13000 / 13115 - Publikace - 2014

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2014

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

DOLEŽEL, I., V. KOTLAN a B. ULRYCH. Design of Joint between Disk and Shaft Based on Induction Shrink Fit. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2014, 270 52-62. ISSN 0377-0427.

MACH, F. et al. Finite-Element 2-D Model of Induction Heating of Rotating Billets in System of Permanent Magnets and its Experimental Verification. IEEE Transactions on Industrial Electronics. 2014, 61(5), 2584-2591. ISSN 0278-0046.

BARGLIK, J. et al. 3D Modeling of Induction Hardening of Gear Wheels. Journal of Computational and Applied Mathematics. 2014, 270 231-240. ISSN 0377-0427.

KYNCL, J., J. DOUBEK a L. MUSÁLEK. Modeling of Dielectric Heating within Lyophilization Process. Mathematical Problems in Engineering. 2014, 2014 ISSN 1024-123X.

Články v ostatních periodikách

IGBINOVIA, F. An Overview of Renewable Energy Potentials In Nigeria: Prospects, Challenges and the Way Forward. Energetika. 2014, 64(11), 570-579. ISSN 0375-8842.

ŽÁK, P. a S. ŠVECOVÁ. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí. Světlo. 2014,(2014(2)), 10-12. ISSN 1212-0812.

ŠVECOVÁ, S. a P. ŽÁK. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí - část 2. Světlo. 2014, 44-47. ISSN 1212-0812.

ŠVECOVÁ, S. a P. ŽÁK. Koncepce veřejného osvětlení měst a obcí - část 3. Světlo. 2014, 12-15. ISSN 1212-0812.

GAJDOS, L. et al. Verification of the Trend of MPL Variation in Fatigue by Modern Methods. Key Engineering Materials. 2014, 606 99-102. ISSN 1013-9826.

TUZIKOVA, V. et al. Particle Swarm Based Optimization of Power Losses in Network Using STATCOM. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2014, 12(12), ISSN 2172-038X.

DOLEŽEL, I., P. KARBAN a F. MACH. Induction Heating of Rotating Nonmagnetic Billet in Magnetic Field Produced by High-Parameter Permanent Magnets. Elektrotechnika i Elektromechanika. 2014,(2), 32-36. ISSN 2074-272X.

YANUSHKEVICH, A. et al. Power Quality Enhancement using STATCOM with Energy Storage. Renewable Energies & Power Quality Journal (RE&PQJ). 2014, 12(12), ISSN 2172-038X.

Stati ve sbornících konferencí

ESSILFIE, J. et al. STATCOM Effect on Voltage Stability in Ghanaian Electrical Grid. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 235-240. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839445.

MÜLLER, Z. Inteligentní systém pro bezpečné a spolehlivézásobování oblasti elektrickou energií. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

LEUBNER, K. a I. DOLEŽEL. Electromagnetic Launcher of Ferromagnetic Bodies. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

ČERŇAN, M. a J. TLUSTÝ. Návrh filtrov vyšších harmonickcých pre objekty s rozsiahlou káblovou sieťou. In: Konference ČK CIRED 2014. CIRED 2014, Tábor, 2014-11-04/2014-11-05. Praha: CIRED, 2014. ISBN 978-80-905014-3-0.

ŽÁK, P. a S. ŠVECOVÁ. Koncepce veřejného osvětlení. In: Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. p. 122-125. ISBN 978-80-248-3553-2.

VALOUCH, V. et al. Optimized half a period switching symmetry applied at grid connected four-switch converter and analytical solution of steady states. In: 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition. 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition, Antalya, 2014-09-21/2014-09-24. Piscataway: IEEE, 2014. p. 125-130. ISBN 978-1-4799-2060-0. DOI 10.1109/EPEPEMC.2014.6980662.

