13000 / 13116 - Publikace - 2010

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2010

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

ČERVENKA, P. et al. A support of the source energy utilization and coditions for the biogass stattion investment. Acta Montanistica Slovaca. 2010, 14(4), 323-329. ISSN 1335-1788.

TOMEK, G. Komplexní pohled na podnikové finance. EKONOMICKÝ ČASOPIS. 2010, 58(1), 101-103. ISSN 0013-3035.

Články v ostatních periodikách

TOMEK, G. Marketing a nová ekonomika. Automatizace. 2010, 53(1-2), 78-79. ISSN 0005-125X.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Procesní řízení nejen v marketingu služeb. Marketing & komunikace. 2010, XX(2), 6-8. ISSN 1211-5622.

PAVLÁTKA, P. Option Derivatives in the Electricity Hedging. Acta Polytechnica. 2010, 50(4), 65-69. ISSN 1210-2709.

VÍT, D. Služby zákaznických kontaktních center z pohledu evropských standardů a řízení kvality. Marketing & komunikace. 2010,(4), 15-16. ISSN 1211-5622.

FORMÁNEK, O. Využívaní informačních systémů v řízení firem. Logistický monitor. 2010, 2010(5), ISSN 1336-5851. Dostupné z: http://www.logistickymonitor.sk

FORMÁNEK, O. Informační systémy pro byznys. BIZ. 2010,(2), 9-17. ISSN 1214-8431.

EFMERTOVÁ, M. Pacoldova vápenka. Pražská technika. 2010, 2010(6), 29. ISSN 1213-5348.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Loajalitou proti krizi i po krizi. Moderní řízení. 2010, XLV(12), 38-42. ISSN 0026-8720.

TOMEK, G. Flexibilita přes hranice firmy. Marketing & komunikace. 2010, XX(3), 8-10. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Hrou ke zlepšení firemní strategie. Marketing & komunikace. 2010, XX(4), 30. ISSN 1211-5622.

EFMERTOVÁ, M. Průmyslová secese - čistička odpadních vod. Pražská technika. 2010, 2010(5), 29. ISSN 1213-5348.

EFMERTOVÁ, M. Kdo by neznal remosku?. Cyklus technické unikáty. Pražská technika. 2010, 2010(4), 31. ISSN 1213-5348.

TOMEK, G. Jak na krizi. Automatizace. 2010, 53(1-2), 78. ISSN 0005-125X.

KEMR, J. Jak dál v roce 2011. Marketing & komunikace. 2010, XX(240), 4-7. ISSN 1211-5622.

VÍT, D. Call centrům má pomoci certifikace. Strategie. 2010,(47), 38. ISSN 1210-3756.

TOMEK, G. Slovo úvodem. Marketing & komunikace. 2010, XX(3), 3. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Dynamický přístup k marketingu. Marketing & komunikace. 2010, XX(4), 31. ISSN 1211-5622.

HORÁK, P. Cesta k úspěchu není jednoduchá, univerzální recept neexistuje. Marketing & komunikace. 2010,(3), 6-7. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Co se očekává od úspěšného marketéra. Profit. 2010, 21(18), 47. ISSN 1212-3498.

VALENTOVÁ, M. Barriers to Energy Efficiency - Focus on Transaction Costs. Acta Polytechnica. 2010, 50(4), 87-93. ISSN 1210-2709.

ZAMAROVSKÝ, P. Cosmos, Time and Creation. Acta Polytechnica. 2010, 50(6)(6), 86-89. ISSN 1210-2709.

VÍTEK, M. Střídavý, či stejnosměrný proud?. Energetika. 2010, 60(12), 712-717. ISSN 0375-8842.

EFMERTOVÁ, M. Postupně propojovaný svět…. Pražská technika. 2010, 2010(3), 11. ISSN 1213-5348.

KNÁPEK, J. et al. Oponentní posudek - Připojování OZE do ES ČR. Energetika. 2010, 60(3), 198-202. ISSN 0375-8842.

