Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13115 - Publikace - 2017

13000 / 13115 - katedra elektroenergetiky

Publikační činnost 2017

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

ZVÁNOVEC, S. et al. Visible Light Communications Based on Street Lighting. In: GHASSEMLOOY, Z. et al., eds. Visible Light Communications: Theory and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2017. p. 285-310. 1. ISBN 978-1-4987-6753-8.

Stati ve sbornících konferencí

BÁLSKÝ, M. et al. Mathematical models for analysing the lighting system in a room with blinds. In: World Sustainable Energy Days 2017. World Sustainable Energy Days 2017, Wels, 2017-03-01/2017-03-03. Linz: O.Ö. Energiesparverband, 2017.

BÁLSKÝ, M. et al. Use of tunable white luminaires for biodynamic lighting. In: Electric Power Engineering (EPE), 2017 18th International Scientific Conference on. 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), Kouty nad Desnou, 2017-05-17/2017-05-19. Prague: Czechoslovakia Section IEEE, 2017. ISBN 978-1-5090-6406-9. DOI 10.1109/EPE.2017.7967277. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/7967277/

Stránka vytvořena 17.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.