Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT v Praze

13000 / 13116 - Publikace - 2008

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2008

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

CRISTANCHO ALEGRIA, F. Rozšíření parametrů globálního hodnocení dodavatelů. E+M. Ekonomie a Management. 2008, 12(1), 115-118. ISSN 1212-3609.

Články v ostatních periodikách

TOMEK, G. Úvodník - Hodnota zákazníka a hodnota pro zákazníka. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(3), 3. ISSN 1211-5622.

GRÜNWALD, O. Poslouchat hlas zákazníka. Marketing & komunikace. 2008, XVIII(3), 14-16. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. a G. TOMEK. Jak měřit úspěšnost sponzoringu. Marketing & komunikace. 2008, XVIII(1), 13-15. ISSN 1211-5622.

ČEMUS, R. Využití synergie skupiny aplikovaného výzkumu. Automatizace. 2008, 51(7-8), 477-478. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Jak je to s trendy v marketingu. Pr-ekon Online. 2008, 2008(12.3.2008), 1-5. ISSN 1214-4800. Dostupné z: http://www.prekon.cz

ZMATLÍK, J. Využití statistických metod pro měřicí systémy při přípravné fázi statistické regulace. Automatizace. 2008, 51(12), 26-27. ISSN 0005-125X.

DRAHOVZAL, O. Reálné opce a jejich využití v elektroenergetice. Energetika. 2008, 2008(1), 19-23. ISSN 0375-8842.

SURZHIKOVA, O. Mirovoj gazovij sektor: sostojanie i perspektivy. Problemy energetiky. 2008, 2008(9-10/1), 49-54. ISSN 1998-9903.

SURZHIKOVA, O. Mirovoj elektroenergeticheskij sektor: sostojanie i perspektivy. Problemy energetiky. 2008, 2008(9-10), 80-83. ISSN 1998-9903.

HAVLÍČEK, L. Nuclear Fuel Cycle Evaluation and Real Options. Acta Polytechnica. 2008, 48(3), 30-35. ISSN 1210-2709.

VLČKOVÁ, P. Jak komunikovat v roce 2009. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(4), 4-5. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Společenské trendy 2008+. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(4), 31. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Jak měřit hodnotu pro zákazníka?. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(1), 26. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Marketér roku očima předsedy hodnotitelské komise. Smart Markyt. 2008, 2008(5), 1-2. Dostupné z: http://www.smartmarkyt.cz

ŠTĚDROŇ, B. a O. DOSTÁL. Legislativní bariéry IT marketingu. Automatizace. 2008, 51(10), 620-623. ISSN 0005-125X.

ŠVÍK, M. IBM nabízí vše pro správu obsahu. The Blue Rose. 2008, 2008(2), 22-23. ISSN 1211-2151.

KLOUBEC, M. Liberalizacija elektroenergetičeskoj otrasli v Čechii i složivšijsja rynok elektroenergiji. Problemy energetiky. 2008, 2008(9-10), 63-68. ISSN 1998-9903.

SURZHIKOVA, O. Rossijskij elektroenergeticheskij sektor: sostojanie i perspektivy. Problemy energetiky. 2008, 2008(7-8), 114-118. ISSN 1998-9903.

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK a K. HAVLÍČKOVÁ. Ekonomické aspekty užití biomasy pro spoluspalování biomasy a uhlí. Acta Pruhoniciana. 2008, 2008(89), 29-33. ISSN 0374-5651.

TOMEK, G. Generace budoucnosti - přátelé konzumu. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(3), 29. ISSN 1211-5622.

ČEMUS, R. Zvýšení hodnoty produktu využitím synergie skupiny a výstupu kontrolingu. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(3), 17-18. ISSN 1211-5622.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Kladívko a základní kámen ČVUT v Praze. Pražská technika. 2008, 2008(6), 31. ISSN 1213-5348.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Tajemná Rudolfova štola. Pražská technika. 2008, 2008(5), 29. ISSN 1213-5348.

