13000 / 13116 - Publikace - 2012

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2012

Články v časopisech WoS

ČERVENKA, P. et al. EVALUATION AND COMPARISON OF RETURN OF INVESTMENT FOR PROPOSED USE OF SOLAR SYSTEMS IN THE CZECH AND SLOVAK REPUBLIC. Metallurgy. 2012, 81(3), 365-368. ISSN 0543-5846.

Články v ostatních periodikách

ADAMEC, M., P. PAVLÁTKA a O. STARÝ. Costs and Benefits of Smart Grids on Liberalized Markets. Journal of Electronic Science and Technology. 2012, 10(1), 22-28. ISSN 1674-862X.

POLČÁK, M., V. FABIÁN a M. DOBIÁŠ. Eye Tracking Principles and I4Tracking Device. Lékař a technika. 2012, 42(2), 100-103. ISSN 0301-5491.

MIKEŠ, J. a J. KUTÁČ. Ochrana před přepětím - Technická podstata hromosvodu. Elektroinstalatér. 2012, 18(1), 47-49. ISSN 1211-2291.

VÁVROVÁ, V. Nákupní chování na trhu B2B. Marketing & komunikace. 2012, XXII(2), 7-9. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Lze hodnotit přínos marketingového oddělení?. Trend marketing. 2012, VIII(9), 46-47. ISSN 1214-9594.

ŠTĚDROŇ, B. a A. STRELCOVA. Telecommunications in China. Sdělovací technika. 2012, 60(4), 10-12. ISSN 0036-9942.

HORÁK, P. B2B marketing dnešní doby – řízení na základě znalostí. Marketing & komunikace. 2012,(2), 4-6. ISSN 1211-5622.

VECKA, J. Uhlíková daň má být v Česku už za rok. All for Power. 2012, 6(5), 104-106. ISSN 1802-8535.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Předpoklady úspěšné realizace systémů řízení výroby. IT System. 2012, 14(1-2), 12-16. ISSN 1212-4567.

VÁVROVÁ, K. a J. KNÁPEK. Economic Assessment of Miscanthus Cultivation for Energy Purposes in the Czech Republic. Journal of the Japan Institute of Energy. 2012, 91(6), 485-494. ISSN 0916-8753. DOI 10.3775/jie.91.485.

TOMEK, G. Pochopení zásadního vyžaduje poznávání. Marketing & komunikace. 2012, XXII(4), 27-29. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Komunikační projekty současnosti. Marketing & komunikace. 2012, XXII(1), 31. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. CIMA a její role v marketingu a systému vzdělávání 1,2,3. Pr-ekon Online. 2012, XIX(10), 1-6. ISSN 1214-4800.

GRÜNWALD, O. Úspěšné inovativní přístupy firem. Marketing & komunikace. 2012, 22(2), 21-22. ISSN 1211-5622.

SPIESOVÁ, D. Komparace důsledků ekonomických nástrojů na zájmové skupiny v odvětví teplárenství. Energetika. 2012, 62(4), 184-187. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. Třešnička na dortu zvaném marketing. Marketing & komunikace. 2012, XXII(2), 26. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, K. a J. KNÁPEK. Metodika tvorby cenových map biomasy na zemědělské půdě s využitím GIS. Acta Pruhoniciana. 2012,(100), 41-49. ISSN 0374-5651.

VALENTOVÁ, M. Kolik stojí dotace na energetickou efektivnost?. Zprávy ze SEVEn. 2012, 19(1), 3. ISSN 1213-5844.

VÍTEK, M. Lze nahradit jádro větrem ? Ano, ale za kolik ... Energetika. 2012, 62(3), 113-118. ISSN 0375-8842.

TOMEK, G. Marketing je investice, s kterou je třeba v rozpočtu firmy počítat. Marketing & komunikace. 2012, XXII(4), 20-21. ISSN 1211-5622.

