13000 / 13115 - Publikace - 2012

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2012

Články v časopisech WoS

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Hard-coupled nonlinear model of induction heating of nonmagnetic cylindrical billets in rotation. COMPEL. 2012, 31(5), 1368-1378. ISSN 0332-1649.

ČEPA, L., Z. KOCUR a Z. MÜLLER. Migration of the IT Technologies to the Smart Grids. Elektronika ir Elektrotechnika. 2012, 7(123), 123-128. ISSN 1392-1215. DOI 10.5755/j01.eee.123.7.2390.

HABEL, J. a P. ŽÁK. The present and future of lighting engineering. Light & Engineering. 2012, 20(2), 5-11. ISSN 0236-2945.

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Modeling of Induction Shrink Fit of Action Wheel in Gas Turbine. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(1a), 151-154. ISSN 0033-2097.

KARBAN, P., V. KOTLAN a I. DOLEŽEL. Numerical Model of Induction Shrink Fits in Monolithic Formulation. IEEE Transactions on Magnetics. 2012, 48(2), 315-318. ISSN 0018-9464. DOI 10.1109/TMAG.2011.2175712.

TLUSTÝ, J. et al. Analytical Modeling and Simulation of Four-Switch Hybrid Power Filter Working with Sixfold Switching Symmetry. Mathematical Problems in Engineering. 2012, 2012 1-17. ISSN 1024-123X. DOI 10.1155/2012/292178.

MACH, P., P. KARBAN a I. DOLEŽEL. Induction Heating of Cylindrical Nonmagnetic Ingots by Rotation in Static Magnetic Field Generated by Permanent Magnets. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2012, 236(18), 4732-4744. ISSN 0377-0427. DOI 10.1016/j.cam.2012.02.035.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Hard-Coupled Model of Local Direct Resistance Heating of Thin Sheets. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2012, 236(18), 4725-4731. ISSN 0377-0427. DOI 10.1016/j.cam.2012.02.036.

DRAXLER, K. et al. Measuring the Remanent Factor of TPY Class Transformers. Journal of Electrical Engineering. 2012, 63(7s), 71-74. ISSN 1335-3632.

Články v ostatních periodikách

TŮMA, J. a M. ZAMAZALOVÁ. Zvyšování energetické účinnosti- Důležitá součást rozvoje energetiky. Elektro. 2012, 22(11), 6-9. ISSN 1210-0889.

KYNCL, J. et al. Aproximating hysteresis curves for study of ferroresonance in iron cored transformers. Acta Technica CSAV. 2012, 57(3), 273-282. ISSN 0001-7043.

MORTE, M. Využití palivových článků v terciárním sektoru. ElectroScope. 2012, 6(1), 1-3. ISSN 1802-4564.

KŘIVKA, V. Electromagnetic damping system with three permanent magnets. Acta Technica CSAV. 2012, 57(3), 283-294. ISSN 0001-7043.

ULRYCH, B., V. KOTLAN a I. DOLEŽEL. Contact Problem of Disk on Shaft Fixed by Induction Shrink Fit. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(12b), 32-34. ISSN 0033-2097.

OPREA, D. The Hydropower. Meridián Ingineresc. 2012, 2012(4), 35-39. ISSN 1683-853X.

MÜLLER, M. Overhead Line Mechanics Taking the Influence of Wind into Account. Acta Polytechnica. 2012, 52(5), 70-75. ISSN 1210-2709.

MACH, F. et al. Higher-Order Modeling of Electrostatic Separator of Plastic Particles. Przeglad Elektrotechniczny. 2012, 88(12b), 74-76. ISSN 0033-2097.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

KAŇKA, J. et al., eds. Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov. Praha, 2012-01-12. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012.

Stati ve sbornících konferencí

HRUŠKA, Z. Effects of Adaptive Voltage Control on Distribution Grid. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

MÜLLER, M. a J. TLUSTÝ. Dynamic Model of Overhead Line Mechanics. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 917-920. ISBN 978-80-214-4514-7.

HABEL, J. et al. Rozdíly ve vjemu překážek v podmínkách uličního osvětlení a osvětlení světlomety automobilů. In: Kurz osvětlovací techniky XXIX. Kouty nad Desnou, 2012-10-15/2012-10-17. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2012. s. 311-316. ISBN 978-80-248-2832-9.