VÁVROVÁ, V. Management hodnotových inovací. Automatizace. 2008, 51(4), 301-302. ISSN 0005-125X.

STARÝ, O. a J. VASTL. Technikoekonomičeskije sravnenije raspredelitelnych energetičeskich kompanij. Problemy energetiky. 2008, 2008(9-10), 1-3. ISSN 1998-9903.

HAVLÍČKOVÁ, K. a J. KNÁPEK. Ekonomické aspekty porostů rychle rostoucích dřevin. Acta Pruhoniciana. 2008, 2009(89), 35-39. ISSN 0374-5651.

TOMEK, G. Chování zákaznicky orientované organizace. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(3), 30. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Kdo a čím konkuruje?. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(2), 29. ISSN 1211-5622.

ZMATLÍK, J. Využití statistických metod pro měřicí systémy při přípravné fázi statistické regulace. Automatizace. 2008, 51(12), 25-27. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Kompetence lektorů marketingu. Pr-ekon Online. 2008, 2008(27.1.2008), 1-4. ISSN 1214-4800. Dostupné z: http://www.prekon.cz

STARÝ, O. a J. VASTL. Primenenije geneticeskich algoritmov v rynočnych uslovijach energetiki. Problemy energetiky. 2008, 2008(9-10), 43-46. ISSN 1998-9903.

BENEŠ, M. a O. STARÝ. Kriterij efektivnosti s peremennym diskontom. Problemy energetiky. 2008, 2008(9-10), 70-78. ISSN 1998-9903.

SURZHIKOVA, O. Mirovoj uranovij sektor: sostojanie i perspektivy. Problemy energetiky. 2008, 2008(9-10/1), 85-89. ISSN 1998-9903.

SURZHIKOVA, O. State and trends of the uranium sector in the world fuel-energy complex. European Journal of Natural History. 2008, 08(3), 94-98. ISSN 2073-4972.

JÄGER, M. a M. HONZÍK. Je energetická náročnost ekonomiky v ČR neúměrně vysoká ?. Pro-Energy magazín. 2008, 2(2), 64-67. ISSN 1802-4599.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Jak se rozhoduje zákazník?. Marketing & komunikace. 2008, XVIII(2), 8-11. ISSN 1211-5622.

ŠVÍK, M. Efektivní správa obsahu - kvalitní systém ECM musí poskytovat řadu různých služeb. ComputerWorld. 2008, 2008(7), 3. ISSN 1210-9924.

EFMERTOVÁ, M. Konference z historie techniky. Pražská technika. 2008, 2008(5), 32. ISSN 1213-5348.

ČEMUS, R. Problematika průmyslového transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Automatizace. 2008, 51(3), 190. ISSN 0005-125X.

SURZHIKOVA, O. State and perspectives of the world fuel-energy sector of economy. European Journal of Natural History. 2008, 08(3), 98-101. ISSN 2073-4972.

VÁVROVÁ, V. Marketingová strategie v reálném světě. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(3), 30-31. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Hodnota zákazníka a pro zákazníka. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(3), 4-7. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Nové marketingové trendy nejsou žádným strašákem. Marketing Magazine. 2008, 12(2), 46-48. ISSN 1211-7315.

ŠVÍK, M. Nalezněte jehlu v kupce sena. ComputerWorld. 2008, 2008(7), 5. ISSN 1210-9924.

ČEMUS, R. Enviromentální VTP Zábřeh. Inovační podnikání & transfer technologií. 2008, XVI.(3), 27-28. ISSN 1210-4612.

ADAMEC, M., M. INDRÁKOVÁ a M. KARAJICA. The European Electricity Market and Cross-Border Transmission. Acta Polytechnica. 2008, 48(3), 20-25. ISSN 1210-2709.

HAVLÍČEK, L. Extending the Life Time a Nuclear Power Plant: Impact on Nuclear Liabilities in the Czech Republic. Acta Polytechnica. 2008, 47(4-5), 38-42. ISSN 1210-2709.

