13000 / 13116 - Publikace - 2011

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2011

Knihy, kapitoly v knihách a skripta, dizertace, výzkumné zprávy, nepublikované přednášky, stati ve sbornících, články v časopisech, patenty

Články v časopisech WoS

KNÁPEK, J., J. WEGER a K. HAVLÍČKOVÁ. Modelling of biomass prices for bio-energy market in the Czech Republic. Simulation Modelling Practice and Theory. 2011, 19(9), 1946-1956. ISSN 1569-190X.

VALENTOVÁ, M. a P. BERTOLDI. Evaluation of the GreenBuilding Programme. Energy and Buildings. 2011, 43(8), 1875-1883. ISSN 0378-7788. DOI 10.1016/j.enbuild.2011.03.028.

Články v ostatních periodikách

VECKA, J. Zavede EU uhlíkovou daň?. Energetika. 2011, 61(11), 630-631. ISSN 0375-8842.

MACHOLDA, F. et al. Centrální podtlakové větrání (hybridní větrání) v panelovém domě. Rekuperace či hybrid?. TZB info. 2011, ISSN 1801-4399.

VÁVROVÁ, V. a P. ČERVENKA. Vedoucí pozice značky - vznik nového paradigmatu. Marketing & komunikace. 2011, XXI(3), 8-10. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Komplexní přístup ke značce. Marketing & komunikace. 2011, XXI(3), 17. ISSN 1211-5622.

VÍTEK, M. Zkušenosti s provozem automobilu na CNG. Technický týdeník. 2011, 59(20), 52. ISSN 0040-1064.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Product and Market Success. Journal of modern Accounting and Auditing. 2011, 7(12), 1430-1435. ISSN 1548-6583.

MACHOLDA, F. et al. Úsporná opatření na přípravu teplé vody specificky pro panelové domy. TZB info. 2011, ISSN 1801-4399.

KNÁPEK, J. a K. HAVLÍČKOVÁ. EKONOMIKA PĚSTOVÁNÍ OZDOBNICE PRO ENERGETICKÉ ÚČELY V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Pruhoniciana. 2011,(97), 55-59. ISSN 0374-5651.

KNÁPEK, J., P. OŠLEJŠEK a K. HAVLÍČKOVÁ. Ekonomika pěstování energetických travin pro bioplynové stanice. Acta Pruhoniciana. 2011,(97), 47-54. ISSN 0374-5651.

SPIESOVÁ, D. Analýza příjmové složky rozpočtu EU z pohledu možné změny vlivem zpoplatnění emisních povolenek. Littera Scripta. 2011, 4(2), 125-135. ISSN 1802-503X.

VÍTEK, M. STEJNOSMĚRNÝ PROUD PRO AKUMULACI ELEKTŘINY U MALOODBĚRATELŮ. Energetika. 2011, 51(12), 255-259. ISSN 0375-8842.

ŠTĚDROŇ, B. Systémové pohledy na technologické prognózy. Sdělovací technika. 2011,(9), 5-7. ISSN 0036-9942.

TOMEK, G. a J. VYSEKALOVÁ. Interview pro Marketing Inspirations. Marketing Inspirations - Scientific Journal at the area of marketing and marketing management. 2011, VI(1), 16-21. ISSN 1336-796X.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Jak se mění marketing?. Pr-ekon Online. 2011, 5(4), 1-5. ISSN 1214-4800.

EFMERTOVÁ, M. Vingt-quatre kilometres pour l'avenir : la voie électrifiée Tábor-Bechyně de 1903. Annales historiques de l´électricité. 2011, V(10), 127-138. ISSN 1762-3227.

KNÁPEK, J., M. EFMERTOVÁ a J. MIKEŠ. Nuclear Energy in Czechoslovakia. An Outline and Description of Its Development Trends. Annales historiques de l´électricité. 2011, V(10), 59-81. ISSN 1762-3227.

VECKA, J. Impacts of New EU and Czech Environmental Legislation on Heat and Electricity Prices of Combined Heat and Power Sources in the Czech Republic. Acta Polytechnica. 2011, Vol. 51(5), 111-117. ISSN 1210-2709.

GRÜNWALD, O. Introduction to Modeling of Buying Decisions. Acta Polytechnica. 2011, 51(5), 45-52. ISSN 1210-2709.