FELCMAN, M. Monitoring and analysis on Facebook and other social network. Sdělovací technika. 2012, 60(5), 20-22. ISSN 0036-9942.

TOMEK, G. Psychologie reklamy. Psychologie dnes. 2012, 18(6), 63. ISSN 1211-5886.

ČERNÝ, O. a J. JANDERA. Značky kvality na českém trhu. Marketing & komunikace. 2012, XXII(4), 22-23. ISSN 1211-5622.

KNÁPEK, J. et al. Modelování ceny biomasy ze strany nabídky a poptávky. Acta Pruhoniciana. 2012,(101), 97-108. ISSN 0374-5651.

VÁVROVÁ, V. Jak účinně a bez rozpaků komunikovat s médii. Marketing & komunikace. 2012, XXII(3), 22. ISSN 1211-5622.

CHVALINA, M. Demand Modelling of Asymmetric Digital Subscriber Line in the Czech Republic. International Journal on Control System and Instrumentation. 2012, 3(1), 53-58. ISSN 2158-0006.

KUTÁČ, J. et al. Novostavba hotelu "chráněná" aktivním jímačem ESE v plamenech. Elektro. 2012, 22(8-9), 82-85. ISSN 1210-0889.

GRÜNWALD, O. Model of customer buying behavior in the CZ mobile telecommunication market. Acta Polytechnica. 2012, 52(5), 42-50. ISSN 1210-2709.

TOMEK, G. Co nového na podnikatelských trzích?. Marketing & komunikace. 2012, XXII(2), 3. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. O aktivitách profesora Philipa Kotlera. Marketing & komunikace. 2012, XXII(3), 25-26. ISSN 1211-5622.

VALENTOVÁ, M. Public procurement of LED lighting in the European Union. Zprávy ze SEVEn. 2012, 19(2), 6. ISSN 1213-5844.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

KNÁPEK, J. Energetika - prognóza versus realita po dvaceti letech. In: ŠTĚDROŇ, B., ed. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: BECK C. H., 2012. s. 177-189. Beckova edice ekonomie. sv. 1. ISBN 978-80-7179-174-4.

VALENTOVÁ, M., M. QUICHERON a P. BERTOLDI. Public Procurement of LED Lighting In European Union Member States. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2012. ISSN 1018-5593. ISBN 978-92-79-24903-7. DOI 10.2788/26571.

KNÁPEK, J., T. KRÁLÍK a M. VALENTOVÁ. Effective policies to reach the 20-20-20 target:biomass use for energy purposesin the Czech Republic. In: KNÁPEK, J., W. STREICHER a O. VOJÁČEK, eds. Energy for Sustainable Development III. Energy Savings-Economics and Links to other Policies. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. s. 75-94. 1.. ISBN 978-80-87197-54-7.

EFMERTOVÁ, M. Vladimír List a spolupráce s francouzskými elektrotechniky. In: STŘÍTEŘSKÝ, H., J. MIKEŠ a M. EFMERTOVÁ, eds. Vladimír List - žil jsem pro elektrotechniku. Praha: ARTEDIT, 2012. s. 125-142. Práce z dějin techniky a přírodních věd - svazek 30. sv. 1. ISBN 978-80-7037-215-9.

STŘÍTEŘSKÝ, H., J. MIKEŠ a M. EFMERTOVÁ, eds. Vladimír List - žil jsem pro elektrotechniku. Praha: ARTEDIT, 2012. Práce z dějin techniky a přírodních věd - svazek 30. sv. 1. ISBN 978-80-7037-215-9.

VALENTOVÁ, M. a M. HONZÍK. Increasing the energy efficiency in the Czech Republic: subsidy schemes and their evaluation. In: KNÁPEK, J., W. STREICHER a O. VOJÁČEK, eds. Energy for Sustainable Development III. Energy Savings-Economics and Links to other Policies. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. s. 53-66. 1.. ISBN 978-80-87197-54-7.