VÍTEK, M. Ocenění frekvenčního pásma jako omezeného přírodního zdroje. Technologies & Prosperity. 2008, 13 7-9. ISSN 1213-7162.

ŠVÍK, M. Jak řídít procesy. ComputerWorld. 2008, 2008(7), 4. ISSN 1210-9924.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Mosty s životy visícími na řetězu. Pražská technika. 2008, 2008(4), 29. ISSN 1213-5348.

ČEMUS, R. Český výzkum a.s. Inovační podnikání & transfer technologií. 2008, XVI.(1), 28-29. ISSN 1210-4612.

ZMATLÍK, J. Konstrukce a analýza regulačních diagramů typu c pro regulaci srovnáním. Automatizace. 2008, 51(1), 21-23. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Kompetence lektorů marketingu. Trend marketing. 2008, IV(2), 51. ISSN 1214-9594.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Modelování dodavatelského řetězce. Automatizace. 2008, 51(2), 76-78. ISSN 0005-125X.

VÁVROVÁ, V. a G. TOMEK. Celoživotní vzdělávání v marketingu. Marketing & Media. 2008, IX(6), 25. ISSN 1212-9496.

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK a K. HAVLÍČKOVÁ. Cena biomassy kak ključevyj faktor prinjatija rešenija investorom v proektach energetiky v ČR. Problemy energetiky. 2008, 2008(9-10), 46-49. ISSN 1998-9903.

BENEŠ, M. a J. VASTL. Kak izmerjať finasovuju stabilnosť subjektov v energetike. Problemy energetiky. 2008, 2008(9-10), 56-64. ISSN 1998-9903.

VLČKOVÁ, P. Marketing Trend - jaro 2008, hlavní téma: Sponzoring. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(2), 30-31. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Marketing dnešní Evropy a světa. Marketing & komunikace. 2008, XVIII.(1), 27. ISSN 1211-5622.

EFMERTOVÁ, M. František Křižík, jeho doba a elektrotechnická studia. Sdělovací technika. 2008, 2008(6), 18-19. ISSN 0036-9942.

ŠVÍK, M. ECM v praxi. ComputerWorld. 2008, XIX(19), 23-25. ISSN 1210-9924.

ŠVÍK, M. Integrace DMS do stávajících podnikových systémů. Professional Computing. 2008, 9(2), 40. ISSN 1214-5335.

EFMERTOVÁ, M. ČVUT a zkoušky. Pražská technika. 2008, 2008(special), 10. ISSN 1213-5348.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

VÁVROVÁ, V. Základy průmyslového marketingu - kap. 13. In: Certifikované vzdělávání manažerů výroby - střední výkonný management CZ 04.3.07/3.2.01.3/3245. Praha: Institut INPRO, 2008. p. 1-33.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Marketing od myšlenky k realizaci. 2 vyd. Praha: Professional publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-80-1.

OŠLEJŠEK, P., ed. Jaderná energie je budoucnost pro svět - neprodukuje CO2. Praha, 2008-11-12. Praha: JMM Consulting, 2008.

TOMEK, G. Nákupní marketing kap. 10. In: Praktické marketingové aplikace. Praha: Oeconomia, 2008. p. 161-182. ISBN 978-80-245-1307-2.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Electrical Engineering, Its Terminology and Its Reflection In Czech Literature. In: ŠTAIF, J., ed. Prager WISOHIM - Prague ESHP. Praha: Karolinum, 2008. p. 105-127. ISBN 978-80-7308-232-1.

VÍTEK, M. Ekonomika dopravních energetických systémů. 2 vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04181-9.

TOMEK, G. Průmyslový marketing - kap. 8. In: Certifikované vzdělávání manažerů výroby - vedoucí výroby - pokyny pro lektora. Praha: Institut INPRO, 2008. p. 1-46.

TOMEK, G. Průmyslový marketing - kap. 8. In: Certifikované vzdělávání manažerů výroby - vedoucí výroby CZ 04.3.07/3.2.01.3/3245. Praha: Institut INPRO, 2008. p. 1-42.