BÁLSKÝ, M., R. BAYER a J. ZÁLEŠÁK. Methods for evaluation of lighting systems energy performance. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05096-5.

MATYSKA, P. a O. ZOUBEK. Modernizace hrotových brusek s PLC řízením Simatic S7-1200. In: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference k problematice technologických a inovačních procesů Technológia Europea 2012. Mezinárodní vědecká konference k problematice technologických a inovačních procesů Technnológia Europea 2012, Hradec Králové, 2012-12-11/2012-12-14. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 17-23. ISBN 978-80-905243-4-7.

KOTLAN, V., P. KŮS a I. DOLEŽEL. Thermoelastic Friction Clutch and its Operation Characteristics. In: Proceedings of ICEMS 2012. 2012 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Sapporo, 2012-10-21/2012-10-24. Tokyo: Institute of Electrical Engineers of Japan, 2012. s. 1-4. ISBN 978-4-88686-077-4.

DOLEŽEL, I. et al. Load-Bearing Actuator with Permanent Magnet for Transport of Steel Rails. In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro, Rajecké Teplice, 2012-05-21/2012-05-23. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012. s. 411-414. ISBN 978-1-4673-1178-6.

PROCHÁZKA, R. et al. Impulse Current Transformer with Nanocrystalline Core. In: EMSA 2012 - Book of Abstracts. EMSA 2012 - 9th European Magnetic Sensors & Actuators Conference, Prague, 2012-07-01/2012-07-04. Praha: CTU Publishing House, 2012. s. 46. ISBN 978-80-01-05078-1.

ČERNÁ, L. a L. MUSÁLEK. Modelling of Photovoltaic Modules. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

MÜLLER, Z. et al. The Use of Regression Methods for Measurement and Diagnostics in Electrical Power Engineering. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 413-417. ISBN 978-80-214-4514-7.

TUZIKOVA, V., A. YANUSHKEVICH a J. TLUSTÝ. Advanced Control Methods in Transmission Systems. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 217-220. ISBN 978-80-214-4514-7.

ZÁLEŠÁK, J. a J. HABEL. Spektrální a jasová citlivost zraku v oblasti mezopického vidění. In: IV Lighting Conference of the Visegrad Countries. LUMEN V4, Bratislava, 2012-09-26/2012-09-28. Bratislava: Kongres management s.r.o., 2012. s. 309-314. ISBN 978-80-89275-32-8.

ZÁLEŠÁK, J. Zrak v oblasti mezopického vidění. In: Technika osvětlování XXV. Plzeň, 2012-05-15/2012-05-16. Plzeň: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 2012. s. 119-125.

MORTE, M. Semi-Qualitative Models as a Basis for Smart Stand-alone Systems with hydrogen. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05096-5.

MACH, F. et al. Optimization of PPMT Machine Using Higher-Order Finite Element Method. In: Proceedings of ICEMS 2012. 2012 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Sapporo, 2012-10-21/2012-10-24. Tokyo: Institute of Electrical Engineers of Japan, 2012. s. 1-4. ISBN 978-4-88686-077-4.

MACH, F. et al. Optimized Arrangement of Device for Electrostatic Separation of Plastic Particles. In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro, Rajecké Teplice, 2012-05-21/2012-05-23. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012. s. 431-434. ISBN 978-1-4673-1178-6.

MACH, F. et al. Higher-Order Finite Element Simulation of Device for Electrostatic Separation of Plastic Particles. In: Proceedings of SPETO 2012. XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustron, 2012-05-23/2012-05-26. Gliwice: University of Gliwice, 2012. s. 49-50. ISBN 978-83-85940-34-0.

DOLEŽEL, I. a B. ULRYCH. Load-Bearing Transport Element with Permanent Magnet. In: Proceedings of SPETO 2012. XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustron, 2012-05-23/2012-05-26. Gliwice: University of Gliwice, 2012. s. 23-24. ISBN 978-83-85940-34-0.