HARIRAM, A., J. KYNCL a S. BARBARINO. Defining end user metrics for evaluating a hybrid heavy duty commercial vehicle. In: Transportation Electrification Asia-Pacific, 2014 IEEE Conference and Expo. 2014 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific, Beijing, 2014-08-31/2014-09-03. Peking: Chinese Academy of Science, 2014. ISBN 978-1-4799-4239-8. DOI 10.1109/ITEC-AP.2014.6940834.

BAYER, R. Luminous Flux Decrease Measurements of LED Street Lighting over Time. In: LUMEN V4 2014. LUMEN V4 2014 - Visegrádi Országok V. Világítási Konferenciája, Visegrád, 2014-10-09/2014-10-10. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 336-339. ISBN 978-963-9299-21-4.

ŽÁK, P., J. HABEL a Z. PELÁNOVÁ. Comprehensive solution of the indoor lighting. In: LUMEN V4 2014. LUMEN V4 2014 - Visegrádi Országok V. Világítási Konferenciája, Visegrád, 2014-10-09/2014-10-10. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 26-29. ISBN 978-963-9299-21-4.

VANIŠOVÁ, L. Monitorování teploty vedení 400 kV pomocí synchronizovaného měření fázorů. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

PELÁNOVÁ, Z. Určení jasu oblohového elementu. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

ZÁLEŠÁK, J., J. HABEL a R. BAYER. Hodnocení energetické náročnosti navržených osvětlovacích soustav. In: Technika osvětlování XXVI. Technika osvětlování XXVI, Plzeň, 2014-05-27/2014-05-28. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 2014. p. 96-101.

ŽÁK, P. a J. HABEL. Vliv spektrálního složení záření zdrojů na subjektivní vjem pozorovatelů v podmínkách veřejného osvětlení. In: Technika osvětlování XXVI. Technika osvětlování XXVI, Plzeň, 2014-05-27/2014-05-28. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 2014. p. 123-132.

BRETTSCHNEIDER, Z., R. HANUŠ a M. MÜLLER. Pravděpodobnost ve výpočtech sítí. In: Konference ČK CIRED 2014. CIRED 2014, Tábor, 2014-11-04/2014-11-05. Praha: CIRED, 2014. ISBN 978-80-905014-3-0.

BÁLSKÝ, M., T. DRÁBEK a R. BAYER. Robotická jednotka pro měření osvětlenosti v interiérech. In: Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. p. 40-44. ISBN 978-80-248-3553-2.

EHRENBERGER, J. Power System Probability Analysis. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

BÁLSKÝ, M. Energy balance of modern light sources. In: World Sustainable Energy Days 2014. World Sustainable Energy Days, Wels, 2014-02-25/2014-02-28. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2014. Dostupné z: http://www.wsed.at/en/reviews/wsed-2014/programme/wsed-next/

ZÁLEŠÁK, J. a Z. PELÁNOVÁ. Evaluation of Energy Performance of Road Lighting System. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 645-648. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839531.

BAYER, R. Modernizace reflektometru OPTE-F3K. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

BÁLSKÝ, M. Možnosti zpřesnění výpočtu mnohonásobných odrazů světla. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

FANDI, G. Comparison of Simulation and Standard Method for Computation of Inductance. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

VOJTĚCH, L. et al. Quality of Service and Experience – Business Driven Standardisation for Interoperability in Internet of Things. In: NEVOSAD, M. a J. VODRÁŽKA, eds. RTT 2014 Conference Proceedings. 16th International Conference on Research in Telecommunication Technologies, Frymburk, 2014-09-10/2014-09-12. Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. p. 66-70. ISBN 978-80-01-05540-3.

SLOBODNÍK, K. et al. Induction Heating of Rotating Cylindrical Nonmagnetic Billets with Prescribed Temperature Profile. In: Proc. of 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronic Society. 40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronic Society, Dallas, 2014-10-29/2014-11-01. Piscataway: IEEE, 2014. p. 3233-3239. ISSN 1553-572X. ISBN 978-1-4799-4032-5. DOI 10.1109/IECON.2014.7048974.