FIALOVÁ, H. et al. Základy ekonomiky. Příklady a úlohy. 2. upravené vydání. 2 vyd. Plzeň: Vydavatelství a naklůadatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2008. ISBN 978-80-7380-118-2.

ZAMAROVSKÝ, P. Je bioevoluce součástí kosmoevoluce?. In: Evoluce a věda. Nymburk: OPS, 2008. p. 143-155. sv. 1. ISBN 978-80-87269-04-6.

VÁVROVÁ, V. Základy průmyslového marketingu - kap. 13. In: Certifikované vzdělávání manažerů výroby - střední výkonný management - pokyny pro lektora. Praha: Institut INPRO, 2008. p. 1-36.

LUKUTIN, B.V., O.A. SURZHIKOVA a E.B. SHANDAROVA. Vozobnovlaemaja energetika v decentralizovannom elektrosnabgenii. Moskva: Energoatomizdat, 2008. ISBN 978-5-283-03272-9.

HABŘINSKÝ, J. a M. BENEŠ. Management a ekonomika výroby energie. Praha: A plus, 2008. ISBN 978-80-903804-3-1.

MIKEŠ, J. a M. EFMERTOVÁ. Elektřina na dlani. Praha: Milpo-Media, 2008. ISBN 978-80-87040-08-9.

HAVLÍČKOVÁ, K. et al. Rostlinná biomasa jako zdroj energie. Praha: Výzkumný ústav Silva taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2008. ISBN 978-80-85116-65-6.

FIALOVÁ, H. a J. FIALA. The Concise Dictionary of Economic Terms. Praha: A plus, 2008. ISBN 978-80-903804-2-4.

Stati ve sbornících konferencí

VECKA, J. a P. ZÁMYSLICKÝ. Values of Minimal Green Certificates of the Projects of Co-firing Biomass in Large Point Sources. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 1-5.

STARÝ, O. a J. VASTL. Pokrytije diagrammy potrebljenija pri pomošči genetičeskich algoritmov. In: Elektoenergija - ot polučenija i raspredelenija do effektivnovo ispolzovanija. Elektroenergija - Ot polucenija i razpredelenija do effektivnovo ispolzovanija, Tomsk, 2008-05-12/2008-05-14. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2008. p. 108-110. ISBN 5-98298-208-3.

BENEŠ, M., J. KNÁPEK a J. VAŠÍČEK. Price of Biomass as Key Factor of Success of Biomass Projects, Current State and Projection for the Czech Republic. In: 10th World Renewable Energy Congress - WREC X. World Renewable Energy Congress X and Exhibition 2008, Glasgow, 2008-07-19/2008-07-25. Oxford: Elsevier, 2008. p. 99-104.

BENEŠ, M. a O. STARÝ. Regulated Return under Asset Revaluation in Power Sector. In: 31st IAEE International Conference: Bridging Energy Supply and Demand. 31st IAEE International Conference, Istanbul, 2008-06-18/2008-06-20. Cleveland: IAEE, 2008. p. 338. ISSN 1559-792X.

BENEŠ, M. a J. VAŠÍČEK. Marginální náklady budoucích výroben elektřiny v ČR. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

DOBIÁŠ, M. Legální metrologie ve zdravotnictví - současná situace, dostupnost služeb, možnosti outsourcingu. In: Proceedings of Workshop 2008. Workshop 2008, Praha, 2008-02-18/2008-02-22. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 1-2. ISBN 978-80-01-04016-4.

HAVLÍČEK, L. Nuclear Fuel Cycle Evaluation and Real Options. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 1-5.

CRISTANCHO ALEGRIA, F. An Environmental Parameter in the Evaluation and Selection of Suppliers. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 1-5.

ADAMEC, M., M. INDRÁKOVÁ a M. KARAJICA. European Electricity Market and Cross-Border Transmission. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 1-6.