MACH, F. et al. Higher-Order Modeling of Electrostatic Separator of Plastic Particles. In: Proceedings of PTZE 2012. XXI PSAE (PTZE) Symposium Applied Electromagnetism in Modern Technologies and Informatics, Sandomierz, 2012-09-09/2012-09-12. Sandomierz: Polish Society of Applied Electromagnetics, 2012. s. 155-157. ISBN 83-88131-99-0.

MUSÁLEK, L., J. MELICHAR a J. KYNCL. Influence Analysis of Mean Radiant Temperature of Sky on Power Flows and Temperatures of Outdoor Electric Power Appliances. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 837-840. ISBN 978-80-214-4514-7.

KASEMBE, A. et al. Synchronous Phasors Monitoring System Application Possibilities. In: 27th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel. Eilat, 2012-11-14/2012-11-17. Piscataway: IEEE, 2012. s. 1-3. ISBN 978-1-4673-4680-1.

VYORALOVÁ, Z. et al. Světlo v architektuře. In: KAŇKA, J. et al., eds. Aktuální problémy osvětlení a oslunění budov. Praha, 2012-01-12. Praha: Společnost pro techniku prostředí, 2012. s. 45-51.

YANUSHKEVICH, A. a J. TLUSTÝ. Analysis of photovoltaic systems influence on low voltage distribution grid. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 745-748. ISBN 978-80-214-4514-7.

KŘIVKA, V. Opredelenije parametrov defektov plastiny s pomošju teplovizora i programmy MatLab. In: Materijaly V maždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenci – Teorija i praktika sovremennoj nauki. Materijaly V maždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenci, Moskva, 2012-04-03/2012-04-04. Moskva: Speckiga, 2012. s. 218-225. ISBN 978-5-91891-135-8.

MATYSKA, P. et al. Vývoj matematického modelu pro optimalizaci provozu budov. In: ŠIKULA, O. a J. HIRŠ, eds. Simulace budov a techniky prostředí 2012. Brno, 2012-11-08/2012-11-09. Praha: IBPSA-CZ, 2012. s. 83-86. ISBN 978-80-260-3392-9.

DOLEŽEL, I., D. PÁNEK a B. ULRYCH. Static and Dynamic Characteristics of Pulsed Actuator with Plunger Consisting of Iron Core and Permanent Magnet. In: Proceedings of ICEMS 2012. 2012 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), Sapporo, 2012-10-21/2012-10-24. Tokyo: Institute of Electrical Engineers of Japan, 2012. s. 1-6. ISBN 978-4-88686-077-4.

MACH, F. et al. Coupled Model of Induction Heating in Magnetic Field Produced by Rotating Permanent Magnets. In: Proceedings of EPNC 2012. XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, Pula, 2012-06-26/2012-06-29. Warszawa: Polish Academy of Sciences, 2012. s. 5-6. ISBN 978-83-921340-9-1.

MÜLLER, Z. et al. Stability of Operation with Small Hydropower Plants in Islanded Network. In: 16. konference ČK CIRED. Tábor, 2012-11-06/2012-11-07. Praha: CIRED, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-905014-1-6.

OPREA, D. a O. GRÜNWALD. Optimization Model of Energy Mix Taking into Account the Environmental Impact. In: 11th Intenational Scientific Conference: Energy, Ecology, Economy 2012. Energetika-Ekológia- Ekonomika 2012, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2012-05-15/2012-05-17. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-89402-49-6.

ZAMAZALOVÁ, M. Trombe Wall in Low Energy Consuming Buildings. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 581-585. ISBN 978-80-214-4514-7.

YANUSHKEVICH, A., P. MAREČEK a J. TLUSTÝ. Electromobility: distribution grid challenge Impact of electrical vehicles on distribution grid. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 741-744. ISBN 978-80-214-4514-7.

SOIBELZON, H. et al. Methodology for Lightning Protection of Medium and High Voltage Networks. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-10. ISBN 978-80-01-05096-5.

POSPÍŠIL, V. Power Network Losses Minimization in Correlation with Voltage Security. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-16. ISBN 978-80-01-05096-5.