ZMATLÍK, J. Statistická regulace a její aplikace na výrobní a nevýrobní procesy. In: ŠTĚDROŇ, B., ed. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: BECK C. H., 2012. s. 67-94. Beckova edice ekonomie. sv. 1. ISBN 978-80-7179-174-4.

ŠTĚDROŇ, B., ed. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: BECK C. H., 2012. Beckova edice ekonomie. sv. 1. ISBN 978-80-7179-174-4.

ŠTEFKOVÁ, E. et al. Ordinace 21. století - vybavení a legislativa. Olomouc: SOLEN, s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87327-87-6.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Vize tržního úspěchu. Praha: Professional publishing, 2012. 1. sv. 1. ISBN 978-80-7431-071-3.

MIKEŠ, J. Vladimír List - žil jsem pro elektrotechniku. In: STŘÍTEŘSKÝ, H., J. MIKEŠ a M. EFMERTOVÁ, eds. Vladimír List - žil jsem pro elektrotechniku. Praha: ARTEDIT, 2012. s. 9-27. Práce z dějin techniky a přírodních věd - svazek 30. sv. 1. ISBN 978-80-7037-215-9.

KNÁPEK, J., W. STREICHER a O. VOJÁČEK, eds. Energy for Sustainable Development III. Energy Savings-Economics and Links to other Policies. Praha: Alfa Nakladatelství, s. r. o., 2012. 1.. ISBN 978-80-87197-54-7.

VÍTEK, M. Ekonomická situace a střednědobá prognóza HDP vybraných států. In: ŠTĚDROŇ, B., ed. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: BECK C. H., 2012. s. 135-175. Beckova edice ekonomie. sv. 1. ISBN 978-80-7179-174-4.

Stati ve sbornících konferencí

VÍTEK, M. a J. ŠAFRÁNEK. DLOUHODOBÉ MARGINÁLNÍ NÁKLADY NÁHRADY JADERNÉHO VÝKONU OBNOVITELNÝMI ZDROJI. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05096-5.

MIKEŠ, J. a D. KOKEŠ. A STUDY ON THE PROTECTION OF TRANSFORMER WINDING AGAINST IMPULSE STRESS USING LAX-WENDROFF TRANSFORMATION. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-01-05096-5.

KNÁPEK, J., T. KRÁLÍK a M. VALENTOVÁ. MODELOVÁNÍ VÍCENÁKLADŮ PLYNOUCÍCH Z VÝROBY ELEKTŘINY NA BÁZI OZE V HORIZONTU 2020. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-10. ISBN 978-80-01-05096-5. Dostupné z: http://k315.feld.cvut.cz/elen/

HRONZA, R. Performance Management in an Academic Environment. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-7. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

SOKOL, R. a J. BEMŠ. BALANCING RENEWABLES ON INTRADAY ELECTRICITY MARKETS. In: 11th Intenational Scientific Cnference: Energy, Ecology, Economy 2012.. Energetika-Ekológia- Ekonomika 2012, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2012-05-15/2012-05-17. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. s. 1-10. Dostupné z: http://www.power-engineering.sk/

AMBROŽOVÁ, A. Sectoral Structure of National Economies. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

ADAMEC, M. a P. PAVLÁTKA. Cost Benefit Analysis of Smart Grids. In: Smart Art. Praha, 2012-11-20. Praha: FEL ČVUT, 2012.

OŠLEJŠEK, P. Energy Biomass and Time. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9.

SVOBODA, V. Současný ekonomický vývoj a telekomunikač­ní byznys. In: Telekomunikacie SR 2012. Telekomunikácie SR - 10.ročník, Bratislava, 2012-01-24/2012-01-25. Praha: Institut for International Research, 2012. s. 1-10. Dostupné z: http://www.konference.cz/akce/detail-2393-TELEKOMUNIKACIE-SR-2012/2393-7087/

ADAMEC, M. Smart Grid Implementation, it's Costs, Benefits and Financial Support. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-5. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

JÄGER, M. a P. OŠLEJŠEK. Některé aspekty dostavby jaderné elektrárny Temelín. In: ELEN 2012. Praha, 2012-09-11/2012-09-12. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-01-05096-5.