KREJČÍ, D. a P. ZAMAROVSKÝ. Mysterious Lute Player in the Rekhmire tomb TT100. Göttinger Miszellen - Beiträge zur ägyptologischen Diskussion. 2010, 2010 (227)(227), 61-64. ISSN 0344-385X.

TOMEK, G. Zákazník jako spolutvůrce hodnoty firmy. Marketing & komunikace. 2010, XX(2), 31. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Obal prodává - ale víme jak?. Packaging - odborný časopis pro obaly, logistiku a transport. 2010, 14(3-4), 6-8. ISSN 1211-9202.

EFMERTOVÁ, M. Lampa o tisíci svíčkách. Cyklus technické unikáty. Pražská technika. 2010, 2010(1), 29. ISSN 1213-5348.

VALENTOVÁ, M. Má snižování "standby" smysl?. Pro-Energy magazín. 2010, 4(4), 42-46. ISSN 1802-4599.

TOMEK, G. Strategie konkurenční výhody. Moderní řízení. 2010, XLV(11), 16-18. ISSN 0026-8720.

VÁVROVÁ, V. Zákazník - spolutvůrce konkurenční schopnosti. Marketing & komunikace. 2010, XX(3), 11-13. ISSN 1211-5622.

ZÁMYSLICKÝ, P. Kodaňská dohoda pod drobnohledem. Energetika. 2010, 2010(1), 16-17. ISSN 0375-8842.

VÁVROVÁ, V. Řízení lidských zdrojů. Automatizace. 2010, 53(1-2), 77-78. ISSN 0005-125X.

VÁVROVÁ, V. Veletrhy a výstavy - kultura a komunikace. Automatizace. 2010, 53(3-4), 146-147. ISSN 0005-125X.

EFMERTOVÁ, M. Světélkující voda. Cyklus technické unikáty. Pražská technika. 2010, 2010(2), 29. ISSN 1213-5348.

EFMERTOVÁ, M. Pražské kandelábry. Cyklus technické unikáty. Pražská technika. 2010, 2010(3), 29. ISSN 1213-5348.

ZÁMYSLICKÝ, P. (Post) Kodaňská diagnóza. Ochrana ovzduší. 2010, 2010(1), 3-4. ISSN 1211-0337.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

VALENTOVÁ, M. a P. BERTOLDI. The European GreenBuilding Programme 2006-2009. Evaluation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. ISSN 1018-5593. ISBN 978-92-79-16830-7.

SURZHIKOVA, O. Toplivno-energetičeskij kompleks: techniko-ekonomičeskije aspekty. Moskva: Energoatomizdat, 2010. ISBN 978-5-283-03300-6.

HAVLÍČKOVÁ, K., J. KNÁPEK a J. VAŠÍČEK. Analýza potenciálu biomasy v České republice. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2010. ISBN 978-80-85116-72-4.

KNÁPEK, J. et al. Energy for Sustainable Development II. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2010. ISBN 978-80-87197-36-3.

Stati ve sbornících konferencí

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA a O. STARÝ. Real Options as an Instrument for Electricity Smart Technologies Evaluation. In: VILEMAS, J., ed. Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis. 11th IAEE European Conference - Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis, Vilnius, 2010-08-25/2010-08-28. Cleveland: IAEE, 2010. s. 431-432. ISSN 1559-792X. Dostupné z: http://www.iaee2010.org/

PAVLÁTKA, P. a O. STARÝ. Valuation of option premiums in electricity market. In: The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions. 33rd IAEE International Conference, Rio de Janeiro, 2010-06-06/2010-06-09. Cleveland: IAEE, 2010. ISSN 1559-792X.

PAVLÁTKA, P. Option Derivatives in Electricity Hedging. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

ZÁMYSLICKÝ, P. Lesson Learned from the first and second phase of the EU Emissions Trading Scheme. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04544-2.