CIMBOLINEC, I. Vliv jednofázové AC trakce na podzemní úložná zařízení. In: 16. konference ČK CIRED. Tábor, 2012-11-06/2012-11-07. Praha: CIRED, 2012. s. 1-24. ISBN 978-80-905014-1-6.

KŘIVKA, V. Sovremennye promyšlennye technologii obrabotki tekučich metallov pod upravleniem elektromagnitnogo polja. In: V mire naučných otkrytij III. Taganrog, 2012-04-30. Taganrog: Sputnik +, 2012. s. 157-160. ISBN 978-5-9973-1940-3.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Vývojové tendence ve světelných zdrojích a svítidlech. In: Technika osvětlování XXV. Plzeň, 2012-05-15/2012-05-16. Plzeň: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 2012. s. 100-113.

ŠVEC, J. et al. UPQC application for EAF flicker mitigation. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

MUSÁLEK, L. et al. Use of a solar concetrator to produce electrical energy and heat. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05096-5.

MAREČEK, P. et al. Dispersed Generation Impact on Faulted Currents in Distribution Systems. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 749-752. ISBN 978-80-214-4514-7.

MUSÁLEK, L., P. MATYSKA a A. HARIRAM. Equipment design for combustion of pulverized biomass. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

MORTE, M. The Stand-alone systems with fuel cells in the regional energy mix. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 577-580. ISBN 978-80-214-4514-7.

KŘIVKA, V. Modelirovanie prizmatičeskogo trechfaznogo aktuatora. In: Teoretičeskie i praktičeskien aspekty estevstvennych i matematičeskych nauk. Novosibirsk, 2012-12-24. Novosibirsk: Sibirskaja asoicijacija konsultantov, 2012. s. 70-82. ISBN 978-5-4379-0195-3.

HRUŠKA, Z. a M. PISTORA. Impact of Electromagnetic Phenomena on Black Start of Hydro Power Plant Orlík. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 269-272. ISBN 978-80-214-4514-7.

YANUSHKEVICH, A. Statcom with Active Power Storage: Wind Power Park Compensation. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

CIMBOLINEC, I. Vliv jednofázové AC trakce na podzemní úložná zařízení. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-21. ISBN 978-80-01-05096-5.

MÜLLER, M. Overhead Line Mechanics Respecting Wind Influence. In: 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2012-05-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

MÜLLER, M. a J. TLUSTÝ. Wire Motion Induced Ice Falling. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-01-05096-5.

KABELÁK, J. a J. ZBORNÍK. Ostrovní provozy PS, SG a VS jaderného bloku, model dieselgenerátoru jako nouzového zdroje. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 1097-1102. ISBN 978-80-214-4514-7.

ZÁLEŠÁK, J. a J. HABEL. Světelnětechnické výpočty v oblasti mezopického vidění a jejich praktická aplikace. In: Kurz osvětlovací techniky XXIX. Kouty nad Desnou, 2012-10-15/2012-10-17. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2012. s. 198-203. ISBN 978-80-248-2832-9.

MORTE, M. Heat transfer in PEMFC. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-3. ISBN 978-80-01-05043-9.

OPREA, D. Calculation of emission factor. In: Bezpechnost jiznedeiatelinosti v tretiem tysiacheletii V-i Mejdunarodnaia nauchno-practicheskaia konferentziia. Celiabinsk, 2012-10-03/2012-10-05. Celiabinsk: Iujno-Uraliskii gosudarctvenii universitet, 2012. s. 18-21. ISBN 978-5-696-04315-9.

DOLEŽEL, I. a B. ULRYCH. Load-Bearing Actuator with Permanent Magnet for Transport of Steel Rails. In: Load-Bearing Actuator with Permanent Magnet for Transport of Steel Rails. SAEM 2012 – The Fourth Symposium on Applied Electromagnetics, Sopron, 2012-06-03/2012-06-06. Gyor: University of Gyor, 2012. s. 1-2. ISBN 978-963-9819-85-6.

KŮS, P. et al. Solving Nonlinear Coupled Problems Using Agros2D. In: Seminar on Numerical Analysis. Liberec, 2012-01-23/2012-01-27. Liberec: Technical University of Liberec, 2012. s. 125-126. ISBN 978-80-7372-821-2.