OPREA, D. a O. GRÜNWALD. Optimization Model of Energy Mix Taking into Account the Environmental Impact. In: 11th Intenational Scientific Conference: Energy, Ecology, Economy 2012. Energetika-Ekológia- Ekonomika 2012, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2012-05-15/2012-05-17. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. ISBN 978-80-89402-49-6.

VÍTEK, M. EFFECTS OF GERMAN NUCLEAR POWER PLANTS CLOSURE ON FUTURE ELECTRICITY COST IN CENTRAL EUROPE. In: PIORO, I. et al., eds. Conference DVD of the ASME 2012 20th International Conference on Nuclear Engineering and the ASME 2012 Power Conference (ICONE20-POWER2012). 2012 20th International Conference on Nuclear Engineering and the ASME 2012 Power Conference, Anahaim, 2012-07-30/2012-08-03. New York: American Society of Mechanical Engineers - ASME, 2012. DOI 10.1115/ICONE20-POWER2012-54165.

KNÁPEK, J. et al. BIOMASS POTENTIAL TO SECURE ENERGY NEEDS IN CRITICAL SITUATIONS: METHODS AND THE CASE EXAMPLE OF THE CZECH REPUBLIC. In: Proceedings of the 12th IAEE European Energy Conference. 12th IAEE European Energy Conference, Venice, 2012-09-09/2012-09-12. Cleveland: IAEE, 2012. s. 1-14.

SOKOL, R. a J. BEMŠ. BALANCING RENEWABLES ON INTRADAY ELECTRICITY MARKETS. In: 11th Intenational Scientific Conference: Energy, Ecology, Economy 2012. Energetika-Ekológia- Ekonomika 2012, Vysoké Tatry - Tatranské Matliare, 2012-05-15/2012-05-17. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. s. 95-96. ISBN 978-80-89402-49-6.

GRÜNWALD, O. Model of customer buying behavior in the CZ mobile telecommunication market. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-9. ISBN 978-80-01-05043-9.

BEJBL, J. Co-firing biomass with coal. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

KRATOCHVÍL, Š. PREDICTING THE PRICES OF ELECTRICITY DERIVATIVES ON THE ENERGY EXCHANGE FOR SMART GRIDS. In: Smart Art. Praha, 2012-11-20. Praha: FEL ČVUT, 2012.

SPIESOVÁ, D. The comparison of EU ETS impact on the selected heating plants in Czech Republic. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.

KNÁPEK, J. et al. EFFECTIVENESS OF BIOMASS DEVELOPMENT: LIFE-CYCLE COSTS ANALYSIS. In: Proceedings of the 12th IAEE European Energy Conference. 12th IAEE European Energy Conference, Venice, 2012-09-09/2012-09-12. Cleveland: IAEE, 2012. s. 1-15.

KRÁLÍK, T. a M. VALENTOVÁ. Development of biomass use for energy purposes in the Czech Republic: targets and ways to reach them. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-9. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

BEMŠ, J. a T. KRÁLÍK. Energy Supplies from Concentrated Solar Power Plants - Desertec project. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Czechoslovakia's Iron Gold - Českomoravská-Kolben Daněk. In: EBHA - BHSJ Paris 2012 : Business enterprises and the tensions between local and global. EBHA - BHSJ Paris 2012: Business enterprises and the tensions between local and global, Paříž, 2012-08-30/2012-09-01. Paříž: European Business History Association, 2012. s. 1-19.