TOMEK, G. Jak dosáhnout excelentnosti. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 31. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Jak může reklama zaujmout?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(4), 28. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Soutěž marketér roku vstupuje do šestého ročníku. Fresh Marketing. 2011, VII(3), 40-41. ISSN 1803-9197.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Competitive Advantage of Economic Studies Majors within a Technical University Curriculum. SUTRA - the thread - journal for research on Education, Psychology, Traditional Sciences and Systems, Health and Consciousness. 2011, 2011(10), 133-142. ISSN 0974-2271.

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA a O. STARÝ. Costs and Benefits of Smart Grids and Accumulation in Czech Distribution System. Energy Procedia. 2011, 12 67-75. ISSN 1876-6102. DOI 10.1016/j.egypro.2011.10.011. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610211018376

MACHOLDA, F. et al. Lokální či centrální rekuperace tepla v panelovém domě? Ekonomika řízeného větrání s rekuperací tepla. TZB info. 2011, ISSN 1801-4399.

TOMEK, G. Lze se učit od neznámých firem?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(1), 31. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Jak odkrýt tajemství "černé skříňky"?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(1), 30. ISSN 1211-5622.

GRÜNWALD, O. Konference: Poučení z krizového vývoje. Marketing & komunikace. 2011, 21(4), 22-23. ISSN 1211-5622.

HONZÍK, M. a M. VALENTOVÁ. Implementace programů podpory úspor energie v České republice. TZB Haustechnik. 2011, 4(2), 36-39. ISSN 1803-4802.

VÁVROVÁ, V. Teorie a praxe procesního řízení. Marketing & komunikace. 2011, XXI(3), 30. ISSN 1211-5622.

MIKEŠ, J. La reconstruction de la maison natale de l'électrotechnicien František Křižík a Plánice pres de Klatovy. Annales historiques de l´électricité. 2011, V(10), 139-149. ISSN 1762-3227.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Complex Standardization as the Factor of Flexibility and Competitive Ability. Chinesse Business Review. 2011, 10(6), 438-444. ISSN 1537-1506.

KŘÍŽ, R. Chaos in GDP. Acta Polytechnica. 2011, 51(5), 63-68. ISSN 1210-2709.

VÁVROVÁ, V. Strategie agilní a flexibilní. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 30. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Mění se marketing a jak?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 3. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Marketér roku: Hodnocení drží krok s realitou. Marketing & komunikace. 2011, XXI(4), 25. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Mrzí mne některé nekompetentní výroky o marketingu. DIREKT. 2011, 7(3), 8-9. ISSN 1802-2227.

SPIESOVÁ, D. Důsledky nákupu emisních povolenek na teplárnu Trmice. Energetika. 2011, 61(11), 618-621. ISSN 0375-8842.

FIALOVÁ, H. Dynamický marketing. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 29. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Důsledněji prosazovat nákupní marketing. Marketing & komunikace. 2011, XXI(2), 9-11. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Jak připoutat zákazníka?. Marketing & komunikace. 2011, XXI(4), 29. ISSN 1211-5622.

ŠTĚDROŇ, B. Vybrané kapitoly z nové ekonomiky. Sdělovací technika. 2011,(2), 22. ISSN 0036-9942.

GRÜNWALD, O. Tradiční versus nové. Marketing & komunikace. 2011, 21(2), 20-21. ISSN 1211-5622.

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA a KV VINKLER. Strategické změny v energetických soustavách: Smart-Grids-inteligentní sítě-a jejich dopad na obchodování s elektrickou energií. Pro-Energy. 2011, 5(3), 30-33. ISSN 1802-4599.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

FIALOVÁ, H. a J. FIALA. Ekonomický výkladový slovník. 9 vyd. Praha: A plus, 2011. ISBN 978-80-903804-5-5.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Marketing od myšlenky k realizaci, 3. aktualizované a doplněné vydání. 3 vyd. Praha: Professional publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-042-3.

VALENTOVÁ, M. a M. HONZÍK. Transakční náklady programů na podporu energetické efektivnosti. Praha: SEVEn, 2011.

KRÁLÍK, T. Možnosti využití jaderných elektráren jako zdroje pro centrální zásobování teplem přilehlých aglomerací-se zaměřením na Českou Republiku. In: Intelligenter und effizienter Einsatz von (er)neu(erbar)en Energien in Sachsen und Tschechien. Chemnitz: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnubg und Controlling m.b.H., 2011. s. 171-183. ISBN 978-3-86367-003-0.

