13000 / 13116 - Publikace - 2013

13000 / 13116 - katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd

Publikační činnost 2013

Články v časopisech WoS

MIKEŠ, J. a D. KOKEŠ. Arrangements of transformer winding with a view to impulse stress. Journal of Electrostatics. 2013, 71(3), 533-539. ISSN 0304-3886. DOI 10.1016/j.elstat.2012.12.015.

TASHPULATOV, S. Estimating the Volatility of Electricity Prices: The Case of the England and Wales Wholesale Electricity Market. Energy Policy. 2013, 60 81-90. ISSN 0301-4215. DOI 10.1016/j.enpol.2013.04.045.

MIKEŠ, J. a M. EFMERTOVÁ. Development of lightning rod for lightning protection standard in Europe, especially in Czech lands. Journal of Electrostatics. 2013, 71(3), 597-601. ISSN 0304-3886. DOI 10.1016/j.elstat.2012.12.016.

Patenty a užitné vzory

FEL ČVUT v Praze, PL Bohnice, Medicton Group, s.r.o. Měřící systém ke sledování polohy oka, otevření či zavření oka a/nebo velikosti pupily. Původci: M. DOBIÁŠ et al. Česká republika. Užitný vzor CZ 25293. 2013-04-29. Dostupné z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pta.det?pskup=2&propv=2012&pcipv=27244

Články v ostatních periodikách

TOMEK, G. Budeme šachovými figurkami EVERNETU?. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 29. ISSN 1211-5622.

KUTÁČ, J., J. MIKEŠ a J. TÁBORSKÝ. Ochrana před bleskem jímačem ESE a její vliv na ochranu kulturní památky. All for Power. 2013, 7(2), 94-97. ISSN 1802-8535.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Práce, vytrvalost a zdravý rozum – základ úspěchu ČKD. All for Power. 2013, 7(5), 151-154. ISSN 1802-8535.

MIKEŠ, J. a M. MAROUSEK. Důsledky nevhodné volby ochrany před přímým zásahem blesku ve specifickém prostředí - fotovoltaická elektrárna Rodvínov u Jindřichova Hradce. All for Power. 2013, 7(4), 106-111. ISSN 1802-8535.

KRATOCHVÍL, Š. a O. STARÝ. PREDICTING THE PRICES OF ELECTRICITY DERIVATIVES ON THE ENERGY EXCHANGE. Acta Oeconomica Pragensia. 2013, 6(6), 65-81. ISSN 0572-3043.

DOBIÁŠ, M., O. HOLUB a V. FABIÁN. AN EYE TRACKING SYSTEM: TOWARDS APPLICATIONS IN MARKETING?. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2013, 2013(0302), 16-20. ISSN 1804-7890. Dostupné z: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/0302/

KLOUBEC, M. Strategické změny v řízení elektrizačních soustav. Energetika. 2013, 63(1), 9-11. ISSN 0375-8842.

MEZERA, J., Z. MARTÍNEK a R. SOKOL. Fundamental Approach for Day-Ahead Price Forecasting with Using Neural Networks. Acta Electrotechnica et Informatica. 2013, 13(2), 8-12. ISSN 1335-8243.

TOMEK, G. O nejcitlivější stránce marketingu. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(1), 30. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Inovace není jen změna. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 4-6. ISSN 1211-5622.

MIKEŠ, J. et al. THE IMPACT OF ACTIVE CONDUCTORS ON CZECH AND HUNGARIAN LIGHTNING PROTECTION LEGISLATION. Acta Polytechnica. 2013, 53(4), 375-383. ISSN 1210-2709.

VECKA, J. Energetické využítí odpadu z pohledu teplárenství. Odpadové fórum. 2013, 14(4), 14. ISSN 1212-7779.

BEMŠ, J. a O. STARÝ. Investment Modeling Using Real Options Approach. Economy And Entrepreneurship. 2013, 7(3), 195-199. ISSN 1999-2300.

VÁVROVÁ, V. Inovace vyžadují další rozvoj vztahů se zákazníkem. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 7-9. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. Úvodník. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 1. ISSN 1211-5622.

VÁVROVÁ, V. Marketingová komunikace z druhé strany. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(4), 26. ISSN 1211-5622.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Integration Activities and Company Competitiveness: Theory and Practice in Industrial Enterprises in the Czech Republic. International Journal of Operations and Quantitative Management. 2013, 19(4), 249-258. ISSN 1082-1910.

VECKA, J. Teplárenství a emisní obchodování od roku 2013. Energetika. 2013, 63(4), 215-217. ISSN 0375-8842.

MIKEŠ, J. a M. EFMERTOVÁ. Historické vybavení elektrárny Františka Křižíka v Čachrově slouží návštěvníkům jeho rodného domku v Plánici. All for Power. 2013, 7(2), 112-115. ISSN 1802-8535.

TOMEK, G. Jak uspět v tržní orientaci firmy. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(4), 27. ISSN 1211-5622.