LACINA, M. a I. VONDRKA. Impact of Ecological Tax Reform on the Fuel Cost. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

KLOUBEC, M. Rynok elektroenergii v Čechii, struktura elektroenergetičeskoj otrasli. In: Sovremennie technika i technologii. Modern technique and technologies, Tomsk, 2008-03-24/2008-03-28. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2008. p. 50-51.

KNÁPEK, J. a J. VAŠÍČEK. Factors Influencis Green Bonus Value in Case of Biomass Co-firing. In: Riadenie v energetike '08. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. p. 1-6. ISBN 978-80-227-2883-6.

KNÁPEK, J., M. BENEŠ a K. HAVLÍČKOVÁ. Modelling the Future Biomass Price - Case Example of the Czech Republic. In: 16th European Biomass Conference & Exhibition. 16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencie, 2008-06-02/2008-06-06. Florencie: ETA - Florence, 2008. p. 1-5. ISBN 978-88-89407-58-1.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Řešení rozporů v hodnototvorném řetězci. In: Research Report 2/08. Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice II, Pardubice, 2008-04-14/2008-04-18. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. p. 66-71. Vědecké spisy FES. ISBN 978-80-7395-145-0.

GEUSS, E. Reporting Standards of Sustainable Develepment and Corporate Social Responsibility in the Business. In: Sustainability Accounting and Reporting on Micro-Economical and Macro-Economical Level. Sustainability Accounting and Reporting on Micro-Economical and Macro-Economical Level, Brno, 2008-05-19/2008-05-21. Pardubice: University of Pardubice, 2008. p. 39-43. ISBN 978-80-7395-081-1.

DOBIÁŠ, M. Organization Changes for Increasing Efficiency and Quality of Measurement in Health Service. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 1-6.

HAVLÍČKOVÁ, K., J. KNÁPEK a J. VAŠÍČEK. Competitiveness of Biomass from SRC Plantations - Case Study of the Czech Republic. In: 16th European Biomass Conference & Exhibition. 16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencie, 2008-06-02/2008-06-06. Florencie: ETA - Florence, 2008. p. 1-5. ISBN 978-88-89407-58-1.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Projektový pohled na management produktu. In: Projektový management - teorie a praxe. Project Management - Theory and Practice, Zlín, 2008-04-03/2008-04-04. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2008. p. 1-10. ISBN 978-80-7318-695-1.

OŠLEJŠEK, P. Possibilities of variants solution of modernizing of the Coal Power Station TUŠIMICE II. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 1-6.

LISNÍK, J. Valuation of companies. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008.

STARÝ, O. a J. VASTL. Benčmarking rapredelitelnych energetičeskich kompanij. In: Elektoenergija - ot polučenija i raspredelenija do effektivnovo ispolzovanija. Elektroenergija - Ot polucenija i razpredelenija do effektivnovo ispolzovanija, Tomsk, 2008-05-12/2008-05-14. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2008. p. 51-54. ISBN 5-98298-208-3.

VALENTOVÁ, M. a P. BERTOLDI. Analysis of the Building Owners' Motivations for Investing in Energy Efficiency: Results from the GreenBuilding Programme. In: Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings Conference. Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings Conference, Frankfurt, 2008-04-10/2008-04-11. Ispra: European Commission - Joint Research Centre, 2008. p. 255-264. Dostupné z: http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/pdf/IEECB08/IEECB08%20proceedings/098_Valentova_Final.pdf

BENEŠ, M. a J. VASTL. Nákladová analýza druhotných zdrojů při výrobě elektřiny a jejich podpora. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK a K. HAVLÍČKOVÁ. Cena biomasy jako klíčový faktor pro rozhodování. In: Sborník přenášek z konference Energetika a biomasa. Energetika a biomasa, Praha, 2008-02-19/2008-02-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. p. 25-32. ISBN 978-80-01-04017-1.

KNÁPEK, J. a J. VAŠÍČEK. Cena biomasy a podpora spoluspalování biomasy. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-4. ISBN 978-80-254-2293-9.

