeskie osnovy elektroenergetičeskich technologij. Tomsk, 2011-10-06/2011-10-08. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2011. s. 271-274. ISBN 978-5-98298-959-8.

MÜLLER, Z. et al. Dynamic Loading Control using FACTS in Extraordinary States. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

MÜLLER, Z. et al. Effective Method of Synchronous Phasor Detection. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

YANUSHKEVICH, A. et al. Voltage Stabilisation in Industrial Applications Using STATCOM with Active Power. In: Sborník ČK CIRED 2011. CIRED Tábor 2011, Tábor, 2011-11-08/2011-11-09. Tábor: Český komitét CIRED, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-905014-0-9.

OPREA, D. Development of Energy System in respect to the Environment. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Automatic Adaptivity in Higher-Order Finite Element Method. In: Automatic Adaptivity in Higher-Order Finite Element Method. XXXIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDA-MENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY, Ustron, 2011-05-18/2011-05-21. Silesian University of Technology, 2011. s. 131-132. ISBN 978-83-85940-33-3.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Higher-Order Finite Element Modeling with Curvilinear Elements. In: Automatic Adaptivity in Higher-Order Finite Element Method. XXXIV INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDA-MENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY, Ustron, 2011-05-18/2011-05-21. Silesian University of Technology, 2011. s. 5-6. ISBN 978-83-85940-33-3.

MORTE, M. Využití palivových článků v terciárním sektoru. In: 32. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice, 2011-09-05/2011-09-07. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2011. s. 31-34. ISBN 978-80-02-02323-4.

PROCHÁZKA, R. a S. BOUČEK. PROCESS DATA VALIDATION IN HV SYSTEMS OF POWER STATIONS. In: 17th International Symposium on High Voltage Engineering. Hannover, 2011-08-22/2011-08-26. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2011. s. 1-5. ISBN 978-3-8007-3364-4.

KHALED, U., R. PROCHÁZKA a J. TLUSTÝ. EXPERIMENTAL STUDY OF CORONA DISCHARGE IN WIREPLATE ELECTROSTATIC PRECIPITATORS. In: 17th International Symposium on High Voltage Engineering. Hannover, 2011-08-22/2011-08-26. Berlin: VDE VERLAG GMBH Berlin, 2011. s. 1-5. ISBN 978-3-8007-3364-4.

MÜLLER, M. Mechanical Model of Overhead Line. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

FROLEC, J., J. KYNCL a J. TLUSTÝ. Online Powerline Ampacity Measurement. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-3. ISBN 978-80-248-2393-5.

ULRYCH, B. a I. DOLEŽEL. Design and modeling of simple magnetohydrodynamic pumps for transport of molten metals and salts. In: Proceedings of APEET 2011 (Topical Problems of Power Electrical Technologies). APEET 2011 (Topical Problems of Power Electrical Technologies), Yekaterinburg, 2011-03-15/2011-03-18. Yekaterinburg: University of Yekaterinburg, 2011. s. 165-170.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Hard-coupled model of local direct resistance heating of thin sheets. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

ULRYCH, B., V. KOTLAN a I. DOLEŽEL. Active thermal insulation for induction heating of specific metal parts. In: KROPÍK, P. et al., eds. Proceedings of Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering (AMTEE´11). Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering, Klatovy, 2011-09-06/2011-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. II-3-II-4. ISBN 978-80-7043-993-7.

BRETTSCHNEIDER, Z. et al. Integration of Large Photovoltaic Power Plants to Distribution Networks. In: Proccedings of CIRED 2011. CIRED 2011, Frankfurt am Main, 2011-06-06/2011-06-09. Barcelona: CIRED, 2011. s. 1-4. ISSN 2032-9644.

BAYER, R. Adaptivní filtrace základní harmonické frekvence. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. s. 1-8.

KRULA, A. Increasing of Power Station Safety and Reliability focused on State Estimation. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

KARBAN, P., I. DOLEŽEL a B. ULRYCH. Modeling of simultaneous induction hardening in monolithic formulation. In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering IV. Kos, 2011-06-20/2011-06-22. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2011. s. 1169-1175. ISBN 978-84-89925-78-6.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Precise Electromagnetic-Thermoelastic Actuator for Laser Technologies. In: Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering IV. Kos, 2011-06-20/2011-06-22. Barcelona: International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2011. s. 388-397. ISBN 978-84-89925-78-6.