TOMEK, G. Nákup kap. 6. In: SYNEK, M., ed. Manažerská ekonomika , 5. aktualizované a doplněné vydání. 5 vyd. Praha: GRADA PUBLISHING, 2011. s. 205-250. ISBN 978-80-247-3494-1.

BERANOVSKÝ, J. et al. Pasivní panelák? A to myslíte vážně?. Praha: EkoWATT, 2011. ISBN 978-80-87333-07-5.

VALENTOVÁ, M., M. QUICHERON a P. BERTOLDI. LED Projects and Economic Test Cases in Europe. Petten: Joint Research Centre - European Commission, 2011.

ŠTĚDROŇ, B. a J. ROZEK, eds. New Technological trends and the Gambling Industry. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. ISBN 978-3-8443-8908-1.

FIALOVÁ, H. a J. FIALA. Ekonomie pro studenty. Praha: A plus, 2011. ISBN 978-80-903804-6-2.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Chapter 30 International Supply Chain Management: A Way to Increase Competitiveness. In: GUPTA, G., ed. International Retailing. New Delhi: Excel India Publisher New Delhi, 2011. s. 359-374. ISBN 978-81-7446-859-8.

KNÁPEK, J. a K. VÁVROVÁ. EKONOMIKA CÍLENÉHO PĚSTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH PLODIN V KRAJI VYSOČINA. Průhonice: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 2011. ISSN 0374-5651. ISBN 978-80-85116-83-0.

ŠTĚDROŇ, B. New Technological Trends and the Gambling Industry. In: ŠTĚDROŇ, B. a J. ROZEK, eds. New Technological trends and the Gambling Industry. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. s. 2-16. ISBN 978-3-8443-8908-1.

Stati ve sbornících konferencí

SLÁMEČKA, V. Akademická farnost jako nástroj pastorace studentů. In: Aktuální problémy vysokoškolského poradenství: trendy, metody, aktuální otázky. Aktuální problémy vysokoškolského poradenství, Poděbrady, 2011-06-28/2011-06-29. Brno: Asociace vysokoškolských poradců, 2011. s. 160-164. ISBN 978-80-260-1198-9.

RUČKA, T. Innovative Technologies in Marketing Studies. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

BEJBL, J. Spoluspalování na teplárně Krnov. In: Cena nadace ČEZ o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt. Cena Nadace ČEZ 2011 o nejlepší vysokoškolský vědeckotechnický projekt, Praha, 2011-06-28. Praha: ČEZ, 2011. Dostupné z: http://www.cez.cz/cs/vyzkum-a-vzdelavani/pro-studenty/souteze/cena-nadace-cez-pro-vysoke-skoly.html

SVOBODA, V. Influence of the Latest Economic Crisis on the Telecommunication Industry. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-01-04806-1.

SOKOL, R., J. BEMŠ a O. STARÝ. SOLAR BOOM IN CZECH REPUBLIC IN RELATION TO ELECTRICITY PRICES. In: BERGMAN, L., ed. Proceedings of the 34th IAEE International Conference. 34th IAEE International Conference, Stockholm, 2011-06-20/2011-06-24. Cleveland: IAEE, 2011. s. 1-16. Dostupné z: http://www.hhs.se/IAEE-2011/Program/ConcurrentSessions/Documents/1%20online%20procedings/2151938%20Bems%20Sokol%20IAEE%20paper.p

VALENTOVÁ, M. a J. KNÁPEK. Transaction Costs of Energy Efficiency Programmes in the Czech Republic. In: BERGMAN, L., ed. Proceedings of the 34th IAEE International Conference. 34th IAEE International Conference, Stockholm, 2011-06-20/2011-06-24. Cleveland: IAEE, 2011. s. 1-12. Dostupné z: http://www.hhs.se/IAEE-2011/Program/ConcurrentSessions/Documents/1%20online%20procedings/2151649%20Valentova_Full%20paper.pdf

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA a O. STARÝ. Costs and Benefits of Smart Grids and Accumulation in Czech Distribution System. In: Proceedings of 2011 International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies. 2011 IEEE International Conference on Smart Grid and Clean Energy Technologies, Chengdu, 2011-09-27/2011-09-30. Singapore: International Association of Computer Science & Information Technology Press, 2011. s. 42-46. ISBN 978-981-07-0154-3.

