13000 / 13116 - Granty - 2010

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Projekty podporované granty 2010

Adamec, M.: Laboratoř finančního řízení v energetice
2010 - 2012, SGS10/269/OHK5/3T/13
Dobiáš, M.: Nové technologie v marketingových studiích
2010 - 2012, SGS10/270/OHK5/3T/13
Kloubec, M.: Analýza trhů s elektřinou a komparace jejich vývoje
2010 - 2011, SGS10/167/OHK5/2T/13
Knápek, J.: Nepotravinářské využití biomasy v energetice
2006 - 2011, 2B06131
Knápek, J.: Metodika a analýza potenciálu biomasy pro ČR
2007 - 2010, SP/3G1/24/07
Knápek, J.: Analýza potenciálu využití biomasy jako domácího strategického zdroje pro zabezpečení energetických potřeb v krizových situacích
2010 - 2013, VG20102013060
Králík, T.: Optimalizace výstavby a provozu OZE
2010 - 2011, SGS10/168/OHK5/2T/13
Starý, O.: 046017-K13116-RP-Rozvoj MSP
2010 - 2010, -RP-Rozvoj MSP
Valentová, M.: Transakční náklady jako bariéra energetické účinnosti v České republice
2010 - 2011, SGS10/169/OHK5/2T/13
Stránka vytvořena 17.07.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.