KOTLAN, V. et al. Monolithic Model of a Thermoelastic Friction Clutch with Permanent Magnets. In: XV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, ISEF2011. Funchal, 2011-09-01/2011-09-03. Funchal: Associaçao Portuguesa para a Promoçao e Desenvolvimento da Engenharia El., 2011. s. 1-8. ISBN 978-972-8822-24-8.

DOLEŽEL, I. et al. Advanced Adaptive Algorithms in Finite Element Method of Higher Order of Accuracy. In: Sixteenth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering -- ISTET'11. Klagenfurt, 2011-07-25/2011-07-27. Klagenfurt: University of Klagenfurt, 2011. s. 128-131. ISBN 978-1-4577-0760-5.

DOLEŽEL, I., D. PÁNEK a B. ULRYCH. Pulsed actuator with permanent magnet and its dynamic characteristics. In: Proceedings of ICEMS 2011. ICEMS 2011 - 2011 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Beijing, 2011-08-20/2011-08-23. Beijing: China Electrotechnical Society (CES), 2011. s. 1-4. ISBN 978-1-4577-1044-5.

DOLEŽEL, I., P. POLCAR a P. KROPÍK. Actuator with Ferromagnetic Plunger Working in Ferrofluidic Liquid. In: KROPÍK, P. et al., eds. Proceedings of Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering (AMTEE´11). Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering, Klatovy, 2011-09-06/2011-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. IV-1-IV-2. ISBN 978-80-7043-993-7.

MAREČEK, P. Possible issues with protecting in distributing grids based on principles smart grid. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

YANUSHKEVICH, A. Using STATCOM for Active Power Compensation: Power Quality Improvement in Distribution System. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

OPREA, D. Energy Sector: present and future trends. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Porovnání klasických a polovodičových světelných zdrojů v praxi. In: Light Světlo 2011. Praha, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2011. s. 91-93. ISBN 978-80-248-2480-2.

DOLEŽEL, I. et al. Novel Fully Adaptive Higher-order Finite Element Method for Monolithic Solution of Coupled Problems in Electroengineering. In: Proceedings of EDPE 2011. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Stará Lesná, 2011-09-28/2011-09-30. Košice: TUKE, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky, 2011. s. 1-10. ISBN 978-80-553-0734-3.

MAREČEK, P. et al. Impact of distributed sources on the currents in distribution networks. In: Sborník ČK CIRED 2011. CIRED Tábor 2011, Tábor, 2011-11-08/2011-11-09. Tábor: Český komitét CIRED, 2011. s. 1-13. ISBN 978-80-905014-0-9.

LEUBNER, K. Mathematical and Computer Modeling of an Electromagnetic Accelerator. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

ŠEFRÁNEK, J. Vyhodnocení kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb za rok 2010. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-9. ISBN 978-80-01-04806-1.

BAYER, R. a M. BÁLSKÝ. Use of direct and indirect components of solar radiation in photovoltaics. In: Light Světlo 2011. Praha, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2011. s. 110-112. ISBN 978-80-248-2480-2.

DOLEŽEL, I., B. ULRYCH a J. BARGLIK. Hard-Coupled Numerical Model of Induction Heating of Thin Profile Plates in External Magnetic Field. In: Proceedings of COMPUMAG 2011. 18th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Fields, Sydney, 2011-07-12/2011-07-15. Florianopolis: International Compumag Society, 2011. s. 1.

KARBAN, P. et al. Monolithic model of continuous induction hardening of a steel mandrel. In: The 8th International Conference on Computation in Electromagnetics CEM 2011. The 8th International Conference on Computation in Elec-tromagnetics CEM 2001, Wroclaw, 2011-04-11/2011-04-14. Stevenage: IET Publishing Group, 2011. s. 122-123. ISBN 978-1-84919-468-6.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Modeling of Induction Shrink Fit of Action Wheel in Gas Turbine. In: Proceedings of 12th Portuguese-Spanish Conference on Electrical Engineering, XIICLEEE. 12th Portuguese-Spanish Conference on Electrical Engineering, XIICLEEE, Ponta Delgada, 2011-06-30/2011-07-02. Funchal: Associaçao Portuguesa para a Promoçao e Desenvolvimento da Engenharia El., 2011. s. 1-6. ISBN 978-972-8822-23-1.

BREJCHA, M. a R. BAYER. Detekce průchodů nulou pomocí adaptivního filtru pro základní harmonickou frekvenci. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

KŘIVKA, V. Osnovnye konfiguracii peredači elektroenergii postojannym tokom vysokého naprjaženija. In: Osnovnye konfiguracii peredači elektroenergii postojannym tokom vysokého naprjaženija. Tomsk, 2011-04-26/2011-04-27. Tomsk: Tomskij oblastnoj institut povýšenina kvalifikaci i perepodgotovki rabotnikov, 2011. s. 1-3. ISBN 978-5-903029-30-3.