KNÁPEK, J. a T. KRÁLÍK. Jak dál podporovat OZE po roce 2020. Pro-Energy magazín. 2013,(4), 54-57. ISSN 1802-4599.

VÍTEK, M. Nahradíme jádro větrem nebo sluncem ?. Energetika. 2013, 63(5), 295-301. ISSN 0375-8842.

VECKA, J. Teplárenství a emisní obchodování od roku 2013. Energetika. 2013, 63(4), 215-217. ISSN 0375-8842.

ADAMEC, M. et al. Impacts of Smart Grid Concept on Energy Industry. Technology and Investment. 2013, 4(3), 179-189. ISSN 2150-4059.

VÁVROVÁ, V. Efektivnosti předchází poznání podstaty. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(1), 29. ISSN 1211-5622.

EFMERTOVÁ, M. a J. MIKEŠ. Zájem o elektromobilitu v české společnosti. All for Power. 2013, 7(4), 94-98. ISSN 1802-8535.

TOMEK, G. Reálnější, nebo jiný pohled na segment 50 či 60+. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(4), 25. ISSN 1211-5622.

ČIERNÝ, E. a L. JŮZA. Pohled Komerční banky na financování energetiky. PRO-ENERGY magazín. 2013,(2), 20-21. ISSN 1802-4599.

VÁVROVÁ, V. Vnitřní stabilita manažera. Marketing & komunikace. 2013, XXIII(2), 28. ISSN 1211-5622.

HORÁK, P. Potřebuje marketingový výzkum firma podnikající na trhu B2B i v době diferencovaného marketingu?. Marketing & komunikace. 2013,(3), 20-21. ISSN 1211-5622.

MIKEŠ, J., O. KREIBICH a J. NEUŽIL. A LIGHTNING CONDUCTOR MONITORING SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK. Acta Polytechnica. 2013, 53(6), 878-882. ISSN 1210-2709. DOI 10.14311/AP.2013.53.0878.

Knihy, kapitoly v knihách, skripta, sborníky

FIALA, J. a H. FIALOVÁ. Ekonomické chování. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády. Díl I. Chování spotřebitelů a výrobců. Praha: A plus, 2013. ISBN 978-80-87681-00-8.

FIALA, J. a H. FIALOVÁ. Ekonomický slovník s odborným výkladem česky a anglicky. 3 vyd. Praha: A plus, 2013. ISBN 978-80-87681-02-2.

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Marketing a sociální odpovědnost firmy. In: DYTRT, Z., ed. Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. Žilina: GEORG, 2013. s. 15-35. sv. 1. ISBN 978-80-89401-75-8.

ZAMAROVSKÝ, P. Why is it dark at night? Story of dark night sky paradox.. Bloomington, Indiana: Autorhouse, 2013. sv. 1. ISBN 978-1-4918-7880-4.

SLÁMEČKA, V. Manažerská etika a jak s k ní dopracovat. In: DYTRT, Z., ed. Odpovědný management v podnikání a veřejné správě. Žilina: GEORG, 2013. s. 45-54. sv. 1. ISBN 978-80-89401-75-8.

FIALOVÁ, H., A. AMBROŽOVÁ a J. JANDERA. Čísla a čáry v ekonomii. Praha: A plus, 2013. ISBN 978-80-87681-01-5.

Stati ve sbornících konferencí

ADAMEC, M., M. KLOUBEC a P. PAVLÁTKA. RES-E Support Principles Benchmark. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

ŠEDEK, P. Electricity intra-day spot prices prediction via artificial neural networks. In: Smart Art. Praha, 2013-12-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

BEMŠ, J. a T. KRÁLÍK. Ancillary Services Joint Market - Advantages and Challenges. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

KŘÍŽ, R. Chaotic Analysis of the United Kingdom GDP Growth Rate Time Series. In: QUAERE 2013. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013, Hradec Králové, 2013-05-20/2013-05-24. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 939-946. ISBN 978-80-905243-7-8. Dostupné z: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2013.pdf

HRONZA, R. Approaches to the Performance Management. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

BEJBL, J., T. KRÁLÍK a J. BEMŠ. Brown coal pricing. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

JŮZA, L. Energetické úspory pro města a obce a jejich financování. In: Energetické úspory pro města a obce a jejich financování. Brno, 2013-09-17. Brno: Magnus Regio s.r.o., 2013. s. 35-40.

KNÁPEK, J. a J. VAŠÍČEK. Analysis of Possible Impacts of Regulatory Framework on the District Heating Systems Development:Case Example of the Czech Republic. In: Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2013-09-18/2013-09-20. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-80-553-1442-6.

BEMŠ, J. et al. Radioactive Waste Disposal Fees – Methodology for Calculation. In: MUSÍLEK, L., ed. 1 st International Conference on Dosimetry and its Applications. 1st International Conference on Dosimetry and its Applications, Praha, 2013-06-23/2013-06-28. Praha: ČVUT. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013. s. 181. ISBN 978-80-01-05288-4.