VAŠÍČEK, J. Ceny tepla a perspektivy teplárenství. In: KREJČŮ, M., ed. TEPKO 2008 - teplárenství - strategie a trendy. TEPKO 2008 - nové strategie a trendy, Praha, 2008-11-13. Pardubice: Teplárenské sdružení České republiky, 2008. p. 1-18. Dostupné z: http://www.jmm.cz

KLOUBEC, M. Struktura rynka elektroenergii v čechii, vozmožnosti i uslovija torgovli elektroenergiej. In: Elektoenergija - ot polučenija i raspredelenija do effektivnovo ispolzovanija. Elektroenergija - Ot polucenija i razpredelenija do effektivnovo ispolzovanija, Tomsk, 2008-05-12/2008-05-14. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2008. p. 75-78. ISBN 5-98298-208-3.

BENEŠ, M. a O. STARÝ. Electricity from Bioethanol? Case Study of Czech Republic. In: 10th World Renewable Energy Congress - WREC X. World Renewable Energy Congress X and Exhibition 2008, Glasgow, 2008-07-19/2008-07-25. Oxford: Elsevier, 2008. p. 99-104.

DRAHOVZAL, O. Investiční rozhodování a reálné opce. In: Riadenie v energetike '08. Control of Power Systems 2008, Štrbské Pleso, 2008-06-11/2008-06-13. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. p. 149. ISBN 978-80-227-2883-6.

KLOUBEC, M. Electricity Market in the Russian Federation. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 1-5.

SURZHIKOVA, O. Elektroenergetika v rossijskom TEKe. In: Elektoenergija - ot polučenija i raspredelenija do effektivnovo ispolzovanija. Elektroenergija - Ot polucenija i razpredelenija do effektivnovo ispolzovanija, Tomsk, 2008-05-12/2008-05-14. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2008. p. 71-74. ISBN 5-98298-208-3.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Stock Decreasing Process and Project View of Product Management. In: 15th International Symposium on Inventories. 15th International Symposium on Inventories, Budapest, 2008-08-22/2008-08-26. Budapest: ISIR, 2008. p. 198-200.

SURZHIKOVA, O. Uranovaja sostavlaushaja v mirovom toplivno-energeticeskom komplekse. In: Sovremennie technika i technologii. Modern technique and technologies, Tomsk, 2008-03-24/2008-03-28. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2008. p. 122-124.

HAVLÍČKOVÁ, K., J. KNÁPEK a J. VAŠÍČEK. Modeling of Intentionally Planted Biomass Prices in CR. In: 10th World Renewable Energy Congress - WREC X. World Renewable Energy Congress X and Exhibition 2008, Glasgow, 2008-07-19/2008-07-25. Oxford: Elsevier, 2008. p. 160-165.

KNÁPEK, J., M. BENEŠ a J. VAŠÍČEK. What are the Major Barriers of RES-E Penetration in the Czech Republic?. In: 10th World Renewable Energy Congress - WREC X. World Renewable Energy Congress X and Exhibition 2008, Glasgow, 2008-07-19/2008-07-25. Oxford: Elsevier, 2008. p. 2663-2668.

OŠLEJŠEK, P. Jaderná energie je budoucnost pro svět - neprodukuje CO2. In: OŠLEJŠEK, P., ed. Jaderná energie je budoucnost pro svět - neprodukuje CO2. NE RS 2008 - Studentská soutěž, Praha, 2008-11-12. Praha: JMM Consulting, 2008. p. 1-5.

JÄGER, M. a P. OŠLEJŠEK. Moderní uhelné technologie jako trvalá součást zdrojové základny české elektroenergetiky. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. p. 1-7. ISBN 978-80-254-2293-9.

VÍTEK, M. a J. ŠAFRÁNEK. Měrné náklady energetických dopravních systémů. In: SÝKORA, T., ed. Sborník konference ELEN 2008. ELEN 2008, Praha, 2008-09-02/2008-09-03. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2008. ISBN 978-80-254-2293-9.