KARBAN, P. et al. Computation of Forces in Strongly Nonlinear Magnetic Fields Using Higher-Order Eggshell Algorithm. In: 14th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. 14th International Symposium Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering, Ekaterinburg, 2014-01-13/2014-01-18. Ekaterinburg: Ural University Publisher, 2014. p. 145-148.

PÁNEK, D. et al. Shape optimization of inductors for preheating before laser welding and hardening. In: Engineering Optimization 2014. 4th International Conference on Engineering Optimization, Lisabon, 2014-09-08/2014-09-11. Leiden: CRC Press/Balkema, 2014. p. 693-698. ISBN 978-1-138-02725-1.

PELÁNOVÁ, Z. a J. HABEL. Měření poklesu světelného toku LED osvětlovací soustavy veřejného osvětlení v závislosti na čase. In: Technika osvětlování XXVI. Technika osvětlování XXVI, Plzeň, 2014-05-27/2014-05-28. Ústí nad Labem: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 2014. p. 169-173.

ZÁLEŠÁK, J. Hodnocení energetické náročnosti navržených osvětlovacích soustav v podmínkách fotopického a mezopického vidění. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

MÜLLER, Z. et al. Analytical closed-form solution of current responses of multilevel converter connected to unbalanced grid. In: Proceedings of IEEEI 2014. IEEEI 2014, Eilat, 2014-12-03/2014-12-05. Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4799-5987-7.

MÜLLER, M., Z. MÜLLER a J. TLUSTÝ. 3-DOF overhead line mechanical dynamic model. In: Proceedings of IEEEI 2014. IEEEI 2014, Eilat, 2014-12-03/2014-12-05. Piscataway: IEEE, 2014. ISBN 978-1-4799-5987-7.

ČERŇAN, M. Time Domain Model of Electric Arc Furnace for Study Power Quality in Industrial Networks. In: FOREN 2014. FOREN 2014, Bucharest, 2014-06-22/2014-06-24. Bukurešť: WEC - Romanian National Committee, 2014.

ZÁLEŠÁK, J. a Z. PELÁNOVÁ. Possible evaluation of visual performance and energy potencial in conditions of mesopic vision. In: LUMEN V4 2014. LUMEN V4 2014 - Visegrádi Országok V. Világítási Konferenciája, Visegrád, 2014-10-09/2014-10-10. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 279-284. ISBN 978-963-9299-21-4.

KOUDELA, L., V. KOTLAN a I. DOLEŽEL. Monolithic Model of Induction Shrink Fit for High-Speed Tools. In: Proc. 5th Symposium on Applied Electromagnetics 2014. 5th Symposium on Applied Electromagnetics 2014, Skopje, 2014-06-08/2014-06-11. Skopje: Cyril and Methodius University, 2014. p. 27-28. ISBN 978-9989-630-72-9.

PROCHÁZKA, R. et al. Simulation and analysis of ferroresonance in power circuits with a nanocrystalline magnetic materials. In: EMSA 2014. EMSA 2014, Vienna, 2014-07-06/2014-07-09. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. p. 249. ISBN 978-3-85465-021-8.

ČERŇAN, M. a J. TLUSTÝ. Model of Electric Arc Furnace for Designing of Power Quality Improvement Equipment. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 187-192. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839465.

IGBINOVIA, F. Energy Resources in Africa. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

NOVÁK, Z. Electromagnetic and temperature coupled problems in Wolfram Mathematica. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

PANTELYAT, M.G., I. DOLEŽEL a A. SMALCERZ. 3D Multiphysics Numerical Analysis and Design of Electromagnetic Devices with Soft Magnetic Materials. In: Proc. XXIII Symposium Electromagnetics Phenomena in Nonlinear Circuits. XXIII Symposium Electromagnetics Phenomena in Nonlinear Circuits, Pilsen, 2014-07-02/2014-07-04. Pilsen: University of West Bohemia, 2014. p. 89-90. ISBN 978-80-261-0350-9.