MÜLLER, Z. et al. Generalized Non-Active Power Theory for Non-Periodic Disturbances. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 407-411. ISBN 978-80-214-4514-7.

ŠVEC, J. et al. Advanced Applications of FACTS in Industrial Distribution Systems in Middle Europe. In: Proceedings of the 7th Annual CIGRÉ Canada Conference on Power Systems. 7th Annual CIGRÉ Canada Conference on Power Systems, Montreal, 2012-09-24/2012-09-26. Montreal: Cigre Canada, 2012. s. 1-8.

KŘIVKA, V. Byčislenie ustanovivšegosja režima sjeti peremennogo tok osa vstroennoj liniej postojannogo toka. In: Materijaly meždunadornoj zaočnoj naučno-praktičeskoj konferenci - Voprosy nauki i techniki. Materijaly meždunadornoj zaočnoj naučno-praktičeskoj konferenci – Voprosy nauki i techniki, Novosibirsk, 2012-01-16. Novosibirsk: EKOP-kniga, 2012. s. 137-148. ISBN 9785856182490.

BAYER, R., M. BÁLSKÝ a L. MUSÁLEK. Metody určení přímé a nepřímé složky slunečního záření. In: IV Lighting Conference of the Visegrad Countries. LUMEN V4, Bratislava, 2012-09-26/2012-09-28. Bratislava: Kongres management s.r.o., 2012. s. 318-321. ISBN 978-80-89275-32-8.

BÁLSKÝ, M. Matematický popis odrazných vlastností materiálů. In: Technika osvětlování XXV. Plzeň, 2012-05-15/2012-05-16. Plzeň: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 2012. s. 126-130.

MAREČEK, P. The Aspects of Shunting in MV Compensated Network. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

MORTE, M. Inteligentní sítě v rámci stand-alone systémů s vodíkovým hospodářstvím. In: Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hrotovice, Brno, 2012-05-21/2012-05-23. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2012. s. 75-78. ISBN 978-80-02-02372-2.

KARBAN, P., F. MACH a I. DOLEŽEL. Processing of Solid Metals Based on Thermal Effects of Electromagnetic Field and its Numerical Modeling. In: Proceedings of SPETO 2012. XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustron, 2012-05-23/2012-05-26. Gliwice: University of Gliwice, 2012. s. 1-8. ISBN 978-83-85940-34-0.

MUSÁLEK, L. et al. Induction Heating of Nonmagnetic Cylindrical Billets in Magnetic Field Produced by Rotating Permanent Magnets. In: Proceedings of SPETO 2012. XXXV International Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory, Ustron, 2012-05-23/2012-05-26. Gliwice: University of Gliwice, 2012. s. 43-44. ISBN 978-83-85940-34-0.

MÜLLER, Z. et al. Advanced Method of Phasors Identification in Electrical Grids. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 419-424. ISBN 978-80-214-4514-7.

AKCHURINA, S., V. TUZIKOVA a J. TLUSTÝ. Optimal Parameters of Load-Center Supply System for Peripheral Districts of Big Cities. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05096-5.

ŠVEC, J. et al. Synchronous Phasors Monitoring System - Testing Project in the Czech Republic. In: Proceedings of the 7th Annual CIGRÉ Canada Conference on Power Systems. 7th Annual CIGRÉ Canada Conference on Power Systems, Montreal, 2012-09-24/2012-09-26. Montreal: Cigre Canada, 2012. s. 1-8.

HABEL, J. a P. ŽÁK. Komplexní přístup k posuzování osvětlení vnitřních prostoru. In: IV Lighting Conference of the Visegrad Countries. LUMEN V4, Bratislava, 2012-09-26/2012-09-28. Bratislava: Kongres management s.r.o., 2012. s. 50-54. ISBN 978-80-89275-32-8.

BAYER, R. Analýza spekter světelných diod. In: Technika osvětlování XXV. Plzeň, 2012-05-15/2012-05-16. Plzeň: Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 2012. s. 92-99.