KLOUBEC, M. Liberalizace trhů s elektřinou a komparace jejich vývoje. In: 16. konference ČK CIRED. Tábor, 2012-11-06/2012-11-07. Praha: CIRED, 2012. s. 1-4. ISBN 978-80-905014-1-6. Dostupné z: http://www.ckcired.cz

BEMŠ, J. a T. KRÁLÍK. Economics of supplying Europe by electricity from solar power plants in Africa. In: Sbornik Dokladov V. Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferenci. V Vserossijskaya nauchno-prakticheskaya konferencia, Tomsk, 2012-04-25/2012-04-27. Tomsk: Tomsk Politechnic University, 2012. s. 312-316.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Purchasing and Competitiveness of a Company - Theory and Practice in Industrial Enterprises in the Czech Republic. In: Book of Abstracts 17th International Symposium on Inventories. 17th International Symposium on Inventories, Budapest, 2012-08-20/2012-08-24. Budapest: ISIR, 2012. s. 184. ISBN 978-963-08-4592-2.

DOBIÁŠ, M., V. FABIÁN a O. HOLUB. MEASUREMENT OF CHANGES IN PUPIL SIZE DEPENDING ON THE LOGO. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2012. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, http://www.mmk.econference.cz/, 2012-12-10/2012-12-14. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 611-619. ISBN 978-80-905243-3-0. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2012.pdf

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Joint Efforts in Product Creation. In: GUPTA, O. K., A. J. SHAH a S. AGRAWAL, eds. Managing Turbulence and Uncertainties in Management Education. Ninth AIMS International Conference on Management, Pune, 2012-01-01/2012-01-04. Indore: AIMS International - The Association of Indian Management Scholars, 2012. s. 165-170. 1. ISBN 978-81-924713-0-3.

POLČÁK, M., M. DOBIÁŠ a V. FABIÁN. Eye Tracking Principles and I4Tracking Device. In: Proceedings of the 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Eight Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science, Znojmo, 2012-10-25/2012-10-28. Brno: NOVPRESS, 2012. s. 116. ISBN 978-80-87342-15-2.

KŘÍŽ, R. Chaotic Dynamics in Discrete Economic Models. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 2012-05-17. Praha: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 1-6. ISBN 978-80-01-05043-9. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2012/

BEMŠ, J. Artificial Intelligence in Performance Estimation of Companies in Power Industry. In: 1st Student Conference on Smart Grids and Artificial Intelligence. SmartArt 2012, Praha, 2012-11-20. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2012. s. 1-3. Dostupné z: https://ekonom.feld.cvut.cz/smartart/files/proceedings.zip

SVOBODA, V. Současný ekonomický vývoj a jeho vliv na sektor telekomunikací. In: Telekomunikační trh v ČR – 1.ročník odborné konference. Telekomunikační trh v ČR - 1.ročník odborné konference, Praha, 2012-03-27. Praha: B.I.D. services s.r.o., 2012. s. 1-8. ISBN 978-80-87534-19-9. Dostupné z: http://www.bids.cz/cz/archiv/konference/Telekomunikacni_trh_v_CR_-_po_implementaci_novely_EU/167/program

Dizertace

DOBIÁŠ, M. Efektivnost zajišťování servisních činností zdravotnických prostředků. Praha: Datum obhajoby 2013-05-03. Doktorská práce (Ph.D.). České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.

Výzkumné zprávy

ADAMEC, M. et al. Nové aspekty ovlivňující oblast výroby a obchodování s elektrickou energií III. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2012. Zpráva č. 9999.

BENEŠ, M. et al. Znalecký posudek č. 10/2012 - FVE Bílina. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2012. Zpráva č. 10/2012.

BERANOVSKÝ, J., J. TRUXA a K. SRDEČNÝ. Možnosti využití energetických úspor a obnovitelných zdrojů v Ústeckém kraji.. [Výzkumná zpráva] EkoWATT CZ s.r.o., 2012.

BENEŠ, M. et al. Spolehlivost a cena za distribuční služby (SAIDI). [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2012.

Stránka vytvořena 11.08.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.