IGBINOVIA, F. A review of Electrical Energy Systems in Nigeria: Proposal to Increase Consumption. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

ELMER, M. et al. Configurable and Adaptable Trucks and Trailers for Optimal Transport Efficiency. In: Transportation Electrification Asia-Pacific, 2014 IEEE Conference and Expo. 2014 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo, Asia-Pacific, Beijing, 2014-08-31/2014-09-03. Peking: Chinese Academy of Science, 2014. ISBN 978-1-4799-4239-8. DOI 10.1109/ITEC-AP.2014.6941146.

HAMAR, R. et al. 3D model of laser hardening of steel bodies with induction pre-heating. In: 9th IET International Conference on Computation in Electromagnetics. 9th IET International Conference on Computation in Electromagnetics, London, 2014-03-31/2014-04-01. Stevenage, Herts: The Institution of Engineering and Technology (IET), 2014. ISBN 978-1-84919-817-2. DOI 10.1049/cp.2014.0204.

STRAKA, L. a G. FANDI. Distance Protection Based on Artificial Neural Networks. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 91-94. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839435.

TLUSTÝ, J. et al. Vliv nových trendů v elektroenergetice na zatížení a napětí v reálné síti nn PREdistribuce, a.s. In: Konference ČK CIRED 2014. CIRED 2014, Tábor, 2014-11-04/2014-11-05. Praha: CIRED, 2014. ISBN 978-80-905014-3-0.

ŽÁK, P. a J. HABEL. Komplexní optimalizace návrhu vnitřního osvětlení. In: Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. p. 180-183. ISBN 978-80-248-3553-2.

YANUSHKEVICH, A. a P. MAREČEK. HVDC systems development in the world - overview. In: POSTER 2014 - 18th International Student Conference on Electrical Engineering. 18th International Student Conference on Electrical Engineering, Praha, 2014-05-15. Prague: Czech Technical University, 2014. ISBN 978-80-01-05499-4.

MORTE, M., A. DOUCEK a J. KYNCL. The hydrogen bus as a mathematical model in Matlab® - Its actual operation. In: ECS Transactions 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, Brno, 2012-08-26/2012-08-30. New Jersey: The Electrochemical Society, 2014. p. 181-189. sv. 48. ISSN 1938-5862. ISBN 9781607683834. DOI 10.1149/04801.0181ecst.

PÁNEK, D., I. DOLEŽEL a V. KOTLAN. Shape Optimization of Cylindrical Inductor for Induction Pre-Heating. In: Proc. Applications of Electromagnetism in Novel Technologies and Medicine 2014. Applications of Electromagnetism in Novel Technologies and Medicine 2014, Hucisko, 2014-09-07/2014-09-10. Warszawa: Polish Community of Applied Electromagnetism, 2014. p. 157-159. ISBN 83-88131-99-0.

EHRENBERGER, J. Fault Analysis of Smart Grid Power System Employing Simultaneous Faults Method. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 95-100. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839449.

ČERŇAN, M. Odporové prstence vzduchových tlmiviek. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

KYNCL, J., L. STRAKA a A. HARIRAM. Měření frekvence a fázorů v elektrizační soustavě. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

FANDI, G. STUDY OF MV RENEWABLE WIND ENERGY SOURCES IN INTEGRATED MV DISTRIBUTION NETWORKS. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

PELÁNOVÁ, Z. a J. ZÁLEŠÁK. Horizontální osvětlenost v průběhu roku v podmínkách standardizovaných obloh CIE. In: LUMEN V4 2014. LUMEN V4 2014 - Visegrádi Országok V. Világítási Konferenciája, Visegrád, 2014-10-09/2014-10-10. Budapest: MEE Világítástechnikai Társaság, 2014. p. 415-421. ISBN 978-963-9299-21-4.

PELÁNOVÁ, Z. et al. Osvětlenost vertikální nezacloněné roviny. In: Kurz osvětlovací techniky XXXI. Kurz osvětlovací techniky XXXI, Kouty nad Desnou, 2014-09-22/2014-09-24. Ostrava: Česká společnost pro osvětlování, 2014. p. 222-225. ISBN 978-80-248-3553-2.