MUSÁLEK, L., L. STRAKA a M. JURÍK. Modeling of parallel path magnetic technologies in Agros2D. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

MAREČEK, P. Possible future problems with connecting electric vehicles into the electricity grid. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a P. MAREČEK. Low Frequency High Voltage Source for Diagnostic of Insulation Diagnosis of Electrical Equipment - Design and Simulations. In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference EPE 2012. Electric Power Engineering 2012, Brno, 2012-05-23/2012-05-25. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2012. s. 925-928. ISBN 978-80-214-4514-7.

HLAVÁČEK, J. a R. PROCHÁZKA. Construction of HV DC Precision Divider at 10 KV. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05096-5.

MATYSKA, P. a A. HARIRAM. Energy Savings from the Optimization of Variable Speed High Pressure Feeding Pumps at the Heating Plant in Přívoz. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, http://www.mmk.econference.cz/, 2012-12-10/2012-12-14. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 3031-3035. ISBN 978-80-905243-3-0.

YANUSHKEVICH, A. a J. TLUSTÝ. Active Power Compensation in Industrial Applications Using Statcom with Supercapacitors. In: Proceedings of the 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems201. The 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Istanbul, 2012-06-10/2012-06-14. Istanbul: Istanbul Technical University, 2012. s. 1-4.

ZAMAZALOVÁ, M. Different Types of Trombe Wall in Low Energy Consuming Buildings. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-01-05096-5.

TLUSTÝ, J. et al. Analysis of Generalized Non-Active Power Theory for Compensation of Non-Periodic Disturbances. In: ICREPQ12 International Conference on Renewable Energies and Power Quality. International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'12), Santiago de Compostela, 2012-03-27/2012-03-29. Vigo: Universidad de Vigo, 2012. s. 1-6. ISBN 978-84-615-6648-8.

KŘIVKA, V. Primenenie programmy Agros2D dlja rešenie zadač, svjazanych s fizičeskimi poljami. In: V mire naučných otkrytij II. V mire naučných otkrytij III, Taganrog, 2012-01-09. Taganrog: Sputnik +, 2012. s. 209-213. ISBN 978-5-9973-1832-1.

BÁLSKÝ, M. a R. BAYER. Analýza odrazných vlastností materiálů pro interiéry. In: Kurz osvětlovací techniky XXIX. Kouty nad Desnou, 2012-10-15/2012-10-17. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2012. s. 194-197. ISBN 978-80-248-2832-9.

KRULA, A. Mathematical model of gas turbo generator. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-01-05096-5.

ULRYCH, B., V. KOTLAN a I. DOLEŽEL. Contact Problem of Disk on Shaft Fixed by Induction Shrink Fit. In: Proceedings of PTZE 2012. XXI PSAE (PTZE) Symposium Applied Electromagnetism in Modern Technologies and Informatics, Sandomierz, 2012-09-09/2012-09-12. Sandomierz: Polish Society of Applied Electromagnetics, 2012. s. 219-221. ISBN 83-88131-99-0.

VALOUCH, V. et al. Evaluation of IRP, FBD, SD, and Generalized Non-Active Power Theories. In: 27th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel. Eilat, 2012-11-14/2012-11-17. Piscataway: IEEE, 2012. s. 1-5. ISBN 978-1-4673-4680-1. DOI 10.1109/EEEI.2012.6376914.

DOLEŽEL, I. et al. Fixing element with permanent magnet for transport of rails. In: Proceedings of 9th International Conference Elektro 2012. Elektro, Rajecké Teplice, 2012-05-21/2012-05-23. Žilina: Žilinská universita, Elektrotechnická fakulta, 2012. s. 411-414. ISBN 978-1-4673-1178-6. DOI 10.1109/ELEKTRO.2012.6225693.

Dizertace

HLAVÁČEK, J. Analýza snímacích prvků proudu v elektroenergetice. 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce V. KVASNIČKA.

MÜLLER, Z. Pokročilé metody pro zvyšování bezpečnosti provozu elektrizačních soustav. 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce J. TLUSTÝ.

BRETTSCHNEIDER, Z. Nelineární jevy v elektrizační soustavě. 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce J. TLUSTÝ.

PROCHÁZKA, R. Elektrické pole v okolí zemničů. 2012. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra elektroenergetiky. Vedoucí práce F. FENCL.

Stránka vytvořena 03.07.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.