PROCHÁZKA, R., J. ULLMAN a J. HLAVÁČEK. Change of dielectric parameters of low voltage cables within thermal and radiation degradation. In: MENTLÍK, V.M., ed. Diagnostika '11. Kašperské Hory, 2011-09-06/2011-09-08. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-261-0020-1.

MÜLLER, Z. et al. Hybrid Power Filter for Industrial Network. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

ESSILFIE, J. a J. TLUSTÝ. Load Flow Studies on Ghana Grid Company Ltd. (GRIDCo) Transmission System during the Dry Season. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-248-2393-5.

KRSKOVÁ, J. Použití jaderné elektrárny při regulacích přenosové sítě. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Současnost a budoucnost světelné techniky. In: Light Světlo 2011. Praha, 2011-09-21/2011-09-23. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2011. s. 74-78. ISBN 978-80-248-2480-2.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Induction Heating of a Ferromagnetic Disk in Transverse and Longitudinal Magnetic Fields. In: KOLCUN, M. a J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 153-156. ISBN 978-80-553-0724-4.

KYNCL, J. a L. MUSIL. Modern Tools for Electron Tube Power Source Design. In: AMPERE 2011. Toulouse, 2011-09-05/2011-09-08. Toulouse: ENSEEIHT, Ecole Polytechnique, 2011. s. 488-491. ISBN 978-2-85428-978-7.

TLUSTÝ, J. et al. Higher Harmonics Filters Parameters Diagnostics in Industrial Applications. In: Sborník ČK CIRED 2011. CIRED Tábor 2011, Tábor, 2011-11-08/2011-11-09. Tábor: Český komitét CIRED, 2011. s. 1-11. ISBN 978-80-905014-0-9.

ZAMAZALOVÁ, M. Can Natural Gas compete with Coal in Power Generation?. In: Proceedings of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Electric Power Engineering 2011, Kouty nad Desnou, 2011-05-17/2011-05-19. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 1-3. ISBN 978-80-248-2393-5.

PECHA, I. et al. New Hybrid Power Filter for Power Quality Improvement in Industrial Network. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY (ICREPQ'11). International Conference On Renewable Energies And Power Quality, Las Palmas, 2011-04-13/2011-04-15. Vigo: Universidad de Vigo, 2011. s. 1-5. ISBN 978-84-614-7527-8.

HRUŠKA, Z. Voltage a reactive power control at the level of substation. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1.

BÁLSKÝ, M. Solar radiation concentrator calculations. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-01-04806-1. Dostupné z: http://www.cvut.cz/poster2011

KARBAN, P., V. KOTLAN a I. DOLEŽEL. Numerical model of induction shrink fits in monolithic formulation. In: Proceedings of COMPUMAG 2011. 18th International Conference on the Computation of Elec-tromagnetics Fields, Sydney, 2011-07-12/2011-07-15. Florianopolis: International Compumag Society, 2011. s. 1.

DOLEŽEL, I., D. PÁNEK a B. ULRYCH. Actuator with permanent magnet controlled by very short current pulses. In: The 8th International Conference on Computation in Electromagnetics CEM 2011. The 8th International Conference on Computation in Elec-tromagnetics CEM 2001, Wroclaw, 2011-04-11/2011-04-14. Stevenage: IET Publishing Group, 2011. s. 124-125. ISBN 978-1-84919-468-6.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Hard-Coupled Nonlinear Model of Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets In Rotation. In: XV International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering, ISEF2011. Funchal, 2011-09-01/2011-09-03. Funchal: Associaçao Portuguesa para a Promoçao e Desenvolvimento da Engenharia El., 2011. s. 1-8. ISBN 978-972-8822-24-8.

KOTLAN, V. et al. Hard-Coupled Modeling of Induction Shrink Fit of Gas-Turbine Active Wheel. In: Sixteenth International Symposium on Theoretical Electrical Engineering -- ISTET'11. Klagenfurt, 2011-07-25/2011-07-27. Klagenfurt: University of Klagenfurt, 2011. s. 173-178. ISBN 978-1-4577-0760-5.

KARBAN, P., I. DOLEŽEL a P. ŠOLÍN. Adaptivity techniques in hp-finite element method. In: KROPÍK, P. et al., eds. Proceedings of Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering (AMTEE´11). Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering, Klatovy, 2011-09-06/2011-09-09. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. I-1-I-2. ISBN 978-80-7043-993-7.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.