CHMELÍK, T. Will Auctioning of CO2 Emission Allowance Improve the EU ETS?. In: Poster 2008. POSTER 2008, Praha, 2008-05-15. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2008. p. 1-3.

SURZHIKOVA, O. Elektoenergetika v mirovom TEKe. In: Elektoenergija - ot polučenija i raspredelenija do effektivnovo ispolzovanija. Elektroenergija - Ot polucenija i razpredelenija do effektivnovo ispolzovanija, Tomsk, 2008-05-12/2008-05-14. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2008. p. 68-70. ISBN 5-98298-208-3.

VALENTOVÁ, M., P. BERTOLDI a J. KRIVOŠÍK. GreenBuilding and GreenLight Programmes. In: BERTOLDI, P., ed. 6th JRC Workshop on Energy Efficiency in Buildings in EU New Member States and Candidate Countries. 6th JRC workshop on energy efficiency in buildings in EU New Member States and Candidate Countries, Ljubljana, 2008-06-03/2008-06-05. Ispra: European Commission - Joint Research Centre, 2008. p. 1-10. Dostupné z: http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/pdf/ProceedingsLjubljana2008/31%20Valentova.pdf

Dizertace

SLÁMEČKA, V. Etika a řízení podniku. Praha: 2008. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Výzkumné zprávy

ADAMEC, M. et al. Flow - Based Allocation. 2008. 9999.

STARÝ, O. et al. Posouzení kvality optimalizačního modelu výroby elektřiny a tepla v PT, a. s. 2008. 9999.

ADAMEC, M. et al. Principy Market Coupling na trhu s elektřinou. 2008. 9999.

Nepublikované přednášky

ŠVÍK, M. ECM Overview. Nepublikovaná přednáška. AVNET Praha. 2008-10-08.

ŠVÍK, M. a D.B. BENEŠ. Oblast complexního vyhledávání informací napříč celou organizací. Nepublikovaná přednáška. IBM Česká republika. 2008-11-04.

ZAMAROVSKÝ, P. Různé typy racionality ve starém Řecku. Nepublikovaná přednáška. Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha. 2008-12-02.

LACINA, M. Ekologická daňová reforma a její předpokládané dopady na energetický trh. Nepublikovaná přednáška. Institute for International Research GmbH. 2008-02-12.

ŠVÍK, M. Archivace elektronické pošty v prostředí ECM. Nepublikovaná přednáška. IBM Česká republika. 2008-06-12.

ŠVÍK, M. a J.M. MIKOLÁŠEK. BP Univerzita - Enteprise Content Management. Nepublikovaná přednáška. IBM Česká Republika. 2008-03-13.

ŠVÍK, M. Archivace emailu v oblasti ECM. Nepublikovaná přednáška. IBM Praha. 2008-06-12.

TOMEK, G. Řešení rozporů v hodnototvorném řetězci. Nepublikovaná přednáška. Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní. 2008-04-15.

TOMEK, G. Marketér roku - pravidla soutěže. Nepublikovaná přednáška. M.I.P. Group - Veletrh reklamy. 2008-03-18.

ŠVÍK, M. Oblast Enterprise Content Management v praxi. Nepublikovaná přednáška. LOGICA CMG. 2008-02-12.

TOMEK, G. Řízení firmy a její konkurenční schopnost. Nepublikovaná přednáška. ČVUT - FEL, Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III.. 2008-04-24.

TOMEK, G. Marketing a výroba. Nepublikovaná přednáška. INPRO - Vzdělávání manažerů výroby JPD CZ.04.3.07/3.2.01.03/3245. 2008-05-27.

TOMEK, G. Hodnota pro zákazníka a řízení procesů. Nepublikovaná přednáška. Management hodnotových inovací, mezinárodní odborný seminář, VŠE. 2008-01-31.

Stránka vytvořena 17.11.2017 05:00:01
Za obsah odpovídá: doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D.