NÁPLAVA, P. Real Options and their Possible Usage in the ICT Investments Planning. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

JŮZA, L. Comparison of trends in prices of energy commodities and changes of energy market by 2013. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

KNÁPEK, J., J. VAŠÍČEK a K. VÁVROVÁ. Biomass as the energy source for critical situations:Case Example of the Czech Republic. In: Proceedings of the 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering. 7th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, Stará Lesná, 2013-09-18/2013-09-20. Košice: Technical University of Kosice, 2013. ISBN 978-80-553-1442-6.

VÁVROVÁ, K. et al. MODELING OF BIOMASS POTENTIAL FOR ENERGY AND FOOD SECURITY FROM AGRICULTURAL LAND AND FORESTS FOR LONG TERM HORIZONS (2030). In: European Biomass Conference and Exhibition (EU BC&E) Online Proceedings 2013. 21st European Biomass Conference and Exhibition, Copenhagen, 2013-07-03/2013-07-07. Florencie: ETA - Florence, 2013. s. 36-40. ISSN 2282-5819. ISBN 978-88-89407-53-0.

KRATOCHVÍL, Š. a R. KŘÍŽ. IS THE ELECTRICITY PRICE SERIES CHAOTIC?. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

AMBROŽOVÁ, A. TERTIARY SECTOR OF NATIONAL ECONOMIES – ANALYSIS OF RECENT DEVELOPMENT IN SOME EUROPEAN COUNTRIES. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6. Dostupné z: http://radio.feld.cvut.cz/conf/poster2013/

TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Factors of Increasing Competitiveness from the Viewpoint of Inventory Reduction. In: Managing Services in Competitive Enviroment. Tenth AIMS International Conference on Management, Bangalore, 2013-01-06/2013-01-09. Indore: AIMS International - The Association of Indian Management Scholars, 2013. s. 2001-2007. ISBN 978-81-924713-1-0.

HRONZA, R. a M. ŠPETA. Business Process Center of Excellence at the Faculty of Electrical Engineering at the Czech Technical University in Prague. In: 2013 IEEE International Conference on Business Informatics. IEEE 15th Conference on Business Informatics, Vídeň, 2013-07-15/2013-07-18. Los Alamitos: Conference publishing Services, 2013. DOI 10.1109/CBI.2013.56.

KUČERKOVÁ, B. RES Additional Costs Methodology – Czech Case. In: POSTER 2013 - 17th International Student Conference on Electrical Engineering. 17th International Student Conference on Electrical Engineering, Prague, 2013-05-16. Prague: Czech Technical University, 2013. ISBN 978-80-01-05242-6.

CHERVONNYY, S. a J. BEMŠ. EVALUATION OF SMART GRID EFFECTS IN RUSSIAN FEDERATION. In: Smart Art. Praha, 2013-12-17. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, 2013.

ČERVENKA, P. et al. Možnosti a problémy uplatnění pupilometrie v marketingu. In: Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Košice, 2013-10-24/2013-09-25. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. s. 92-102. ISBN 978-80-225-3731-5.

Dizertace

GRÜNWALD, O. Využití matematických metod v marketingu. Praha: Datum obhajoby 2013-10-18. Doktorská práce (Ph.D.). FEL ČVUT. Vedoucí práce J. ZMATLÍK a V. VÁVROVÁ.

VALENTOVÁ, M. TRANSAKČNÍ NÁKLADY PROGRAMŮ NA PODPORU ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI. 2013. Doktorská práce (Ph.D.). ČVUT FEL. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd.

Výzkumné zprávy

VASTL, J. et al. Spolehlivost a cena za distribuční služby - SAIFI. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2013.

BENEŠ, M. et al. Znalecký posudek č. 10/2012 - dodatek 1 z roku 2013. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Zpráva č. 10/2012 dodatek 1.

CIMBOLINEC, I. et al. Znalecký posudek č. 20/2013 - neoprávněný odběr PRE. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Zpráva č. 20/2013.

BEMŠ, J. et al. Rozvoj Evropského trhu s energetickými komoditami. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT FEL, Elektra, 2013.

BENEŠ, M. et al. Znalecký posudek č. 40/2013 - prospěch z provozu FVE Bílina. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Zpráva č. 40/2013.

BENEŠ, M. et al. Znalecký posudek č. 7/2012 - nesplacený dluh. [Výzkumná zpráva] Praha: FEL ČVUT, 2013. Zpráva č. 7/2012.

CIMBOLINEC, I., J. VASTL a J. VAŠÍČEK. Znalecký posudek k soudnímu spisu č. j. 42 Cm 109/2011-160. [Výzkumná zpráva] Praha: ČVUT v Praze, FEL, 2013. Zpráva č. 28/2013.

Stránka vytvořena 27.10.2020 05:00:01
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.