13000 / 13116 - Granty - 2009

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2009

Adamec, M.: 32. IAEE mezinárodní konference: Přidělování přenosových kapacit na základě skutečných fyzických toků elektřiny
2009 - 2009, CTU0912913
Knápek, J.: Nepotravinářské využití biomasy v energetice
2006 - 2011, 2B06131
Knápek, J.: Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR
2007 - 2010, SP/3G1/24/07
Kovalenko, O.: ICIMT 2009: Spokojenost zákazníka jako součást managementu jakosti a její hodnocení
2009 - 2009, CTU0913113
Lacina, M.: Ekologická daňová reforma pro Českou republiku
2009 - 2009, CTU0912613
Ošlejšek, P.: ELEKTROENERGETIKA 09: Možnosti využití základních zdrojů energie v energetickém hospodářství v ČR
2009 - 2009, CTU0921013
Pavlátka, P.: 32. IAEE mezinárodní konference: Market coupling na integrovaném trhu s elektřinou
2009 - 2009, CTU0913213
Šafránek, J.: FRVS INV
2009 - 2009, 395Ab
Valentová, M.: ECEEE 2009 SUMMER STUDY: Možnosti a připravenost spotřebitelů snížit svou spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu
2009 - 2009, CTU0913313
Vítek, M.: FRVS NIV
2009 - 2009, 2506F5d
Stránka vytvořena 19.10.2018 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.