KOPŘIVA, P. Statistical Analysis of Average Wage in Czech Republic. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2010/

VALENTOVÁ, M. Barriers to Energy Efficiency - Focus on Transaction Costs. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2010/

HAVLÍČKOVÁ, K., J. KNÁPEK a J. ŠEDIVÁ. Modelling of biomass prices in the Czech Republic. In: The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions. 33rd IAEE International Conference, Rio de Janeiro, 2010-06-06/2010-06-09. Cleveland: IAEE, 2010. ISSN 1559-792X.

SPIESOVÁ, D. Application of EU principles on climate-energy package. In: Mezinárodní Baťova konference. Zlín, 2010-04-15. Zlín: Universita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. ISBN 978-80-7318-922-8.

HAVLÍČEK, L. Fuel Supply Chain and Evolution in Markets of Nuclear. In: 2nd Annual Nuclear Power Generation Conference. Amsterdam, 2010-10-06/2010-10-08. London: Marcus Evans, 2010. s. 1-6. Dostupné z: http://www.marcusevansdocs.com

SLÁMEČKA, V. Výuka teologie a duchovní poradenství na ČVUT v Praze. In: Nový humanizmus - výzva pre univerzitu. Nový humanizmus - výzva pre univerzita, Badín, 2010-09-06/2010-09-07. Badín: Kňazský seminársv. Františka Xaverského, 2010. s. 70-77. ISBN 978-80-88937-45-6.

ADAMEC, M. a O. STARÝ. Smart Technologies Implementation into the Energy Industry. In: The Future of Energy: Global Challenges, Diverse Solutions. 33rd IAEE International Conference, Rio de Janeiro, 2010-06-06/2010-06-09. Cleveland: IAEE, 2010. ISSN 1559-792X. Dostupné z: http://ab3e.org.br/rio2010/conference-program/concurrent-sessions/

BENEŠ, M. a O. STARÝ. Valuation of Renewable Electricity Sources Load Diagram. In: VILEMAS, J., ed. Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis. 11th IAEE European Conference - Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis, Vilnius, 2010-08-25/2010-08-28. Cleveland: IAEE, 2010. s. 1-4. ISSN 1559-792X. Dostupné z: http://www.iaee.org

KRÁLÍK, T. INTERMITTENT RENEWABLE ENERGY SOURCES-CURRENT STATUS AND LIMITING FACTORS FOR THE FUTURE DEVELOPMENT. In: VILEMAS, J., ed. Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis. 11th IAEE European Conference - Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis, Vilnius, 2010-08-25/2010-08-28. Cleveland: IAEE, 2010. ISSN 1559-792X. Dostupné z: http://www.iaee2010.org/

VALENTOVÁ, M. a J. KNÁPEK. Transaction Costs in Energy Efficiency Policies in the Czech Republic. In: VILEMAS, J., ed. Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis. 11th IAEE European Conference - Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis, Vilnius, 2010-08-25/2010-08-28. Cleveland: IAEE, 2010. ISSN 1559-792X. Dostupné z: http://www.iaee.org

VALENTOVÁ, M. a P. BERTOLDI. Evaluation of the GreenBuilding Programme. In: HAWSEY, R. a C. WRAY, eds. 2010 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. Pacific Grove, 2010-08-15/2010-08-20. Washington, D.C.: The American Council for an Energy-Efficient Economy, 2010. ISBN 0-918249-60-0. Dostupné z: http://www.aceee.org

SPIESOVÁ, D. Zhodnocení dopadu ekonomické krize na vybrané regiony. In: Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradecké ekonomické dny 2010, Hradec Králové, 2010-02-02/2010-02-03. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. s. 109-112. ISBN 978-80-7435-041-2.

GRÜNWALD, O. Effectiveness of Conjoint-based Measurement. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2010/

KNÁPEK, J. a J. VAŠÍČEK. Ekonomická efektivnost OZE pro výrobu elektřiny - současnost a budoucnost. In: KAJAN, M., ed. Bioplyn Třeboň 2010. Třeboň, 2010-10-07/2010-10-08. Praha: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2010. s. 69-79. ISBN 978-80-254-7903-2.