BEJBL, J., J. BEMŠ a T. KRÁLÍK. Řízení přenosové soustavy - banalita nebo problém?. In: Sborník referátů 4. výroční konference o jaderné energetice NE. 4th Annual Conference WILL NUCLEAR ENERGY BECOME A RENEWABLE SOURCE?, Praha, 2011-11-09. Praha: JMM Consulting, 2011.

VÁVROVÁ, V. et al. The New Technology in Marketing Studies. In: Workshop 2011,CTU Student Grant Competition in 2010 (SGS 2010). Workshop 2011, Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: ČVTVS, 2011. s. 1-4.

BENEŠ, M., O. STARÝ a J. VASTL. Supply Curves for Ancillary Services for Planning. In: The 4th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation. Energy Engineering, Economics and Policy: EEEP 2011, Orlando, 2011-07-19/2011-07-22. Orlando: International Institute of Informatics and Systemics (IIIS), 2011. s. 150-154. ISBN 978-1-936338-35-1.

VALENTOVÁ, M. Transaction Costs of Energy Efficiency Programmes in the Czech Republic. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-01-04806-1. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

BEMŠ, J., R. SOKOL a O. STARÝ. Vplyv rozmachu solárnej energetiky na cenu elektriny. In: KOLCUN, M. a J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 380-383. ISBN 978-80-553-0724-4.

SVOBODA, V. Zhodnocování finančních prostředků měst a obcí. In: Finanční řízení pro municipality. Praha, 2011-04-06. Praha: B.I.D. services s.r.o., 2011. s. 1-14. ISBN 978-80-87534-08-3.

SPIESOVÁ, D. KRIZE EUROZÓNY S DŮRAZEM NA NEJVÍCE ZASAŽENÉ REGIONY. In: JEDLIČKA, P., ed. Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec králové, 2011-02-01/2011-02-02. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. s. 302-306. ISBN 978-80-7435-100-6.

FEJTOVÁ, M., M. DOBIÁŠ a V. FABIÁN. The System I4Control(R) - Hands-Free Interaction with a Computer. In: Universal Learning Design. Brno, 2011-02-08/2011-02-11. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 219-228. ISSN 1805-3947. ISBN 978-80-210-5828-6.

VALENTOVÁ, M. a J. KNÁPEK. Economic Barriers Slowing Down Development of Intentionally Planted Biomass for Energy Purposes - a Lessons Learnt in the Czech Republic. In: KOLCUN, M. a J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 135-138. ISBN 978-80-553-0724-4.

DOBIÁŠ, M. et al. I4Tracking - Eye Tracking and Pupillometer in Marketing Studies. In: LCBR European Marketing Conference 2011. Frankfurt am Main, 2011-07-07/2011-07-08. Ebermannstadt: Lupcon Center for Business Research, 2011. s. 52-59. ISSN 2190-7935.

ADAMEC, M. Smart Grid Implementation, it's Costs, Benefits and Financial Support. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-9. ISBN 978-80-01-04806-1. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

KŘÍŽ, R. Chaos in GDP. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-10. ISBN 978-80-01-04806-1. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Competitive Advantage of Economic Studies Majors Within a Technical University Curriculum. In: Relevance of Integral Applications in Formal "Education Culture". World Education Congress 2011 New Delhi, New Delhi, 2011-01-12/2011-01-15. New Delhi: World Education - Arts, Sciences and Education Culture, 2011. s. 92-102.

ADAMEC, M. a O. STARÝ. Who Will Obtain Benefits From Smart Grids Implementation - Cost Benefit Analysis. In: Power Engineering 2011. Tatranské Matliare, 2011-06-07/2011-06-09. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-89402-40-3. Dostupné z: http://www.power-engineering.sk/

KNÁPEK, J. et al. ECONOMIC MODEL OF ENERGY CROPS IN THE CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. In: 19th European Biomass Conference-From Research to Industry and Markets. Berlín, 2011-06-06/2011-06-10. Munich: WIP - Renewable Energies, 2011. s. 238-243. ISBN 978-88-89407-55-4.

ČERVENKA, P. a J. NAŠČÁKOVÁ. Uplatnění pupilometrie v marketingu. In: Marketing a marketingová komunikácia. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2011. s. 74-79. ISBN 978-80-555-0277-9.