TERRICH, T. et al. Construction design of the high-voltage optical sensors. In: 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 5. mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Hradec Králové, 2014-12-15/2014-12-19. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-07-8.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a K. DRAXLER. Magnetic circuit of high-voltage 10 kHz transformer. In: EMSA 2014. EMSA 2014, Vienna, 2014-07-06/2014-07-09. Vienna: Vienna University of Technology, 2014. p. 241. ISBN 978-3-85465-021-8.

FANDI, G. et al. FACTS Devices Influence on Power Losses in Transmission Systems. In: Proceedings of the 2014 15th International Scientific Conference on Electric Power Engineering. Electric Power Engineering 2014, Brno, 2014-05-12/2014-05-14. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 29-33. ISSN 2376-5623. ISBN 978-1-4799-3807-0. DOI 10.1109/EPE.2014.6839431.

MÜLLER, M. Vliv pádu námrazku na venkovní vedení. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

EHRENBERGER, J. a J. ŠPETLÍK. Model přístrojového transformátoru proudu. In: Proceedings of ELEN 2014. ELEN 2014, Praha, 2014-09-11/2014-09-12. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. ISBN 978-80-01-05654-7.

Dizertace

MÜLLER, Z. Intelligent Transmission and Distribution Systems. 2014. Docentská habilitační práce.

BÁLSKÝ, M. Analýza procesu mnohonásobných odrazů. 2014. Doktorská práce (Ph.D.).

Výzkumné zprávy

PROCHÁZKA, R. a J. HLAVÁČEK. Měření frekvenčních charakteristik transformátorů při zkratových zkouškách. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. 141212-9.

TLUSTÝ, J., M. MÜLLER a J. KYNCL. Optimalizace konstrukce uzlových odporníků. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. 13115-EGE.

HABEL, J. et al. Studie mezopického vidění. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. 13115-ELTODO.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a K. DRAXLER. Použití klešťových transformátorů v širší frekvenční oblasti. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. 13115-UNMZ.

TLUSTÝ, J. et al. Adaptivní chránění v sítích vn. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014.

CIMBOLINEC, I., P. PAVLÁTKA a O. STARÝ. Odborné vyjádření ČVUT FEL k problematice prokázání technické způsobilosti FVE v rámci řízení o licenci vzhledem k technickým normám a legislativě.. 2014.

ŠVEC, J. a J. EHRENBERGER. Výpočty proudové nesymetrie vícenásobných vedení vvn v uzlové síti. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. 13115-CEPSInvest.

MÜLLER, Z. Inteligentní systém pro bezpečné a spolehlivé zásobování oblasti elektrickou energií - zpráva za rok 2014. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. 13115-TACR.

VASTL, J. et al. Znalecký posudek teplárna České Budějovice. Praha: FEL ČVUT, 2014.

PROCHÁZKA, R., J. HLAVÁČEK a M. KNĚNICKÝ. Metodika diagnostiky vn kabelů vlastní spotřeby elektrických stanic PS ve vztahu k životnosti vn kabelů. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. 13115-CEPS2.

VASTL, J., J. VAŠÍČEK a I. CIMBOLINEC. Doplněk číslo 60/2014 ke znaleckému posudku č.20/2013 k soudnímu spisu č. j. 7 C 123/2010-70. 2014. 60/2014.

TLUSTÝ, J. a Z. MÜLLER. Dílčí technická zpráva projektu KVET 2014. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. 13115.

HABEL, J. et al. Kontrolní posouzení parametrů osvětlovací soustavy umělého osvětlení na fotbalovém stadionu Generali aréna AC Sparta Praha. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014. 13115-ACS.

KVASNIČKA, V. a M. KNĚNICKÝ. Vývoj testovací metody pro teplotní senzory. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2014.

Stránka vytvořena 10.12.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.