SPIESOVÁ, D. Regionální politika EU zaměřená na ochranu životního prostředí. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference MMK 2010,. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010, Hradec Králové, 2010-12-06/2010-12-10. Praha: Academia, 2010. s. 327-332.

HAVLÍČKOVÁ, K., J. KNÁPEK a J. WEGER. Economic efficency of energy crop. In: The Proceedings of the 18th European Biomass Conference and Exhibition. 18th European Biomass Conference and Exhibition, Lyon, 2010-05-03/2010-05-07. Florencie: ETA - Florence, 2010. s. 288-291. ISBN 978-88-89407-56-5.

SPIESOVÁ, D. Comparison and analysis of the EUA derivates price. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

OŠLEJŠEK, P. Energy Pay-back Period of production technologies employed on biomass. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

EFMERTOVÁ, M. L´électrification de la Tchécoslovaquie et les centrales hydroélectriques de l´Elbe 1918-1938. In: DENIS VARASCHIN, DV a YB YVES BOUVIER, eds. Le patrimoine industriel de l´électricité et de l´hydroélectricité. Collection Patrimoines. Actes du colloque international de Divonne-les-Bains et de Geneve. L´électrification de la Tchécoslovaquie et les centrales hydroélectriques de l´Elbe 1918-1938, Divonne-les-Bains et de Geneve, 2007-06-07/2007-06-09. Paris: Université Paris V, 2010. s. 61-73. ISSN 1214-4029. ISBN 978-2-915797-59-6.

KRÁLÍK, T. Grid Integration of Renewable Energy Sources. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2010/

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Operative Production Management - Process-Based Approach to Product Implementation. In: Operations and Management Sciences 2010. Operations and Management Sciences 2010 (ICOMS 2010), Nagpur, 2010-02-12/2010-02-13. New Delhi: EXCEL INDIA PUBLISHERS, 2010. s. 638-644. ISBN 978-93-80043-79-1.

SPIESOVÁ, D. Systém emisních povolenek. In: THINK TOGETHER 2010. Praha, 2010-02-10. Praha: Česká zemědělská univerzita (ČZU), 2010. ISBN 978-80-213-2052-9.

VÍT, D. Exact Approach to Market Segments Determination. In: HUSNÍK, L., ed. POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2010. s. M1-1-M1-5. ISBN 978-80-01-04544-2.

KNÁPEK, J. Effectiveness of Feed-in Tariff Scheme - A Lessons Learnt in the Czech Republic. In: VILEMAS, J., ed. Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis. 11th IAEE European Conference - Energy Economy, Policies and Supply Security: Surviving the Global Economic Crisis, Vilnius, 2010-08-25/2010-08-28. Cleveland: IAEE, 2010. ISSN 1559-792X.

ADAMEC, M. Introduction into Smart Technologies in the Electric Power Sector. In: POSTER 2010 - Proceedings of the 14th International Conference on Electrical Engineering. POSTER 2010 - 14th International Conference on Electrical Engineering, Praha, 2010-05-06. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2010. ISBN 978-80-01-04544-2.

JÄGER, M. a P. OŠLEJŠEK. ANALÝZA PODMÍNEK ROZVOJE JADERNÉ ENERGETIKY V ČR. In: Sborník konference ELEN 2010. ELEN 2010, Praha, 2010-09-20/2010-09-21. Praha: ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky, 2010. ISBN 978-80-254-8089-2.

Výzkumné zprávy

KNÁPEK, J. et al. Studie k problematice obnovitelných zdrojů energie. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2010. Zpráva č. 9999.

ADAMEC, M. et al. Nové aspekty ovlivňující oblast výroby a obchodování s elektrickou energií. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2010. Zpráva č. 9999.

Nepublikované přednášky

ŠVÍK, M. Return on Investment of the ECM solution in the Insurance Company. [Nepublikovaná přednáška] Insurance Company Romania. 2010-03-02.

Stránka vytvořena 18.11.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.