KRÁLÍK, T. ZAŘÍZENÍ PRO SKLADOVÁNÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Z PRINCIPIÁLNĚ NEŘÍDITELNÝCH OZE. In: Power Engineering 2011. Tatranské Matliare, 2011-06-07/2011-06-09. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 1-6. ISBN 978-80-89402-40-3.

BEMŠ, J. a O. STARÝ. Real Options in Power Industry. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-8. ISBN 978-80-01-04806-1. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

RUČKA, T. COMBINING EYE TRACKING AND PUPILLOMETRY IN. In: QUAERE 2011. Hradec Králové, 2011-04-25/2011-04-29. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 738-745. ISBN 978-80-904877-3-4.

SLOVÁKOVÁ, E. Liberalization of the Czech Electricity Market, its Impact and Role of the State. In: KOLCUN, M. a J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 297-300. ISBN 978-80-553-0724-4.

KRÁLÍK, T. Electricity Storage for Power Systems. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-5. ISBN 978-80-01-04806-1.

SLÁMEČKA, V. Může se obchodník Bohu líbit?. In: UNIVERZITA - MIESTO STRETNUTIA A KONFRONTÁCIE VIERY A ROZUMU. Badín, 2011-09-05/2011-09-06. Žilina: Inštitút Communio, n.o., 2011. s. 120-127. ISBN 978-80-970613-3-3.

KLOUBEC, M., J. VASTL a B. MISIRAČA. Electricity Markets Analysis and Comparison of their Development. In: Workshop 2011. Praha, 2011-02-01/2011-02-04. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. s. 1-3. Dostupné z: https://www.sgs.cvut.cz/index.php?action=workshop_2011

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK a M. VALENTOVÁ. Possible Pitfalls In Feed-In Tariff Support Scheme - A Lessons Learnt From PV Boom In the Czech Republic. In: KOLCUN, M. a J. KURIMSKÝ, eds. Proceedings of the 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 6th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2011-09-21/2011-09-23. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 384-387. ISBN 978-80-553-0724-4.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Product and Market Success. In: Management Education in 2020. Eight AIMS International Conference of Management, Ahmedabad, 2011-01-01/2011-01-04. Indore: AIMS International - The Association of Indian Management Scholars, 2011. s. 2005-2009. Dostupné z: http://www.aims-international.org/aims8/

PAVLÁTKA, P. a O. STARÝ. Power Plant Valuation and Investment Decision. In: Power Engineering 2011. Tatranské Matliare, 2011-06-07/2011-06-09. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2011. s. 1-4. ISBN 978-80-89402-40-3. Dostupné z: http://www.power-engineering.sk

DOBIÁŠ, M., M. FEJTOVÁ a V. FABIÁN. Sledování očních pohybů pro diagnostiku dyslexie. In: INSPO 2011 - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami, Praha, 2011-03-19. Praha: BMI sdružení, 2011. s. 10-12.

AMBROŽOVÁ, A. World Recession: a View through the Diamond. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-01-04806-1. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

MACHOLDA, F. et al. COMMUNIST HERITAGE BUILDINGS SEEN UNDER ENERGY, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL CRITERIA. In: BERGMAN, L., ed. Proceedings of the 34th IAEE International Conference. 34th IAEE International Conference, Stockholm, 2011-06-20/2011-06-24. Cleveland: IAEE, 2011. s. 1-9. Dostupné z: http://www.hhs.se/IAEE-2011/Program/ConcurrentSessions/Documents/Macholda_2153743_full_paper.pdf

DOBIÁŠ, M. a P. DOBIÁŠOVÁ. Hans Free Interaction with Computer by Using I4Control System. In: 3rd International Conference Education for All. Varšava, 2011-06-29/2011-07-01. Warsaw: University of Warsaw, 2011. s. 113-114.

GRÜNWALD, O. Introduction to Modeling of Buying Decisions. In: POSTER 2011 - 15th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 2011-05-12. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-01-04806-1. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2011/

Dizertace

VLČKOVÁ, P. Tvorba produktu s ohledem na hodnotu pro zákazníka. Praha: Datum obhajoby 2011-06-24. Doktorská práce (Ph.D.). FEL ČVUT. Vedoucí práce G. TOMEK.

Výzkumné zprávy

ADAMEC, M. et al. Nové aspekty ovlivňující oblast výroby a obchodování s elektrickou energií II. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2011. Zpráva č. 9999.

Stránka vytvořena 19.07.2019 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.